KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego : T. 6, Międzynarodowe postępowanie cywilne ; Sąd polubowny (arbitrażowy) /

komentarz.
Międzynarodowe postępowanie cywilne
T. 6, Międzynarodowe postępowanie cywilne ; Sąd polubowny (arbitrażowy) /
Ciszewski, Jan.
redakcja naukowa Tadeusz Ereciński ; Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz.
Wyd. 5., stan prawny na 1 grudnia 2016 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wolters Kluwer,
2017.
1045, [1] s. ; 25 cm.
1
brak wypożyczeń
Z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), która wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.
Na grzbiecie: Tom VI Art. 1096-1217.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
978-83-264-8933-4
222331 (to nie jest sygnatura) interpretacja
Arbitraż międzynarodowy -- legislacja.
Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy. -- 358679
Polska.
Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska. -- 359501
358679
Postępowanie cywilne
Postępowanie cywilne
Arbitraż międzynarodowy -- legislacja. -- 414199
legislacja.
414199
Arbitraż międzynarodowy
Arbitraż międzynarodowy
Polska
kodeksy.
359501

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.24145)
Syg.SA.24145
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 2002000241450 -
Rekord:
ISBN: