KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania :

klauzula rebus sic stantibus /
Brzozowski, Adam (prawo).
Adam Brzozowski.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Zobowiązań)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2014.
XXVIII, 339 s. ; 23 cm.
(Instytucje Prawa Prywatnego )
(Instytucje Prawa Prywatnego )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. XIX-XXVIII. Indeks.
Dostępne również w wersji elektronicznej.
978-83-255-6291-5
347.41/.43(438):340.1](07)
192700 (to nie jest sygnatura)

Zobowiązania. Skutki prawne zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań. Odszkodowania.
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).
(Polska).

 badania porównawcze.
Zobowiązania (prawo) -- badania porównawcze.
Polska
Zobowiązania (prawo)
Zobowiązania (prawo) -- Polska -- 1990-.
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4tkmbwgeytsoa

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22815)
Syg.SA.22815
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Zobowiązań
Tylko na miejscu 05/08/2014 2002000228154 -
Rekord:
ISBN: