KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie /

Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004).
Grzegorz Leopold Seidler, Henryk Groszyk, Antoni Pieniążek.
Wyd. 2.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Wstęp do Prawoznawstwa)
Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2010.
222 s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Dodruk do wyd. z 2009 r.
Bibliogr.
978-83-227-2913-7
321.01:340.1](438)(075.8)
159444 (to nie jest sygnatura)

Ogólna nauka o państwie. Teoria (filozofia) władzy. Państwo a naród. Przekazanie władzy. Podział władzy
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.19952)
Syg.SA.19952
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Wstęp do Prawoznawstwa
Tylko na miejscu 06/04/2011 2002000199522 -
Rekord:
ISBN: