KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą /

Jasińska, Maria (prawo).
Maria Jasińska.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Cywilne – Ogólne)
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2015.
XV, [1], 361 s. ; 23 cm.
(Instytucje Prawa Prywatnego )
(Instytucje Prawa Prywatnego )
1
brak wypożyczeń
Indeks.
Dostępne również w postaci elektronicznej.
978-83-255-6739-2
347.5:347.72](438)(07)(094)
195424 (to nie jest sygnatura)

Odpowiedzialność pozaumowna. Odpowiedzialność cywilna ogólnie. Odpowiedzialność za spowodowanie szkody. Odpowiedzialność za cudze czyny (dzieci, pracowników itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty nieożywione (drogi, budynki, drzewa itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez środki transportu.
(Polska).
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).
(Dokumenty prawne. Źródła prawne. Dokumenty i źródła prawne pochodzące od władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych).

 prawo
Osoby trzecie (prawo) -- Polska -- 1990-.
Egzekucja (prawo)
Spółki
Spółki -- prawo -- Polska -- 1990-.
Odpowiedzialność (prawo)
Osoby trzecie (prawo)
Odpowiedzialność (prawo) -- Polska -- 1990-.
Upadłość
Upadłość -- Polska -- 1990-.
Polska
1990-.
Egzekucja (prawo) -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4tkmbwgm2dqmi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4tkmbwgm2dqmi

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23110)
Syg.SA.23110
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Cywilne – Ogólne
Tylko na miejscu 23/01/2015 2002000231109 -
Rekord:
ISBN: