KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2/2. Ks. 2, Lud Boży. Cz. 3, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego /

Commentarium ad Codicem Iuris Canonici.
T. 2/2. Ks. 2, Lud Boży.
Arnold Chrapkowski[i in.] ; red. nauk. Józef Krukowski.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Wyznaniowe)
Poznań :
Wydawnictwo Pallottinum,
2006.
211, [1] s. ; 25 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
Teksty kanonów równol. łac., pol. Wstęp i spis treści także łac.
83-7014-547-7
272-74:272-788/-789](094.5.072)
158718 (to nie jest sygnatura)

Prawo kanoniczne Kościoła katolickiego.
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.19894)
Syg.SA.19894
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Wyznaniowe
Tylko na miejscu 16/03/2011 2002000198945 -
Rekord: