KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego /

red. Damian Gil ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II].
Stan prawny na: 1 czerwca 2014 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Konstytucyjne)
Lublin :
Wydawnictwo KUL,
2014.
429 s. ; 24 cm.
(Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości 4)
(Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości ; 4)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz.
Wykaz stron internetowych przy niektórych rozdz.
Streszcz. art. w jęz. ang.
978-83-7702-899-5
347.97/.99:342.56](438)(094)
195440 (to nie jest sygnatura)

Organizacja wymiaru sprawiedliwości. Ustrój sądów. Sąd Najwyższy. Sądy apelacyjne. Sądy wojewódzkie i powiatowe. Społeczne komisje rozjemcze.
(Polska).
(Dokumenty prawne. Źródła prawne. Dokumenty i źródła prawne pochodzące od władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych).

 Polska. -- Trybunał Konstytucyjny -- orzecznictwo.
Postępowanie (prawo) -- Polska -- 1990-.
Wymiar sprawiedliwości -- Polska -- 1990-.
Prawo konstytucyjne -- Polska -- orzecznictwo.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23115)
Syg.SA.23115
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Konstytucyjne
Tylko na miejscu 26/01/2015 2002000231154 -
Rekord:
ISBN: