KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym /

Jankowiak, Dariusz.
Dariusz Jankowiak.
[Stan prawny - lipiec 2011].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Egzekucyjne)
Wrocław :
Oficyna Wydawnicza "Unimex",
2011.
XLIV, 1317 s. ; 24 cm.
(Komentarz - Unimex )
(Komentarz )
1
brak wypożyczeń
978-83-61792-69-7
347.95(438)(094.5)
164135 (to nie jest sygnatura)

Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku. Orzecznictwo cywilne. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja sądowa.
(Polska).
(Poszczególne ustawy).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.20551)
Syg.SA.20551
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Egzekucyjne
Tylko na miejscu 15/11/2011 2002000205513 -
Rekord:
ISBN: