KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym :

komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus /
Bagińska, Lidia.
Lidia Bagińska.
3. wyd.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XXIV, 347 s. ; 21 cm.
(Prawo Sądowe )
(Prawo Sądowe )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. XIII-XXIV. Indeks.
978-83-255-6959-4
347.95:347.97/.99](438)(094.5.072)
197145 (to nie jest sygnatura)

Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku. Orzecznictwo cywilne. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja sądowa.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
Kasacja -- Polska -- orzecznictwo.
formularze.
383934
Polska.
Kasacja
Kasacja -- Polska -- formularze.
Kasacja -- interpretacja -- Polska.
Polska
1990-.
orzecznictwo.
Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990-.
Kasacja -- Polska -- 1990-. -- 383934
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiydambyg43tcnq

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23356)
Syg.SA.23356
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Nocne 31/07/2018 2002000233561 -
Rekord:
ISBN: