KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego :

mat. I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego ; Kazimierz Dolny /
pod red. Artura Mezglewskiego ; Wydz. Prawa Kanonicznego i Administracji Kat. Prawa Wyznaniowego KUL.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Wyznaniowe)
Lublin :
KUL,
2004.
375 s. : [4] k.fot. : 20 cm.
1
brak wypożyczeń
83-7363-150-X
348.07(438+4+7/8+729):943.8.084::322](061)
74133 (to nie jest sygnatura)

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.13497)
Syg.SA.13497
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Wyznaniowe
Tylko na miejscu 17/04/2007 2002000134974 -
Rekord: