KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym /

Dul, Rafał.
Rafał Dul.
Stan prawny na 1 lutego 2015 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Cywilne – Ogólne)
Warszawa :
LEX a Wolters Kluwer business,
2015.
275 s. ; 21 cm.
(Monografie - Wolters Kluwer Polska ISSN 1897-4392 )
(Monografie Lex, 1897-4392 )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 251-260.
Źródła prawa s. 261-263.
Orzecznictwo s. 265-275.
Dla prawników praktyków (adwokatów i radców prawnych), podmiotów działających w interesie publicznym (Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka) oraz studentów prawa.
978-83-264-8069-0
347.95:351.9](438)(07)
196927 (to nie jest sygnatura)

Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku. Orzecznictwo cywilne. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja sądowa.
(Polska).
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 Polska. -- Sąd Najwyższy.
Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990-.
Kasacja -- Polska -- 1990-.
Ryzyko administracyjne -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23321)
Syg.SA.23321
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Cywilne – Ogólne
Tylko na miejscu 30/04/2015 2002000233219 -
Rekord:
ISBN: