KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Procedura cywilna /

Jasińska, Katarzyna (prawo).
Katarzyna Jasińska.
5. wyd., stan prawny na 1 lipca 2012 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Lex a Wolters Kluwer business,
2012.
244 s. ; 21 cm.
(Testy dla Studentów )
(Testy )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 243-244.
Dla studentów wydziałów prawa, doktorantów, młodszych pracowników naukowych, aplikantów.
978-83-264-3771-7
347.91/.95(438)(075.8)(076)
172611 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).
(Materiały do ćwiczeń praktycznych. Zadania. Pytania i rozwiązania. Teksty programowane).

 Postępowanie cywilne -- Polska -- egzaminy, pytania.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.21464)
Syg.SA.21464
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 20/11/2012 2002000214645 -
Rekord:
ISBN: