KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym :

komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych i kazus /
Barut-Skupień, Barbara.
Barbara Barut-Skupień.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2016.
XVIII, 475 s. ; 21 cm.
(Prawo Sądowe )
(Prawo Sądowe )
1
brak wypożyczeń
Indeks.
978-83-255-7934-0
343.1:347.9:351.077.3](438)
203763 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie karne. Śledztwo (dochodzenie) w sprawach karnych. Prawo karne procesowe.
(Polska).

 studium przypadku.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- 1990- -- formularze.
formularze.
Postępowanie cywilne -- Polska -- studium przypadku.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- 1990-.
Postępowanie administracyjne -- Polska -- studium przypadku.
administracja i postępowanie
Podatek
Postępowanie cywilne
Postępowanie administracyjne
Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990- -- formularze.
1990-
Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990- -- orzecznictwo.
Polska
Podatek -- administracja i postępowanie -- Polska -- 1990-.
1990-.
orzecznictwo.
Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23841)
Syg.SA.23841
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 15/03/2016 2002000238412 -
Rekord:
ISBN: