KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czytelnia WZiEU


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001200188176 T.18817 Dystrybucja usług medycznych : zagadnienia ekonomiczne i etyczne / Dolan, Paul
2   2001200140051 T.14005 Ekonomia w ochronie zdrowia / Morris, Stephen.
3   2001200188480 T.18848 Jakość usług medycznych : ocena statystyczna, podstawy metodyczne / Detyna, Beata.
4   2001200171130 T.17113 Koncepcja systemu informacji marketingowej w zarządzaniu zdrowiem publicznym / Hołub-Iwan, Joanna.
5   2001200189838 T.18983 Marketing w ochronie zdrowia /
6   2001200177392 T.17739 Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej : podręcznik dla studentów Studiów Podyplomowych : praca zbiorowa /
7   2001200144325 T.14432 Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych : przekształcenia, struktura, zasady działania / Mokrzycka, Anna
8   2001200171376 T.17137 System ochrony zdrowia : problemy i możliwości ich rozwiązań/
9   2001200171383 T.17138 Systemy zdrowotne : zarys problematyki / Włodarczyk, Cezary
10   2001200141669 T.14166 W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia / Niżnik, Joanna.
11   2001200097119 T.9711 Wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw / Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.
 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
12   2001200029059 T.2905 Wprowadzenie do badań operacyjnych. KOZUBSKI JERZY JAROSŁAW
 
Zarządzanie wiedzą
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
13   2001200179808 T.17980 Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą - koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania / Krok, Ewa.
14   2001200188374 T.18837 Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce : wybrane zagadnienia /
15   2001200187155 T.18715 Innowacyjne zarządzanie wiedzą / Fazlagić, Amir Jan
16   2001200115998 T.11599 Know-how w działaniu : jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą / Fazlagić, Amir Jan.
17   2001200118074 T.11807 Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce / Mazur, Jolanta.
18   2001200070761 T.7076 Korporacyjne bazy wiedzy / ZALIWSKI, ANDRZEJ
19   2001200118104 T.11810 Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji
20   2001200079818 T.7981 Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / DOBIJA, DOROTA
21   2001200093067 T.9306 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę
22   2001200076626 T.7662 Przewodnik po zarządzaniu wiedzą : e-biznes i zastosowania CRM / TIWANA, AMRIT
23   2001200124129 T.12412 Strategie zarządzania wiedzą : modele teoretyczne i praktyczne / Gruszczyńska-Malec, Grażyna.
24   2001200118036 T.11803 Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy /
25   2001200084348 T.8434 Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / ŁOBEJKO, STANISŁAW
26   2001200070778 T.7077 Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji /
27   2001200118302 T.11830 Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu / Łosiewicz, Małgorzata.
28   2001200117718 T.11771 Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy /
29   2001200086571 T.8657 Zarządzanie wiedzą (knowledge management) / GLADSTONE, BRIAN
30   2001200103223 T.10322 Zarządzanie wiedzą /
31   2001200127847 T.12784 Zarządzanie wiedzą / Trajer, Jędrzej J.
32   2001200127854 T.12785 Zarządzanie wiedzą /
33   2001200186714 T.18671 Zarządzanie wiedzą projektową / Wyrozębski, Paweł.
34   2001200186134 T.18613 Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka /
35   2001200070785 T.7078 Zarządzanie wiedzą w organizacji / PROBST, GILBERT
36   2001200083532 T.8353 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach / Grudzewski, Wiesław Maria
37   2001200088650 T.8865 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
38   2001200127861 T.12786 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka / Gierszewska, Grażyna.
39   2001200084386 T.8438 Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych /
40   2001200106712 T.10671 Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
41   2001200152375 T.15237 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki /
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
42   2001200185250 T.18525 Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur
43   2001200185434 T.18543 Historia filozofii : wybór testów /
44   2001200086205 T.8620 Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i komentarze / TYBURSKI, WŁODZIMIERZ
45   2001200032844 T.3284 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
46   2001200032851 T.3285 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
47   2001200032868 T.3286 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
48   2001200148927 T.14892 Logika odkrycia naukowego / Popper, Karl Raimund
49   2001200125065 T.12506 Logos, mit i ratio : wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku / Trzcińska, Izabela.
50   2001200147012 T.14701 Nadużycie rozumu / Hayek, Friedrich August von
51   2001200036781 T.3678 Traktat o dobrej robocie / Kotarbiński, Tadeusz
 
Innowacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
52   2001200118012 T.11801 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw /
53   2001200084812 T.8481 Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim /
54   2001200110115 T.11011 Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy : rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych / Matusiak, Krzysztof B.
55   2001200145308 T.14530 Cykl popularności : wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie / Fenn, Jackie.
56   2001200140556 T.14055 Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Janasz, Władysław
57   2001200140563 T.14056 DNA innowatora : jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów / Dyer, Jeff.
58   2001200181160 T.18116 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
59   2001200128059 T.12805 Droga innowacji / Lachowski, Sławomir.
60   2001200190063 T.19006 Dyfuzja innowacji : jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług / Klincewicz, Krzysztof.
61   2001200150449 T.15044 Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów / Markowska, Małgorzata
62   2001200118029 T.11802 Dynamiczny wskaźnik innowacyjności : metoda badania innowacyjności / Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof
63   2001200177460 T.17746 Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim : analiza silnych i słabych stron / Mikołajczyk, Grzegorz.
64   2001200190575 T.19057 Finansowanie działalności innowacyjnej / Prystrom, Joanna Ewa.
65   2001200119057 T.11905 Innowacja albo śmierć : bij swoje rekordy w życiu i w pracy / Collis, Jack.
66   2001400759343 TS.75934 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka i zasady / DRUCKER PETER F.
67   2001200118043 T.11804 Innowacje : napęd wzrostu / Christensen, Clayton M.
68   2001200118050 T.11805 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
69   2001200031199 T.3119 Innowacje a mała firma / STAWASZ, EDWARD
70   2001200145391 T.14539 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
71   2001200092374 T.9237 Innowacje i konkurencyjność ŚWITALSKI, WŁADYSŁAW
72   2001200093166 T.9316 Innowacje i kreatywność NIEDZIELSKI, PIOTR
73   2001200131516 T.13151 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
74   2001200193590 T.19359 Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości : SOOIPP Annual - 2006 /
75   2001200106316 T.10631 Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Jasiński, Andrzej Henryk
76   2001200025020 T.2502 Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Penc, Józef
77   2001200108488 T.10848 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
78   2001200191244 T.19124 Innowacje społeczne w teorii i praktyce /
79   2001200151477 T.15147 Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP / Kolterman, Krzysztof.
80   2001200086038 T.8603 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
81   2001200103377 T.10337 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan D.
82   2001200110849 T.11084 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
83   2001200085284 T.8528 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
84   2001200119064 T.11906 Innowacje w organizacji / Janasz, Władysław
85   2001200124044 T.12404 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
86   2001200135507 T.13550 Innowacje w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty /
87   2001200118630 T.11863 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
88   2001200104503 T.10450 Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw : siły motoryczne i bariery /
89   2001200079252 T.7925 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
90   2001200103834 T.10383 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
91   2001200193774 T.19377 Innowacje w zarządzaniu / Lenart-Gansiniec, Regina
92   2001200116438 T.11643 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
93   2001200196324 T.19632 Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Wiktorska-Święcka, Aldona.
94   2001200102943 T.10294 Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym : praca zbiorowa /
95   2001200117183 T.11718 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
96   2001200109614 T.10961 Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
97   2001200191497 T.19149 Innowacyjność : uwarunkowania, strategie, wyzwania /
98   2001200086991 T.8699 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Reginalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniop omorskim /
99   2001200112799 T.11279 Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego /
100   2001200109768 T.10976 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Marciniak, Stefan
101   2001200100178 T.10017 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
102   2001200100185 T.10018 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
103   2001200118067 T.11806 Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 /
104   2001200189654 T.18965 Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce / Klóska, Rafał.
105   2001200086960 T.8696 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniop omorskim /
106   2001200119477 T.11947 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
107   2001200110108 T.11010 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
108   2001200123788 T.12378 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw : metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych / Nawrocki, Tomasz
109   2001200108495 T.10849 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
110   2001200132155 T.13215 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
111   2001200097485 T.9748 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
112   2001200117923 T.11792 Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów /
113   2001200188435 T.18843 Innowacyjność w przedsiębiorstwie / Szymanek, Tadeusz.
114   2001200117916 T.11791 Innowacyjność w skali makro i mikro /
115   2001200093944 T.9394 Innowacyjność w teorii i praktyce
116   2001200119583 T.11958 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
117   2001200112645 T.11264 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
118   2001200112102 T.11210 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
119   2001200145414 T.14541 Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
120   2001200110665 T.11066 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce : źródła i modele / Janasz, Krzysztof.
121   2001200194115 T.19411 Komercjalizacja innowacji : zarządzanie projektami i finansowanie / Bolek, Monika.
122   2001200187698 T.18769 Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej : twórcza destrukcja 2 /
123   2001200142031 T.14203 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
124   2001200192494 T.19249 Kształtowanie regionalnych systemów innowacji : doświadczenia Polski i Unii Europejskiej / Gust-Bardon, Natalia Irena.
125   2001200129599 T.12959 Kultura innowacji : kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy / Trompenaars, Alfons.
126   2001200111044 T.11104 Kultura innowacji: kreatywność pracowników a sukces firmy / Trompenaars, Alfons.
127   2001200086311 T.8631 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
128   2001200110740 T.11074 Nowa era innowacji / Prahalad, C. K.
129   2001200126628 T.12662 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
130   2001200193330 T.19333 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce : raport 2010 : parki technologiczne, inkubatory technologiczne, preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu, lokalne i regional
131   2001200190803 T.19080 Plany działań na lata 2011-2013 do programu rozwoju pn. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020".
132   2001200111747 T.11174 Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
133   2001200186592 T.18659 Polityka innowacyjna /
134   2001200186608 T.18660 Polityka innowacyjna / Weresa, Marzenna.
135   2001300086648 TM.8664 Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji /
136   2001200144356 T.14435 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
137   2001200103971 T.10397 Polska innowacyjność : analiza bibliometryczna / Klincewicz, Krzysztof.
138   2001200190797 T.19079 Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych : rekomendacje do Planu Działań do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego /
139   2001200150340 T.15034 Potencjał nauki a innowacyjność regionów / Olechnicka, Agnieszka.
140   2001200067174 T.6717 Procesy innowacyjne w polski przemyśle / MOSZKOWICZ, KRYSTYNA
141   2001200075490 T.7549 Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych : inżynieria strategii przedsiębiorstwa / Berliński, Lechosław
142   2001200086199 T.8619 Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / LUBRYKA, AGNIESZKA
143   2001200111419 T.11141 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
144   2001200188961 T.18896 Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna : region w warunkach konkurencji / Makieła, Zbigniew
145   2001200119071 T.11907 Przełomowe innowacje : możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / Christensen, Clayton M.
146   2001200146305 T.14630 Przez innowację do wzrostu : jak wprowadzić innowację przełomową /
147   2001200120046 T.12004 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020 : program rozwoju /
148   2001200087004 T.8700 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
149   2001200146374 T.14637 Regionalne systemy innowacji w Polsce / Świadek, Arkadiusz.
150   2001200195242 T.19524 Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle : studium badawcze / Świadek, Arkadiusz.
151   2001200149115 T.14911 Regionalny wymiar procesów innowacji / Nowakowska, Aleksandra.
152   2001200112966 T.11296 Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji /
153   2001200146077 T.14607 Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki /
154   2001200134036 T.13403 Standout : innowacyjny test do oceny silnych stron / Buckingham, Marcus.
155   2001200077296 T.7729 Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji / Francik, Anna.
156   2001200150814 T.15081 Strategia 2w1 / Szczęsny, Tomasz.
157   2001200127151 T.12715 Strategiczne zarządzanie innowacjami : strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT / Żebrowski, Michał
158   2001200055676 T.5567 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
159   2001200134173 T.13417 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
160   2001200084867 T.8486 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
161   2001200119040 T.11904 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
162   2001200190506 T.19050 Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm /
163   2001200145735 T.14573 Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce / Firszt, Dariusz
164   2001200144981 T.14498 Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego / Oleksiuk, Adam.
165   2001200196386 T.19638 Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Kamińska, Alfreda.
166   2001200069222 T.6922 Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / PIAŁUCHA, MAREK
167   2001200078286 T.7828 Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
168   2001200177439 T.17743 Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej /
169   2001200109102 T.10910 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
170   2001200039263 T.3926 Zarządzanie firmą innowacyjną / Sosnowska, Alicja.
171   2001200091933 T.9193 Zarządzanie innowacjami : teoria i praktyka
172   2001200069178 T.6917 Zarządzanie innowacjami : wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / Dworczyk, Mieczysław
173   2001200145803 T.14580 Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / Tidd, Joseph
174   2001200069253 T.6925 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej
175   2001200108846 T.10884 Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bojewska, Barbara.
176   2001200060335 T.6033 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
177   2001200132612 T.13261 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
178   2001200117978 T.11797 Zarządzanie innowacją
179   2001200101793 T.10179 Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Penc, Józef.
180   2001200041822 T.4182 Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Krawiec, Franciszek.
181   2001200138362 T.13836 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Rogowski, Waldemar.
182   2001200132780 T.13278 Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Grudzewski, Wiesław Maria
183   2001200129438 T.12943 Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów : praca zbiorowa /
184   2001200141164 T.14116 Zmiana reguł gry w biznesie : jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje / Lafley, Alan G.
185   2001200150920 T.15092 Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce / Kowalski, Arkadiusz Michał.
 
Negocjacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
186   2001300006394 TM.639 Broń swoich interesów / SHARPE, ROBERT
187   2001200049972 T.4997 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / FISCHER, ROGER
188   2001200131059 T.13105 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / Fisher, Roger
189   2001200097546 T.9754 Ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiędzy prawem a moralnością /
190   2001200196980 T.19698 Emocje w negocjacjach : [jak je wykorzystać nie tylko w biznesie] / Fisher, Roger
191   2001200087691 T.8769 Jak negocjować / Casse, Pierre.
192   2001200188459 T.18845 Jak odnieść sukces w negocjacjach / Steele, Paul
193   2001200190155 T.19015 Jak skutecznie negocjować / Fowler, Alan.
194   2001200124822 T.12482 Jak wygrać każde negocjacje : nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem / Mayer, Robert
195   2001200060090 T.6009 Metoda negocjacji : przygotowanie, techniki, sytuacje / STĘPNIEWSKI, JAN
196   2001200095467 T.9546 Negocjacje : Harwardzki Projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach / Bercoff, Maurice A.
197   2001200125973 T.12597 Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura / Winch, Anna.
198   2001200130830 T.13083 Negocjacje : sprawdzone strategie / Horzyk, Adrian
199   2001200029677 T.2967 Negocjacje / Donaldson, Michael C.
200   2001300000309 TM.30 Negocjacje / Cenker, Ewa Małgorzata.
201   2001200084034 T.8403 Negocjacje / Luecke, Richard.
202   2001200047992 T.4799 Negocjacje doskonałe : wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby udało ci się za pierwszym razem / KENNEDY, GAVIN
203   2001200033872 T.3387 Negocjacje handlowe / BRDULAK, HALINA
204   2001200083280 T.8328 Negocjacje i komunikacja w biznesie / ŁAGUNA, MIROSŁAW
205   2001200096709 T.9670 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
206   2001200130823 T.13082 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
207   2001200186653 T.18665 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
208   2001200136436 T.13643 Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej / Cenker, Ewa Małgorzata.
209   2001200115219 T.11521 Negocjacje międzynarodowe / Kendik, Magdalena.
210   2001200146244 T.14624 Negocjacje na rynku nieruchomości / Szubielski, Cezary.
211   2001200058431 T.5843 Negocjacje partnerskie /
212   2001200077432 T.7743 Negocjacje w biznesie : kluczowe zagadnienia / CHEŁPA, STANISŁAW
213   2001200031496 T.3149 Negocjacje w biznesie / Nęcki, Zbigniew
214   2001200075346 T.7534 Negocjacje w interesach : jak negocjują organizacje / Rządca, Robert Artur.
215   2001200020322 T.2032 Negocjacje zbiorowe : kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowni ków / JURKOWSKI, RYSZARD
216   2001200009273 T.927 Negocjacje zbiorowe. BORKOWSKA STANISŁAWA
217   2001200000669 T.66 Negocjacje. RZĄDCA ROBERT A.
218   2001200143687 T.14368 Negocjowanie i zawieranie umów handlowych : uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech.
219   2001400799769 TS.79976 Negocjowanie. MASTENBROEK WILLEM
220   2001200197604 T.19760 Negocjujemy po angielsku : język, kultura, obyczaje / Woytowicz-Neymann, Monika.
221   2001200186912 T.18691 O negocjacjach i negocjatorach : poradnik praktyka / Niemczyk, Andrzej.
222   2001200049965 T.4996 Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / URY WILLIAM
223   2001200126123 T.12612 Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie / Kozina, Andrzej
224   2001200190728 T.19072 Psychologia prowadzenia negocjacji : profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami / Birkenbihl, Vera F.
225   2001200133961 T.13396 Scenariusze negocjacji biznesowych : trening umiejętności /
226   2001200040009 T.4000 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
227   2001200190179 T.19017 Sztuka negocjacji / Nierenberg, Gerard I.
228   2001200087400 T.8740 Sztuka negocjacji w biznesie : innowacyjne podejścia prowadzące do przełomu adzenia negocjacji i przezwyciężania kryzysów / WATKINS, MICHAEL
229   2001200149191 T.14919 Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne /
230   2001300000606 TM.60 Taktyki i techniki negocjacyjne / ZBIEGIEŃ-MACIĄG, LIDIA
231   2001200027208 T.2720 Taktyki i techniki negocjacyjne. ZBIEGIEŃ-MACIĄG LIDIA
232   2001300006387 TM.638 Trudne rozmowy w interesach / MARTIN, DAVID M.
233   2001200039959 T.3995 Wygrywanie negocjacji / Ilich, John
234   2001200141102 T.14110 Wzorowe negocjacje : nie wpadaj w pułapki i osiągaj cel / Wieke, Thomas
235   2001200141522 T.14152 Zasady negocjacji : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów /
236   2001200127885 T.12788 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
237   2001300122971 TM.12297 Zasady negocjacji /
 
Konferencje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
238   2001200095306 T.9530 Bankowość elektroniczna a rozwój banków w Polsce : VaBanque 2006 : materiały konferencyjne /
239   2001200099434 T.9943 Conference abstracts. International Conference "Economics Challenge of XXI Century Poland - European Union - World", 5-7 June, Międzyzdroje, Poland
240   2001200087073 T.8707 Deklaracja Bolońska, i co dalej : zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii : materiały ze strony internetowej MENiS http://www.menis.gov.pl /
241   2001300110343 TM.11034 Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : gospodarka morska, turystyka, finanse : praca zbiorowa /
242   2001200094293 T.9429 Drogi, mosty, przeprawy, eustaria : realia i dysproporcje : interdyscyplinarne warsztaty międzynarodowe "ADMIRAŁ II" : materiały z sesji naukowej DPT PAN Świnoujście Polska, 21-23.04.2006, materiały z Sesji Naukowej Komisji PAN, WSG/IAU Bydgoszcz, 19.12.2006 /
243   2001200183386 T.18338 Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 18-20 września 2013 r. /
244   2001200074905 T.7490 Ekonomia w Szczecinie : jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), zjazd absolwentów ekonomii (Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Handlowej) : praca zbiorowa /
245   2001200098833 T.9883 Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim : I Regionalna Konferencja i Wystawa : [praca zbiorowa] /
246   2001200106644 T.10664 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
247   2001200124341 T.12434 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
248   2001200098703 T.9870 Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
249   2001200089015 T.8901 II [Drugi] Europejski Kongres Transportowy : TRANSLOG 2003 /
250   2001200089114 T.8911 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
251   2001200094132 T.9413 Inland Shipping 2006 : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
252   2001200089039 T.8903 Integracja i tożsamość : [Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej : materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego, 24-26 kwietnia 2003] : praca zbiorowa /
253   2001200101717 T.10171 Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 /
254   2001200098406 T.9840 IV Zachodniopomorskie Forum Finanse '99 : konferencja, 27-28 kwietnia 1999 r. : Pieniądze, pieniądze... : wystawa produktów i usług finansowych 27-29 kwietnia 1999 r. : materiały konferencyjne /
255   2001200070389 T.7038 Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'97 nt.: Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie samochodowym i [...] : Międzyzdroje, 25-26 VI 1997 /
256   2001200106330 T.10633 Konferencja "Inwestor" : trendy i strategie w czasie kryzysu finansowego : materiały konferencyjne /
257   2001200096228 T.9622 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne, Szczecin, 17 maja 2006 r. : praca zbiorowa /
258   2001200101700 T.10170 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : praca zbiorowa /
259   2001200101724 T.10172 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
260   2001200102141 T.10214 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
261   2001200076480 T.7648 Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Polskiej Żeglugi Promowej : mat. na ogólno- polską konf.nauk."Polska Żegluga Liniowa i Promowa 20 3 " /
262   2001200130892 T.13089 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie /
263   2001200026737 T.2673 Nowoczesny transport kluczem do integracji europejskiej : Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, 18-19 października 1995 /
264   2001200085758 T.8575 Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich : mat. konf. /
265   2001200073847 T.7384 Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesyglobalizacji polskiego rynku usług łączności : konf. nauk. Szczecin -Świnoujście, 25-26.X.2000 /
266   2001200085772 T.8577 Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce /
267   2001200070037 T.7003 Ogólnopolska konferencja naukowa "Ektra 2000" nt. Strategie konkurowania na rynku transportowym /
268   2001200061554 T.6155 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
269   2001200027031 T.2703 Polska jako logistyczna platforma europejskich powiązań transportowych : "Cargotrans" '97 : III konferencja naukowo-techniczna /
270   2001200085741 T.8574 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
271   2001200074868 T.7486 Polska w "starej i "nowej gospodarce" : spojrzenie makro-, mezzo- , i mikroekonomiczne : III konferencja doktorantów : materiały konferencyjne /
272   2001200095061 T.9506 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T. 1 /
273   2001200095078 T.9507 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T.2 /
274   2001200105029 T.10502 Polskie regiony w Unii Europejskiej : materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 8 grudnia 2003 : Region 2003 /
275   2001200195167 T.19516 Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej /
276   2001200094125 T.9412 Problemy eksploatacji obiektów pływających i urzadzeń portowych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2006, Świnoujście - Kopenhaga 18-21 maja 2006
277   2001200085376 T.8537 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : mat. konferencyjne [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Szczecin 2-3 grudnia 2004 r. /
278   2001200089046 T.8904 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : [VII międzynarodowa studencka konferencja naukowa], Szczecin, 4-5 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
279   2001200096242 T.9624 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
280   2001200101694 T.10169 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
281   2001200101731 T.10173 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
282   2001200185403 T.18540 Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską /
283   2001200110139 T.11013 Quo vadis marketingu : nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów : materiały konferencyjne, Szczecin, 3-4 kwietnia 2008 : praca zbiorowa /
284   2001200105012 T.10501 Region 2002 : Polska-Unia Europejska, ostatnia runda : materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Szczecin, 9 grudnia 2002 /
285   2001200096341 T.9634 Region 2006 : rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013 : inwestycje i kapitał : materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Szczecin, 11 grudnia 2006 /
286   2001200100680 T.10068 Region 2008 : pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 28 stycznia 2008 /
287   2001200096235 T.9623 Rynki finansowe - szanse i zagrożenia, doświadczenia polskie i zagraniczne : materiały konferencyjne /
288   2001300064318 TM.6431 Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe /
289   2001200091544 T.9154 Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : teoria, doswiadczenia, tendencje : materiały konferencyjne /
290   2001200138638 T.13863 Strategia województwa a strategia przedsiębiorstw /
291   2001200091551 T.9155 Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne /
292   2001300036988 TM.3698 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
293   2001200089367 T.8936 Teatry w Europie : organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna : [I Międzynarodowa Konferencja, 17-18 października 2002 r.] /
294   2001200187261 T.18726 TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami : praca zbiorowa /
295   2001200089053 T.8905 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
296   2001200098390 T.9839 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
297   2001300059024 TM.5902 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
298   2001200089176 T.8917 Transport jako czynnik integracji regionów : Translog 2004 /
299   2001200076435 T.7643 Transport żywności : problemy logistyczne technologiczne i techniczne : materiały II konferencji 6-9 października 1996 r., Poznań/Kiekrz /
300   2001200076442 T.7644 Transport żywności : problemy dostaw i dystybucji w obszarze rynków hurtowych : materiały z III konferencji 5-7 listopada 1997r., Poznań/Kiekrz /
301   2001200076459 T.7645 Transport żywności na średnie i dalekie odległości : materiały konferencji 11-13 października 1995 r., Poznań/Kiekrz /
302   2001300054746 TM.5474 Twój Kapitał 2001 : Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe, Szczecin, 10-12 maja 2001 roku : materiały konferencyjne.
303   2001200026836 T.2683 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
304   2001200098383 T.9838 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
305   2001200070204 T.7020 Wirtualizacja usług finansowych : konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń : konferencja studentów i młodych pracowników nauki "E-Finanse XXI" /
306   2001200040535 T.4053 Wpływ fiskalizmu na działalność gospodarczą przedsiębiorstw transportowych : IV [czwarta] Konferencja Naukowo-Techniczna "Cargotrans" 2000 Szczec , 18-19 października 2000 r /
307   2001200061486 T.6148 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
308   2001200192463 T.19246 Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych naukowców /
309   2001200099595 T.9959 Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa : materiały konferencyjne z XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów " Konkurencyjność i rynek pracy" /
310   2001200098604 T.9860 Wykorzystywanie elementów promotion - mix w promocji turystyki w regionach : materiały konferencyjne, Szczecin 12-14.11.2007 /
311   2001300037084 TM.3708 Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Basenu Morza Bałtyckiego : szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich : praca zbiorowa /
 
Psychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
312   2001200184949 T.18494 Asertywność / Davidson, Jeffrey P.
313   2001200131868 T.13186 Biblia NLP : ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego / Vaknin, Shlomo.
314   2001200016325 T.1632 Człowiek istota społeczna. ARONSON ELLIOT
315   2001200191190 T.19119 Czy wiesz, kim jesteś? : przewodnik po 16 typach osobowości ID16 / Jankowski, Jarosław
316   2001200187339 T.18733 Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym / Szostak, Jacek
317   2001200124761 T.12476 Inteligencja emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Nadler, Reldan S.
318   2001200060014 T.6001 Inteligencja stosunków międzyludzkich : talent i błyskotliwość w kontaktach z ludźmi / GROSS STEFAN F.
319   2001200188473 T.18847 Jak skutecznie omijać "nie" w biznesie : z łatwością sprzedawaj swoje pomysły : mowa ciała i strategie wywierania wpływu / Harris, Vincent.
320   2001200080890 T.8089 Jak w pracy ukrywać to, co czujemy, i udawać to, co czuć powinniśmy / MANN, SANDI
321   2001200145452 T.14545 Kobiety i ich wpływ na biznes : nowa rewolucja gospodarcza / Wittenberg-Cox, Avivah.
322   2001200098857 T.9885 Koncepcje psychologiczne człowieka / Kozielecki, Józef
323   2001200148903 T.14890 Kreatywność : uwolnij swą wewnętrzną moc / Osho
324   2001200184413 T.18441 Kto zabrał mój ser? / Johnson, Spencer
325   2001200130472 T.13047 Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Boski, Paweł.
326   2001200141997 T.14199 Maksimum osiągnięć. TRACY BRIAN
327   2001200138607 T.13860 Mapy myśli dla biznesu / Buzan, Tony
328   2001200132193 T.13219 Mapy myśli w biznesie : jak twórczo i efektywnie osiągać cele za pomocą mind mappingu / Żbikowska, Katarzyna.
329   2001200087844 T.8784 Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna /
330   2001200071485 T.7148 Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca zbiorowa /
331   2001200074370 T.7437 Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów / PEASE, ALLAN
332   2001200073373 T.7337 Mowa ciała dla menedżerów / Rückle, Horst.
333   2001200184932 T.18493 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
334   2001200148989 T.14898 Oblicza umysłu : ucząc się kreatywności / Robinson, Ken
335   2001200131004 T.13100 Osobowość : teoria i badania / Pervin, Lawrence A.
336   2001200085116 T.8511 Otwarty umysł tworzy / CHYBICKA, ANETA
337   2001200110658 T.11065 Podstawy psychologii / Hamer, Katarzyna.
338   2001200145988 T.14598 Potęga teraźniejszości / Tolle, Eckhart
339   2001200188930 T.18893 Praktyczne NLP : techniki osiągania doskonałości / Anusz, Flavio
340   2001200074363 T.7436 Prezentacje w biznesie : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / KOPS, GEORGE
341   2001200132872 T.13287 Przemiana : jak sprawić by reszta twego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
342   2001200051623 T.5162 Psychologia T.2, Psychologia ogólna /
343   2001200051616 T.5161 Psychologia : podręcznik akademicki . T.1, Podstawy psychologii /
344   2001200082832 T.8283 Psychologia : podręcznik akademicki . T.3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej /
345   2001200107924 T.10792 Psychologia : podejścia oraz koncepcje / Tavris, Carol.
346   2001200132292 T.13229 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 3], Struktura i funkcje świadomości / Zimbardo, Philip G.
347   2001200133367 T.13336 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 2], Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
348   2001200133374 T.13337 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 4], Psychologia osobowości / Zimbardo, Philip G.
349   2001200133381 T.13338 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 5], Człowiek i jego środowisko / Zimbardo, Philip G.
350   2001200133398 T.13339 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 1], Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
351   2001200085222 T.8522 Psychologia / Myers, David G.
352   2001200073038 T.7303 Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / SCHULTZ, DUANE P.
353   2001200186943 T.18694 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 /
354   2001200126703 T.12670 Psychologia biznesu / Ubertowski, Adam
355   2001200080838 T.8083 Psychologia ekonomiczna /
356   2001200051647 T.5164 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
357   2001200133312 T.13331 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
358   2001200133329 T.13332 Psychologia międzykulturowa / Matsumoto, David Ricky.
359   2001200085345 T.8534 Psychologia organizacji i zarządzania /
360   2001200093616 T.9361 Psychologia poznawcza NĘCKA, EDWARD
361   2001200083143 T.8314 Psychologia pracy i organizacji /
362   2001200115165 T.11516 Psychologia pracy i organizacji / Ratajczak, Zofia
363   2001200051630 T.5163 Psychologia społeczna : serce i umysł / Aronson, Elliot
364   2001200088360 T.8836 Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hamer, Hanna.
365   2001200083136 T.8313 Psychologia społeczna / KENRICK, DOUGLAS T.
366   2001200086007 T.8600 Psychologia społeczna / MYERS, DAVID G.
367   2001200104725 T.10472 Psychologia stresu / Łosiak, Władysław
368   2001200080739 T.8073 Psychologia środowiskowa /
369   2001200132285 T.13228 Psychologia tłumu : studium powszechnego umysłu / Le Bon, Gustave
370   2001200186561 T.18656 Psychologia umysłu /
371   2001200081088 T.8108 Psychologia współczesna / RATHUS, SPENCER A.
372   2001200186950 T.18695 Psychologia współczesna / Rathus, Spencer A.
373   2001200115189 T.11518 Psychologia zachowań ryzykownych : koncepcje, badania, praktyka /
374   2001200133350 T.13335 Psychologia zarządzania w organizacji /
375   2001200146114 T.14611 Sześć medali wartości : punkt widzenia zależy od... osobistych wartości : podejmowanie trafnych i niesztampowych decyzji, przełamywanie tradycyjnych schematów myślenia, pełne wykorzystanie potencjału swoich mocnych stron / De Bono, Edward
376   2001200134234 T.13423 Tak! 50 sekretów nauki perswazji / Goldstein, Noah J.
377   2001200144745 T.14474 Techniki kreatywnego myślenia / Bieniok, Henryk.
378   2001200148972 T.14897 Uchwycić Żywioł : o tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko / Robinson, Ken
379   2001200080944 T.8094 W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich / BERNE, ERIC
380   2001200093906 T.9390 Wprowadzenie do psychologii Matusewicz, Czesław
381   2001200127496 T.12749 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów /
382   2001200127519 T.12751 Współczesna psychologia behawioralna : wybrane zagadnienia /
383   2001200024795 T.2479 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / CIALDINI, ROBERT
384   2001200041419 T.4141 Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / LEARY, MARK
385   2001200132766 T.13276 Zarządzanie stresem : czyli Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach / Clayton, Mike
386   2001200127908 T.12790 Zasady wywierania wpływu na ludzi : szkoła Cialdiniego : moc oddziaływania na ludzi i sytuacje / Cialdini, Robert B.
387   2001200093913 T.9391 Zrozumieć psychologię Feldman, Robert Stephen
 
Matematyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
388   2001200098864 T.9886 Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
389   2001200098871 T.9887 Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
390   2001200075865 T.7586 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Krysicki, Włodzimierz
391   2001200075858 T.7585 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Krysicki, Włodzimierz
392   2001200112072 T.11207 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
393   2001200135644 T.13564 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
394   2001200193606 T.19360 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
395   2001200187520 T.18752 Matematyka dla logistyków / Wrociński, Ireneusz.
396   2001200130656 T.13065 Matematyka dla studentów ekonomii : wykłady z ćwiczeniami/ Antoniewicz, Ryszard.
397   2001200083020 T.8302 Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych /
398   2001200077012 T.7701 Matematyka finansowa : instrumenty pochodne /
399   2001200130670 T.13067 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Sobczyk, Mieczysław
400   2001200001451 T.145 Matematyka finansowa / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
401   2001200086502 T.8650 Matematyka finansowa / PODGÓRSKA, MARIA
402   2001200125805 T.12580 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
403   2001200150227 T.15022 Matematyka finansowa w praktyce : wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw / Antonowicz, Alicja
404   2001200051906 T.5190 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
405   2001200107139 T.10713 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
406   2001200092572 T.9257 Matematyka w ekonomii : modele i metody T.1 Algebra elementarna OSTOJA-OSTASZEWSKI, ADAM
407   2001200092589 T.9258 Matematyka w ekonomii : modele i metody T.2 Elementarny rachunek różniczkowy OSTOJA-OSTASZEWSKI, ADAM
408   2001200084171 T.8417 Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych / BAŻAŃSKA, TERESA
409   2001200195112 T.19511 Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach /
410   2001200150517 T.15051 Nowoczesne kompendium matematyki /
411   2001200047589 T.4758 Podstawy analizy matematycznej / RUDIN, WALTER
412   2001200044397 T.4439 Przewodnik po wzorach /
413   2001200071683 T.7168 Tablice matematyczne / CEWE, ALICJA
414   2001200095573 T.9557 Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych : [metody i modele] Gątarek, Dariusz
415   2001200117046 T.11704 Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów / Kolupa, Michał
416   2001200000911 T.91 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
417   2001200187605 T.18760 Zastosowanie matematyki w ekonomii : [pierwsza pomoc] / Kokoszka, Jarosław.
 
Statystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
418   2001200135354 T.13535 Badania statystyczne / Ostasiewicz, Walenty
419   2001200125492 T.12549 Ćwiczenia statystyczne w naukach ekonomicznych / Hryniewicka, Izabela.
420   2001200097034 T.9703 Elementy statystyki matematycznej : przykłady, zadania, testy /
421   2001200131219 T.13121 Elementy statystyki matematycznej z przykładami / Górska, Rumiana.
422   2001200073168 T.7316 Elementy statystyki w zadaniach / KUKUŁA, KAROL
423   2001200000850 T.85 Elementy statystyki w zadaniach. KUKUŁA KAROL
424   2001200116995 T.11699 Indeksy statystyczne / Luszniewicz, Andrzej
425   2001200082528 T.8252 Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / ZELIAŚ, ALEKSANDER
426   2001200082511 T.8251 Metody statystyczne / Zeliaś, Aleksander
427   2001200095344 T.9534 Metody wnioskowania statystycznego / Luszniewicz, Andrzej
428   2001200117008 T.11700 Metody wnioskowania statystycznego / Balicki, Andrzej
429   2001200117015 T.11701 Mierniki statystyczne / Kassyk-Rokicka, Helena
430   2001200125928 T.12592 Modele równań strukturalnych : teoria i praktyka / Konarski, Roman
431   2001200082344 T.8234 Podstawy statystyki : podręcznik : praca zbiorowa /
432   2001200194153 T.19415 Podstawy statystyki dla socjologów / Lissowski, Grzegorz.
433   2001200118876 T.11887 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
434   2001400814462 TS.81446 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej /
435   2001200117039 T.11703 Przystępny kurs statystyki : z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T.1 : Statystyki podstawowe STANISZ, ANDRZEJ
436   2001200092619 T.9261 Repetytorium ze statystyki PIŁATOWSKA, MARIOLA
437   2001200118883 T.11888 Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii /
438   2001400767959 TS.76795 Statystyka : skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne /
439   2001200082214 T.8221 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
440   2001200084638 T.8463 Statystyka : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
441   2001200073380 T.7338 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
442   2001200073434 T.7343 Statystyka : kurs podstawowy / RÓSZKIEWICZ, MAGDALENA
443   2001200095351 T.9535 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
444   2001300059727 TM.5972 Statystyka : opis statystyczny /
445   2001200129711 T.12971 Statystyka : zbiór zadań /
446   2001200134043 T.13404 Statystyka : od teorii do praktyki / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
447   2001200138140 T.13814 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
448   2001200061783 T.6178 Statystyka / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
449   2001200111136 T.11113 Statystyka / Sobczyk, Mieczysław
450   2001200118975 T.11897 Statystyka / Kot, Stanisław Maciej.
451   2001200127090 T.12709 Statystyka dla ekonomistów / Pułaska-Turyna, Beata.
452   2001200138133 T.13813 Statystyka dla menedżerów : teoria i praktyka / Bielecka, Anna
453   2001200071751 T.7175 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
454   2001200110245 T.11024 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
455   2001200117022 T.11702 Statystyka matematyczna / Sobczyk, Mieczysław
456   2001200127106 T.12710 Statystyka matematyczna / Bratijčuk, Nikolaj Sergeevič.
457   2001200127113 T.12711 Statystyka matematyczna w zarządzaniu /
458   2001200034534 T.3453 Statystyka od podstaw JÓŹWIAK JANINA
459   2001200119354 T.11935 Statystyka od podstaw / Jóźwiak, Janina
460   2001200191176 T.19117 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
461   2001200111839 T.11183 Statystyka opisowa / Sobczyk, Mieczysław
462   2001200127120 T.12712 Statystyka opisowa / Roeske-Słomka, Iwona
463   2001200129704 T.12970 Statystyka opisowa od podstaw : podręcznik z zadaniami / Wasilewska, Ewa
464   2001200027604 T.2760 Statystyka praktyczna / STARZYŃSKA, WACŁAWA
465   2001200145056 T.14505 Statystyka społeczna /
466   2001200055843 T.5584 Statystyka w zadaniach Cz.2, Statystyka matematyczna /
467   2001200041426 T.4142 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
468   2001200134050 T.13405 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
469   2001200184369 T.18436 Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL : teoria i zastosowania / Luszniewicz, Andrzej
470   2001200010187 T.1018 Szara strefa gospodarki : (wybrane problemy) /
471   2001200010163 T.1016 Techniczna efektywność produkcji w przemyśle i budownictwie (na przykładzie wybranych branż). WOŹNIAK PIOTR
472   2001200032974 T.3297 Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / GAJEK LESŁAW
473   2001200129407 T.12940 Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
474   2001200088452 T.8845 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
475   2001200091476 T.9147 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
476   2001200104510 T.10451 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
477   2001300076304 TM.7630 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
478   2001200191183 T.19118 Wzory i tablice : metody statystyczne i ekonometryczne / Bąk, Iwona
479   2001200015427 T.1542 Wzory i tablice statystyczne /
480   2001200065965 T.6596 Zarys metod statystycznych / ZAJĄC, KAZIMIERZ
 
Socjologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
481   2001200131721 T.13172 Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Pyżalski, Jacek Łukasz.
482   2001200015809 T.1580 Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych. MANGIONE THOMAS W.
483   2001200115110 T.11511 Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Bartkowiak, Grażyna
484   2001200085208 T.8520 Elementy socjologii / GRAMLEWICZ, MAREK
485   2001200107115 T.10711 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt
486   2001200083242 T.8324 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy
487   2001200142116 T.14211 Innumeracy : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / Paulos, John Allen
488   2001200081439 T.8143 Jakość życia w regionie : praca zbiorowa /
489   2001200136344 T.13634 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna.
490   2001200092084 T.9208 Kompendium wiedzy o socjologii BRÉMOND, ALICE
491   2001200123245 T.12324 Kultura organizacji - idea i instrumentalizacja : socjologiczne studium krytyczne / Kołodziej-Durnaś, Agnieszka.
492   2001200142444 T.14244 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert
493   2001200149696 T.14969 Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw / OPPENHEIM, A.N.
494   2001200150470 T.15047 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan
495   2001200070914 T.7091 Metody badawcze w naukach społecznych FRANKFORT-NACHMIAS, CHAVA
496   2001200080470 T.8047 Metody i techniki sondażowych badań opinii / Szreder, Mirosław
497   2001200072086 T.7208 Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne /
498   2001200150326 T.15032 Peryferie : nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych / Zarycki, Tomasz.
499   2001200150319 T.15031 Peryferie i pogranicza : o potrzebie różnorodności /
500   2001200110337 T.11033 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl R.
501   2001200074103 T.7410 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
502   2001200150333 T.15033 Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji / Gołdyka, Leszek.
503   2001200081422 T.8142 Regionalne zróżnicowanie jakości życia : praca zbiorowa /
504   2001200085406 T.8540 Słownik socjologii i nauk społecznych /
505   2001200066900 T.6690 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
506   2001200092695 T.9269 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej Podgórski, Ryszard Adam
507   2001200072284 T.7228 Socjologia : analiza społeczeństwa / SZTOMPKA, PIOTR
508   2001200123924 T.12392 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
509   2001200190254 T.19025 Socjologia : lektury /
510   2001200071256 T.7125 Socjologia / Bauman, Zygmunt
511   2001200082795 T.8279 Socjologia / GIDDENS, ANTHONY
512   2001200083471 T.8347 Socjologia / Bauman, Zygmunt
513   2001200123917 T.12391 Socjologia / Giddens, Anthony
514   2001200129698 T.12969 Socjologia / Suwalski, Andrzej.
515   2001200127021 T.12702 Socjologia codzienności /
516   2001200127038 T.12703 Socjologia dla ekonomistów / Walczak-Duraj, Danuta
517   2001200063459 T.6345 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / MORAWSKI, WITOLD
518   2001200144738 T.14473 Socjologia i przestrzeń miejska / Majer, Andrzej.
519   2001200084751 T.8475 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
520   2001200076909 T.7690 Socjologia ogólna / BOLESTA-KUKUŁKA, KRYSTYNA
521   2001200134005 T.13400 Socjologia Zygmunta Baumana / Tacik, Przemysław.
522   2001200083129 T.8312 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.
523   2001200134128 T.13412 Suburbanizacja po polsku / Kajdanek, Katarzyna
524   2001200150395 T.15039 W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast : meandry ekonomii politycznej / Błaszczyk, Mateusz.
525   2001200083433 T.8343 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara
526   2001200143274 T.14327 Współczesne społeczeństwo polskie /
527   2001200083235 T.8323 Wstęp do socjologii / GOODMAN, NORMAN
528   2001200185786 T.18578 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter Ludwig
529   2001200177422 T.17742 Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych / Woźniak, Robert B.
530   2001200083334 T.8333 Życie na przemiał / Bauman, Zygmunt
 
Nauki polityczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
531   2001200131677 T.13167 A nie mówiłem? : dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść / Gwiazdowski, Robert
532   2001200115899 T.11589 Antropologia polityczna : wprowadzenie / Lewellen, Ted C.
533   2001200141652 T.14165 Bańka amerykańskiej supremacji / Soros, George
534   2001200150272 T.15027 Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności / Beck, Ulrich
535   2001200115912 T.11591 Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej / Lûbašic, Valentin Âkovlevič
536   2001200115851 T.11585 Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych / Szymanek, Jarosław.
537   2001200115875 T.11587 Geopolityka, czyli Pochwała realizmu : szkice teoriopoznawcze / Sykulski, Leszek.
538   2001200065453 T.6545 Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne / KRÓL, MARCIN
539   2001200115813 T.11581 Izraelskie lobby w USA / Mearsheimer, John J.
540   2001200146916 T.14691 Kapitalizm : nieznany ideał / Rand, Ayn
541   2001200138720 T.13872 Kapitalizm / Ingham, Geoffrey K.
542   2001200115783 T.11578 Krótka historia przyszłości / Attali, Jacques
543   2001200115837 T.11583 Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej /
544   2001200132247 T.13224 Następna dekada : gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy / Friedman, George.
545   2001200123948 T.12394 Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów /
546   2001200152221 T.15222 Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Marszałek, Maciej.
547   2001200150302 T.15030 Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej / Ziółkowska, Joanna Ewa
548   2001200115868 T.11586 Perspektywa porządku postpolitycznego : w stronę technologii władzy / Golinowski, Janusz
549   2001200098598 T.9859 Podstawy geografii politycznej / Rykiel, Zbigniew
550   2001200141034 T.14103 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych /
551   2001200065460 T.6546 Systemy polityczne współczesnego świata / ANTOSZEWSKI, ANDRZEJ
552   2001200185427 T.18542 Turbokapitalizm : zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki / Luttwak, Edward
553   2001200136078 T.13607 Władza globalizacji / Staniszkis, Jadwiga
554   2001200065477 T.6547 Wprowadzenie do polityki / VAN DYKE, VERNON
555   2001200022418 T.2241 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman Andrzej
556   2001200143281 T.14328 Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations /
557   2001200186011 T.18601 Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne / Ruszkowski, Janusz.
558   2001200136061 T.13606 Zrozumieć Chiny / Leonard, Mark
 
Komunikacja społeczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
559   2001200131745 T.13174 Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Bocheńska-Włostowska, Katarzyna.
560   2001200131783 T.13178 Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji / Tokarz, Marek.
561   2001200146794 T.14679 Czarna książeczka budowania kontaktów : 6,5 atutów, które pozwolą zbudować sieć bogatych kontaktów / Gitomer, Jeffrey H.
562   2001200139918 T.13991 Czarna księga perswazji : używaj NLP, by zdobyć wszystko, czego pragniesz : bierz z życia wszystko, czego chcesz ... i jeszcze więcej / Basu, Rintu.
563   2001200148859 T.14885 Efektywna komunikacja w zespole / Rzepka, Beata
564   2001200063220 T.6322 Ekonofizyka : wprowadzenie / Mantegna, Rosario N.
565   2001200135187 T.13518 Inteligencja interpersonalna : jak utrzymywać mądre relacje z innymi / Silberman, Melvin L.
566   2001200150692 T.15069 Jak doskonalić umiejętność skutecznej komunikacji / Carnegie, Dale
567   2001200142253 T.14225 Jak występować publicznie : klucze do sukcesu i pułapki, których należy unikać / Ménard, Jean-Denis.
568   2001200083426 T.8342 Komunikacja / ADAIR, JOHN
569   2001200089503 T.8950 Komunikacja i kultura biznesu w Europie : zagadnienia wybrane
570   2001200136368 T.13636 Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne /
571   2001200109041 T.10904 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef.
572   2001200130342 T.13034 Komunikacja interpersonalna : [Podręcznik dla wszystkich, którzy pracują z trudnymi ludźmi oraz dla ochroniarzy, policji i osób chcących pogłębić swoją wiedzę o tym, jak obchodzić się z nimi] / Zimnol, Adam.
573   2001200142345 T.14234 Komunikacja menedżerska / Munter, Mary.
574   2001200191688 T.19168 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
575   2001200135606 T.13560 Komunikacja międzykulturowa / Reynolds, Sana.
576   2001200110351 T.11035 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
577   2001200124921 T.12492 Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Goman, Carol Kinsey.
578   2001200113116 T.11311 Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności /
579   2001200142352 T.14235 Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych /
580   2001200142369 T.14236 Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe /
581   2001200086595 T.8659 Komunikowanie się : zarys wykładu / JURKOWSKI, RYSZARD
582   2001200072109 T.7210 Komunikowanie się w biznesie /
583   2001200076619 T.7661 Komunikowanie się w świecie : narzędzia, teorie, unormowania / OLĘDZKI, JERZY
584   2001200084140 T.8414 Komunikowanie się we współczesnym świecie /
585   2001200114281 T.11428 Magia perswazji : jak za pomocą 3 prostych kroków przekonasz do swoich pomysłów nawet najtrudniejszych rozmówców? / Buczny, Aleksander.
586   2001200056918 T.5691 Media - komunikacja, biznes elektroniczny /
587   2001200130687 T.13068 Media alternatywne i zaangażowane społecznie / Lievrouw, Leah A.
588   2001200099212 T.9921 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
589   2001200079320 T.7932 Mowa ciała w pracy / Hartley, Mary
590   2001200132223 T.13222 Mowa ciała w pracy / Pease, Allan.
591   2001200185199 T.18519 Mowa rąk : co zdradzają nasze gesty / Eisler-Mertz, Christiane.
592   2001200150500 T.15050 Nowe podmioty w przestrzeni medialnej / Pietrzak, Henryk
593   2001200078965 T.7896 Podstawy komunikacji społecznej / GRIFFIN, EMORY A.
594   2001200185182 T.18518 Postawa, mimika, gest / Tkaczyk, Lech
595   2001200189005 T.18900 Psychologia komunikowania się dla menedżerów / Rzepa, Teresa
596   2001200149139 T.14913 Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych : aspekt teologicznomoralny / Niewiadomski, Krzysztof
597   2001200114007 T.11400 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
598   2001200057380 T.5738 Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces / THOMSON PETER
599   2001200185205 T.18520 Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Lemmermann, Heinz
600   2001200141249 T.14124 Sztuka przemawiania i prezentacji / Stuart, Cristina.
601   2001200184802 T.18480 Sztuka wystąpień publicznych czyli Jak zostać dobrym mówcą / Lewandowska-Tarasiuk, Ewa.
602   2001200185045 T.18504 Technika szybkiego zadawania trafnych pytań : [praktyczny program treningowy z ćwiczeniami, zadaniami i przykładami] / Birkenbihl, Vera F.
603   2001200146688 T.14668 The art of woo : inteligentna perswazja w biznesie / Shell, G. Richard
604   2001200186004 T.18600 Trening sukcesu : ćwiczenie własnego umysłu / Birkenbihl, Vera F.
605   2001200147241 T.14724 Władza komunikacji / Castells, Manuel
606   2001200143267 T.14326 Współczesne media : język mediów /
607   2001200071072 T.7107 Zasady komunikacji werbalnej /
 
Historia myśli ekonomicznej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
608   2001200057229 T.5722 Ekonomia w rozwoju : historia myśli ekonomicznej / NARSKI, ZYGMUNT
609   2001200091711 T.9171 Historia myśli ekonomicznej STANKIEWICZ, WACŁAW
610   2001200093937 T.9393 Historia myśli ekonomicznej LANDRETH, HARRY
611   2001200002625 T.262 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
612   2001200032073 T.3207 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
613   2001200075506 T.7550 Historia myśli ekonomicznej / BARTKOWIAK, RYSZARD
614   2001200101007 T.10100 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
615   2001200022739 T.2273 Historia myśli ekonomicznej w zarysie / ROMANOW, ZBIGNIEW B.
616   2001200070310 T.7031 Historia powszechnej myśli ekonomicznej : (1870-1950) / Górski, Janusz
617   2001200150708 T.15070 Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Wapshott, Nicholas.
618   2001200115257 T.11525 Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Misesa / Papaj, Ludwik
619   2001200071782 T.7178 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej /
620   2001200140402 T.14040 Michał Kalecki / Lopez, Julio G.
621   2001200010361 T.1036 Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków /
622   2001200082566 T.8256 Słownik historii myśli ekonomicznej /
623   2001200138706 T.13870 Wiara i wolność : [myśl ekonomiczna późnych scholastyków] / Chafuen, Alejandro Antonio
624   2001200095825 T.9582 Zarys historii myśli ekonomicznej : (od końca XVIII do końca XX wieku) / Nasiłowski, Mieczysław
625   2001200030048 T.3004 Zarys historii myśli ekonomicznej.
 
Demografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
626   2001200081576 T.8157 Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / OKÓLSKI, MAREK
627   2001200139932 T.13993 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek
628   2001200050091 T.5009 Demografia / HOLZER, JERZY ZDZISŁAW
629   2001200193729 T.19372 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław
630   2001200189739 T.18973 Przemiany demograficzne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2006 /
631   2001200194139 T.19413 Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym / Kurek, Sławomir.
 
Makroekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
632   2001200003578 T.357 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
633   2001200075728 T.7572 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
634   2001200189968 T.18996 Elementarne modele makroekonomiczne / Garbicz, Marek.
635   2001200002298 T.229 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL ROBERT E.
636   2001200071348 T.7134 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
637   2001200060229 T.6022 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL, ROBERT E.
638   2001200033902 T.3390 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
639   2001200060199 T.6019 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
640   2001200065309 T.6530 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze
641   2001300019103 TM.1910 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki
642   2001200089633 T.8963 Makroekonomia : materiały pomocnicze do ćwiczeń / KIESZKOWSKA, TERESA
643   2001200087264 T.8726 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
644   2001200100895 T.10089 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
645   2001200102165 T.10216 Makroekonomia : podręcznik akademicki /
646   2001200102172 T.10217 Makroekonomia : materiały pomocnicze /
647   2001200125119 T.12511 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
648   2001200130595 T.13059 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
649   2001200136016 T.13601 Makroekonomia : ćwiczenia / Papell, David H.
650   2001200184642 T.18464 Makroekonomia : ćwiczenia / Zalega, Tomasz.
651   2001200075407 T.7540 Makroekonomia /
652   2001200098970 T.9897 Makroekonomia / Begg, David K. H.
653   2001200102387 T.10238 Makroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław
654   2001200106019 T.10601 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
655   2001200114120 T.11412 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
656   2001200125096 T.12509 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
657   2001200130588 T.13058 Makroekonomia / Krugman, Paul Robin
658   2001200186998 T.18699 Makroekonomia / Begg, David K. H.
659   2001200191503 T.19150 Makroekonomia /
660   2001200063602 T.6360 Makroekonomia dla zaawansowanych : rozwiązania problemów / ROHALY, JEFFREY
661   2001200027635 T.2763 Makroekonomia dla zaawansowanych. ROMER DAVID
662   2001200119415 T.11941 Makroekonomia międzynarodowa / Montiel, Peter J.
663   2001200089930 T.8993 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna.
664   2001200125102 T.12510 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
665   2001200029097 T.2909 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
666   2001200069321 T.6932 Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania ; [amerykańskie doświadczenia stosowania ma kroekonomii] / MANSFIELD, EDWIN
667   2001200110238 T.11023 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania /
668   2001200187551 T.18755 Podstawy makroekonomii : podręcznik akademicki /
669   2001200192180 T.19218 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania /
670   2001200064418 T.6441 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
671   2001200087134 T.8713 Podstawy makroekonomii /
672   2001200110788 T.11078 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
673   2001200108938 T.10893 Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej : materiały pomocnicze /
674   2001200088971 T.8897 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii Grzelak, Anna
675   2001200077999 T.7799 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
676   2001200193668 T.19366 Przewodnik po zadaniach z makroekonomii / Baszyński, Adam.
677   2001200149894 T.14989 W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna / Florczak, Waldemar.
678   2001200007392 T.739 Zrozumieć gospodarkę : makroekonomia / PRÓCHNICKI LECH
 
Ekonomia matematyczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
679   2001200150401 T.15040 Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego / Zawadzki, Henryk.
680   2001300030184 TM.3018 Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe /
681   2001200112607 T.11260 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
682   2001300018298 TM.1829 Ekonomia matematyczna / PANEK, EMIL
683   2001200116988 T.11698 Ekonomia matematyczna w zadaniach /
684   2001400757707 TS.75770 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
685   2001200033322 T.3332 Elementy ekonomii matematycznej : równowaga i wzrost / PANEK EMIL
686   2001200130786 T.13078 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
687   2001400777897 TS.77789 Podstawy ekonomii matematycznej Chiang, Alpha C.
688   2001200132803 T.13280 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu /
 
Inwestycje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
689   2001200147333 T.14733 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Martinez, Jared F.
690   2001200144868 T.14486 Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Liberadzki, Kamil.
691   2001200092756 T.9275 Atrakcyjność inwestycyjna Polski / Stawicka, Magdalena.
692   2001200078934 T.7893 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / KARASZEWSKI, WŁODZIMIERZ
693   2001200104367 T.10436 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Golejewska, Anna.
694   2001200060649 T.6064 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa /
695   2001200112232 T.11223 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
696   2001200139925 T.13992 Czas wypłaty : zarobienie dużych pieniędzy na giełdzie jest najlepszym rewanżem / Town, Phil.
697   2001200132032 T.13203 Czego naprawdę chcą inwestorzy? / Statman, Meir.
698   2001200040863 T.4086 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
699   2001200077241 T.7724 Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej : praca zbiorowa /
700   2001200091247 T.9124 Dotacje na inwestycje : fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z EOG, programy krajowe / Rzychoń, Tomasz.
701   2001200125577 T.12557 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
702   2001200131110 T.13111 Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce : studium teoretyczno-empiryczne / Zamojska, Anna.
703   2001200141409 T.14140 Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści / Ligus, Magdalena.
704   2001200043833 T.4383 Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw / MARCINEK, KRZYSZTOF
705   2001200097751 T.9775 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
706   2001200131394 T.13139 Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Milewski, Marcin.
707   2001200140174 T.14017 Forex dla bystrzaków / Galant, Mark.
708   2001200099939 T.9993 FOREX dla początkujących : pierwsze kroki na rynku walutowym / Dicks, James.
709   2001200141843 T.14184 Forex w praktyce : vademecum inwestora walutowego : sposób na inwestowanie / Kochan, Krzysztof.
710   2001300001191 TM.119 Fundusze inwestycyjne : zasady funkcjonowania / DYL, MARCIN
711   2001200110269 T.11026 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności / Dawidowicz, Dawid
712   2001200120350 T.12035 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego / Dawidowicz, Dawid
713   2001200124587 T.12458 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / Perez, Katarzyna.
714   2001200098772 T.9877 Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym /
715   2001200034947 T.3494 Informatyka w zarządzaniu : oprogramowanie systemowe i narzędziowe : praca zbiorowa /
716   2001200115707 T.11570 Inteligentne inwestowanie : 21 praktycznych wskazówek, jak mądrze inwestować i powiększać zawartość swojego portfela / Bar, Tomasz.
717   2001200142192 T.14219 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
718   2001200135941 T.13594 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
719   2001200006890 T.689 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
720   2001200045004 T.4500 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / JAJUGA, KRZYSZTOF
721   2001200094965 T.9496 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
722   2001200111372 T.11137 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
723   2001200186738 T.18673 Inwestycje / Mayo, Herbert B.
724   2001200132162 T.13216 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
725   2001200118418 T.11841 Inwestycje alternatywne /
726   2001200096051 T.9605 Inwestycje finansowe /
727   2001200124808 T.12480 Inwestycje finansowe /
728   2001200016882 T.1688 Inwestycje finansowe. JAJUGA KRZYSZTOF
729   2001200111983 T.11198 Inwestycje hybrydowe : nowe ujęcie oceny efektywności / Kasiewicz, Stanisław
730   2001200120022 T.12002 Inwestycje infrastrukturalne : komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów.
731   2001200149689 T.14968 Inwestycje private equity/venture capital / Sobańska-Helman, Katarzyna.
732   2001200143618 T.14361 Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
733   2001200120275 T.12027 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
734   2001200078996 T.7899 Inwestycje według znowelizowanej ustawy o rachunkowości /
735   2001200138546 T.13854 Inwestycyjny boom : siła spokoju i mądrej strategii / Shipman, Mark.
736   2001200186486 T.18648 Jak inwestować i pomnażać oszczędności? / Samcik, Maciej.
737   2001200108297 T.10829 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
738   2001200143632 T.14363 Jak zarabiać pieniądze nie pracując na etacie? : inwestycje w lokaty, obligacje, fundusze, akcje, nieruchomości, złoto dla każdego początkującego / Górnicka, Paulina.
739   2001200141454 T.14145 Kapitał zagraniczny - wyzwania i szanse /
740   2001200019944 T.1994 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
741   2001200130380 T.13038 Kontrakty terminowe i forex : teoria i praktyka / Zalewski, Grzegorz.
742   2001200055027 T.5502 Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej / KAWA, PAWEŁ
743   2001200065583 T.6558 Metody oceny projektów gospodarczych / MANIKOWSKI, ARKADIUSZ
744   2001200102448 T.10244 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
745   2001200079009 T.7900 Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena : project finance, corporate finance /
746   2001200025440 T.2544 Ocena efektywności inwestycji / GAWRON, HENRYK
747   2001200082139 T.8213 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
748   2001200103520 T.10352 Ocena efektywności inwestycji /
749   2001200112089 T.11208 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
750   2001200093784 T.9378 Ocena projektów gospodarczych Kurowski, Lech
751   2001200034657 T.3465 Ocena projektów inwestycyjnych : maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa / JOHNSON, HAZEL
752   2001200171352 T.17135 Otwarte fundusze inwestycyjne : zasady są proste / Rogala, Maciej.
753   2001200186523 T.18652 Paradoksy inwestowania : metody zwiększające zyskowność i bezpieczeństwo portfela / Kritzman, Mark P.
754   2001200120084 T.12008 Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych /
755   2001200108730 T.10873 Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje / Mejszutowicz, Krzysztof.
756   2001200084157 T.8415 Procedury inwestowania / WERNER, WITOLD ANDRZEJ
757   2001200040795 T.4079 Proces inwestycyjny : studium przypadku / WERNER, WITOLD ANDRZEJ
758   2001200138737 T.13873 Produkty strukturyzowane : inwestycje nowych czasów / Zaremba, Adam
759   2001200117961 T.11796 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
760   2001200138041 T.13804 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
761   2001200195785 T.19578 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
762   2001200082597 T.8259 Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych / ROGOWSKI, WALDEMAR
763   2001200034619 T.3461 Rachunek opłacalności inwestowania / NOWAK, EDWARD
764   2001200116056 T.11605 Racjonalne inwestowanie : właściwie ulokuj swój kapitał / Lipiński, Marek
765   2001200185755 T.18575 Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej / Krug, Anna Magdalena
766   2001200126888 T.12688 Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Borowski, Grzegorz
767   2001200095726 T.9572 Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy /
768   2001200090493 T.9049 Ryzyko działalności inwestycjnej przedsiębiorstw Zachorowska, Alfreda
769   2001200012013 T.1201 Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / OSTROWSKA ELŻBIETA
770   2001200117152 T.11715 Ryzyko inwestycyjne : analiza polskiego rynku akcji / Feder-Sempach, Ewa.
771   2001200070549 T.7054 Ryzyko projektów inwestycyjnych / MARCINEK, KRZYSZTOF
772   2001200071393 T.7139 Ryzyko projektów inwestycyjnych / OSTROWSKA, ELŻBIETA
773   2001200055188 T.5518 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / TOWARNICKA, HALINA
774   2001200118425 T.11842 Strategie inwestycyjne na każdą pogodę : osiągaj zysk na wszystkich rynkach / Froehlich, Robert J.
775   2001200074721 T.7472 Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie / NAHOTKO, SŁAWOMIR
776   2001200152290 T.15229 Teoria i praktyka benchmarków / Borowski, Krzysztof
777   2001200078385 T.7838 Teoria inwestycji finansowych / Luenberger, David G.
778   2001200134272 T.13427 Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia /
779   2001200152306 T.15230 Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce / Stańczak-Strumiłło, Kamila.
780   2001200141706 T.14170 Uwolnij wartość swojej firmy : klucz do skutecznego wyjścia z inwestycji / Nemethy, Les.
781   2001200136214 T.13621 Wartość dla akcjonariuszy : poradnik menedżera i inwestora / Rappaport, Alfred
782   2001200016127 T.1612 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
783   2001200111976 T.11197 Zamknięte fundusze inwestycyjne / Krupa, Dorota
784   2001200014734 T.1473 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
785   2001200106699 T.10669 Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym : wybrane zagadnienia /
786   2001200039843 T.3984 Zarządzanie w procesie inwestycyjnym / WERNER, WITOLD ANDRZEJ
787   2001200145124 T.14512 Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Elder, Alexander
 
Ekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
788   2001200060007 T.6000 "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych /
789   2001200029004 T.2900 ABC small business'u : A - jak otworzyć i prowadzić własną firmę (marketing, business plan) : B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów , VAT) : C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / MARKOWSKI WŁODZIMIERZ J.
790   2001200131820 T.13182 Austriacka szkoła ekonomii dla inwestorów czyli Ludwig von Mises wchodzi na giełdę / Skousen, Mark
791   2001200150418 T.15041 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 1 / Smith, Adam
792   2001200140280 T.14028 Błąd pomiaru : dlaczego PKB nie wystarcza : raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego / Stiglitz, Joseph E.
793   2001200091629 T.9162 Ci, którzy tworzyli... : pionierzy szczecińskiego biznesu lat dziewięćdziesiątych / MARUSZEWSKA, PAULINA
794   2001200070631 T.7063 Czy ekonomia nadąża za wyjaśnieniem rzeczywistości? /
795   2001200146800 T.14680 Dokąd zmierza świat : ekonomia polityczna przyszłości / Kołodko, Grzegorz W.
796   2001200029509 T.2950 Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie / OFFE CLAUS
797   2001200149610 T.14961 Dylematy metodologiczne teorii ekonomii / Taylor, Edward
798   2001200190131 T.19013 Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru : dwa eseje o naturze kapitalizmu / Kornai, János
799   2001200193750 T.19375 Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa / Noga, Beniamin.
800   2001200072055 T.7205 Ekonomia Cz.1, Mikroekonomia / GULCZ, MIECZYSŁAW
801   2001200072062 T.7206 Ekonomia Cz.2, Makroekonomia / GULCZ, MIECZYSŁAW
802   2001200008856 T.885 Ekonomia [T.3], Zbiór zadań /
803   2001200056895 T.5689 Ekonomia : podręcznik dla studiów licencjackich /
804   2001200083303 T.8330 Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku : amerykańsko -polski podręcznik akademicki makro-i mikroekonomii Wyż szej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie /
805   2001200098062 T.9806 Ekonomia : kurs podstawowy / Beksiak, Janusz.
806   2001200129551 T.12955 Ekonomia : zagadnienia wybrane / Jarmołowicz, Wacław
807   2001200041204 T.4120 Ekonomia /
808   2001200070907 T.7090 Ekonomia / WHITEHEAD, GEOFFREY
809   2001200125614 T.12561 Ekonomia / Samuelson, Paul Anthony
810   2001200192135 T.19213 Ekonomia /
811   2001200190216 T.19021 Ekonomia dla bystrzaków / Antonioni, Peter.
812   2001200125621 T.12562 Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street / Sedláček, Tomáš
813   2001200073854 T.7385 Ekonomia globalna : synteza / Flejterski, Stanisław
814   2001200132094 T.13209 Ekonomia i etyka / Jasiński, Leszek Jerzy
815   2001200098819 T.9881 Ekonomia i polityka : wykład elementarny / Mises, Ludwig von
816   2001200118500 T.11850 Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza : felietony z lat 2000-2011 / Flejterski, Stanisław
817   2001200188213 T.18821 Ekonomia kapitału ludzkiego / Schultz, Theodore William
818   2001200114397 T.11439 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel
819   2001200131134 T.13113 Ekonomia kultury : kompendium / Towse, Ruth
820   2001200136306 T.13630 Ekonomia menedżerska : podstawy teoretyczne z zadaniami / Waśniewska, Anetta.
821   2001200001284 T.128 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
822   2001200102707 T.10270 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
823   2001200113901 T.11390 Ekonomia menedżerska / Png, Ivan
824   2001200114540 T.11454 Ekonomia menedżerska / Froeb, Luke M.
825   2001200095030 T.9503 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 1 / Krugman, Paul Robin
826   2001200095047 T.9504 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T.2 / Krugman, Paul Robin
827   2001200114113 T.11411 Ekonomia międzynarodowa / Grzywacz, Waldemar
828   2001200195914 T.19591 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
829   2001200091834 T.9183 Ekonomia od podstaw : wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce THUROW, LESTER
830   2001200104947 T.10494 Ekonomia rozwoju
831   2001200125638 T.12563 Ekonomia rozwoju /
832   2001200145896 T.14589 Ekonomia rozwoju / Bartkowiak, Ryszard.
833   2001200084898 T.8489 Ekonomia sektora publicznego Stiglitz, Joseph E.
834   2001200140044 T.14004 Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Jurek, Łukasz.
835   2001200129803 T.12980 Ekonomia w jednej lekcji / Hazlitt, Henry
836   2001200189975 T.18997 Ekonomia w przykładach / Krawczyk, Marcin.
837   2001200129544 T.12954 Ekonomia w zarysie : praca zbiorowa /
838   2001200131141 T.13114 Ekonomia wiedzy niedoskonałej : kurs walutowy i ryzyko / Frydman, Roman
839   2001200115363 T.11536 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Rogall, Holger
840   2001200092060 T.9206 Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie BECKER, GARY S.
841   2001200192722 T.19272 Ekonomia, finanse, bankowość : księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel /
842   2001200192142 T.19214 Ekonomia, finanse, zarządzanie /
843   2001200002311 T.231 Ekonomia. T.1. SAMUELSON PAUL A.
844   2001200002342 T.234 Ekonomia. T.2. SAMUELSON PAUL A.
845   2001200112218 T.11221 Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce /
846   2001200189753 T.18975 Ekonomika : podręcznik. Cz. 1 /
847   2001200189760 T.18976 Ekonomika : podręcznik. Cz. 2 / Pietraszewski, Marian.
848   2001200083525 T.8352 Ekonomiści i systemy ekonomiczne / Grzywacz, Waldemar
849   2001200082849 T.8284 Elementarne zagadnienia ekonomii /
850   2001200098079 T.9807 Elementy ekonomii i polityki społecznej / Jaźwiński, Ireneusz.
851   2001200190568 T.19056 Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych : perspektywa kryzysowa / Flejterski, Stanisław
852   2001200052439 T.5243 Eseje o gospodarce / Sadowski, Zdzisław
853   2001200184420 T.18442 Etatyzm i przemoc w teoriach zacofania gospodarczego : studium z metodologii "Badań nad Rozwojem" / Peshkov, Ivan.
854   2001200124570 T.12457 Freakonomia : świat od podszewki / Levitt, Steven D.
855   2001200140334 T.14033 Free lunch : ekonomia dobrze przyrządzona / Smith, David
856   2001200140181 T.14018 Freedonomia : jak interwencjonizm państwowy rujnuje gospodarkę / Lott, John R.
857   2001200029431 T.2943 Godne społeczeństwo : program troski o ludzkość / Galbraith, John Kenneth
858   2001300000132 TM.13 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / WEBER, MAX
859   2001200107795 T.10779 Gospodarka w warunkach kryzysu /
860   2001200171093 T.17109 Gospodarowanie, finansowanie i zarządzanie w XXI wieku /
861   2001200187759 T.18775 Im więcej seksu tym bezpieczniejszy : czyli O niekonwencjonalnych mądrościach ekonomii / Landsburg, Steven E.
862   2001200068867 T.6886 Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna / Solow, Robert M.
863   2001200080258 T.8025 Kapitalizm kontra kapitalizm / ALBERT, MICHEL
864   2001200130281 T.13028 Kapitalizm, socjalizm, demokracja / Schumpeter, Joseph Alois
865   2001200130298 T.13029 Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza / Jabłoński, Łukasz
866   2001200030611 T.3061 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa /
867   2001200073175 T.7317 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa /
868   2001300106681 TM.10668 Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / Malawski, Marcin.
869   2001200107108 T.10710 Konkurencyjność podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
870   2001200138683 T.13868 Krótka historia kapitalizmu : nieoceniony przewodnik po gospodarce wolnorynkowej i jej roli w życiu każdego z nas /
871   2001200141270 T.14127 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
872   2001200051074 T.5107 Makro i mikroekonomia : podstawowe problemy /
873   2001200099410 T.9941 Makro i mikroekonomia na przykładach = Macro and microeconomics case studies. Z. 2
874   2001200130571 T.13057 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności /
875   2001200069079 T.6907 Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki : artykuły słuchaczy II Studium Doktoranckiego /
876   2001200192241 T.19224 Metafizyczne wątki w ekonomii / Zorde, Kristof.
877   2001200000591 T.59 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark
878   2001200114175 T.11417 Metody ilościowe w ekonomii : wybrane problemy /
879   2001200020841 T.2084 Mierzyć wyżej : historie 25 firm, które osiągnęły sukces, łącząc skutecznie zarządzanie z realizacją misji społecznych / BOLLIER DAVID
880   2001200059469 T.5946 Moja firma : jak założyć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą / TUCHOŁKA, HUBERT
881   2001200114687 T.11468 Nauka dla gospodarki /
882   2001200113727 T.11372 Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych /
883   2001200136221 T.13622 Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych / Forlicz, Stefan
884   2001200146251 T.14625 Nieoczywistości : ekonomiczna teoria wszystkiego / Becker, Gary Stanley
885   2001200188688 T.18868 Nobel z ekonomii 1969-2011 : poglądy laureatów w zarysie / Jasiński, Leszek Jerzy
886   2001200025143 T.2514 Nowy leksykon ekonomiczny ORŁOWSKI TADEUSZ
887   2001200150524 T.15052 Od Keynesa do teorii chaosu : ewolucja teorii wahań koniunkturalnych / Jakimowicz, Aleksander
888   2001200010279 T.1027 Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Kołodko, Grzegorz W.
889   2001200078484 T.7848 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / Keynes, John Maynard
890   2001200191756 T.19175 Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego / Konopczyński, Michał.
891   2001200099632 T.9963 Państwo i rynek w gospodarce : praca zbiorowa
892   2001200010774 T.1077 Państwo w przebudowie. BALCEROWICZ LESZEK
893   2001200057465 T.5746 Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych /
894   2001200099205 T.9920 Podstawy ekonomii : podręcznik / Mierzejewska-Majcherek, Janina
895   2001200110634 T.11063 Podstawy ekonomii : mikro- i makroekonomia : podręcznik / Urbaniak, Piotr.
896   2001200111075 T.11107 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania /
897   2001200055171 T.5517 Podstawy ekonomii / Sloman, John
898   2001200079771 T.7977 Podstawy ekonomii / NOJSZEWSKA, EWELINA
899   2001300006288 TM.628 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław
900   2001200111068 T.11106 Podstawy ekonomii /
901   2001200111952 T.11195 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław.
902   2001200093555 T.9355 Podstawy metodologii nauk ekonomicznych Stachak, Stanisław
903   2001200111020 T.11102 Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bielecka, Maria.
904   2001200027260 T.2726 Polska droga do rynku / Rosati, Dariusz Kajetan
905   2001200072888 T.7288 Pomiar i prognozy inflacji / ŁYKO, JANUSZ
906   2001200144547 T.14454 Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego : dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? / Garbicz, Marek.
907   2001200126369 T.12636 Proces badawczy w naukach ekonomicznych / Wojciechowska, Renata
908   2001200136696 T.13669 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa /
909   2001200071775 T.7177 Przewodnik po biznesie : podstawy działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gos podarczej, wybór strategii działalności firmy, metody działalności gos podarczej, sprawy personalne, finansowe podstawy podejmowania decyzji, koszty i przychody w ujęciu bilansowym i p
910   2001200085956 T.8595 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles.
911   2001200130014 T.13001 Racjonalność i jej alternatywy : wykład prof. Thomasa C. Schellinga wygłoszony w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2004 roku / Schelling, Thomas C.
912   2001200145612 T.14561 Racjonalność w ekonomii / Smith, Vernon L.
913   2001200030307 T.3030 Reaganomika : sukces czy porażka? / Belka, Marek
914   2001200118265 T.11826 Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce / Borkowska, Bożena.
915   2001200074684 T.7468 Rozwój gospodarczy a globalizacja : ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością / Piasecki, Ryszard
916   2001200185489 T.18548 Równowaga a wzrost gospodarczy / Siedlecki, Juliusz.
917   2001200193712 T.19371 Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? / Górska, Rumiana.
918   2001200138560 T.13856 Sekrety ekonomii czyli Ile naprawdę kosztuje twoja kawa? / Harford, Tim
919   2001200056338 T.5633 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / HAMPDEN-TURNER, CHARLES
920   2001300060921 TM.6092 Słownik ekonomii / Black, John
921   2001200009709 T.970 Socjalizm, kapitalizm, transformacja : szkice z przełomu epok / BALCEROWICZ LESZEK
922   2001200141263 T.14126 Spirala wzrostu : pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych / Binswanger, Hans Christoph
923   2001200027574 T.2757 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter Ferdinand
924   2001200150913 T.15091 Społeczna granica wzrostu gospodarczego : przyczynek do ekonomii szczęścia /
925   2001200145681 T.14568 Strategia konfliktu / Schelling, Thomas C.
926   2001200057199 T.5719 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 T.1, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych /
927   2001200057205 T.5720 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 T.2, Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020 /
928   2001200057342 T.5734 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / NASIŁOWSKI, MIECZYSŁAW
929   2001200082146 T.8214 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz
930   2001200184895 T.18489 Szkice ze współczesnej teorii ekonomii /
931   2001200067662 T.6766 Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej / NOWICKI, JÓZEF
932   2001200047503 T.4750 Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne / Blaug, Mark
933   2001200116957 T.11695 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania /
934   2001200054778 T.5477 The contemporary economy and service sector : in search of competitiveness /
935   2001200092176 T.9217 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej
936   2001200072604 T.7260 Transformacja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych : ekonomia, prawo, zarządzanie : księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania UW [Uniwersyte tu Warszawskiego] /
937   2001200088155 T.8815 Transformacja i rozwój : wybór prac /
938   2001200067839 T.6783 Transformacja polskiej gospodarki : sukces czy porażka? / KOŁODKO, GRZEGORZ W.
939   2001200074066 T.7406 Transformacja polskiej gospodarki : zagadnienia wybrane /
940   2001200072390 T.7239 Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospo darki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej w Krakowie (Kryni ca, 12-13 czerwca 2000 r.) /
941   2001200071126 T.7112 Tygrys z ludzką twarzą / Kołodko, Grzegorz W.
942   2001200085314 T.8531 W kierunku ograniczonego państwa / BALCEROWICZ, LESZEK
943   2001200127427 T.12742 Wartość, cena, zysk a racjonalność dynamicznej gospodarki / Chmiel, Józef
944   2001200184123 T.18412 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.
945   2001400765788 TS.76578 Wielcy ekonomiści : czasy, życie, idee / Heilbroner, Robert L.
946   2001200113284 T.11328 Wielkość i struktura wydatków poniesionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w okresie 2004-2009 pod kątem ich wpływu na zmiany struktury polskiej gospodarki w kontekście realizacji strategicznych celów prorozwojowych kraju : ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego / Lis, Maciej
947   2001200072512 T.7251 Wokół inflacji : fetysz czy ograniczenie rozwoju /
948   2001200027789 T.2778 Wolność i rozwój : ekonomia wolnego rynku / BALCEROWICZ LESZEK
949   2001200185274 T.18527 Wprowadzenie do ekonomii / Woś, Jerzy
950   2001200132469 T.13246 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej /
951   2001200074424 T.7442 Wprowadzenie do przedsiębiorczości / KUREK, ZYGMUNT
952   2001200109225 T.10922 Współczesna ekonomia : ku nowemu paradygmatowi / Godłów-Legiędź, Janina.
953   2001200190551 T.19055 Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców /
954   2001200031755 T.3175 Współczesne systemy ekonomiczne : powstawanie, ewolucja, kryzys / Kowalik, Tadeusz
955   2001200127526 T.12752 Współczesne teorie ekonomiczne /
956   2001200185816 T.18581 www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz
957   2001200108877 T.10887 Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
958   2001200149269 T.14926 Wybór w gospodarce : wprowadzenie do ekonomii / Mickiewicz, Tomasz
959   2001200065996 T.6599 Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej /
960   2001200073113 T.7311 Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Prof.Anny Jankowskiej-Klapkowskiej /
961   2001200149504 T.14950 Wybrane zagadnienia z teorii ekonomii. [Z. 1], Aktywność gospodarcza / Krawczyk, Marcin.
962   2001200132537 T.13253 Wyzwania współczesnej ekonomii : wybrane problemy /
963   2001200111150 T.11115 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce /
964   2001200084379 T.8437 Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne / WOŹNIAK, MICHAŁ GABRIEL
965   2001200110344 T.11034 Z ekonomią na ty : podstawy przedsiębiorczości [dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników] /
966   2001200146138 T.14613 Zakończcie ten kryzys! / Krugman, Paul Robin
967   2001200051852 T.5185 Zanim wystartujesz : roczny plan dla przedsiębiorczych /
968   2001200042324 T.4232 Zaplanuj swój biznes / WEST, ALAN
969   2001200141928 T.14192 Zarys ekonomii /
970   2001200115486 T.11548 Zarys ekonomii międzynarodowej / Świerkocki, Janusz.
971   2001200044311 T.4431 Zarys gospodarki rynkowej Cz.1 / SOBIECKI, ROMAN
972   2001200044335 T.4433 Zarys gospodarki rynkowej Cz.2 / SOBIECKI, ROMAN
973   2001200012471 T.1247 Zarys metodologii ekonomii. Część 2, | Część 3, Zarys metodologii makroekonomii. | Zarys metodologii mikroekonomii / Leśkiewicz, Izabela.
974   2001200141317 T.14131 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
975   2001200030031 T.3003 Zrozumieć biznes : uniwersalny podręcznik / NICKELS WILLIAM G.
 
Badania operacyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
976   2001200081194 T.8119 Badania operacyjne : praca zbiorowa /
977   2001200040849 T.4084 Badania operacyjne / SIUDAK, MAREK
978   2001200100093 T.10009 Badania operacyjne /
979   2001200135347 T.13534 Badania operacyjne / Siudak, Marek
980   2001200001383 T.138 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
981   2001200019173 T.1917 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
982   2001200069345 T.6934 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
983   2001200078842 T.7884 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
984   2001200004353 T.435 Badania operacyjne w zarządzaniu /
985   2001200086212 T.8621 Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii / Anholcer, Marcin
986   2001200065903 T.6590 Wprowadzenie do badań operacyjnych / MOORE, P.G.
987   2001200075612 T.7561 Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem / Trzaskalik, Tadeusz
988   2001200056321 T.5632 Wybrane metody badań operacyjnych / MISZCZYŃSKA, DOROTA
989   2001200090936 T.9093 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
 
Ekonometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
990   2001200027505 T.2750 Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji /
991   2001200092510 T.9251 Ekonometria MADDALA, G.S.
992   2001200001277 T.127 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
993   2001200074783 T.7478 Ekonometria : metody, przykłady, zadania /
994   2001200075735 T.7573 Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Welfe, Aleksander.
995   2001200077357 T.7735 Ekonometria : wybrane zagadnienia / BORKOWSKI, BOLESŁAW
996   2001200065880 T.6588 Ekonometria /
997   2001200039522 T.3952 Ekonometria /
998   2001200131127 T.13112 Ekonometria / Sobczyk, Mieczysław
999   2001200188794 T.18879 Ekonometria / Maddala, G. S.
1000   2001300097842 TM.9784 Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
1001   2001200106880 T.10688 Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich /
1002   2001200113543 T.11354 Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach /
1003   2001200117053 T.11705 Ekonometria przestrzenna : metody i modele analizy danych przestrzennych /
1004   2001200081859 T.8185 Ekonometria skłonności / Hozer, Józef
1005   2001200091414 T.9141 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1006   2001200095948 T.9594 Ekonometria współczesna / Kośko, Monika.
1007   2001200000218 T.21 Ekonometria.
1008   2001200063411 T.6341 Ekonometryczne modele dobrobytu / KOT, STANISŁAW M.
1009   2001200099342 T.9934 Ekonometryczne modele rynków finansowych : modele kursów giełdowych i kursów walutowych / Brzeszczyński, Janusz.
1010   2001200135682 T.13568 Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych /
1011   2001200110191 T.11019 Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce / Lis, Christian.
1012   2001200000621 T.62 Nowa ekonometria / CHAREMZA, WOJCIECH W.
1013   2001200088490 T.8849 Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / WITKOWSKA, DOROTA
1014   2001200084669 T.8466 Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia / GUZIK, BOGUSŁAW
1015   2001200069901 T.6990 Teoria ekonometrii / GOLDBERGER, ARTHUR S.
1016   2001200108143 T.10814 Wprowadzenie do ekonometrii /
1017   2001200001581 T.158 Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej / JAKUBCZYC, JERZY
1018   2001200005626 T.562 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach /
1019   2001200089671 T.8967 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
1020   2001200088445 T.8844 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
1021   2001200100048 T.10004 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1022   2001200065972 T.6597 Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej /
 
Praca
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1023   2001200191268 T.19126 (PO)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Balewski, Błażej.
1024   2001200131639 T.13163 10 skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy /
1025   2001200115226 T.11522 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy / Branham, Leigh.
1026   2001200139680 T.13968 Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Spytek-Bandurska, Grażyna.
1027   2001200104008 T.10400 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules.
1028   2001200064784 T.6478 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
1029   2001200106446 T.10644 Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa / Kmiecik-Baran, Krystyna
1030   2001200123757 T.12375 Bezrobocie i odpowiedzialność / Retowski, Sylwiusz.
1031   2001200135361 T.13536 Bezrobocie i polityka zatrudnienia /
1032   2001300000019 TM.1 Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście : socjologiczne studium zachowań bezrobotnych / URBANIK, WALDEMAR
1033   2001200103087 T.10308 Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Woźniak, Beata.
1034   2001200084737 T.8473 Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim / Barański, Kazimierz
1035   2001200188053 T.18805 Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka / Gruchelski, Marek.
1036   2001200098673 T.9867 Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa /
1037   2001200110023 T.11002 Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Budnikowski, Tomasz
1038   2001200056925 T.5692 Bezrobocie, aktywność gospodarcza, ceny a wzrost gospodarczy Polski / MILO, WŁADYSŁAW
1039   2001200119484 T.11948 Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Kirenko, Janusz
1040   2001200115103 T.11510 Bezrobotni Marienthalu / Jahoda, Marie
1041   2001200130199 T.13019 Co z tą pracą? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
1042   2001200115172 T.11517 Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Kiersztyn, Anna.
1043   2001200124181 T.12418 Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji / Grotkowska, Gabriela.
1044   2001200115233 T.11523 Depresja w pracy / Maud, Vicky.
1045   2001200188169 T.18816 Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 / Pilc, Michał.
1046   2001400787698 TS.78769 Ekonomia pracy w zarządzaniu. POLAŃSKA AURELIA
1047   2001200073052 T.7305 Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii / KOWAL, EDWARD
1048   2001200107085 T.10708 Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku / Drela, Karolina.
1049   2001200104572 T.10457 Europejski rynek pracy / Wach, Krzysztof
1050   2001200120404 T.12040 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Szydlik-Leszczyńska, Agata.
1051   2001200103919 T.10391 Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie : teoria i praktyka /
1052   2001200190315 T.19031 Instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w międzynarodowych przepływach kapitału : bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowej ekonomii instytucjonalnej / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
1053   2001200059544 T.5954 Jak szukać pracy w Polsce / GESTERN, ANDRZEJ
1054   2001200108785 T.10878 Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy? /
1055   2001200099649 T.9964 Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa
1056   2001200185953 T.18595 Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim /
1057   2001200115127 T.11512 Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Głogosz, Dorota.
1058   2001200076732 T.7673 Kompleksowe zarządzanie pracą / JACUKOWICZ, ZOFIA
1059   2001200082337 T.8233 Kręgi bezrobocia : socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrob otnym i bezrobociu / CZYSZKIEWICZ, RYSZARD
1060   2001200115271 T.11527 Metody badania pracy / Baraniak, Barbara.
1061   2001200145964 T.14596 Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej / Siek, Elżbieta.
1062   2001200124266 T.12426 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata.
1063   2001200143670 T.14367 Nasze problemy : bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim / Miś, Lucjan.
1064   2001200115158 T.11515 Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe /
1065   2001200107498 T.10749 Podmioty rynku pracy / Czyszkiewicz, Ryszard
1066   2001200095672 T.9567 Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Szylko-Skoczny, Małgorzata
1067   2001200144431 T.14443 Postawy polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim /
1068   2001200080968 T.8096 Praca dla Polaków w Unii Europejskiej : [jak znaleźć legalną pracę w Unii] / CYRANKOWSKI, JAKUB
1069   2001200119835 T.11983 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz.
1070   2001200087110 T.8711 Praca w Europie : jak, gdzie i za ile? : poradnik / SKRZYPCZAK, JOANNA
1071   2001200115240 T.11524 Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Wojdyło, Kamila.
1072   2001200059605 T.5960 Pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia / LIBERA, TADEUSZ
1073   2001200082207 T.8220 Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej : informacje, adresy, bazy danych, wzory dokumentów / KIENZLER, IWONA
1074   2001200076763 T.7676 Prawo pracy a bezrobocie /
1075   2001200056260 T.5626 Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / KABAJ, MIECZYSŁAW
1076   2001200072352 T.7235 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie /
1077   2001200103902 T.10390 Przemiany na współczesnym rynku pracy /
1078   2001200099601 T.9960 Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa /
1079   2001200184925 T.18492 Przestrzenne aspekty rynku pracy na przykładzie Pomorza Środkowego / Figurska, Irena.
1080   2001200195778 T.19577 Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Lubrańska, Anna.
1081   2001200189050 T.18905 Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Brzychcy, Katarzyna.
1082   2001200082351 T.8235 Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej / Marciniak, Jarosław.
1083   2001200146442 T.14644 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
1084   2001200189104 T.18910 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
1085   2001200189111 T.18911 Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja /
1086   2001200087776 T.8777 Rynek pracy w jednoczącej się Europie : wybrane zagadnienia do studiowania / GŁĄBICKA, KATARZYNA
1087   2001200144134 T.14413 Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Szaban, Jolanta.
1088   2001200105968 T.10596 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji /
1089   2001200084003 T.8400 Rynek pracy w skali lokalnej /
1090   2001200133589 T.13358 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
1091   2001200195402 T.19540 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
1092   2001200020780 T.2078 Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Głąbicka, Katarzyna.
1093   2001200133954 T.13395 Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną : psychologiczne uwarunkowania /
1094   2001200184338 T.18433 Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy /
1095   2001200076855 T.7685 Społeczne aspekty bezrobocia : skutki i przeciwdziałanie /
1096   2001200079085 T.7908 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskieji w Polsce / KABAJ, MIECZYSŁAW
1097   2001200026027 T.2602 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / SOCHA, MIECZYSŁAW
1098   2001200141300 T.14130 Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim /
1099   2001200186356 T.18635 Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku : raport pobadawczy /
1100   2001200115080 T.11508 Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Gawrycka, Małgorzata.
1101   2001200127229 T.12722 Teoria bezrobocia w stanie równowagi / Pissarides, Christopher A.
1102   2001200115202 T.11520 Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy / Wilsz, Jolanta.
1103   2001200115097 T.11509 Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić / Frost, Peter J.
1104   2001200184567 T.18456 Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej /
1105   2001200141089 T.14108 Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne / Myjak, Teresa.
1106   2001200113321 T.11332 Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce : raport z badania ewaluacyjnego /
1107   2001200120206 T.12020 Wspólny europejski rynek pracy : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Knapińska, Magdalena.
1108   2001200189395 T.18939 Współczesne aspekty rynku pracy /
1109   2001200149283 T.14928 Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy /
1110   2001200104282 T.10428 Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
1111   2001200186363 T.18636 Zagraniczne migracje zarobkowe : raport pobadawczy /
1112   2001200088407 T.8840 Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia / NAHOTKO, SŁAWOMIR
 
Finanse publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1113   2001200109409 T.10940 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
1114   2001200106972 T.10697 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi /
1115   2001200078415 T.7841 Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries /
1116   2001200139987 T.13998 Dylematy i wyzwania finansów publicznych /
1117   2001200192012 T.19201 Dyscyplina finansów publicznych : zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne /
1118   2001200058684 T.5868 Elementy finansów publicznych /
1119   2001200106941 T.10694 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
1120   2001200092541 T.9254 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
1121   2001200093814 T.9381 Finanse publiczne : teoria i praktyka Owsiak, Stanisław
1122   2001200086014 T.8601 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
1123   2001200081026 T.8102 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1124   2001200031670 T.3167 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
1125   2001200071706 T.7170 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
1126   2001200097461 T.9746 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej.
1127   2001200098925 T.9892 Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 /
1128   2001200100710 T.10071 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1129   2001200103025 T.10302 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary
1130   2001200113383 T.11338 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1131   2001200114458 T.11445 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej.
1132   2001200130144 T.13014 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1133   2001200144080 T.14408 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1134   2001200146855 T.14685 Finanse publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
1135   2001200186776 T.18677 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1136   2001200191404 T.19140 Finanse publiczne : aspekty teoretyczne i praktyczne /
1137   2001200195310 T.19531 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Owsiak, Stanisław
1138   2001200021084 T.2108 Finanse publiczne / GAUDEMET, PAUL MARIE
1139   2001200069376 T.6937 Finanse publiczne / KUZIŃSKA, HANNA
1140   2001200085260 T.8526 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
1141   2001200099816 T.9981 Finanse publiczne /
1142   2001200113406 T.11340 Finanse publiczne /
1143   2001200114465 T.11446 Finanse publiczne /
1144   2001200187452 T.18745 Finanse publiczne /
1145   2001200125775 T.12577 Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
1146   2001200190674 T.19067 Finanse publiczne a wybór publiczny : dwie odmienne wizje państwa / BUCHANAN, JAMES M.
1147   2001200088902 T.8890 Finanse publiczne a wzrost gospodarczy /
1148   2001200109904 T.10990 Finanse publiczne i międzynarodowe /
1149   2001200171413 T.17141 Finanse publiczne i prawo finansowe T.1 /
1150   2001200063855 T.6385 Finanse publiczne i prawo finansowe : (wykłady akademickie) / KOSIKOWSKI, CEZARY
1151   2001200093760 T.9376 Finanse publiczne i prawo finansowe /
1152   2001200193996 T.19399 Finanse publiczne i prawo finansowe /
1153   2001200190605 T.19060 Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej : zagadnienia prawne / BORODO, ANDRZEJ
1154   2001200195525 T.19552 Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki : teoria a polska praktyka gospodarcza / Postuła, Marta.
1155   2001200093869 T.9386 Finanse publiczne w Polsce MALINOWSKA-MISIĄG, ELŻBIETA
1156   2001200184598 T.18459 Finanse publiczne w Polsce : przewodnik / Misiąg, Wojciech
1157   2001200099687 T.9968 Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Kosikowski, Cezary
1158   2001200102127 T.10212 Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki Polski /
1159   2001200075681 T.7568 Finanse publiczne wobec procesów globalizacji /
1160   2001200109416 T.10941 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1161   2001200066207 T.6620 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
1162   2001200095979 T.9597 Finanse, bankowość i rynki finansowe : praca zbiorowa /
1163   2001200078316 T.7831 Finase publiczne / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
1164   2001200190704 T.19070 Instrukcja kontroli finansowej w jednostkach sektora finasów publicznych / Rup, Wojciech.
1165   2001200135613 T.13561 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
1166   2001300109163 TM.10916 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
1167   2001200125911 T.12591 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
1168   2001200084393 T.8439 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorg. przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.1, Finanse publiczne /
1169   2001200103384 T.10338 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
1170   2001200126000 T.12600 Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
1171   2001200104923 T.10492 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
1172   2001200116223 T.11622 Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej / Kowalczyk, Ewaryst.
1173   2001200194160 T.19416 Patologie i oszustwa w finansach publicznych : badanie skali marnotrawstwa środków publicznych w świetle rosnącego zadłużenia kraju / Schneider, Karol.
1174   2001200072826 T.7282 Podstawy finansów publicznych / PODSTAWKA, MARIAN
1175   2001200094361 T.9436 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
1176   2001200115882 T.11588 Redystrybucja : grabież czy ignorancja / Jouvenel, Bertrand de
1177   2001200192982 T.19298 Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 / Aksman, Ewa.
1178   2001200152269 T.15226 Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego / Kamba-Kibatshi, Marcel.
1179   2001200126963 T.12696 Sektor finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
1180   2001200116193 T.11619 Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego /
1181   2001200109713 T.10971 System finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
1182   2001200111099 T.11109 System finansów publicznych /
1183   2001200190421 T.19042 Współczesne finanse publiczne / Woźniak, Barbara
1184   2001200103872 T.10387 Wybrane zagadnienia finansów publicznych / Kańduła, Sławomira.
1185   2001200066139 T.6613 Zamówienia publiczne : poradnik, katalog firm / BUDNIK, GRAŻYNA
1186   2001200103155 T.10315 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam.
1187   2001300004727 TM.472 Zarys finansów publicznych i prawa finasowego /
1188   2001200186981 T.18698 Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /
1189   2001200108037 T.10803 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
1190   2001200150258 T.15025 Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Puchacz, Krzysztof.
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1191   2001200051470 T.5147 Aktualna ustawa o własności lokali : praktyczny komentarz / ŁYSZCZAK, WIKTOR E.
1192   2001200149498 T.14949 Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie : prawo, instrumenty, dochody gmin / Cymerman, Joanna.
1193   2001200131448 T.13144 Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Horoszko, Michał.
1194   2001200136313 T.13631 Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur / Źróbek, Sabina
1195   2001200051494 T.5149 Inwestowanie w nieruchomości : praca zbiorowa /
1196   2001200049804 T.4980 Jak zostać właścicielem nieruchomości? : poradnik / RADYŃSKA-JANAS, ANNA
1197   2001200049811 T.4981 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami T.1, (działy I i II ustawy) /
1198   2001200049828 T.4982 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami T.2, (działy III - VII ustawy) /
1199   2001200097256 T.9725 Marketing na rynku nieruchomości / Stachura, Ewa
1200   2001200095085 T.9508 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce / Czyżycki, Rafał.
1201   2001200139734 T.13973 Nieruchomości : aspekty podatkowe i cywilnoprawne / Brzeszczyńska, Stella.
1202   2001200051449 T.5144 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1203   2001200091896 T.9189 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1204   2001200130854 T.13085 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1205   2001200049774 T.4977 Obrót nieruchomościami JAMRÓG SŁAWOMIR
1206   2001200123603 T.12360 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
1207   2001200190582 T.19058 Opodatkowanie rynku nieruchomości /
1208   2001200149337 T.14933 Plany zarządzania nieruchomościami : modele, metody, narzędzia / Sobczak, Andrzej
1209   2001200053207 T.5320 Plany zarządzania nieruchomościami / SOBCZAK, ANDRZEJ
1210   2001200140952 T.14095 Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Małkowska, Agnieszka
1211   2001200145551 T.14555 Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
1212   2001200149351 T.14935 Podstawy zarządzania nieruchomościami /
1213   2001200039560 T.3956 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
1214   2001200147067 T.14706 Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości / Wolanin, Marian.
1215   2001200064302 T.6430 Prawo obrotu nieruchomościami /
1216   2001200146435 T.14643 Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie /
1217   2001200189128 T.18912 Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Najbar, Katarzyna.
1218   2001200146459 T.14645 Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności / Siemińska, Ewa.
1219   2001200051487 T.5148 System i procedury szacowania nieruchomości /
1220   2001200049781 T.4978 Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych /
1221   2001200149245 T.14924 Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości / Wajda, Dominik.
1222   2001200186332 T.18633 Wartość i jej szacowanie / Iwanek, Tadeusz.
1223   2001200049750 T.4975 Wartość rynkowa nieruchomości : wycena nieruchomości i przedsiębiorstw (WNP) / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1224   2001200056390 T.5639 Wspólnota mieszkaniowa w praktyce. GÓRA, EWA
1225   2001200056703 T.5670 Wycena nieruchomości / BOCZEK, ZBIGNIEW J.
1226   2001200145162 T.14516 Wycena nieruchomości / Żak, Mirosław
1227   2001200149276 T.14927 Wycena nieruchomości leśnych / Nowak, Andrzej
1228   2001200049798 T.4979 Zarządzanie nieruchomościami : zbiór przepisów prawnych z omówieniem / WOLANIN MARIAN
1229   2001200033018 T.3301 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / ŚLIWIŃSKI, ARTUR
1230   2001200145827 T.14582 Zarządzanie nieruchomościami /
1231   2001200149412 T.14941 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa /
1232   2001200145834 T.14583 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1233   2001200049842 T.4984 Zasady wyceny nieruchomości w świecie /
 
Podatki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1234   2001200090462 T.9046 Abc VAT-u : zintegrowany tekst ustawy i rozporządzeń wykonawczych, omówienie przepisów VAT, wzory ewidencji i formularzy vatowskich Markowski, Włodzimierz J.
1235   2001200107825 T.10782 Amortyzacja podatkowa i bilansowa / Nawrot, Rafał Aleksander.
1236   2001200115950 T.11595 Ceny i porozumienia transferowe w praktyce : wybrane zagadnienia prawnopodatkowe / Stanik, Krzysztof J.
1237   2001200063435 T.6343 Ceny transferowe : teoria i praktyka / Sojak, Sławomir
1238   2001200115943 T.11594 Ceny transferowe : odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe / Mika, Jarosław F.
1239   2001200141331 T.14133 Ceny transferowe : narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej / Barowicz, Marek
1240   2001200151361 T.15136 Ceny transferowe : analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych / Wiśniewski, Paweł
1241   2001200193682 T.19368 Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam.
1242   2001200082016 T.8201 Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw / KULAWCZUK, PRZEMYSŁAW
1243   2001200123290 T.12329 Egzamin na doradcę podatkowego : testy / Jabłoński, Mariusz
1244   2001200193651 T.19365 Elementy optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie /
1245   2001200066252 T.6625 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 6, Opodatkowanie /
1246   2001200080210 T.8021 Gminne podatki i opłaty budżetowe / HANUSZ, ANTONI
1247   2001200069765 T.6976 Korzyści podatkowe dla firm / MAŃK-KOZAKIEWICZ, URSZULA
1248   2001200150715 T.15071 Leksykon podatkowy hotelarza : PIT, CIT, VAT / Styczyński, Rafał.
1249   2001200096013 T.9601 Międzynarodowe planowanie podatkowe /
1250   2001200068836 T.6883 Nowe zasady opodatkowania stron umów leasingu, najmu i dzierżawy podatkami dochodowymi / Biegalski, Adam.
1251   2001300106520 TM.10652 Nowy leksykon VAT 2013/2014 / Maruchin, Wojciech.
1252   2001200152214 T.15221 Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw /
1253   2001200033780 T.3378 Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce / SOKOŁOWSKI, JERZY
1254   2001200114267 T.11426 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1255   2001200136467 T.13646 Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych / Dudziak, Sławomir.
1256   2001200194085 T.19408 Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1257   2001200185441 T.18544 Opodatkowanie spółek kapitałowych : połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne Szymański, Krzysztof G.
1258   2001200079863 T.7986 Opodatkowanie umowy forfaitingu / KORCZYŃSKI, IRENEUSZ
1259   2001200185465 T.18546 Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców / Kudert, Stephan
1260   2001200069802 T.6980 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2002 T.1 / KULICKI, JACEK
1261   2001200185946 T.18594 Podatek dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1262   2001200144660 T.14466 Podatek od środków transportowych : komentarz praktyczny / Adamek, Marcin.
1263   2001200144318 T.14431 Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki /
1264   2001200078392 T.7839 Podatki - Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Krajewska, Anna
1265   2001200123276 T.12327 Podatki : ujednolicone przepisy /
1266   2001200144677 T.14467 Podatki : ujednolicone przepisy /
1267   2001200138867 T.13886 Podatki 2013 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone /
1268   2001200149771 T.14977 Podatki 2013 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
1269   2001200150760 T.15076 Podatki 2013 : wraz z komentarzem /
1270   2001200137778 T.13777 Podatki i opłaty lokalne : 601 pytań i odpowiedzi /
1271   2001200116087 T.11608 Podatki i opłaty w gminie 2011 : wybór aktów prawnych /
1272   2001200108402 T.10840 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Felis, Paweł
1273   2001200112744 T.11274 Podatki w Polsce : zarys wykładu / Wyrzykowski, Wojciech
1274   2001200123641 T.12364 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
1275   2001200108419 T.10841 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
1276   2001200117824 T.11782 Podatkowa księga przychodów i rozchodów : praktyczne problemy prowadzenia / Styczyński, Rafał.
1277   2001200118869 T.11886 Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku /
1278   2001200069437 T.6943 Podatkowe ABC...na 2002 r. : omówienie zmian i nowelizacji przepisów podatkowych w 2002 r. / DEREŃ, ALDONA MAŁGORZATA
1279   2001200045806 T.4580 Podatkowe raje i usługi Offshore / WOTAVA, MILAN
1280   2001200073915 T.7391 Podatnik kontra urząd skarbowy : poznaj swoje prawa i z nich korzystaj / JANKOWIAK, DARIUSZ
1281   2001200056789 T.5678 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
1282   2001200112737 T.11273 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
1283   2001200114908 T.11490 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
1284   2001200007910 T.791 Polityka fiskalna FEDOROWICZ ZDZISŁAW
1285   2001200119804 T.11980 Polityka fiskalna / Dynus, Magdalena.
1286   2001200073410 T.7341 Polski system podatkowy : strategia transformacji / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
1287   2001200076268 T.7626 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
1288   2001200084508 T.8450 Polski system podatkowy : założenia a praktyka /
1289   2001200103148 T.10314 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
1290   2001200108396 T.10839 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
1291   2001200094835 T.9483 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
1292   2001200086434 T.8643 Polski system podatków i opłat w zarysie / WYRZYKOWSKI, WOJCIECH
1293   2001200136481 T.13648 Polskie prawo podatkowe / Olesińska, Agnieszka
1294   2001200080203 T.8020 Prawo podatkowe przedsiębiorców / Litwińczuk, Hanna.
1295   2001200145582 T.14558 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
1296   2001200126437 T.12643 Prawo podatkowe w zarysie / Kosakowski, Edward.
1297   2001200092183 T.9218 Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej /
1298   2001200031274 T.3127 Prawo podatkowe. BRZEZIŃSKI BOGUMIŁ
1299   2001200084522 T.8452 Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów UniiEuropejskiej / POMORSKA, ALICJA
1300   2001200083747 T.8374 Raje podatkowe a unikanie opodatkowania / LIPOWSKI, TOMASZ
1301   2001200074097 T.7409 Rola podatków pośrednich w Polsce / KUZIŃSKA, HANNA
1302   2001200141935 T.14193 Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek /
1303   2001200134081 T.13408 Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej / Szymański, Waldemar
1304   2001200112362 T.11236 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
1305   2001200102844 T.10284 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
1306   2001200195174 T.19517 System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania /
1307   2001200106767 T.10676 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
1308   2001200108372 T.10837 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
1309   2001200094309 T.9430 System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania Grądalski, Feliks
1310   2001200070464 T.7046 System podatkowy w Unii Europejskiej, czyli jakie podatki będziemy płacić fiskusowi /
1311   2001200077562 T.7756 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław.
1312   2001200091377 T.9137 Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej / Wach, Krzysztof.
1313   2001200080036 T.8003 Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich / KARPUS, KAROLINA
1314   2001200082009 T.8200 Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce : praca zbiorowa /
1315   2001200177408 T.17740 VAT : praktyczny poradnik w zakresie podatku od towarów i usług / Młodzikowska, Danuta.
1316   2001200083846 T.8384 Wstęp do teorii opodatkowania / GRĄDALSKI, FELIKS
1317   2001200069383 T.6938 Wszystko o podatkach / GOLAT, MONIKA
1318   2001200105487 T.10548 Zarządzanie podatkami / Szlęzak-Matusewicz, Joanna.
1319   2001200127892 T.12789 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
1320   2001200138393 T.13839 Zasady prawa unijnego w VAT /
1321   2001200038648 T.3864 Zryczałtowane formy opodatkowania 2000 / ŁĘDZEWICZ, DOROTA
 
Kredyty
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1322   2001200190513 T.19051 Bankier ubogich : historia mikrokredytu / Yunus, Muhammad
1323   2001200081804 T.8180 Credit scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / MATUSZYK, ANNA
1324   2001200135903 T.13590 Credit scoring i credit rating : zastosowanie w banku komercyjnym / Kraska, Marcin.
1325   2001200054884 T.5488 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / JANC, ALFRED
1326   2001200139901 T.13990 Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych / Langner, Agnieszka.
1327   2001200103476 T.10347 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
1328   2001200001376 T.137 Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce. ROSIŃSKA MONIKA K.
1329   2001200093043 T.9304 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Bartkowiak, Barbara
1330   2001200188398 T.18839 Hipoteczny pieniądz bankowy / Półtorak, Bogusław.
1331   2001200124747 T.12474 Instytucje finansowe z sercem : historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych / Orzeszko, Teresa.
1332   2001200049934 T.4993 Karty kredytowe. STECKI LEOPOLD
1333   2001200120435 T.12043 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
1334   2001200090042 T.9004 Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE Szpringer, Włodzimierz
1335   2001200144189 T.14418 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
1336   2001200144196 T.14419 Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Czajkowska, Agnieszka
1337   2001300006424 TM.642 Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / KASAPI, ANDREW
1338   2001200067372 T.6737 Kredyty T.2 /
1339   2001200067365 T.6736 Kredyty : poradnik dla praktyków . T.1 /
1340   2001200084287 T.8428 Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw : (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim) / SOŁOMA, ANDRZEJ
1341   2001200100529 T.10052 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
1342   2001200114137 T.11413 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
1343   2001200094569 T.9456 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
1344   2001200094521 T.9452 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
1345   2001200060670 T.6067 Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / SAUNDERS, ANTHONY
1346   2001200119460 T.11946 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
1347   2001200146190 T.14619 Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Białek-Jaworska, Anna.
1348   2001200125942 T.12594 Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym / Kijek, Arkadiusz.
1349   2001200024559 T.2455 Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych. MAYLAND PAUL F.
1350   2001200040115 T.4011 Opłacalność działalności kredytowej banku / GIGOL, KATARZYNA
1351   2001200120312 T.12031 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
1352   2001200067358 T.6735 Poradnik kredytowy dla bankowców / Patterson, Robert
1353   2001200093692 T.9369 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków
1354   2001200110702 T.11070 Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
1355   2001200001567 T.156 Przewodnik po ofercie banków : kredyty dla firm, gwarancje bankowe, wykup wierzytelności /
1356   2001200114151 T.11415 Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Gwizdała, Jerzy.
1357   2001200080616 T.8061 Ryzyko kredytowe w systemie bankowym / Janasz, Krzysztof.
1358   2001200177453 T.17745 Systemy wymiany informacji kredytowej - doświadczenia polskie i europejskie /
1359   2001200045813 T.4581 Weksel i obrót wekslowy / PIEKARCZYK, HENRYK
1360   2001200105579 T.10557 Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / Wiatr, Maciej S.
1361   2001200124211 T.12421 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
1362   2001200124228 T.12422 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
1363   2001200105463 T.10546 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rytko, Piotr.
1364   2001200129421 T.12942 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
1365   2001200067396 T.6739 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku / BORYS, GRAŻYNA
 
Fuzje. Holdingi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1366   2001200088070 T.8807 Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw / FOŁTYN, WALDEMAR
1367   2001200124631 T.12463 Fuzje i przejęcia : dlaczego kończą się (nie) powodzeniem / Rozwadowska, Barbara.
1368   2001200027673 T.2767 Fuzje i przejęcia / SZCZEPANKOWSKI, PIOTR J.
1369   2001200050770 T.5077 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
1370   2001200104619 T.10461 Fuzje i przejęcia /
1371   2001200015663 T.1566 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1372   2001200030123 T.3012 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
1373   2001200124648 T.12464 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
1374   2001200054907 T.5490 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych /
1375   2001200126635 T.12663 Fuzje, przejęcia... : wybrane aspekty integracji /
1376   2001200055164 T.5516 Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1377   2001200079955 T.7995 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
1378   2001200050015 T.5001 Holding / Stecki, Leopold
1379   2001200088469 T.8846 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / TOBOREK-MAZUR, JOANNA
1380   2001200076107 T.7610 Holding w gospodarce krajowej : praktyczny poradnik tworzenia / NOGALSKI, BOGDAN
1381   2001200079498 T.7949 Holdingi po polsku : od sukcesów do porażek : studia przypadków /
1382   2001200138577 T.13857 Polskie transakcje stulecia : Możejki Nafta, Polkomtel, Unipetrol / Smorszczewski, Cezary K.
1383   2001200087141 T.8714 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm / MACHAŁA, ROBERT
1384   2001200097249 T.9724 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm : 2007 / Machała, Robert.
 
Franchising
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1385   2001200112492 T.11249 Franchising : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Antonowicz, Alicja
1386   2001200107900 T.10790 Franczyza : droga do sukcesu / Stawicka, Magdalena.
1387   2001200108471 T.10847 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
1388   2001200107443 T.10744 Przewodnik po franczyzie : jak wybrać najlepszą dla Twojego biznesu ? / Murray, Iain.
1389   2001200004766 T.476 Umowy franchisingowe. FUCHS BERNADETA
 
Konsumpcja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1390   2001200135330 T.13533 Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców / Wanat, Tomasz Mieszko.
1391   2001200145872 T.14587 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
1392   2001200184659 T.18465 Dlaczego kupujemy? : nauka o robieniu zakupów, zachowania klienta w sklepie / Underhill, Paco.
1393   2001200140747 T.14074 Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Jasielska, Aleksandra
1394   2001200188190 T.18819 E-konsument w Europie : komparatywna analiza zachowań / Jaciow, Magdalena.
1395   2001200073960 T.7396 Ekonomika konsumpcji : elementy teorii / ŻELAZNA, KRYSTYNA
1396   2001200030666 T.3066 Ekonomika konsumpcji / Krasiński, Zdzisław
1397   2001200078538 T.7853 Etnocetryzm konsumencki : produkty krajowe czy zagraniczne / FIGIEL, ADAM
1398   2001200191237 T.19123 Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Dąbrowska, Anna
1399   2001200150883 T.15088 Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku / Bombol, Małgorzata.
1400   2001200110603 T.11060 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
1401   2001200095863 T.9586 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
1402   2001200082962 T.8296 Konsument i marketing : praca zbiorowa /
1403   2001200085864 T.8586 Konsument na rynku : zachowania, modele, aplikacje / Smyczek, Sławomir.
1404   2001200191435 T.19143 Konsument na rynku usług / Bera, Anna.
1405   2001200006913 T.691 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
1406   2001200119361 T.11936 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
1407   2001200193835 T.19383 Konsumpcja : eseje statystyczne / Słaby, Teresa.
1408   2001200070181 T.7018 Konsumpcja / BYWALEC, CZESŁAW
1409   2001200144608 T.14460 Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Bywalec, Czesław.
1410   2001200124945 T.12494 Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce /
1411   2001200075452 T.7545 Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych /
1412   2001200014741 T.1474 Konsumpcja w gospodarce rynkowej / KRAMER, JÓZEFA
1413   2001200195365 T.19536 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce / Kuśmierczyk, Krystyna.
1414   2001200104336 T.10433 Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Bywalec, Czesław.
1415   2001200186028 T.18602 Lojalność konsumentów na rynku : wybrane zagadnienia / Smyczek, Sławomir.
1416   2001200130564 T.13056 Magiczny świat konsumpcji / Ritzer, George
1417   2001200191138 T.19113 Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce / Łodziana-Grabowska, Joanna.
1418   2001200146176 T.14617 Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej / Olejniczuk-Merta, Anna.
1419   2001200158025 T.15802 Młodzi nabywcy na e-zakupach / Gracz, Leszek.
1420   2001200130878 T.13087 Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych / Smyczek, Sławomir.
1421   2001200145971 T.14597 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
1422   2001200072727 T.7272 Podstawy ekonomiki konsumpcji / Bywalec, Czesław.
1423   2001200147050 T.14705 Podstawy ochrony prawnej konsumenta : przepisy i przykłady / Pigłowski, Marcin.
1424   2001400752764 TS.75276 Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / BYWALEC CZESŁAW
1425   2001200126277 T.12627 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
1426   2001200004339 T.433 Potrzeby konsumpcyjne : wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb / SENYSZYN JOANNA
1427   2001200144509 T.14450 Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B.
1428   2001200145599 T.14559 Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych / Dejnaka, Agnieszka.
1429   2001200186783 T.18678 Psychologia konsumenta / Stasiuk, Katarzyna
1430   2001200072345 T.7234 Psychologia zachowań konsumenckich / FALKOWSKI, ANDRZEJ
1431   2001200104350 T.10435 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
1432   2001200085390 T.8539 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa /
1433   2001200112225 T.11222 Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy /
1434   2001200071041 T.7104 Rynek młodych konsumentów / Olejniczuk-Merta, Anna.
1435   2001200100888 T.10088 Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej /
1436   2001200149832 T.14983 Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji / Włodarczyk-Śpiewak, Katarzyna.
1437   2001200141812 T.14181 Świadome zakupy : jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi stosowanymi w hipermarketach i oszczędzać pieniądze / Podlaski, Arkadiusz.
1438   2001200136726 T.13672 Świątynia konsumpcji : geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego / Makowski, Grzegorz.
1439   2001200033711 T.3371 W kierunku trwałej konsumpcji : dylematy, zagrożenia, szanse / Jastrzębska-Smolaga, Halina.
1440   2001200189340 T.18934 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia /
1441   2001200196362 T.19636 Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014 / Piekut, Marlena.
1442   2001200094576 T.9457 Zachowania i zwyczaje konsumentów / Solomon, Michael R.
1443   2001200075094 T.7509 Zachowania konsumenckie : teoria i praktyka /
1444   2001200090066 T.9006 Zachowania konsumentów : determinanty, racjonalność /
1445   2001200114427 T.11442 Zachowania konsumentów : teoria i praktyka / Woś, Jerzy.
1446   2001200191480 T.19148 Zachowania konsumentów : procesy unowocześniania konsumpcji /
1447   2001200196423 T.19642 Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / Awdziej, Marcin.
1448   2001200116445 T.11644 Zachowania konsumentów / East, Robert
1449   2001200189432 T.18943 Zachowania konsumentów / East, Robert
1450   2001200114571 T.11457 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
1451   2001200141737 T.14173 Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych / SMYCZEK, SŁAWOMIR
1452   2001200129988 T.12998 Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych : aspekt marketingowy / Kowalczuk, Iwona.
1453   2001200016240 T.1624 Zachowania nabywców / GARBARSKI, LECHOSŁAW
1454   2001200030062 T.3006 Zachowania podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
1455   2001200116315 T.11631 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
1456   2001200079627 T.7962 Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / RUDNICKI, LESZEK
1457   2001200081583 T.8158 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
1458   2001200044533 T.4453 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
1459   2001200032202 T.3220 Zachowanie konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
1460   2001200051555 T.5155 Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing / GAJEWSKI, STANISŁAW
 
Faktoring
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1461   2001200114410 T.11441 Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym / Rogacka-Łukasik, Anna.
1462   2001200114083 T.11408 Faktoring : Przewodnik dla przedsiębiorcy : jak utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich? / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1463   2001200086717 T.8671 Faktoring / Grzywacz, Jacek.
1464   2001200066832 T.6683 Faktoring / GRZYWACZ, JACEK
1465   2001200097591 T.9759 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
1466   2001200151453 T.15145 Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1467   2001200119576 T.11957 Faktoring międzynarodowy : sposób na finansowanie eksportu / Sobol, Iwona.
1468   2001200096037 T.9603 Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Korenik, Dorota
1469   2001200088605 T.8860 Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach : forma krótkoterminowego finansowania działalności / Tokarski, Maciej.
1470   2001200105548 T.10554 Faktoring w Polsce : szanse i zagrożenia rozwoju / Podedworna-Tarnowska, Dorota.
1471   2001200112324 T.11232 Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy /
1472   2001200188329 T.18832 Faktoring w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
1473   2001200097416 T.9741 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego Kreczmańska-Gigol, Katarzyna
1474   2001200197734 T.19773 Faktoring w teorii i praktyce czyli O tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1475   2001200103445 T.10344 Faktoring w teorii i w praktyce Kreczmańska-Gigol, Katarzyna
 
Usługi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1476   2001200073809 T.7380 Dynamiczna firma usługowa : wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania / Antczak, Zbigniew
1477   2001200119446 T.11944 E-konsument na rynku usług / Szopiński, Tomasz
1478   2001200077777 T.7777 Ekonomika usług : przewodnik / TOKARZ, ANNA
1479   2001200111051 T.11105 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
1480   2001200145339 T.14533 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
1481   2001200088933 T.8893 Globalizacja sektora usług w Polsce / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
1482   2001200097720 T.9772 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa /
1483   2001200140235 T.14023 Gra o jutro usług publicznych w Polsce /
1484   2001200171437 T.17143 Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka /
1485   2001200112515 T.11251 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dąbrowska, Anna
1486   2001200184345 T.18434 Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami / Kruszka, Michał
1487   2001200142550 T.14255 Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji / Pluta-Olearnik, Mirosława.
1488   2001200073243 T.7324 Marketing usług : praca zbiorowa /
1489   2001200087318 T.8731 Marketing usług : wybrane aspekty /
1490   2001200098468 T.9846 Marketing usług : idee - zastosowania / Pluta-Olearnik, Mirosława.
1491   2001300004598 TM.459 Marketing usług / PAYNE, ADRIAN
1492   2001200041709 T.4170 Marketing usług / JOHANN, MARIA
1493   2001200125188 T.12518 Marketing usług /
1494   2001200187384 T.18738 Marketing usług finansowych / Żurawik, Barbara
1495   2001200060021 T.6002 Marketing usług na przykładach /
1496   2001200185243 T.18524 Marketing usług profesjonalnych : materiały z konferencji, 17-18 maja 1999 roku /
1497   2001200119996 T.11999 Marketing usług profesjonalnych. [T. 2], Materiały drugiej konferencji, 22-23 maja 2000 roku "Jakość usług profesjonalnych" /
1498   2001200185236 T.18523 Marketing usług profesjonalnych. [T. 5], Współpraca na konkurencyjnym rynku usług profesjonalnych /
1499   2001200069734 T.6973 Marketing usług zdrowotnych / NOWOTARSKA-ROMANIAK, BEATA
1500   2001200136429 T.13642 Marketing w usługach : przykłady zastosowań /
1501   2001200106460 T.10646 Międzynarodowa wymiana usług / Wróbel, Anna.
1502   2001200032820 T.3282 Nowy marketing usług / Rogoziński, Kazimierz.
1503   2001200117114 T.11711 Offshoring usług : wpływ na rozwój przedsiębiorstwa / Ciesielska, Dorota.
1504   2001200185779 T.18577 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi / Pabian, Arnold.
1505   2001200186851 T.18685 Promocja usług / Marczak, Mirosław.
1506   2001200111358 T.11135 Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach /
1507   2001200101250 T.10125 Przedsiębiorstwo usługowe : ekonomika /
1508   2001300059154 TM.5915 Przedsiębiorstwo usługowe : zarządzanie /
1509   2001200105036 T.10503 Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków /
1510   2001200092817 T.9281 Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego Pluta-Olearnik, Mirosława
1511   2001200184147 T.18414 Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe /
1512   2001200117930 T.11793 Strategiczna karta wyników firm usługowych / Tyagi, Rajesh K.
1513   2001200127397 T.12739 Światowy rynek usług w początkach XXI wieku / Kłosiński, Kazimierz Albin
1514   2001200057397 T.5739 Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w latach 1990-1999 /
1515   2001200091766 T.9176 Usługi : marketing i zarządzanie GILMORE, AUDREY
1516   2001200007859 T.785 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
1517   2001200028823 T.2882 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
1518   2001200005268 T.526 Usługi : zarządzanie i marketing / MUDIE, PETER
1519   2001200184758 T.18475 Usługi bez granic : dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym UE / Szulc, Rajmund Konstanty.
1520   2001200087769 T.8776 Usługi profesjonalne : przez jakość do lojalności klientów / CHŁODNICKI, MARCIN
1521   2001200023347 T.2334 Usługi rynkowe / Rogoziński, Kazimierz.
1522   2001200105166 T.10516 Usługi w gospodarce rynkowej /
1523   2001200095993 T.9599 Usługi w handlu międzynarodowym Kuźnar, Andżelika.
1524   2001300063267 TM.6326 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 1 /
1525   2001300063274 TM.6327 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 2 /
1526   2001200191886 T.19188 Usługi w rozwoju regionu - wybrane problemy : praca zbiorowa /
1527   2001200087967 T.8796 Współczesna ekonomika usług
1528   2001200030642 T.3064 Zarządzanie : produkcja i usługi Muhlemann, Alan P.
1529   2001200091865 T.9186 Zarządzanie firmą usług profesjonalnych : niezbędny podręcznik dla menedżerów firm usługowych MAISTER, DAVID H.
1530   2001200053221 T.5322 Zarządzanie marketingiem usług / Mazur, Jolanta.
1531   2001200191855 T.19185 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
1532   2001200191879 T.19187 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
1533   2001200095900 T.9590 Zarządzanie relacjami w usługach
1534   2001200106507 T.10650 Zarządzanie usługami : projektowanie i wdrażanie / Hollins, Bill.
1535   2001200127830 T.12783 Zarządzanie usługami : strategie i przywództwo w biznesie / Normann, Richard
 
Prywatyzacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1536   2001200041471 T.4147 Metodyka restrukturyzacji / ROSŁANOWSKA-PLICHCIŃSKA, KRYSTYNA
1537   2001200028908 T.2890 Problemy polskiej prywatyzacji : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w lat ach 1990-1997 / SUWALSKI ANDRZEJ
1538   2001200067501 T.6750 Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacjiPomorza Środkowego /
1539   2001200035883 T.3588 Proces prywatyzacji w Polsce / Olesiński, Zbigniew
1540   2001200026232 T.2623 Procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwach prywatyzowanych i komunalnych /
1541   2001200089640 T.8964 Program prywatyzacji podmiotów komunalnych : mat. z konf. i sympozjów /
1542   2001200078972 T.7897 Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu gospodarczego w Polsce / DOBROWOLSKI, KRZYSZTOF
1543   2001200087103 T.8710 Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów / PRUSEK, ANDRZEJ
1544   2001200009075 T.907 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : przebieg i ocena / Bałtowski, Maciej
1545   2001200106170 T.10617 Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Krajewski, Stefan.
1546   2001200073946 T.7394 Pułapki prywatyzacji /
 
Marketing w internecie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1547   2001200135378 T.13537 Blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzędziach WEB 3.0 / Tasner, Michael
1548   2001200195280 T.19528 Content Marketing : dotrzyj, zainteresuj, zatrzymaj - sztuka pozyskiwania klientów za pomocą treści / Stopka, Tomasz.
1549   2001200132117 T.13211 E-m@il marketing : 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci / Krupa, Piotr
1550   2001200071584 T.7158 E-marketing : handel w Internecie / Lewis, Herschell Gordon
1551   2001200187872 T.18787 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy /
1552   2001200170805 T.17080 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
1553   2001200125652 T.12565 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
1554   2001200102561 T.10256 E-marketing w akcji czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
1555   2001200041860 T.4186 Elektroniczny marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / WIELKI, JANUSZ
1556   2001200076169 T.7616 Internet w marketingu : praca zbiorowa /
1557   2001200191671 T.19167 Jak zarabiać w mediach społecznościowych? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym / Turner, Jamie
1558   2001200079351 T.7935 Konkurowanie o klienta e-marketingiem / Dobiegała-Korona, Barbara.
1559   2001200192432 T.19243 Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Kerpen, Dave.
1560   2001200195983 T.19598 Marketing doświadczeń w Internecie / Kacprzak, Agnieszka
1561   2001200116391 T.11639 Marketing e-mailowy / Jenkins, Simms.
1562   2001200092565 T.9256 Marketing internetowy FRĄCKIEWICZ, EWA
1563   2001200190636 T.19063 Marketing internetowy : nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki / Kępiński, Łukasz.
1564   2001200070815 T.7081 Marketing internetowy / EAGER, BILL
1565   2001200109607 T.10960 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
1566   2001200109812 T.10981 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
1567   2001200109362 T.10936 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
1568   2001200145957 T.14595 Marketing polityczny w Internecie / Zieliński, Jarosław
1569   2001200092985 T.9298 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? Bickerton, Pauline
1570   2001200085857 T.8585 Marketing w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / GUZIUR, PIOTR
1571   2001200063237 T.6323 Marketing w Internecie / BRADY, REGINA
1572   2001200087219 T.8721 Marketing w internecie /
1573   2001300001696 TM.169 Marketing w sieci / COLLIN, SIMON
1574   2001200041594 T.4159 Marketing wirtualny / SZNAJDER, ANDRZEJ
1575   2001200146169 T.14616 MLM profesjonalny marketing sieciowy : sposób na sukces w biznesie / Lenar, Paweł.
1576   2001200097799 T.9779 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
1577   2001200196867 T.19686 Odnieś sukces w sieci! : praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm / Morawski, Krzysztof
1578   2001200146084 T.14608 Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych / Evans, Liana.
1579   2001200125157 T.12515 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
1580   2001200194887 T.19488 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
1581   2001200123474 T.12347 Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości / Mazurek, Grzegorz.
 
Konkurencja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1582   2001200195815 T.19581 Analiza wybranych czynników konkurencyjności metodą dekompozycji / Kinelski, Grzegorz
1583   2001200057595 T.5759 Benchmarking : jak uzyskać przewagę nad konkurencją / BENDELL, TONY
1584   2001200150647 T.15064 Budowa konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie transformacji / MATEJUK, JERZY
1585   2001200103278 T.10327 Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? /
1586   2001200117077 T.11707 Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów : praca zbiorowa /
1587   2001200029554 T.2955 Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej MAJEWSKA-JURCZYK BARBARA
1588   2001200189944 T.18994 Firma w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa /
1589   2001200031991 T.3199 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
1590   2001200112751 T.11275 Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej / Puślecki, Zdzisław Walenty
1591   2001200130335 T.13033 Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
1592   2001200184406 T.18440 Konkurencja /
1593   2001200184673 T.18467 Konkurencja i ład rynkowy : przyczynek do teorii i polityki konkurencji / Przybyciński, Tomasz.
1594   2001200115721 T.11572 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
1595   2001200142376 T.14237 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
1596   2001200118289 T.11828 Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro /
1597   2001200189913 T.18991 Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006 / Olczyk, Magdalena.
1598   2001200141423 T.14142 Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki / WÓJCIAK, MIROSŁAW
1599   2001200184390 T.18439 Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia /
1600   2001200185052 T.18505 Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce /
1601   2001200078019 T.7801 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
1602   2001200072468 T.7246 Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście /
1603   2001200116254 T.11625 Konkurencyjność przedsiębiorstw : wybrane problemy / Leśniewski, Michał Adam
1604   2001200184512 T.18451 Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym /
1605   2001200130366 T.13036 Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna / Majchrzak, Magdalena.
1606   2001200142383 T.14238 Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Competitiveness of enterprises in a knowledge based economy / Nguyen, Hoang Tien.
1607   2001200140884 T.14088 Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki / Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna Gabriela.
1608   2001200092336 T.9233 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji STANKIEWICZ, MAREK JACEK
1609   2001200072147 T.7214 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek
1610   2001200124938 T.12493 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
1611   2001200142390 T.14239 Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni : na przykładzie polskich regionów / Nowińska-Łaźniewska, Ewa.
1612   2001200112805 T.11280 Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Oleksiuk, Adam.
1613   2001200184765 T.18476 Konkurencyjność sektora usług /
1614   2001200187537 T.18753 Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów / Badzińska, Ewa.
1615   2001200150111 T.15011 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
1616   2001200078897 T.7889 Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Fryzeł, Barbara
1617   2001300001474 TM.147 Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej /
1618   2001200115776 T.11577 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
1619   2001200130724 T.13072 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz.
1620   2001200083174 T.8317 Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku / Bossak, Jan.
1621   2001200041181 T.4118 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
1622   2001200064159 T.6415 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / BEDNARCZYK, MAŁGORZATA
1623   2001200082573 T.8257 Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 / KORBUTOWICZ, TERESA
1624   2001200044731 T.4473 Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów /
1625   2001200041518 T.4151 Porter o konkurencji / PORTER, MICHAEL E.
1626   2001200110696 T.11069 Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji /
1627   2001200191251 T.19125 Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / Czaja, Izabela.
1628   2001200050688 T.5068 Przedsiębiorczość a strategie konkurencji /
1629   2001200099618 T.9961 Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności : praca zbiorowa /
1630   2001200053047 T.5304 Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja /
1631   2001200091872 T.9187 Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników PORTER, MICHAEL E.
1632   2001200020865 T.2086 Przewaga konkurencyjna jutra : strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości / Hamel, Gary.
1633   2001200185533 T.18553 Przyszłość konkurencji : współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami / Prahalad, C. K.
1634   2001200115714 T.11571 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
1635   2001200126970 T.12697 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz.
1636   2001200093388 T.9338 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów Porter, Michael E.
1637   2001400761698 TS.76169 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
1638   2001200035869 T.3586 Strategia konkurencji w przemyśle / KALETA, ANDRZEJ
1639   2001400815162 TS.81516 Strategie konkurencji / Faulkner, David
1640   2001200078910 T.7891 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / PIERŚCIONEK, ZDZISŁAW
1641   2001200141348 T.14134 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych SOWA, KRZYSZTOF
1642   2001200085970 T.8597 Strategie konkurencji przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1643   2001200097393 T.9739 Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku /
1644   2001200008405 T.840 Strategie rozwoju i konkurencji. ROMANOWSKA MARIA
1645   2001200187247 T.18724 Sukces w niszach rynkowych : strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej / Kröger, Fritz.
1646   2001200150197 T.15019 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
1647   2001200105388 T.10538 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
1648   2001200073151 T.7315 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa / ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO, HANNA G.
1649   2001200075933 T.7593 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / BARTES, FRANTISEK
1650   2001200150906 T.15090 Wymiar krajowy i regionalny /
1651   2001200129445 T.12944 Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej / Szwajca, Danuta.
1652   2001200028953 T.2895 Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa. GÓRALCZYK ANDRZEJ
1653   2001200066078 T.6607 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 2 /
1654   2001200066054 T.6605 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
1655   2001200083600 T.8360 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków /
 
Leasing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1656   2001200105333 T.10533 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2009 roku /
1657   2001200142451 T.14245 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Kowalska, Agnieszka
1658   2001200080869 T.8086 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / OKRĘGLICKA, MAŁGORZATA
1659   2001200068881 T.6888 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
1660   2001200075209 T.7520 Leasing : stan prawny na 1 lipca 2003 r. / GOŁDA, MICHAŁ
1661   2001200103094 T.10309 Leasing : prawo, podatki, rachunkowość : przewodnik praktyczny / Huszcz, Zbigniew.
1662   2001200032158 T.3215 Leasing / STECKI, LEOPOLD
1663   2001200071287 T.7128 Leasing / GOŁDA, MICHAŁ
1664   2001200106965 T.10696 Leasing 2009 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
1665   2001200117817 T.11781 Leasing 2011 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
1666   2001200123450 T.12345 Leasing 2012 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
1667   2001200144752 T.14475 Leasing 2013 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
1668   2001200188558 T.18855 Leasing 2014 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
1669   2001200030901 T.3090 Leasing i jego gospodarcze zastosowanie. KRUCZALAK KAZIMIERZ
1670   2001200143656 T.14365 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
1671   2001200080883 T.8088 Leasing na nowych zasadach po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / KORCZYN, ALEKSANDER
1672   2001200188565 T.18856 Leasing w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
1673   2001200076466 T.7646 Leasing w praktyce czyli Jak zawrzeć bezpieczną umowę leasingu : poradnik / ROZWAŁKA, ROBERT
1674   2001200029530 T.2953 Leasing w prywatyzacji. TELUK ZOFIA
1675   2001200100536 T.10053 Leasing w przedsiębiorstwie = Leasing in enterprises / Grzywacz, Jacek
1676   2001200105920 T.10592 Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego Szewc, Waldemar
1677   2001200093746 T.9374 Leasing w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw Langier, Adam
1678   2001200195303 T.19530 Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / Baran, Barbara.
1679   2001200076473 T.7647 Nowe zasady leasingu dla przedsiębiorstw : aspekt prawny, podatkowy, finansowy po zmianach w kodeksie cywilnym, w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych : przepisy aktualne w roku 2002 / SASIN, WIESŁAW
1680   2001200105647 T.10564 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
1681   2001200080098 T.8009 Przewodnik po leasingu : praca zbiorowa /
1682   2001200071690 T.7169 Umowa leasingu / BROL, JAN
1683   2001200068874 T.6887 Umowa leasingu / POCZOBUT, JERZY
1684   2001200103162 T.10316 Umowy leasingu : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
1685   2001200120237 T.12023 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
 
Marka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1686   2001200109317 T.10931 (R)ewolucja marki : jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku / Pogorzelski, Jacek.
1687   2001200140815 T.14081 Dlaczego przywiązujemy się do marki? / Zawadzka, Anna Maria.
1688   2001200139383 T.13938 Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? / Van den Bergh, Joeri
1689   2001200091261 T.9126 Jak zbudować silną markę od podstaw : jak uczynić polską markę marką europejską, jak walczyć z markami sieci handlowych, silne marki w Polsce i na świecie Kall, Jacek
1690   2001200092022 T.9202 Kreowanie marek z pasją EDWARDS, HELEN
1691   2001300001603 TM.160 Kreowanie marki : jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu / D'ALESSANDRO, DAVID F.
1692   2001200112522 T.11252 Kreowanie marki : przewodnik dla menedżerów marki / Wheeler, Alina.
1693   2001200102615 T.10261 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
1694   2001200106064 T.10606 Magia Harry'ego Pottera : kreowanie globalnej marki / Brown, Stephen
1695   2001200077111 T.7711 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
1696   2001200195297 T.19529 Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej / Grobelna, Aleksandra.
1697   2001200098017 T.9801 Marka narodowa : relikt czy fenomen na globalizującym się rynku? / Rojek, Roman.
1698   2001200111914 T.11191 Marka narodowa : jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju / Hereźniak, Marta.
1699   2001200149719 T.14971 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
1700   2001200145469 T.14546 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
1701   2001200070853 T.7085 Marketing marki : w jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki / MARCONI, JOE
1702   2001200109256 T.10925 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
1703   2001300064875 TM.6487 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
1704   2001200016820 T.1682 Strategia marki / ALTKORN, JERZY
1705   2001200114991 T.11499 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
1706   2001200191046 T.19104 Strategiczny brand marketing : praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko / Szczepański, Jarosław
1707   2001200193354 T.19335 Superbrands : czołowe marki konsumenckie i biznesowe w Polsce 2008. T. 3 /
1708   2001200088421 T.8842 Wally Olins o marce / OLINS, WALLY
1709   2001200126130 T.12613 Wally Olins: Podręcznik brandingu / Olins, Wally.
1710   2001200109119 T.10911 Wizja marki : jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy / Taylor, David.
1711   2001200115042 T.11504 Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Tkaczyk, Paweł
1712   2001200092480 T.9248 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę PRINGLE, HAMISH
1713   2001200093470 T.9347 Zarządzanie marką Szulce, Halina
1714   2001300001627 TM.162 Zarządzanie marką / WITEK-HAJDUK, MARZANNA K.
1715   2001200071539 T.7153 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz
1716   2001200077517 T.7751 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
1717   2001200090608 T.9060 Zarządzanie marką / KALL, JACEK
1718   2001200101830 T.10183 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
1719   2001200143359 T.14335 Zarządzanie marką / Szulce, Halina.
1720   2001200145810 T.14581 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
1721   2001200101335 T.10133 Zarządzanie marką w segmencie B2B / Kotler, Philip
1722   2001200138348 T.13834 Zarządzanie ochroną marki / Post, Richard S.
1723   2001200117664 T.11766 Zarządzanie portfelem marek / Kall, Jacek.
1724   2001200119910 T.11991 Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki /
1725   2001200114939 T.11493 Zarządzanie silną marką /
 
Hotelarstwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1726   2001200078156 T.7815 Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2001 roku / KLEMENTOWSKI, KAZIMIERZ
1727   2001200084461 T.8446 Bezpieczny hotel : praca zbiorowa /
1728   2001200081934 T.8193 Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności : fakty, obiekty, ludzie / BŁĄDEK, ZENON
1729   2001200107559 T.10755 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
1730   2001200111709 T.11170 Ekonomia i prawo w hotelarstwie / [podręcznik : technikum, szkoła policealna : technik hotelarstwa] Kucharczyk, Małgorzata.
1731   2001200140037 T.14003 Ekonomia i prawo w hotelarstwie. podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Cz. 2, Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : Hajdamowicz, Alina.
1732   2001200092831 T.9283 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : Mitura, Elżbieta
1733   2001200092923 T.9292 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : poradnik dla nauczyciela Mitura, Elżbieta
1734   2001200103124 T.10312 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
1735   2001200109881 T.10988 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
1736   2001200063909 T.6390 Geografia hotelarstwa / KOWALCZYK, ANDRZEJ
1737   2001200119521 T.11952 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
1738   2001200100246 T.10024 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
1739   2001200076978 T.7697 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
1740   2001200079054 T.7905 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
1741   2001200101960 T.10196 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : poradnik dla nauczyciela / Mitura, Elżbieta.
1742   2001200187834 T.18783 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
1743   2001300057617 TM.5761 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
1744   2001300061034 TM.6103 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
1745   2001200191459 T.19145 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
1746   2001200081262 T.8126 Hotelarstwo w Polsce : stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej /
1747   2001200100772 T.10077 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
1748   2001200108235 T.10823 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
1749   2001200099748 T.9974 Hotelarstwo. Cz. 3, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław.
1750   2001200085451 T.8545 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
1751   2001200185632 T.18563 Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi / Gworys, Wiesław.
1752   2001200097614 T.9761 Jakość i efektywność usług hotelarskich / Borkowski, Stanisław.
1753   2001200072406 T.7240 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
1754   2001200104794 T.10479 Marketing usług hotelarskich / Jeznach, Maria.
1755   2001200107160 T.10716 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
1756   2001200109010 T.10901 Marketing usług hotelarskich / Kozłecka, Barbara.
1757   2001200112812 T.11281 Marketing usług hotelarskich / Cetner, Jan
1758   2001200135972 T.13597 Marketing w gastronomii / Sala, Józef.
1759   2001200100260 T.10026 Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Stefański, Adam.
1760   2001200144233 T.14423 Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / Cetner, Jan
1761   2001200102936 T.10293 Międzynarodowe systemy hotelowe / Tulibacki, Tadeusz.
1762   2001200082443 T.8244 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu. Cz.1 / OPARKA, SYLWIA
1763   2001200082450 T.8245 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu . Cz.2 /
1764   2001200094644 T.9464 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu / Oparka, Sylwia.
1765   2001200102585 T.10258 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. Cz. 2 / Orłowska, Joanna
1766   2001200104770 T.10477 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /
1767   2001200107603 T.10760 Organizacja pracy w hotelarstwie / Mitura, Elżbieta.
1768   2001200109843 T.10984 Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego / Dominik, Piotr
1769   2001200137785 T.13778 Podatki w hotelarstwie / Choromańska, Zoja.
1770   2001200100307 T.10030 Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Wajgner, Maria.
1771   2001200116971 T.11697 Podstawy gastronomii / Milewska, Mariola.
1772   2001300037985 TM.3798 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów Szostak, Daniel
1773   2001200100291 T.10029 Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Hajdamowicz, Alina.
1774   2001200189593 T.18959 Propedeutyka hotelarstwa : ujęcie ekonomiczne / Sidorkiewicz, Marta.
1775   2001200101281 T.10128 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Nastaj, Wojciech.
1776   2001200102837 T.10283 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Kotaś, Ryszard.
1777   2001200196492 T.19649 Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie : ujęcie ekonomiczne / Tokarz-Kocik, Anna.
1778   2001300051028 TM.5102 Usługi hotelarsko-turystyczne / Mikuta, Beata
1779   2001200106736 T.10673 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego / Kachniewska, Magdalena.
1780   2001200185397 T.18539 Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji / Biczysko, Władysław.
1781   2001200061752 T.6175 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / KNOWLES, TIM
1782   2001200191534 T.19153 Zarządzanie hotelem : wybrane zagadnienia / Bernat, Małgorzata.
1783   2001200093081 T.9308 Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach Martin, William B.
 
Ekonomika handlu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1784   2001200091827 T.9182 10 złotych reguł sprzedaży : jak osiągnąć mistrzostwo w sprzedaży BUREŠ, IVAN
1785   2001200131646 T.13164 12 kroków uczciwej* sprzedaży : *uczciwej bo z korzyścią dla klienta, zyskiem dla firmy i prowizją dla Ciebie / Pollak, Grzegorz.
1786   2001200015458 T.1545 ABC handlu detalicznego : poradnik dla sprzedawców i właścicieli sklepów / Tonndorf, Hans G.
1787   2001200146763 T.14676 Biblia sprzedaży / Bednarski, Arkadiusz.
1788   2001200106101 T.10610 Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej : studium z prawa antymonopolowego / Poździk, Rafał.
1789   2001200184284 T.18428 Ekonomika handlu. Cz. 2 / Komosa, Andrzej.
1790   2001200184291 T.18429 Ekonomika handlu. Cz. 3 / Komosa, Andrzej.
1791   2001200107542 T.10754 Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie - finanse - efektywność - rozwój /
1792   2001200007194 T.719 Funkcjonowanie rynku / WRZOSEK, WOJCIECH
1793   2001200079337 T.7933 Globalny handel elektroniczny / Niedźwiedziński, Marian.
1794   2001200080128 T.8012 Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju /
1795   2001200042805 T.4280 Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja? / SZPRINGER, WŁODZIMIERZ
1796   2001200184789 T.18478 Handlowanie to gra : od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta / Haman, Wojciech.
1797   2001200030673 T.3067 Innowacje w handlu : strategia rozwoju przedsiębiorstwa / CHWAŁEK JACEK
1798   2001200099847 T.9984 Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? : wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców / Baruk, Agnieszka Izabela
1799   2001200092770 T.9277 Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji Spyra, Zbigniew
1800   2001200103421 T.10342 Kompendium wiedzy o handlu /
1801   2001200184734 T.18473 Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym / Pokorska, Barbara.
1802   2001200019166 T.1916 Marketing w handlu / Kałążna-Drewińska, Urszula.
1803   2001200082054 T.8205 Marketingowe systemy informacyjne w handlu / RUTKOWSKI, IRENEUSZ PIOTR
1804   2001200089954 T.8995 Merchandising / BORUSIAK, BARBARA
1805   2001200192524 T.19252 Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka : cenne wskazówki, trendy, wyniki badań / Witek, Lucyna.
1806   2001200112485 T.11248 Modele biznesu w handlu detalicznym /
1807   2001200080111 T.8011 Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / FUTRELL, CHARLES M.
1808   2001200126017 T.12601 Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / Futrell, Charles.
1809   2001200085925 T.8592 Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy / Olkiewicz, Anna Maria.
1810   2001200070709 T.7070 Opcje na giełdach towarowych w Polsce / Krawiec, Bogdan
1811   2001200185168 T.18516 Po prostu sprzedawać lepiej : retoryka w sprzedaży : trening intensywny / Ruhleder, Rolf H.
1812   2001200110313 T.11031 Podstawy technik sprzedaży / Stodolny, Tomasz.
1813   2001200073007 T.7300 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan Jakub.
1814   2001200185175 T.18517 Praktyka sprzedaży : jak postępować z trudnym klientem : poradnik dla sprzedawców, handlowców, agentów, negocjatorów, doradców i konsultantów / Schnappauf, Rudolf A.
1815   2001300006349 TM.634 Profesjonalny sprzedawca : jak budować trwałe więzi z klientami / SCHENK, GEORGE
1816   2001200008566 T.856 Prognozowanie sprzedaży : modele ekonometryczne, praktyczne przykłady / DĘBSKI, WIESŁAW
1817   2001200102301 T.10230 Reguła powrotu : podręcznik skutecznego sprzedawania / Boćkowski, Lesław E.
1818   2001200063497 T.6349 Reklamacja czyli prezent : strategia korzystania z informacji od klienta / Barlow, Janelle
1819   2001200189135 T.18913 Skuteczna sprzedaż czyli Techniki najlepszych handlowców / Cassell, Jeremy.
1820   2001200004063 T.406 Skuteczne zarządzanie sprzedaż jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży / STEWART GRANT
1821   2001200004070 T.407 Skuteczne zarządzanie sprzedaż jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży / STEWART GRANT
1822   2001200143052 T.14305 Smart calling : skuteczna sprzedaż przez telefon / Sobczak, Art.
1823   2001200071249 T.7124 Sprzedaż bezpośrednia / Danielewicz, Stanisław.
1824   2001200029219 T.2921 Sprzedaż doskonała : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / THORNELY NICK
1825   2001200112430 T.11243 Sprzedaż i dystrybucja : [praktyka (i teoria) biznesu] / Eckert, Heiko van.
1826   2001200097164 T.9716 Strategie rozwoju handlu / Domański, Tomasz
1827   2001200008740 T.874 Struktury i strategie w handlu / Szulce, Halina.
1828   2001200091797 T.9179 Techniki sprzedaży MOULINIER, RENÉ
1829   2001200184826 T.18482 Techniki sprzedaży i negocjacji / Winch, Anna.
1830   2001200081606 T.8160 Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego / CZARNY, ELŻBIETA
1831   2001200082870 T.8287 Zarządzanie działem sprzedaży firmy : prognozowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Cybulski, Krzysztof
1832   2001200184093 T.18409 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym / Sławińska, Maria.
1833   2001200083440 T.8344 Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności handlowej / OLKIEWICZ, ANNA MARIA
1834   2001200184703 T.18470 Zarządzanie sprzedażą detaliczną / Cox, Roger
1835   2001200110627 T.11062 Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym /
1836   2001200010347 T.1034 Zorganizowane rynki towarowe : giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy / URBAN STANISŁAW
1837   2001200143540 T.14354 Zwiększanie efektywności działu sprzedaży / Zoltners, Andris A.
1838   2001200152382 T.15238 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy /
 
Relacje z klientem
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1839   2001200094668 T.9466 10 zasad budowania trwałych relacji z klientem / Bureš, Ivan.
1840   2001200184888 T.18488 33 rady jak dbać o klienta : budowanie trwałych kontaktów handlowych / Brabec, Jiří
1841   2001200125270 T.12527 Analiza klienta / Rószkiewicz, Małgorzata.
1842   2001200092992 T.9299 Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych Stodulny, Przemysław
1843   2001200191541 T.19154 Budowa wartości klienta : teoria i praktyka /
1844   2001200141546 T.14154 Budowanie lojalności klientów : marketing partnerski w polskich firmach / Dejnaka, Agnieszka.
1845   2001200097959 T.9795 Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka /
1846   2001200080302 T.8030 CRM : zarządzanie kontaktami z klientami / Mazur, Alicja.
1847   2001200098055 T.9805 CRM : strategia i technologia / Buchnowska, Dorota.
1848   2001200099854 T.9985 CRM : przewodnik dla wdrażających. Stachowicz-Stanusch, Agata.
1849   2001200114946 T.11494 CRM : strategia, system, zarządzanie zmianą : jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia / Deszczyński, Bartosz.
1850   2001200092749 T.9274 CRM [Customer Relationship Management] : relacje z klientami Dyché, Jill
1851   2001200080289 T.8028 CRM [Customer Relationship Management] : zarządzanie kontaktami z klientami / DEJNAKA, AGNIESZKA
1852   2001200087356 T.8735 CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług / Frąckiewicz, Ewa
1853   2001200125478 T.12547 CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Rudnicka, Agata.
1854   2001200106033 T.10603 Czego chcą klienci? : tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty / Ulwick, Anthony W.
1855   2001200185090 T.18509 Doskonała obsługa klienta : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Johns, Ted.
1856   2001200143861 T.14386 Internet w zarządzaniu wartością klienta / Doligalski, Tymoteusz.
1857   2001200080296 T.8029 Jak wdrożyć CRM [Customer Relationship Management] w małej i średniejfirmie /
1858   2001200124839 T.12483 Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów /
1859   2001200184611 T.18461 Jak zdobywać klientów / Goldmann, Heinz M.
1860   2001200191701 T.19170 Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa / Caputa, Wiesława.
1861   2001200106606 T.10660 Kapitał społeczny w relacjach z klientami : CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa / Grzanka, Izabela
1862   2001200084058 T.8405 Klient jako kapitał : budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim / BLATTBERG, ROBERT C.
1863   2001200152153 T.15215 Klient w sieci organizacyjnej / Skowron, Stanisław
1864   2001200109775 T.10977 Lojalność klienta a logistyka firm usługowych / Cichosz, Marzenna.
1865   2001200125072 T.12507 Lojalność klienta a rozwój organizacji / Skowron, Stanisław
1866   2001200102431 T.10243 Lojalność klientów : modele, motywacja i pomiar / Urban, Wiesław.
1867   2001200085154 T.8515 Lojalność klientów / Rudawska, Edyta.
1868   2001200125089 T.12508 Lojalność konsumenta : jak budować trwałe relacje z klientem / Tesławski, Maciej.
1869   2001200078774 T.7877 Lojalność.com : zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetoweg o /
1870   2001200087714 T.8771 Marketing relacji : teoria i praktyka / MITRĘGA, MACIEJ
1871   2001200095832 T.9583 Marketing relacji : koncepcja i stosowanie / Otto, Jacek
1872   2001200109126 T.10912 Markowa obsługa klientów : nowe źródło przewagi nad konkurencją / Barlow, Janelle
1873   2001200149726 T.14972 Metody zdobywania klienta, czyli Jak odnieść sukces w sprzedaży / Fijor, Jan M.
1874   2001200093586 T.9358 Najważniejsi klienci : czyli key account management w praktyce Turek, Sławomir
1875   2001200146220 T.14622 Najważniejsi klienci : key account management w praktyce / Turek, Sławomir.
1876   2001200111891 T.11189 Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta / Pawłowska, Bożena
1877   2001200077234 T.7723 Partnering : nowa jakość w kontaktach z klientami / Ławicki, Jacek Stanisław.
1878   2001200087387 T.8738 Podręcznik obsługi klienta / Lake, Neville.
1879   2001200184628 T.18462 Polowanie na klienta : jak nami manipulują producenci i sprzedawcy : 45 sztuczek i tricków / Kondej, Andrzej.
1880   2001200088537 T.8853 Pomiar satysfakcji i lojalności klientów / Hill, Nigel
1881   2001200188893 T.18889 Portret klienta : poznaj jego potrzeby, by sprzedać więcej i drożej / Staniszewska, Dorota
1882   2001200124150 T.12415 Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie / Hancewicz, Radosław.
1883   2001200184475 T.18447 Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie : poradnik dobrych praktyk / Jędrzejczak, Jacek.
1884   2001200141539 T.14153 Programy lojalnościowe : budowa i funkcjonowanie / Kwiatek, Piotr.
1885   2001200080630 T.8063 Projektowanie hurtowni danych : zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) / Todman, Chris.
1886   2001200140693 T.14069 Relacje i lojalność klientów w marketingu / Dziewanowska, Katarzyna.
1887   2001200057779 T.5777 Relacje z klientem : marketing partnerski / Gordon, Ian H.
1888   2001200097287 T.9728 Relacje z kluczowymi klientami : analiza i zarządzanie / Burnett, Ken
1889   2001200091773 T.9177 Strategia obsługi klienta HOROVITZ, JACQUES
1890   2001200075964 T.7596 Strategiczne podejście do klientów / Brown, Stanley A.
1891   2001200119002 T.11900 Szczupłe rozwiązania czyli Jak przedsiębiorstwa i ich klienci mogą pomnażać korzyści ze wzajemnej współpracy stosując zasady Lean Mangement / Womack, James P.
1892   2001200187391 T.18739 Szkoła biznesu : o pozyskiwaniu klientów na zawsze / Crom, Michael A.
1893   2001200143069 T.14306 Sztuka budowania lojalności klienta /
1894   2001200184468 T.18446 Sztuka kochania klienta : dla szefa i dla zwykłych ludzi / Tiuryn, Anna.
1895   2001200184772 T.18477 Tak pozyskasz każdego klienta : co sprzedawca powinien wiedzieć o ludziach czyli jak dogadać się z każdym klientem / Scheelen, Frank M.
1896   2001200113673 T.11367 Zachowania nabywców /
1897   2001200072413 T.7241 Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe / Mazurek-Łopacińska, Krystyna
1898   2001200120459 T.12045 Zachowania rynkowe kobiet : wybory i determinanty : praca zbiorowa / Małysa-Kaleta, Agata Barbara.
1899   2001200069543 T.6954 Zarządzanie kluczowymi klientami : jak uzyskać status głównego dostawcy / Cheverton, Peter.
1900   2001200132711 T.13271 Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych / Drapińska, Anna.
1901   2001200094958 T.9495 Zarządzanie relacjami z klientem : strategie i systemy / Lotko, Aleksander
1902   2001200104954 T.10495 Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług / Wereda, Wioletta.
1903   2001200081330 T.8133 Zarządzanie relacjami z klientem /
1904   2001200113208 T.11320 Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie /
1905   2001200108440 T.10844 Zarządzanie wartością klienta / Kumar, V.
1906   2001200123412 T.12341 Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce /
1907   2001200138386 T.13838 Zarządzanie wartością z klientem / Rogoziński, Kazimierz.
1908   2001200184994 T.18499 Zingerman's : przewodnik Zingermana po świetnej obsłudze klienta / Weinzweig, Ari.
1909   2001200102776 T.10277 Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Rudawska, Edyta.
 
Handel zagraniczny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1910   2001200139840 T.13984 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski /
1911   2001200077135 T.7713 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji / MICHAŁKÓW, IRENEUSZ
1912   2001200044625 T.4462 Biznes międzynarodowy : obszary decyzji strategicznych : podręcznik /
1913   2001200123931 T.12393 Biznes międzynarodowy / Rymarczyk, Jan
1914   2001200113130 T.11313 Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium / Osiński, Krzysztof.
1915   2001200150456 T.15045 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO - zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard M.
1916   2001200115608 T.11560 Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami / Świerkocki, Janusz.
1917   2001200193811 T.19381 Fair trade - szansa dla wszystkich / : szansa dla wszystkich Stiglitz, Joseph E.
1918   2001200004728 T.472 Handel i finanse międzynarodowe / Caves, Richard E.
1919   2001200131486 T.13148 Handel międzynarodowy : z wyborem źródeł / Ludwikowski, Rett Ryszard
1920   2001200070556 T.7055 Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej /
1921   2001200140259 T.14025 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy /
1922   2001200142086 T.14208 Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje dla Polski /
1923   2001200043338 T.4333 Handel zagraniczny Cz.2 /
1924   2001200093135 T.9313 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków
1925   2001200081132 T.8113 Handel zagraniczny : poradnik / HERMANOWSKI, JAROSŁAW
1926   2001200043321 T.4332 Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej . Cz.1 /
1927   2001200087974 T.8797 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
1928   2001200094989 T.9498 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
1929   2001200110030 T.11003 Handel zagraniczny : poradnik / Hermanowski, Jarosław.
1930   2001200119224 T.11922 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
1931   2001200119408 T.11940 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków /
1932   2001200191169 T.19116 Handel zagraniczny : studia przypadków / Boruczkowska, Agata.
1933   2001200195686 T.19568 Handel zagraniczny : organizacja i technika / Adamczuk, Franciszek.
1934   2001200042133 T.4213 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
1935   2001300000477 TM.47 Handel zagraniczny / BERNAŚ, BOGUMIŁ
1936   2001400780415 TS.78041 Handel zagraniczny i usługi międzynarodowe : (przedsiębiorstwo, Polska, Unia Europejska) / Bernaś, Bogumił.
1937   2001200044120 T.4412 Historia handlu międzynarodowego / Sołdaczuk, Józef
1938   2001200046131 T.4613 Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
1939   2001200043642 T.4364 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handl u Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im.O.Langego we Wrocławiu, Wrocł aw, 22-23 maja 2000 /
1940   2001200078880 T.7888 Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa /
1941   2001200115288 T.11528 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1942   2001200188718 T.18871 Od eksportu do innowacji : uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw / Mińska-Struzik, Ewa
1943   2001200106705 T.10670 Operacje handlu zagranicznego / Białecki, Klemens Paweł
1944   2001200098024 T.9802 Płatności w handlu zagranicznym / Marciniak-Neider, Danuta.
1945   2001200185854 T.18585 Podręcznik dobrych praktyk : projekt szkoleniowy "Przygotowanie do eksportu" /
1946   2001200093449 T.9344 Podstawy handlu zagranicznego Dudziński, Jerzy
1947   2001200076893 T.7689 Podstawy handlu zagranicznego /
1948   2001200109003 T.10900 Podstawy handlu zagranicznego /
1949   2001200078712 T.7871 Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / JELIŃSKI, BOHDAN
1950   2001200107597 T.10759 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta.
1951   2001200184529 T.18452 Polska w WTO /
1952   2001200088148 T.8814 Poradnik eksportera : generalne zasady eksportu : specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1953   2001200066931 T.6693 Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej /
1954   2001200103681 T.10368 Problemy współpracy międzynarodowej w warunkach globalizacji gospodarki /
1955   2001200149108 T.14910 Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna / Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna.
1956   2001200115677 T.11567 Rozliczenia międzynarodowe /
1957   2001200086854 T.8685 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / RYNARZEWSKI, TOMASZ
1958   2001200060274 T.6027 Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym /
1959   2001200080524 T.8052 Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa /
1960   2001200186752 T.18675 Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego /
1961   2001200082887 T.8288 Transakcje handlu zagranicznego : praca zbiorowa /
1962   2001200003769 T.376 Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym : komentarz, wzory, objaśnienia / KRUCZALAK KAZIMIERZ
1963   2001200081620 T.8162 Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Barcz, Jan
1964   2001200143250 T.14325 Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny /
1965   2001200132421 T.13242 Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne : przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej /
1966   2001200004162 T.416 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej : teoria handlu i polityki handlowej / ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA, ANNA
1967   2001200102394 T.10239 Wszystko o imporcie : praktyczny poradnik dla importerów / Wilson, John R.
1968   2001200130113 T.13011 Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym = Risk management in foreign trade / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1969   2001200098376 T.9837 Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) /
 
Globalizacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1970   2001200080937 T.8093 "Going global" : procesy globalizacji w firmie konsultingowej : studium przypadku / Garztecka, Karolina.
1971   2001200193767 T.19376 Finansowe aspekty globalizacji /
1972   2001200116476 T.11647 Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej /
1973   2001200097744 T.9774 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1974   2001200084263 T.8426 Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej /
1975   2001200057496 T.5749 Globalizacja : wyzwania i zagrożenia / Szymański, Władysław
1976   2001200057144 T.5714 Globalizacja : strategia i zarządzanie /
1977   2001200079795 T.7979 Globalizacja : problemy i konsekwencje : praca zbiorowa /
1978   2001200108358 T.10835 Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka / Misiak, Władysław
1979   2001200136122 T.13612 Globalizacja : jeden świat - różne drogi rozwoju / Guillochon, Bernard.
1980   2001200080722 T.8072 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E.
1981   2001200103285 T.10328 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej /
1982   2001200063350 T.6335 Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / Kołodko, Grzegorz W.
1983   2001200088698 T.8869 Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata Czerny, Mirosława
1984   2001200124679 T.12467 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski /
1985   2001200076664 T.7666 Globalizacja a stosunki międzynarodowe /
1986   2001200115523 T.11552 Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Polak, Ewa
1987   2001200082863 T.8286 Globalizacja gospodarki /
1988   2001200101618 T.10161 Globalizacja i integracja europejska /
1989   2001200115530 T.11553 Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy /
1990   2001200078552 T.7855 Globalizacja i konsumpcja : dwa dylematy współczesności / BOGUNIA-BOROWSKA, MAŁGORZATA
1991   2001200055959 T.5595 Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / GWIAZDA, ADAM
1992   2001200114601 T.11460 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
1993   2001200135736 T.13573 Globalizacja od A do Z /
1994   2001200095481 T.9548 Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Rybiński, Krzysztof
1995   2001200110382 T.11038 Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw / Borowski, Jerzy
1996   2001200113192 T.11319 Globalizacja, kryzys i co dalej? /
1997   2001200078903 T.7890 Globalizacja, marginalizacja, rozwój /
1998   2001200071089 T.7108 Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa : świat na progu XXI wieku /
1999   2001200105319 T.10531 Globalna gospodarka i globalny kryzys / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2000   2001200131431 T.13143 Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa / Raich, Mario.
2001   2001200143830 T.14383 Glokalizacja /
2002   2001200079917 T.7991 Interesy i sprzeczności globalizacji : wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji / Szymański, Władysław
2003   2001200080029 T.8002 Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / RYMARCZYK, JAN
2004   2001200115639 T.11563 Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania Zorska, Anna
2005   2001200115318 T.11531 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Pakulska, Teresa.
2006   2001200115493 T.11549 Kto kieruje globalizacją? : Think Tanki - kuźnie nowych idei / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2007   2001200111266 T.11126 Meandry globalizacji XXI wieku / Kulig, Jan
2008   2001200152207 T.15220 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Oczkowska, Renata.
2009   2001200042751 T.4275 Moja globalizacja czyli Dookoła świata i z powrotem / Kołodko, Grzegorz W.
2010   2001200115905 T.11590 Oblicza globalizacji / Wosińska, Wilhelmina.
2011   2001200076695 T.7669 Oblicza procesów globalizacji /
2012   2001200115479 T.11547 Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej / Bobińska, Krystyna.
2013   2001200136207 T.13620 Państwo narodowe a globalizacja : dynamika powstawania nowego ładu / Gilarek, Katarzyna.
2014   2001200099625 T.9962 Problemy globalizacji gospodarki
2015   2001200084553 T.8455 Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji : praca zbiorowa /
2016   2001200115394 T.11539 Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji : kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej / Rosińska-Bukowska, Magdalena.
2017   2001200115684 T.11568 Rozwój w dobie globalizacji /
2018   2001200115547 T.11554 Spór o globalizację : kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego? / Norberg, Johan
2019   2001200075834 T.7583 Strategia globalna / Yip, George S.
2020   2001200115554 T.11555 Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Górak-Sosnowska, Katarzyna.
2021   2001200193828 T.19382 Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Stiglitz, Joseph E.
2022   2001200076152 T.7615 Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji /
2023   2001200077708 T.7770 Zarządzanie w warunkach globalizacji / Penc, Józef
 
Wspólnoty gospodarcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2024   2001200021909 T.2190 CEFTA [Central European Free Trade Association] Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz, obecny poziom stawek celnych w handlu pomiędzy stronami CEF TA, przewidywane w najbliższych latach redukcje ceł w handlu pomiędzy stronami / SOŁTYSIŃSKA ALEKSANDRA
2025   2001200005879 T.587 Co trzeba wiedzieć o Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej : przewodnik po Wspólnotach Europejskich : praca zespołowa /
2026   2001200124907 T.12490 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych : praca zbiorowa /
2027   2001200024627 T.2462 Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998.
2028   2001200073533 T.7353 Polska w WTO [World Trade Organization] /
2029   2001200075988 T.7598 Stosunki Polski z Unią Europejską /
2030   2001200043901 T.4390 Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku. KAWECKA-WYRZYKOWSKA ELŻBIETA
 
Gospodarka światowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2031   2001200031151 T.3115 Bałtycka integracja ekonomiczna : stan i perspektywy do 2010 r. / Kisiel-Łowczyc, Anna B.
2032   2001200139888 T.13988 Chiny światowym hegemonem? / Brunet, Antoine.
2033   2001200131103 T.13110 Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju /
2034   2001200108884 T.10888 Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata : praca zbiorowa /
2035   2001200150296 T.15029 Geoekonomia /
2036   2001200103629 T.10362 Gospodarka świata u progu XXI wieku / Wojnarski, Dariusz.
2037   2001200074691 T.7469 Gospodarka światowa : handel zagraniczny i marketing : wybrane problemy /
2038   2001200082979 T.8297 Gospodarka światowa : geneza i rozwój / SKODLARSKI, JANUSZ
2039   2001200188381 T.18838 Gospodarka światowa w dobie globalizacji /
2040   2001200106422 T.10642 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
2041   2001200115066 T.11506 Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje / Czernichowski, Konrad
2042   2001200131547 T.13154 Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej /
2043   2001200141508 T.14150 Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech / Cyganek, Sławomir.
2044   2001200136160 T.13616 Jak robić interesy w Chinach : jak osiągać zyski na rynku rosnącym najszybciej na świecie / Plafker, Ted
2045   2001200056994 T.5699 Japonia : państwo a sektor prywatny / MŁODAWSKA, JOLANTA
2046   2001200056314 T.5631 Japonia : powojenna dynamika i równowaga gospodarcza / GRABOWIECKI, JERZY
2047   2001200070952 T.7095 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa /
2048   2001200115301 T.11530 Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia /
2049   2001200115646 T.11564 Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski /
2050   2001200073526 T.7352 Kształtowanie międzynarodowych stosunków ekonomicznych / WOJCIECHOWSKI, HENRYK
2051   2001200125850 T.12585 Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku /
2052   2001200130731 T.13073 Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Czarny, Elżbieta
2053   2001200115417 T.11541 Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju : ewolucja, stan obecny i perspektywy / Bagiński, Paweł.
2054   2001200089947 T.8994 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : wybrane problemy /
2055   2001200100055 T.10005 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2056   2001200115615 T.11561 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku / Oleksiuk, Adam.
2057   2001200090110 T.9011 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
2058   2001200063473 T.6347 Międzynarodowe stosunki gospodarcze T.1 / KRUGMAN, PAUL R.
2059   2001200063480 T.6348 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i praktyka . T.2 / KRUGMAN, PAUL R.
2060   2001200077364 T.7736 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia / Biernat, Janusz
2061   2001200090646 T.9064 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / GUZEK, MARIAN
2062   2001200094408 T.9440 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego Rynarzewski, Tomasz
2063   2001200100901 T.10090 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
2064   2001200118678 T.11867 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian
2065   2001200090653 T.9065 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam
2066   2001200109546 T.10954 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2067   2001200123863 T.12386 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2068   2001200061264 T.6126 Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków : praca zbiorowa /
2069   2001200093968 T.9396 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
2070   2001200077739 T.7773 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
2071   2001200068829 T.6882 Międzynarodowy obrót usługowy / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
2072   2001200171444 T.17144 Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki : praca zbiorowa /
2073   2001200115660 T.11566 NAFTA : nowe "wyzwanie amerykańskie"? / Chrzanowski, Ignacy Henryk.
2074   2001200076671 T.7667 Organizacje międzynarodowe : założenia, cele, działalność : podręcznik akademicki / LATOSZEK, EWA
2075   2001200115691 T.11569 Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg /
2076   2001200132940 T.13294 Podbój świata po chińsku / Cardenal, Juan Pablo
2077   2001200052194 T.5219 Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / BUDGE, IAN
2078   2001200115424 T.11542 Polityka rolna w warunkach globalizacji : doświadczenia GATT/WTO / Czyżewski, Andrzej
2079   2001200015229 T.1522 Polska w organizacjach międzynarodowych /
2080   2001200133039 T.13303 Praca i kapitał w gospodarce /
2081   2001200069277 T.6927 Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej /
2082   2001200069215 T.6921 Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa /
2083   2001200088926 T.8892 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa /
2084   2001200145629 T.14562 Reakcje rynku na kryzys finansowy /
2085   2001200146022 T.14602 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta
2086   2001200126840 T.12684 Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych : przykład sektora motoryzacyjnego / Rosińska-Bukowska, Magdalena.
2087   2001200093159 T.9315 Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce / Bieliński, Jerzy
2088   2001200013805 T.1380 Rynki międzynarodowe : (organizacja - struktury) / WOJCIECHOWSKI, HENRYK
2089   2001200142017 T.14201 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Hampden-Turner, Charles
2090   2001200187278 T.18727 Sprawność procesów gospodarczych w Polsce i na świecie w warunkach globalnego kryzysu : praca zbiorowa /
2091   2001200083402 T.8340 Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
2092   2001200141782 T.14178 Stosunki Wschód-Zachód a Europa Środkowa /
2093   2001200115332 T.11533 Szalone lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata / Stiglitz, Joseph E.
2094   2001200118203 T.11820 Teoria i polityka wzrostu gospodarczego : osiągnięcia i doświadczenia /
2095   2001200134319 T.13431 Udział Polski w organizacjach międzynarodowych /
2096   2001200127335 T.12733 Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych / Ślepko, Marcin
2097   2001200084744 T.8474 Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny i konkurencyjność gospodarki Wielkiej Brytanii / CIBOROWSKI, ROBERT
2098   2001200184536 T.18453 Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych / Kłosiński, Kazimierz Albin
2099   2001200119330 T.11933 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna
2100   2001200015731 T.1573 Współczesna gospodarka światowa /
2101   2001200102264 T.10226 Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim : doświadczenia Polski i Ukrainy /
2102   2001200102349 T.10234 Wyzwania technologiczne - prognozy i strategie / Kasprzak, Wacław
2103   2001200080050 T.8005 Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna / Bożyk, Paweł
2104   2001200079986 T.7998 Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Świerkocki, Janusz.
2105   2001200189685 T.18968 Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw /
 
Ubezpieczenia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2106   2001200135767 T.13576 Adaptacja niektórych ubezpieczeń gospodarczych w Polsce do wymogów Unii Europejskiej / Iwaszkiewicz, Zenon.
2107   2001200125331 T.12533 Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej : teoria i praktyka / Monkiewicz, Marek.
2108   2001200116018 T.11601 Bezpieczeństwo własne i majątku : przezorny, ubezpieczony, bogaty / Lipiński, Marek
2109   2001200188121 T.18812 Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojęcie, cechy, struktura / Manikowski, Piotr.
2110   2001300058607 TM.5860 E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych / Czaplewski, Maciej.
2111   2001200105883 T.10588 Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych / Dybał, Mariusz.
2112   2001200118333 T.11833 Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych : teoria i praktyka / Gąsiorkiewicz, Lech
2113   2001200066221 T.6622 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 3, Ubezpieczenia /
2114   2001200096464 T.9646 Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności : praca zbiorowa. T. 3, Ubezpieczenia /
2115   2001200089497 T.8949 Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń /
2116   2001200069581 T.6958 Fundusze emerytalne : jak efektywnie pomnażać majątek ich członków / AMBACHTSHEER, KEITH P.
2117   2001200131479 T.13147 Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym / Gołąb, Paweł.
2118   2001200091995 T.9199 Jednolity rynek ubezpieczeniowy wspólnoty europejskiej : podstawowe swobody LEMKOWSKA, MALWINA
2119   2001200087417 T.8741 Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej : procesy rozwoju i integracji /
2120   2001200147005 T.14700 Medycyna ubezpieczeniowa : underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne /
2121   2001200130694 T.13069 Metody aktuarialne : zastosowania matematyki w ubezpieczeniach / Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja.
2122   2001200044977 T.4497 Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych /
2123   2001200084430 T.8443 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.5, Ubezpieczenia /
2124   2001200039171 T.3917 Niebezpieczne ubezpieczenia / KORWIN-MIKKE, JANUSZ
2125   2001200130847 T.13084 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka : otwarte fundusze emerytalne /
2126   2001200086632 T.8663 Obowiązkowe fundusze emerytalne : świat i Polska / MARSKA, NATALIA
2127   2001200120466 T.12046 Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw / Bera, Anna.
2128   2001200188732 T.18873 OFE : katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce / Oręziak, Leokadia
2129   2001200009716 T.971 Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych / ŁAŃCUCKI, JERZY
2130   2001200055447 T.5544 Podstawy ubezpieczeń T.2, Produkty /
2131   2001200025815 T.2581 Podstawy ubezpieczeń : podręcznik. T. 1, Mechanizmy i funkcje /
2132   2001200073304 T.7330 Podstawy ubezpieczeń : przewodnik / HRYSZKO, ANNA
2133   2001200009860 T.986 Poradnik agenta ubezpieczeń / SZYMAŃSKA, KRYSTYNA
2134   2001200051883 T.5188 Poradnik dla ubezpieczających się na życie : ubezpieczenia: mieszane, z funduszem inwestycyjnym, pracownicze i posa gowe, planowanie własnych programów ubezpieczeniowych, ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, słownik pojęć ubezpieczeniowych / GADKOWSKI, MIECZYSŁAW
2135   2001200078811 T.7881 Prawo ubezpieczeń : ustawy z komentarzem /
2136   2001200020766 T.2076 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / KĘSZYCKA, BARBARA
2137   2001200069772 T.6977 Prawo zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / JOŃCZYK, JAN
2138   2001200075124 T.7512 Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce : Warszawa,22 marca 2002 r /
2139   2001200089718 T.8971 Propedeutyka rynku usług ubezpieczeniowych / Obstawski, Zdzisław
2140   2001200150784 T.15078 Prywatyzacja emerytur : transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego / Orenstein, Mitchell Alexander.
2141   2001200072079 T.7207 Przestępczość na rynku ubezpieczeń / JAROCH, WALDEMAR
2142   2001200138027 T.13802 Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie : ryzyko - popyt - zysk / Śliwiński, Adam.
2143   2001200071195 T.7119 Rating ubezpieczeniowy / JAWORSKI, WITOLD
2144   2001200126802 T.12680 Reasekuracja : klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego / Małek, Aleksandra.
2145   2001200004735 T.473 Reasekuracja a rynek ubezpieczeń / Ciuman, Krystyna.
2146   2001200006791 T.679 Reklama ubezpieczeń / SARAPATA, JAN J.
2147   2001200098918 T.9891 Rozwój rynku ubezpieczeń BERNAT, TOMASZ
2148   2001200079528 T.7952 Rynek usług ubezpieczeniowych /
2149   2001300005281 TM.528 Ryzyko ubezpieczeniowe : taryfy - budowa i optymalizacja / ŚLIWIŃSKI, ADAM
2150   2001200072031 T.7203 Sprzedaż ubezpieczeń : kurs mistrzowski / NASSALSKI, PAWEŁ
2151   2001200075148 T.7514 System emerytalny / Góra, Marek.
2152   2001200108327 T.10832 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
2153   2001200134159 T.13415 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
2154   2001200136023 T.13602 Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia materialnego emerytów / Czepulis-Rutkowska, Zofia.
2155   2001200079603 T.7960 Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej /
2156   2001200067433 T.6743 Systemy i reformy emerytalne : Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Węgry i Polska : raport końcowy projektu Phare ACE Programme 1995 Nr P95-2139-R /
2157   2001200189203 T.18920 Systemy ubezpieczeń : aspekty finansowe /
2158   2001200134203 T.13420 Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC : analiza rynku /
2159   2001200044168 T.4416 Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń / FESNAK, ANDRZEJ
2160   2001200044182 T.4418 Techniki sprzedaży ubezpieczeń : poradnik agenta / NASSALSKI, PAWEŁ
2161   2001200086144 T.8614 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" : zarys dziejów (1920 - 2000 ) / Adamowski, Janusz Włodzimierz
2162   2001200057441 T.5744 Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe / SUŁKOWSKA, WANDA
2163   2001200063268 T.6326 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa /
2164   2001200098789 T.9878 Ubezpieczenia : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 /
2165   2001200111273 T.11127 Ubezpieczenia : podręcznik akademicki /
2166   2001200143144 T.14314 Ubezpieczenia /
2167   2001200084577 T.8457 Ubezpieczenia finansowe : gwarancje ubezpieczeniowe : ubezpieczenia transakcji kredytowych / KUKIEŁKA, JACEK
2168   2001200075223 T.7522 Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe /
2169   2001200095092 T.9509 Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców / Bera, Anna.
2170   2001200135262 T.13526 Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne /
2171   2001200021312 T.2131 Ubezpieczenia gospodarcze /
2172   2001200127328 T.12732 Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne /
2173   2001200070969 T.7096 Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej /
2174   2001200091971 T.9197 Ubezpieczenia komunikacyjne /
2175   2001200057250 T.5725 Ubezpieczenia komunikacyjne / WĄSIEWICZ, ANDRZEJ
2176   2001200190230 T.19023 Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce : aktualne problemy /
2177   2001200044175 T.4417 Ubezpieczenia majątku i zysku firmy / JĘKSA, ZBIGNIEW
2178   2001200031380 T.3138 Ubezpieczenia majątku i zysku firmy. JĘKSA ZBIGNIEW
2179   2001200078804 T.7880 Ubezpieczenia na życie : teoria i praktyka / STROIŃSKI, EUGENIUSZ
2180   2001200113093 T.11309 Ubezpieczenia non-life /
2181   2001200143151 T.14315 Ubezpieczenia obowiązkowe / Orlicki, Marcin.
2182   2001200089541 T.8954 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / NOWAKOWSKI, LESZEK
2183   2001200118364 T.11836 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin.
2184   2001200075247 T.7524 Ubezpieczenia społeczne : praktyczne omówienie z orzecznictwem / KRAJEWSKI, ANDRZEJ
2185   2001200129827 T.12982 Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Szyburska-Walczak, Grażyna.
2186   2001200135668 T.13566 Ubezpieczenia społeczne 2013 /
2187   2001200136597 T.13659 Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym /
2188   2001200021640 T.2164 Ubezpieczenia transportowe / GÓRSKI, WŁADYSŁAW
2189   2001200069758 T.6975 Ubezpieczenia w firmie w 2002 roku / ZIÓŁKOWSKI, PAWEŁ
2190   2001200074516 T.7451 Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej T.4 /
2191   2001200189319 T.18931 Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji / Sobczyk, Mieczysław
2192   2001200071294 T.7129 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej /
2193   2001200118326 T.11832 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 2, Zastosowania /
2194   2001200141072 T.14107 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 1, Podstawy /
2195   2001200075674 T.7567 Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji /
2196   2001200072185 T.7218 Ubezpieczenie emerytalne : trzy filary / JĘDRASIK-JANKOWSKA, INETTA
2197   2001200082245 T.8224 Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / MUSZALSKI, WOJCIECH
2198   2001200055140 T.5514 Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych / MAKOWSKI, ANDRZEJ
2199   2001200132414 T.13241 Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy / Bednarczyk, Teresa Hanna.
2200   2001200081149 T.8114 Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego /
2201   2001200138317 T.13831 Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym / Rutecka-Góra, Joanna.
2202   2001200029455 T.2945 Zarządzanie finansami ubezpieczeń. MONKIEWICZ JAN
2203   2001200072543 T.7254 Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia / Williams, C. Arthur
2204   2001200044915 T.4491 Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach /
 
Prawo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2205   2001200144516 T.14451 A collection of labour law acts and ordinances : [bilingual edition] = Prawo pracy - zbiór ustaw i rozporządzeń : [wydanie dwujęzyczne] /
2206   2001200143557 T.14355 Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce / Teszner, Krzysztof.
2207   2001200117381 T.11738 Akcja - prawo podmiotowe / Popiołek, Wojciech.
2208   2001200148798 T.14879 Apelacja w postępowaniu cywilnym / Ereciński, Tadeusz
2209   2001200140273 T.14027 Arbitraż handlowy /
2210   2001200131806 T.13180 Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 1 /
2211   2001200131813 T.13181 Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2 /
2212   2001200117466 T.11746 Autor i prawo do autorstwa / Jankowska, Marlena.
2213   2001200116841 T.11684 Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów / Matlak, Andrzej
2214   2001200192487 T.19248 Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych : analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 / Bożek, Wojciech.
2215   2001200138799 T.13879 Egzekucja i dochodzenie roszczeń na arenie międzynarodowej na przykładzie wybranych krajów : praktyczny poradnik / Świeca, Jacek
2216   2001200145322 T.14532 Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej / Węgrzynowski, Łukasz.
2217   2001300021779 TM.2177 Elementy prawa : wstęp do prawa cywilnego / Górski, Władysław
2218   2001200074387 T.7438 Elementy prawa dla ekonomistów / SIUDA, WOJCIECH
2219   2001200108174 T.10817 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
2220   2001200148866 T.14886 Europa przedsiębiorców /
2221   2001200131271 T.13127 Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym / Banaś, Natalia
2222   2001200150029 T.15002 Europejskie prawo finansowe / Bąk, Jacek
2223   2001200098512 T.9851 Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa
2224   2001200125713 T.12571 Europejskie prawo podatkowe / Lipniewicz, Rafał.
2225   2001200131288 T.13128 Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne /
2226   2001200131295 T.13129 Europejskie prawo spółek : zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek / Opalski, Adam.
2227   2001200131301 T.13130 Europejskie prawo spółek : teksty jednolite /
2228   2001200135446 T.13544 Europejskie prawo upadłościowe : komentarz / Zedler, Feliks.
2229   2001200116629 T.11662 Europejskie prawo wzorów przemysłowych / Poźniak-Niedzielska, Maria.
2230   2001200135163 T.13516 Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim / Sokołowski, Marcin.
2231   2001200140143 T.14014 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman Andrzej
2232   2001200120367 T.12036 Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym / Maziarz-Charuza, Agnieszka.
2233   2001200140327 T.14032 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Szanciło, Tomasz.
2234   2001200116810 T.11681 Fotograf, fotografia, prawo / Orżewski, Wojciech.
2235   2001200116759 T.11675 Geograficzne oznaczenia pochodzenia : studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego / Całka, Edyta.
2236   2001200145377 T.14537 Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego / Matusiak, Ireneusz.
2237   2001200060458 T.6045 Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej /
2238   2001300098733 TM.9873 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna
2239   2001200141232 T.14123 Infrastruktura /
2240   2001200117404 T.11740 Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej / Oplustil, Krzysztof
2241   2001300092427 TM.9242 Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej / Zalisko, Marek.
2242   2001200142123 T.14212 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan
2243   2001200112393 T.11239 Instytucje i usługi finansowe /
2244   2001200135521 T.13552 Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym /
2245   2001200146879 T.14687 Intuicja prawnicza : w stronę zewnętrznej integracji teorii prawa / Pietrzykowski, Tomasz.
2246   2001200140860 T.14086 Ius mercatorum, lex mercatoria : z dziejów i współczesności prawa handlowego : materiały konferencji poświęconej przeszłości i teraźniejszości prawa handlowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9 - 11 marca 2009 r. /
2247   2001200140372 T.14037 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz /
2248   2001200135569 T.13556 Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego /
2249   2001200140389 T.14038 Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe /
2250   2001200150036 T.15003 Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Rott-Pietrzyk, Ewa
2251   2001200051890 T.5189 Kodeks celny : komentarz / PRUSAK FELIKS
2252   2001200097058 T.9705 Kodeks cywilny : komentarz
2253   2001200108839 T.10883 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2254   2001200126604 T.12660 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2255   2001200150050 T.15005 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, | Część ogólna, Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). | Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC) /
2256   2001200150067 T.15006 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Zobowiązania : (art. 353-921 16 KC) /
2257   2001200150074 T.15007 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Spadki : (art. 922-1088 KC) /
2258   2001200185984 T.18598 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2259   2001200190810 T.19081 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz / Kaszok, Agnieszka.
2260   2001200119958 T.11995 Kodeks cywilny /
2261   2001200170829 T.17082 Kodeks cywilny /
2262   2001200187742 T.18774 Kodeks cywilny /
2263   2001200187421 T.18742 Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające.
2264   2001200135781 T.13578 Kodeks cywilny oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wraz z indeksem rzeczowym /
2265   2001200135989 T.13598 Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym /
2266   2001200119965 T.11996 Kodeks cywilny.
2267   2001200023002 T.2300 Kodeks postępowania cywilnego /
2268   2001200189883 T.18988 Kodeks postępowania cywilnego: przepisy wprowadzające, skorowidz /
2269   2001200049590 T.4959 Kodeks pracy : komentarz / GERSDORF, MAŁGORZATA
2270   2001200080333 T.8033 Kodeks pracy : komentarz /
2271   2001200116865 T.11686 Kodeks pracy : komentarz / Iwulski, Józef.
2272   2001200148897 T.14889 Kodeks pracy : komentarz / Iwulski, Józef.
2273   2001200170812 T.17081 Kodeks pracy /
2274   2001200104534 T.10453 Kodeks pracy 2009 : najnowszy stan prawny, komentarz do zmian, skorowidz /
2275   2001200130304 T.13030 Kodeks pracy i inne akty prawne : teksty jednolite /
2276   2001200104961 T.10496 Kodeks pracy, wynagrodzenia, urlopy i czas pracy, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe, Państwowa Inspekcja Pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, koszty sądowe i sądownictwo pracy : ze skorowidzem /
2277   2001200069819 T.6981 Kodeks spółek handlowych : objaśnienia / KIDYBA, ANDRZEJ
2278   2001200117435 T.11743 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
2279   2001200130311 T.13031 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
2280   2001200104985 T.10498 Kodeks spółek handlowych 2006 /
2281   2001200083372 T.8337 Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite /
2282   2001200112003 T.11200 Kodeks spółek handlowych z hasłami i skorowidzem /
2283   2001200113451 T.11345 Kodeks spółek handlowych ze schematami / Zamojski, Łukasz.
2284   2001200124891 T.12489 Kodeks spółek handlowych. komentarz do artykułów 1-150 / T. 1, Przepisy ogólne, spółki osobowe :
2285   2001200114069 T.11406 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach gospodarczych : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
2286   2001200135583 T.13558 Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym / Kunert-Diallo, Agnieszka.
2287   2001200091193 T.9119 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR Górski, Władysław
2288   2001300006301 TM.630 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / SKRZYDŁO, WIESŁAW
2289   2001200116728 T.11672 Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Malarewicz, Agnieszka.
2290   2001200130397 T.13039 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
2291   2001200136375 T.13637 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the Law of the Sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force /
2292   2001200130410 T.13041 Kredyt konsumencki : komentarz / Czech, Tomasz
2293   2001200125003 T.12500 Leksykon pracodawcy 2012 : prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z / Kosacka-Olszewska, Dorota.
2294   2001200116834 T.11683 Licencja na używanie znaku towarowego : studium prawnoporównawcze / Załucki, Mariusz.
2295   2001200145483 T.14548 Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy / Pecyna, Marlena.
2296   2001200130717 T.13071 Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych / Cempura, Aleksandra.
2297   2001200130748 T.13074 Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzeń rzymskich: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("Rzym I") oraz rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Czepelak, Marcin.
2298   2001200116643 T.11664 Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym / Matys, Justyna.
2299   2001300094339 TM.9433 Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi / Mroczkowski, Rafał.
2300   2001200130816 T.13081 Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Pinior, Piotr.
2301   2001200116544 T.11654 Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Kowalczuk-Szymańska, Magdalena.
2302   2001200135699 T.13569 Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Świerczyński, Marek.
2303   2001200146237 T.14623 Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań : studium prawnoporównawcze / Pecyna, Marlena.
2304   2001200116636 T.11663 Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej / Jasińska, Katarzyna
2305   2001200147029 T.14702 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
2306   2001200146275 T.14627 Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej / Habryn-Motawska, Ewa.
2307   2001200060816 T.6081 Nowe prawo gospodarcze i handlowe : praktyczny komentarz, nowe typy umów, podstawowe akty prawne / JACYSZYN, JERZY
2308   2001200136450 T.13645 O żegludze i prawie morskim : wspomnienia i refleksje / Łopuski, Jan
2309   2001200144622 T.14462 Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Mikłaszewicz, Przemysław.
2310   2001200130922 T.13092 Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych / Ciszewski, Jan.
2311   2001200193439 T.19343 Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej / Białkowski, Marek
2312   2001200144646 T.14464 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A. J.
2313   2001200144950 T.14495 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.
2314   2001200150128 T.15012 Odpowiedzialność przedkontraktowa / Kocot, Wojciech.
2315   2001200140419 T.14041 Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej / Siwik, Lidia.
2316   2001200130953 T.13095 Odzyskiwanie długów w kryzysie : przewodnik dla przedsiębiorcy / Grzechnik, Łukasz.
2317   2001200130960 T.13096 Ogłoszenie upadłości : skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym / Kruczalak-Jankowska, Joanna.
2318   2001200099335 T.9933 Opcje i transakcje terminowe : zagadnienia prawne / Chłopecki, Aleksander.
2319   2001200116742 T.11674 Open content : zagadnienia prawne / Wasilewski, Piotr.
2320   2001200187315 T.18731 Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa Wronkowska, Sławomira
2321   2001200075179 T.7517 Podstawowe zagadnienia prawa pracy / MAK, KATARZYNA ANNA
2322   2001200126192 T.12619 Podstawy prawa cywilnego /
2323   2001200132964 T.13296 Podstawy prawa dla ekonomistów : podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji / Filipowicz, Andrzej
2324   2001200137792 T.13779 Podstawy prawa dla ekonomistów /
2325   2001200141874 T.14187 Podstawy prawa gospodarczego / JACYSZYN, JERZY
2326   2001200144684 T.14468 Podstawy prawa intertemporalnego : zmiany przepisów a problemy stosowania prawa / Pietrzykowski, Tomasz.
2327   2001200189814 T.18981 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek.
2328   2001200145568 T.14556 Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym / Etel, Maciej.
2329   2001200092855 T.9285 Polish commercial companies code : bilingual edition Polish - English
2330   2001200099700 T.9970 Polskie prawo finansowe : finanse publiczne / Chojna-Duch, Elżbieta.
2331   2001200133008 T.13300 Polskie prawo handlowe /
2332   2001200171277 T.17127 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2333   2001200069727 T.6972 Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / DUDZIK, SŁAWOMIR
2334   2001200138713 T.13871 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie : komentarz / MODZELEWSKA-WĄCHAL, ELŻBIETA
2335   2001200137822 T.13782 Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Michnik, Agnieszka.
2336   2001200137839 T.13783 Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
2337   2001200144455 T.14445 Pozakodeksowe umowy handlowe /
2338   2001200144462 T.14446 Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Sieradzka, Małgorzata.
2339   2001200126321 T.12632 Pożytek publiczny i wolontariat : komentarz do zmienionych przepisów / Jaśkiewicz, Paweł.
2340   2001200088254 T.8825 Prawne aspekty e-biznesu /
2341   2001200171123 T.17112 Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Maciejko, Wojciech.
2342   2001200135217 T.13521 Prawo autorskie /
2343   2001200137853 T.13785 Prawo autorskie / Barta, Janusz
2344   2001200116605 T.11660 Prawo autorskie w administracji publicznej / Brzozowska, Monika.
2345   2001200147074 T.14707 Prawo bankowe : komentarz /
2346   2001200126390 T.12639 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
2347   2001200137860 T.13786 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
2348   2001200126406 T.12640 Prawo bilansowe a prawo podatkowe /
2349   2001200185892 T.18589 Prawo cywilne - część ogólna
2350   2001200133046 T.13304 Prawo cywilne - część ogólna /
2351   2001200185908 T.18590 Prawo cywilne - część ogólna /
2352   2001200116780 T.11678 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 1 /
2353   2001200116797 T.11679 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 2 /
2354   2001200116803 T.11680 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 3 /
2355   2001200133053 T.13305 Prawo cywilne : część ogólna i prawo rzeczowe : kazusy / Mróz, Teresa
2356   2001200137884 T.13788 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania / Łuc, Michał.
2357   2001200144493 T.14449 Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki / Piaskowska, Olga Maria.
2358   2001200187513 T.18751 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
2359   2001200137877 T.13787 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
2360   2001200141584 T.14158 Prawo europejskie Ahlt, Michael
2361   2001200088025 T.8802 Prawo europejskie : zarys wykładu /
2362   2001200107481 T.10748 Prawo finansowe / Ofiarski, Zbigniew
2363   2001200116162 T.11616 Prawo finansowe /
2364   2001300062963 TM.6296 Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej / Fedorowicz, Magdalena.
2365   2001200133060 T.13306 Prawo gospodarcze : kompendium / Olszewski, Jan
2366   2001300015600 TM.1560 Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Kufel, Jan
2367   2001200095504 T.9550 Prawo gospodarcze i handlowe : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
2368   2001200133077 T.13307 Prawo gospodarcze prywatne /
2369   2001200104992 T.10499 Prawo gospodarcze w schematach i przykładach / Kufel, Jan
2370   2001200126413 T.12641 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej
2371   2001200137891 T.13789 Prawo handlowe /
2372   2001200113468 T.11346 Prawo handlowe dla ekonomistów / Kruczalak, Kazimierz
2373   2001200137907 T.13790 Prawo handlowe dla ekonomistów / Dąbek, Paweł
2374   2001200137914 T.13791 Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego /
2375   2001200115745 T.11574 Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia /
2376   2001200126420 T.12642 Prawo i ład społeczny : integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności : artykuły i szkice /
2377   2001200133091 T.13309 Prawo integracji : Konstytucja dla Europy / Brodecki, Zdzisław
2378   2001200192234 T.19223 Prawo koncernowe / Włodyka, Stanisław
2379   2001200115752 T.11575 Prawo konkurencji a regulacja sektorowa / Szydło, Marek
2380   2001200147081 T.14708 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz /
2381   2001200193392 T.19339 Prawo obce w doktrynie prawa polskiego /
2382   2001300103505 TM.10350 Prawo ochrony różnorodności biologicznej /
2383   2001200116704 T.11670 Prawo papierów wartościowych /
2384   2001200123269 T.12326 Prawo podatkowe : część ogólna : [repetytorium] / Żurawska, Dominika.
2385   2001200123283 T.12328 Prawo podatkowe /
2386   2001200113109 T.11310 Prawo pracy : zarys wykładu /
2387   2001200135224 T.13522 Prawo pracy : repetytorium / Rycak, Magdalena Barbara.
2388   2001200189876 T.18987 Prawo pracy : minirepetytorium / Derlacz-Wawrowska, Marta.
2389   2001200111129 T.11112 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
2390   2001200133107 T.13310 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
2391   2001200135231 T.13523 Prawo pracy / Liszcz, Teresa
2392   2001200103605 T.10360 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych SALWA, ZBIGNIEW
2393   2001200108334 T.10833 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Niedziński, Tomasz.
2394   2001200144523 T.14452 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Gonet, Karolina.
2395   2001200150159 T.15015 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce /
2396   2001200117497 T.11749 Prawo prasowe : komentarz /
2397   2001200197673 T.19767 Prawo prywatne międzynarodowe / Pazdan, Maksymilian
2398   2001200117336 T.11733 Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek / Gawrysiak-Zabłocka, Aleksandra.
2399   2001200071591 T.7159 Prawo przewozowe : komentarz / Kolarski, Albin.
2400   2001200104428 T.10442 Prawo przewozowe : komentarz / Szanciło, Tomasz.
2401   2001200133114 T.13311 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
2402   2001200133121 T.13312 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
2403   2001200133138 T.13313 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward
2404   2001200185915 T.18591 Prawo rzeczowe /
2405   2001200185922 T.18592 Prawo rzeczowe /
2406   2001200128066 T.12806 Prawo sektora pozarządowego : analiza funkcjonalna / Kisilowski, Maciej.
2407   2001200147098 T.14709 Prawo spadkowe /
2408   2001200084959 T.8495 Prawo spółek : stan prawny na dzień 1 października 2004 r. / PYZIOŁ, WOJCIECH
2409   2001200117350 T.11735 Prawo spółek kapitałowych /
2410   2001200117343 T.11734 Prawo spółek osobowych /
2411   2001200133145 T.13314 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Piątek, Stanisław.
2412   2001200072192 T.7219 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / KOWALEWSKI, EUGENIUSZ
2413   2001200016448 T.1644 Prawo ubezpieczeń morskich. BRODECKI ZDZISŁAW
2414   2001200133152 T.13315 Prawo umów handlowych /
2415   2001200192203 T.19220 Prawo Unii Europejskiej : wybór dokumentów /
2416   2001200133169 T.13316 Prawo upadłościowe i naprawcze / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
2417   2001200144530 T.14453 Prawo w wirtualnych światach /
2418   2001300080981 TM.8098 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
2419   2001200147326 T.14732 Prawo własności intelektualnej /
2420   2001200061530 T.6153 Prawo własności przemysłowej Cz.2, Dokumenty /
2421   2001200116599 T.11659 Prawo własności przemysłowej / Szewc, Andrzej
2422   2001200133176 T.13317 Prawo własności przemysłowej /
2423   2001200136498 T.13649 Prawo własności przemysłowej /
2424   2001200116674 T.11667 Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej / Grzybczyk, Katarzyna.
2425   2001200137921 T.13792 Prawo zagospodarowania przestrzeni / Leoński, Zbigniew
2426   2001200186042 T.18604 Prawo zamówień publicznych : komentarz /
2427   2001200133183 T.13318 Prawo zgrupowań spółek / Opalski, Adam.
2428   2001200133190 T.13319 Prawo zobowiązań - część ogólna /
2429   2001200133206 T.13320 Prawo zobowiązań - część szczegółowa /
2430   2001200117459 T.11745 Prawo zobowiązań - umowy nienazwane /
2431   2001200147104 T.14710 Prawo zobowiązań : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
2432   2001200140976 T.14097 Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Żarnowiec, Łukasz.
2433   2001200137938 T.13793 Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa profesora Mariana Kępińskiego /
2434   2001200150357 T.15035 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku /
2435   2001200137945 T.13794 Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi /
2436   2001200149061 T.14906 Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych / Witosz, Aleksander Jerzy.
2437   2001200133237 T.13323 Przedawnienie w polskim prawie cywilnym / Pałdyna, Tomasz Michał.
2438   2001200116773 T.11677 Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Norek, Emil A.
2439   2001200069185 T.6918 Przetargowe tryby zamówień publicznych / DOBRODZIEJ, ELŻBIETA
2440   2001200116537 T.11653 Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich / Błeszyńska, Katarzyna.
2441   2001200118241 T.11824 Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej / Kuliński, Michał.
2442   2001200116681 T.11668 Reklama farmaceutyczna i pokrewna / Szczęsny, Rafał.
2443   2001200141355 T.14135 Restrukturyzacja spółek handlowych / Witosz, Antoni.
2444   2001200141591 T.14159 Rodzina w naukach prawnych : zbiór studiów /
2445   2001200069741 T.6974 Rozporządzanie przedsiębiorstwem / WIDŁO, JACEK
2446   2001200140440 T.14044 Rozporządzenie Rzym I, Konwencja rzymska : komentarz. T. 2 / Bělohlávek, Alexander J.
2447   2001200133541 T.13354 Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi /
2448   2001200118791 T.11879 Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej / Wlaźlak, Katarzyna.
2449   2001200136559 T.13655 Różnorodne formy zatrudnienia / Wiśniewski, Janusz
2450   2001200114090 T.11409 Samorząd terytorialny w RP / Leoński, Zbigniew
2451   2001200140457 T.14045 Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus / Bagińska, Lidia.
2452   2001200145650 T.14565 Spory o właśność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi /
2453   2001200138126 T.13812 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna.
2454   2001200138539 T.13853 Spółki handlowe : w pytaniach i odpowiedziach /
2455   2001200117374 T.11737 Spółki zagraniczne w Polsce /
2456   2001200119880 T.11988 Sprzedaż /
2457   2001200149863 T.14986 Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości / Feliga, Przemysław.
2458   2001200134067 T.13406 Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy / Tomanek, Artur.
2459   2001200134111 T.13411 Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych : zasady naczelne / Witosz, Aleksander Jerzy.
2460   2001200117398 T.11739 Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle prawa niemieckiego) / Kwaśnicki, Radosław L.
2461   2001200150135 T.15013 System prawa administracyjnego. T. 6, Podmioty administrujące /
2462   2001200116827 T.11682 Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego / Gienas, Krzysztof.
2463   2001200145711 T.14571 Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym / Goettel, Mieczysław.
2464   2001200117442 T.11744 Szkoda na mieniu i jej naprawienie / Kaliński, Maciej.
2465   2001200192753 T.19275 Szkody komunikacyjne : dochodzenie roszczeń / Roguska-Kikoła, Agnieszka.
2466   2001200149207 T.14920 Środki zaskarżenia. Cz. 1 /
2467   2001200149214 T.14921 Środki zaskarżenia. Cz. 2 /
2468   2001200118197 T.11819 Telepraca w prawie polskim / Sobczyk, Arakadiusz.
2469   2001200116858 T.11685 Telewizja interaktywna a prawo autorskie / Barta, Janusz
2470   2001200117428 T.11742 The civil code : [bilingual edition] = Kodeks cywilny : [wydanie dwujęzyczne] /
2471   2001200134289 T.13428 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych : na tle połączeń krajowych / Koralewski, Michał
2472   2001200117411 T.11741 Transgraniczne prawo spółek /
2473   2001200140754 T.14075 Trybunały międzynarodowe a prawo wewnętrzne / Grzybowski, Kazimierz
2474   2001200145117 T.14511 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego / Krajewski, Marcin.
2475   2001200143175 T.14317 Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR / Wesołowski, Krzysztof
2476   2001200134326 T.13432 Umowa o podróż w prawie polskim / Adamus, Rafał
2477   2001200138218 T.13821 Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym / Konieczny, Katarzyna.
2478   2001200108853 T.10885 Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa /
2479   2001200193385 T.19338 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji / Szewc, Andrzej
2480   2001200116667 T.11666 Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim / Traple, Elżbieta.
2481   2001200116612 T.11661 Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe / Targosz, Tomasz.
2482   2001200138225 T.13822 Umowy w obrocie gospodarczym /
2483   2001200138898 T.13889 Umowy w sprawach gospodarczych : z objaśnieniami i płytą CD / Okła-Anuszewska, Marzena.
2484   2001200116766 T.11676 Umowy wydawnicze / Damasiewicz, Agnieszka.
2485   2001200116711 T.11671 Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej / Szymanek, Tadeusz.
2486   2001200138904 T.13890 Usługi bankowości inwestycyjnej / Zapadka, Piotr.
2487   2001200143199 T.14319 Ustawa deweloperska : komentarz / Czech, Tomasz
2488   2001200135279 T.13527 Ustawa o finansach publicznych : komentarz /
2489   2001200127366 T.12736 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Zięty, Jakub Jan.
2490   2001200127373 T.12737 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz : wzory umów i regulaminów / Gonet, Wojciech.
2491   2001200129834 T.12983 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz /
2492   2001200138249 T.13824 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji /
2493   2001200143205 T.14320 Ustawa o kredycie konsumenckim : rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji : komentarz /
2494   2001200116568 T.11656 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz /
2495   2001200080180 T.8018 Ustawa o podpisie elektronicznym : komentarz / SZANIAWSKI, KRZYSZTOF
2496   2001200081675 T.8167 Ustawa o sprzedaży konsumenckiej : komentarz / PECYNA, MARLENA
2497   2001200145728 T.14572 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Zdyb, Marian
2498   2001200109287 T.10928 Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Strachowska, Renata.
2499   2001200116575 T.11657 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
2500   2001200107122 T.10712 Ustawy regulujące swobodę gospodarczą : materiały do analiz porównawczo-prawnych Sowiński, Roman
2501   2001200117473 T.11747 Utwór audiowizualny : zakres pojęcia i ochrony prawnej /
2502   2001200138263 T.13826 Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Armatowska, Marta.
2503   2001200145759 T.14575 Wierzytelność i dług : aspekty prawne i podatkowe / Jurkiewicz, Robert.
2504   2001200192098 T.19209 Wirtualne walne zgromadzenie : wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej / Engeleit, Małgorzata.
2505   2001200084942 T.8494 Wpływ Internetu na prawo umów / KOCOT, WOJCIECH J.
2506   2001200170768 T.17076 Wspólnota mieszkaniowa / Szymczak, Iwona.
2507   2001200145773 T.14577 Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego /
2508   2001200076497 T.7649 Wstęp do nauk prawnych / JABŁOŃSKA-BONCA, JOLANTA
2509   2001200127571 T.12757 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech
2510   2001200127595 T.12759 Wybrane zagadnienia z prawa / Marek, Maria
2511   2001200127601 T.12760 Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe / Wilkowska-Kołakowska, Dorota.
2512   2001200116735 T.11673 Wydawca i prawo / Orżewski, Wojciech.
2513   2001200138294 T.13829 Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej / Andrzejewska-Czernek, Izabela.
2514   2001200132506 T.13250 Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych : komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego / Lemkowski, Marcin.
2515   2001200145780 T.14578 Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym / Niewęgłowski, Adrian.
2516   2001200080166 T.8016 Wzory pism w zamówieniach publicznych / KOLEŚNIKOW, MAREK
2517   2001200052606 T.5260 Wzory umów i pism w działalności gospodarczej : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, przepisy / PODEL, WALDEMAR
2518   2001200116650 T.11665 Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym / Kępiński, Jakub.
2519   2001200127632 T.12763 Z zagadnień współczesnego prawa polskiego /
2520   2001200115264 T.11526 Zakaz konkurencji w prawie pracy / Zwolak, Tomasz.
2521   2001200116551 T.11655 Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Harasimiuk, Dominika Ewa.
2522   2001200116209 T.11620 Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego / Gonet, Wojciech.
2523   2001200069451 T.6945 Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / GRANECKI, PAWEŁ
2524   2001200110306 T.11030 Zamówienia publiczne : podręcznik beneficjenta projektu / Potoka, Anna.
2525   2001200130168 T.13016 Zarys prawa cywilnego / Filipiak, Teresa Anna
2526   2001200171482 T.17148 Zarys prawa cywilnego /
2527   2001200192548 T.19254 Zarys prawa cywilnego /
2528   2001200140488 T.14048 Zasady prawa gospodarczego prywatnego / Żuławska, Czesława
2529   2001200189524 T.18952 Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy / Gersdorf, Małgorzata.
2530   2001200150043 T.15004 Zivilgesetzbuch = Kodeks cywilny /
2531   2001200084966 T.8496 Zobowiązania - część ogólna / RADWAŃSKI, ZBIGNIEW
2532   2001200132841 T.13284 Zobowiązania / Witczak, Hanna
2533   2001200135293 T.13529 Zwolnienie od kosztów sądowych / Stasiak, Jarosław.
 
Biznes plan
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2534   2001200027819 T.2781 Biznes plan : poradnik praktyczny / SASIN WIESŁAW
2535   2001200094354 T.9435 Biznes plan : standardy i praktyka / Ciechan-Kujawa, Marlena.
2536   2001200094774 T.9477 Biznes plan : jak go budować i analizować? : podręcznik / Opolski, Krzysztof.
2537   2001200125355 T.12535 Biznes plan : jak go budować i analizować? : podręcznik / Opolski, Krzysztof.
2538   2001200018787 T.1878 Biznes plan / FILAR, EWA
2539   2001200089992 T.8999 Biznes plan / SKRZYPEK, JERZY
2540   2001200074400 T.7440 Biznes plan jako instrument zarządzania firmą / KUPIEC, LESZEK
2541   2001400786073 TS.78607 Biznes plan. Cz. 1, Przewodnik metodyczny / Bartoszewski, Tadeusz M.
2542   2001300001528 TM.152 Biznesplan : zastosowania i przykłady / PAWLAK, ZBIGNIEW
2543   2001200073557 T.7355 Biznesplan : problemy i metody / Pasieczny, Jacek.
2544   2001200105500 T.10550 Biznesplan : elementy planowania działalności rozwojowej /
2545   2001200116308 T.11630 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy
2546   2001200125362 T.12536 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy.
2547   2001200125386 T.12538 Biznesplan : co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan / Williams, Kevan.
2548   2001200186790 T.18679 Biznesplan : pytania i odpowiedzi / Hermaniuk, Tomasz.
2549   2001200188091 T.18809 Biznesplan : zastosowania i przykłady / Pawlak, Zbigniew
2550   2001200014857 T.1485 Biznesplan doskonały czyli Jak zdobyć zaufanie inwestorów i kredytodawców.
2551   2001200091322 T.9132 Biznesplan od podstaw Blackwell, Edward
2552   2001200125379 T.12537 Biznesplan po polsku / Tokarski, Andrzej
2553   2001200184505 T.18450 Biznesplan po polsku / Tokarski, Andrzej
2554   2001200188077 T.18807 Biznesplan w 10 krokach : przewodnik od pomysłu do wdrożenia / Skrzypek, Jerzy.
2555   2001200086540 T.8654 Biznesplan w małej firmie / BARROW, COLIN
2556   2001200073830 T.7383 Biznesplan w praktyce / MILLER, MICHAEL
2557   2001200186707 T.18670 Biznesplan w praktyce / Tokarski, Andrzej
2558   2001200196225 T.19622 Jak napisać biznesplan gwarantujący sukces : przygotuj biznesplan, który inni zechcą przeczytać, a potem zainwestują w Twój biznes! / Sutton, Garrett.
2559   2001200131585 T.13158 Jak napisać poprawny biznesplan / Szczepańska-Bernaś, Beata.
2560   2001200091339 T.9133 Jak opracować biznesplan? : poradnik metodyczny dla przedsiębiorców Korczyn, Aleksander
2561   2001200129568 T.12956 Jak opracować biznesplan? : poradnik metodyczny dla przedsiębiorców / Korczyn, Aleksander.
2562   2001200124815 T.12481 Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Tokarski, Andrzej
2563   2001200092046 T.9204 Jak szybko przygotować dobry biznesplan FIORE, FRANK F.
2564   2001200191565 T.19156 Niesamowity biznesplan : zdobądź fundusze na rozwój firmy lub startup / Evans, Vaughan
2565   2001200187070 T.18707 Praktyczne sporządzenie biznesplanu : plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego Excel / Sitkiewicz, Ryszard.
2566   2001200127007 T.12700 Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie / Świerszcz, Katarzyna.
2567   2001400756236 TS.75623 Twój biznes plan : instrukcja praktyczna = Your business plan : your blueprint for success /
2568   2001200189449 T.18944 Zaplanuj swój sukces : biznesplan na start / Szajkowska, Anna
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2569   2001200104459 T.10445 ABC small business`u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Markowski, Włodzimierz J.
2570   2001200125232 T.12523 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
2571   2001200184208 T.18420 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
2572   2001200187957 T.18795 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
2573   2001200135316 T.13531 Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków /
2574   2001200149511 T.14951 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : zmiany i uwarunkowania / Mizgajska, Hanna.
2575   2001200101748 T.10174 Aniołowie biznesu w sektorze MSP / Mikołajczyk, Bożena
2576   2001200184741 T.18474 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw / Gąsiorowska, Elżbieta
2577   2001200140013 T.14001 Działalność gospodarcza : 542 pytania i odpowiedzi /
2578   2001200106439 T.10643 Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Bednarz, Joanna.
2579   2001200099922 T.9992 Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
2580   2001200069154 T.6915 Ekonomika i zarządzanie małą firmą /
2581   2001200080357 T.8035 Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw /
2582   2001200131264 T.13126 Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw : rozwój przez umiędzynarodowienie / Wach, Krzysztof
2583   2001200131363 T.13136 Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP : wybrane zagadnienia / Krawczyk, Marzena.
2584   2001200103056 T.10305 Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw /
2585   2001200076527 T.7652 Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw /
2586   2001200126574 T.12657 Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2587   2001200124563 T.12456 Firmy rodzinne : jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń / Sułkowski, Łukasz.
2588   2001200141645 T.14164 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bartkowiak, Barbara.
2589   2001200123986 T.12398 Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem : potrzeby, źródła, wykorzystanie / Jaworski, Jacek
2590   2001200097492 T.9749 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej / Mikołajczyk, Bożena.
2591   2001200195693 T.19569 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Zastempowski, Maciej
2592   2001200193798 T.19379 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce / Daszkiewicz, Nelly
2593   2001200196034 T.19603 Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Pauli, Urban
2594   2001200196263 T.19626 Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach / Szramowski, Dawid Adam.
2595   2001200069390 T.6939 Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie : wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne / Łuczka, Teresa.
2596   2001200108051 T.10805 Kompendium small businessu / Gabrysz, Romuald.
2597   2001200108792 T.10879 Mała wielka firma : 7 sekretów efektywnego zarządzania / Jankowski, Marek
2598   2001200092763 T.9276 Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju /
2599   2001200074967 T.7496 Małe i średnie przedsiębiorstwa : żródła finansowania / SKOWRONEK-MIELCZAREK, ANNA
2600   2001200096631 T.9663 Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania : cenne informacje, wzory wniosków, przydatne adresy / Skowronek-Mielczarek, Anna
2601   2001200104596 T.10459 Małe i średnie przedsiębiorstwa : szkice o współczesnej przedsiębiorczości /
2602   2001200083198 T.8319 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu /
2603   2001200069123 T.6912 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce / GRUDZEWSKI, WIESŁAW M.
2604   2001200120183 T.12018 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich : metody badawcze, dekompozycja sektorowa, profile krajów / Kokocińska, Małgorzata.
2605   2001200071867 T.7186 Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej : doświadczenia Unii Europejskiej : lekcje dla Polski / ROGUT, ANNA
2606   2001200090899 T.9089 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska /
2607   2001200088858 T.8885 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / Aftyka, Waldemar.
2608   2001200028960 T.2896 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce. LISSOWSKI OLGIERD
2609   2001200110085 T.11008 Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku / Drab-Kurowska, Anna.
2610   2001200107719 T.10771 Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość / Martyniuk, Teresa
2611   2001200118357 T.11835 Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość : ze zbiorem zadań i dokumentacją na płycie CD / Martyniuk, Teresa
2612   2001200068850 T.6885 Mikroprzedsiębiorstwa : sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele : praca zbiorowa /
2613   2001200076039 T.7603 Możliwości inwestowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : referaty z francusko-polskiego seminarium zorg. w SGH 18.10. 2002 r. p od patronatem ambasady Francji i przy wsparciu Rady Regionalnej Dolnej Normandii /
2614   2001200092015 T.9201 Narzędzia wspierające kształtowanie regionalnej polityki stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw BUĆKO, JÓZEF
2615   2001200082580 T.8258 Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw / Rogoda, Bogdan.
2616   2001200089701 T.8970 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw : mity i rzeczywistość /
2617   2001200104657 T.10465 Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Borowiecki, Ryszard
2618   2001200133220 T.13322 Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Patora-Wysocka, Zofia.
2619   2001200130038 T.13003 Prognozowanie popytu w logistyce małego przedsiębiorstwa / Reszka, Leszek.
2620   2001200103995 T.10399 Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści /
2621   2001200078729 T.7872 Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm / BŁAWAT, FRANCISZEK
2622   2001200189692 T.18969 Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP / Kunasz, Marek.
2623   2001200187186 T.18718 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
2624   2001200186936 T.18693 Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej /
2625   2001200078682 T.7868 Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw /
2626   2001200114649 T.11464 Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Kamińska, Alfreda.
2627   2001200126819 T.12681 Reguły small biznesu : własna firma w praktyce / Mendel, Zbigniew
2628   2001200105944 T.10594 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia : perspektywa międzynarodowa /
2629   2001200076657 T.7665 Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym /
2630   2001200188817 T.18881 Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Czemiel-Grzybowska, Wioletta
2631   2001200100420 T.10042 Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się / Gudkova, Svetlana.
2632   2001200184857 T.18485 Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim /
2633   2001200140167 T.14016 Ryzyko w działalności gospodarczej : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem /
2634   2001200146497 T.14649 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski : studium z zakresu ekonometrii regionalnej / Korol, Janusz.
2635   2001200104589 T.10458 Sektor MSP we współczesnej gospodarce / DOMINIAK, PIOTR
2636   2001200150555 T.15055 Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa : identyfikacja, ocena, kierunki doskonalenia / Sokołowska, Agnieszka
2637   2001200144974 T.14497 System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Woźniak, Maciej
2638   2001200185083 T.18508 Tajemniczy mistrzowie : studia przypadków / SIMON, HERMANN
2639   2001200104343 T.10434 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm : od uruchomienia do stabilnego wzrostu : uruchomienie działalności, zarządzanie finansami, wzory formularzy / Michalski, Grzegorz
2640   2001200117275 T.11727 Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Zastempowski, Maciej
2641   2001200089091 T.8909 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw /
2642   2001300086273 TM.8627 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2009 /
2643   2001300086310 TM.8631 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie /
2644   2001300086297 TM.8629 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny /
2645   2001200145766 T.14576 Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / Wolański, Robert
2646   2001200109270 T.10927 Wsparcie publiczne dla MSP : podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza / Gancarczyk, Marta.
2647   2001200085499 T.8549 Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw T.2, Specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami /
2648   2001200085482 T.8548 Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. T. 1, Makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw /
2649   2001200088261 T.8826 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej / JANKIEWICZ, SŁAWOMIR
2650   2001200127502 T.12750 Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw /
2651   2001200088643 T.8864 Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi : doświadczenia Polski i Niemiec / RUMIŃSKI, ROBERT
2652   2001200119255 T.11925 Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie : budowanie konkurencyjności firm i regionu /
2653   2001200112997 T.11299 Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach /
2654   2001200143311 T.14331 Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : innowacje, technologie, kryzys /
2655   2001200082986 T.8298 Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji / PLAWGO, BOGUSŁAW
2656   2001200196409 T.19640 Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju / Steinerowska-Streb, Izabella.
2657   2001200070600 T.7060 Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa /
2658   2001200123665 T.12366 Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach /
2659   2001200070938 T.7093 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem : uwarunkowania europejskie /
2660   2001200123559 T.12355 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
2661   2001200111761 T.11176 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami : [problemy współczesne] /
2662   2001200196256 T.19625 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju /
2663   2001200143410 T.14341 Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach / Pluta, Wiesław.
2664   2001200145032 T.14503 Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw / Wójcik-Karpacz, Anna.
 
Telekomunikacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2665   2001200071966 T.7196 Eksploatacja telekomunikacyjna : podręcznik dla liceum ekonomicznego / BAŁDYGA, JERZY
2666   2001200081668 T.8166 Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne /
2667   2001300069016 TM.6901 Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w warunkach postępującej elektronizacji gospodarki /
2668   2001200150869 T.15086 Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych / Galewska, Ewa
2669   2001200093494 T.9349 Marketing usług telekomunikacyjnych Czaplewski, Maciej
2670   2001200196720 T.19672 Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi : praca zbiorowa /
2671   2001300068392 TM.6839 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : praca zbiorowa /
2672   2001200030888 T.3088 Podstawy analizy kosztów działalności i stanu ekonomicznego w telekomunikacji /
2673   2001200005435 T.543 Podstawy zarządzania marketingowego w telekomunikacji / Maziarz, Wiesław M.
2674   2001200035241 T.3524 Polityka gospodarcza w obszarze rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych / CZAPLEWSKI, ROMAN
2675   2001200072871 T.7287 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / URA, ELŻBIETA
2676   2001200118173 T.11817 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Krasuski, Andrzej.
2677   2001200118258 T.11825 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Kawałek, Krzysztof.
2678   2001200089534 T.8953 Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej / PIĄTEK, STANISŁAW
2679   2001200111006 T.11100 Regulacja rynków telekomunikacyjnych /
2680   2001200104190 T.10419 Restrukturyzacja firm telekomunikacyjnych : doświadczenia światowe / Grudzewski, Wiesław Maria
2681   2001200130175 T.13017 Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Maziarz, Wiesław M.
2682   2001200071874 T.7187 Sieci komórkowe GSM/GPRS : usługi i bezpieczeństwo / SIMON, ALEKSANDER
2683   2001200149849 T.14984 Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej / Piątek, Stanisław.
2684   2001300012272 TM.1227 Technika i technologia telekomunikacji / Pogoda, Kazimierz.
2685   2001200088612 T.8861 Telecommunications law /
2686   2001200005381 T.538 Telekomunikacja /
2687   2001300069023 TM.6902 Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce : [konf. nauk.], Szczecin - Darłowo, maj 2005 /
2688   2001200150180 T.15018 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych : komentarz /
2689   2001200013836 T.1383 Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej : praca zbiorowa /
2690   2001200091162 T.9116 Zarządzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunikacji Brożyna, Jędrzej
 
Ochrona środowiska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2691   2001200117084 T.11708 Budżetowanie w ochronie środowiska / Filipiak-Dylewska, Beata
2692   2001200192999 T.19299 Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego /
2693   2001200026041 T.2604 Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Pyłka-Gutowska, Ewa.
2694   2001200077098 T.7709 Ekologia, środowisko, przyroda : podręcznik dla szkół średnich / UMIŃSKI, TOMASZ
2695   2001200082238 T.8223 Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / ŻYLICZ, TOMASZ
2696   2001200060175 T.6017 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska / BERNACIAK, ARNOLD
2697   2001200094866 T.9486 Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku /
2698   2001200035227 T.3522 Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / Kozłowski, Stefan
2699   2001200104299 T.10429 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim : praca zbiorowa /
2700   2001200085918 T.8591 Finanse w ochronie środowiska / STEFAŃSKI, MAREK
2701   2001200095924 T.9592 Gospodarka a środowisko i ekologia /
2702   2001200005992 T.599 Gospodarka a środowisko przyrodnicze /
2703   2001200072123 T.7212 Gospodarka a środowisko przyrodnicze /
2704   2001200101465 T.10146 Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Cz. 1, System : | człowiek - środowisko / Mazur, Eugeniusz
2705   2001200015878 T.1587 Kompendium wiedzy o ekologii /
2706   2001200101533 T.10153 Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem : podstawy działań w turystyce i rekreacji. T. 1, Komponenty abiotyczne / Wiatr, Inez
2707   2001200076534 T.7653 Leksykon ekologii i ochrony środowiska / BRYŁA, HENRYK
2708   2001200011993 T.1199 Leksykon ochrony środowiska : prawo i polityka / LISICKA HALINA
2709   2001200086069 T.8606 Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem T.1, Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem /
2710   2001200112294 T.11229 Ochrona środowiska - ochrona wód : poradnik przedsiębiorcy / Anders, Dorota.
2711   2001200003134 T.313 Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / GÓRKA KAZIMIERZ
2712   2001200062148 T.6214 Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / GÓRKA, KAZIMIERZ
2713   2001200080814 T.8081 Ochrona środowiska : przewodnik / Meyer, Beata.
2714   2001200027925 T.2792 Ochrona środowiska / BOĆ JAN
2715   2001200073465 T.7346 Ochrona środowiska dla ekonomistów / Pawlak, Zbyszko.
2716   2001200033575 T.3357 Ochrona środowiska i ekorozwój /
2717   2001200007460 T.746 Ochrona środowiska jako problem globalny. BUDNIKOWSKI ADAM
2718   2001200005374 T.537 Ochrona środowiska morskiego / Korzeniewski, Krzysztof
2719   2001200085321 T.8532 Ochrona środowiska naturalnego / CHŁOPEK, ZDZISŁAW
2720   2001200084355 T.8435 Ochrona środowiska w praktyce : (aspekty ekonomiczno-prawne) / Bernaciak, Arnold.
2721   2001200071164 T.7116 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska / RADECKI, WOJCIECH
2722   2001200190100 T.19010 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława
2723   2001200092329 T.9232 Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej : podstawy instytucjonalne i programowe / Lisowska, Alicja.
2724   2001200027963 T.2796 Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie / Paczuski, Ryszard
2725   2001200116131 T.11613 Przyrodnicze podstawy gospodarowania / Luchter, Bogusław.
2726   2001200087011 T.8701 Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003 /
2727   2001200012228 T.1222 Słownik ekologii i ochrony środowiska : suplement / Mazur, Eugeniusz
2728   2001200134180 T.13418 Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Chmielewski, Tadeusz Jan
2729   2001200030710 T.3071 Środowisko przyrodnicze : zagrożenie, ochrona i kształtowanie / Mazur, Eugeniusz
2730   2001200082382 T.8238 Środowisko przyrodnicze : zagrożenie, ochrona i kształtowanie / Mazur, Eugeniusz
2731   2001200071836 T.7183 Unia Europejska : informator o ochronie środowiska / INDRA, SEBASTIAN
2732   2001200092008 T.9200 Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe
2733   2001200075742 T.7574 Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska / Stefanowicz, Tadeusz.
2734   2001200014413 T.1441 Wybrane problemy zarządzania środowiskowego. JABŁOŃSKI JAN
2735   2001200038785 T.3878 Wybrane zagadnienia ochrony środowiska /
2736   2001200108600 T.10860 Wykorzystanie opłat ekologicznych jako instrumentu zarządzania i finansowania pośredniej gospodarki turystycznej w obszarze ochrony środowiska / Puciato, Daniel.
2737   2001200073458 T.7345 Zarys problemow ekonomiki środowiska / MANTEUFFEL SZOEGE, HENRYK
2738   2001200027758 T.2775 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie : [materiały na konferencję naukowo-szkoleniową "Zarządzanie [...]", U ronie Morskie, 10-13 września 1997 r.] /
2739   2001200070990 T.7099 Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju /
2740   2001200076886 T.7688 Zarządzanie środowiskiem Cz.2 /
2741   2001200076879 T.7687 Zarządzanie środowiskiem : podręcznik akademicki : praca zbiorowa . Cz.1 /
2742   2001200010552 T.1055 Zarządzanie środowiskiem / Poskrobko, Bazyli.
2743   2001200143397 T.14339 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli.
2744   2001200145018 T.14501 Zarządzanie środowiskowe / Kowal, Edward.
2745   2001200143502 T.14350 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką /
 
Wycena przedsiębiorstwa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2746   2001200149573 T.14957 Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw /
2747   2001200149580 T.14958 Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju / Szczepankowski, Piotr.
2748   2001200140006 T.14000 Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw / Byrka-Kita, Katarzyna.
2749   2001200146824 T.14682 Dylematy wyceny przedsiębiorstwa /
2750   2001200115967 T.11596 Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne / Jędrzejczyk, Marcin
2751   2001200029295 T.2929 Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku / Borowiecki, Ryszard
2752   2001200074455 T.7445 Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw /
2753   2001200094538 T.9453 Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa Nita, Bartłomiej
2754   2001200060731 T.6073 Metody wyceny przedsiębiorstw : zarys teorii a praktyka /
2755   2001200012365 T.1236 Metody wyceny przedsiębiorstw / ZARZECKI, DARIUSZ
2756   2001200150142 T.15014 Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym / Siudak, Dariusz.
2757   2001200146121 T.14612 Wycena biznesu w praktyce : metody, przykłady /
2758   2001200196393 T.19639 Wycena firmy : storytelling i liczby / Damodaran, Aswath
2759   2001200104329 T.10432 Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa / Jaki, Andrzej.
2760   2001200084065 T.8406 Wycena i zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa /
2761   2001200094842 T.9484 Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Szczepankowski, Piotr.
2762   2001200119262 T.11926 Wycena małego przedsiębiorstwa : praktyczny poradnik z przykładami / Kuczowic, Jacek.
2763   2001200112386 T.11238 Wycena przedsiębiorstw : w teorii i praktyce / Zadora, Halina.
2764   2001200093531 T.9353 Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody / Jaki, Andrzej.
2765   2001200051685 T.5168 Wycena przedsiębiorstwa : pomiar i ocena wartości / Jaki, Andrzej.
2766   2001200116452 T.11645 Wycena przedsiębiorstwa : funkcje, metody, zasady / Matschke, Manfred Jürgen
2767   2001200127618 T.12761 Wycena przedsiębiorstwa : od teorii do praktyki /
2768   2001200105555 T.10555 Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi / Fierla, Andrzej.
2769   2001300001504 TM.150 Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich / Malinowska, Urszula.
2770   2001200147265 T.14726 Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych / Paździor, Artur.
 
Outsourcing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2771   2001200111655 T.11165 Inteligentny outsourcing : sztuka skutecznej współpracy : poradnik dla menedżerów / Bravard, Jean-Louis.
2772   2001200058028 T.5802 Outsourcing : metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej / TROCKI, MICHAŁ
2773   2001200104411 T.10441 Outsourcing : podręcznik sprawdzonych praktyk / Power, Mark John.
2774   2001200082665 T.8266 Outsourcing funkcji personalnej / Cook, Mary F.
2775   2001200188770 T.18877 Outsourcing krok po kroku dla menedżerów / Domínguez, Linda R.
2776   2001200069055 T.6905 Outsourcing strategiczny : koncepcja, modele i wdrażanie / Gay, Charles L.
2777   2001200108426 T.10842 Outsourcing w bankach komercyjnych / Korzeniowska, Anna
2778   2001200107856 T.10785 Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach / Kłos, Monika.
2779   2001200126062 T.12606 Outsourcing w praktyce /
2780   2001200140945 T.14094 Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP : scenariusz aplikacyjny / Foltys, Joachim.
2781   2001200122996 T.12299 Outsourcing w zarządzaniu logistycznym / Juściński, Sławomir.
2782   2001200110542 T.11054 Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami / Kopczyński, Tomasz.
2783   2001200119170 T.11917 Zaangażowany outsourcing : pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu / Vitasek, Kate.
 
Reklama
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2784   2001200022333 T.2233 Co trzeba wiedzieć o reklamie / KWARCIAK, BOGUSŁAW
2785   2001200125560 T.12556 Efekty reklamy i ich pomiar / Woźniczka, Jarosław
2786   2001200111938 T.11193 Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej / Woźniczka, Jarosław
2787   2001200004605 T.460 Efektywność reklamy / ŁODZIANA-GRABOWSKA, JOANNA
2788   2001300004482 TM.448 Encyklopedia promocji i reklamy / Šmid, Wacław.
2789   2001200072505 T.7250 Estetyka reklamy /
2790   2001200145919 T.14591 Filozofia reklamy : historia, psychologia, techniki / Napierała, Magdalena.
2791   2001200188404 T.18840 Idealna reklama : sztuka promowania aplikacji w internecie / Sadun, Erica.
2792   2001200079801 T.7980 Jak działa reklama /
2793   2001200072130 T.7213 Język na sprzedaż / BRALCZYK, JERZY
2794   2001200103308 T.10330 Język reklamy w komunikacji medialnej / Šmid, Wacław.
2795   2001200101311 T.10131 Kreacja w reklamie / Kłeczek, Ryszard.
2796   2001200103032 T.10303 Kreatywna reklama / Burtenshaw, Ken.
2797   2001200081637 T.8163 Kreatywność w reklamie / MURDOCH, ANNA
2798   2001200114953 T.11495 Mała niebieska księga reklamy : 52 pozornie niepozorne pomysły mogące spowodować wielką odmianę / Lance, Steve.
2799   2001200142512 T.14251 Mapy recepcji reklamy / Grzegorczyk, Adam M.
2800   2001200065064 T.6506 Media planning / NOWAK, WOJCIECH PAWEŁ
2801   2001200080975 T.8097 Nie tylko logotyp : wyróżnienie i przynależność w biznesie / NIKODEMSKA-WOŁOWIK, ANNA MARIA
2802   2001200071560 T.7156 Nieuczciwa lub zakazana reklama : nowe regulacje ustawowe, teksty aktów prawnych, wzory umów / Białecki, Piotr
2803   2001200112478 T.11247 Nowe trendy w reklamie : między nauką a praktyką /
2804   2001200102493 T.10249 Nowoczesna reklama na współczesnym rynku / Strużycki, Marian
2805   2001200102769 T.10276 Ogilvy o reklamie / Ogilvy, David
2806   2001200056710 T.5671 Oszukać radar : jak mówić do konsumenta, który nie chce słuchać / BOND, JONATHAN
2807   2001200053405 T.5340 Planowanie mediów w kampaniach reklamowych / CZARNECKI, ADAM
2808   2001200050701 T.5070 Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą. BELICZYŃSKI JAN
2809   2001200003288 T.328 Podręcznik reklamy : jak zdobyć rozgłos nie wydając fortuny na reklamę / DENNISON, DELL
2810   2001200032400 T.3240 Podręcznik reklamy / LEWIS, HERSCHELL GORDON
2811   2001300000187 TM.18 Poetyka reklamy / SZCZĘSNA, EWA
2812   2001200126291 T.12629 Pomysł w reklamie : idee, strategie i kampanie / Barry, Pete S.
2813   2001200080678 T.8067 Praktyczna psychologia poznawcza : marketing i reklama / FALKOWSKI, ANDRZEJ
2814   2001200080951 T.8095 Psychologia konsumenta i reklamy / JACHNIS, ANNA
2815   2001200004032 T.403 Psychologia przekazu reklamowego : dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych / LASZCZAK MIROSŁAW
2816   2001200077104 T.7710 Psychologiczne mechanizmy reklamy / DOLIŃSKI, DARIUSZ
2817   2001200105937 T.10593 Psychologiczne mechanizmy reklamy / Doliński, Dariusz
2818   2001200133404 T.13340 Psychologiczne mechanizmy reklamy / Doliński, Dariusz
2819   2001200090714 T.9071 Reklama : socjotechnika oddziaływania Kozłowska, Anna
2820   2001200028274 T.2827 Reklama : co to jest i jak się ją robi / White, Roderick.
2821   2001200069284 T.6928 Reklama : techniki skutecznej perswazji / BUDZYŃSKI, WOJCIECH
2822   2001200073199 T.7319 Reklama : przekaz, odbiór, interpretacja / ALBIN, KRZYSZTOF
2823   2001200111945 T.11194 Reklama : podręcznik / Nowacki, Robert.
2824   2001200113215 T.11321 Reklama : co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? / Heath, Robert
2825   2001200114052 T.11405 Reklama : techniki perswazyjne / Kozłowska, Anna
2826   2001200126826 T.12682 Reklama : struktura i funkcje w wymiarze komunikacyjnym / Fleischer, Michael
2827   2001200133510 T.13351 Reklama : teoria projektu / Šmid, Wacław.
2828   2001200189074 T.18907 Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki / Gędek, Marek
2829   2001200110641 T.11064 Reklama / Grzegorczyk, Adam M.
2830   2001200141560 T.14156 Reklama / Kall, Jacek.
2831   2001200144714 T.14471 Reklama 2013 : reprezentacja, nieodpłatne świadczenia / Kosacka-Olszewska, Dorota.
2832   2001200074547 T.7454 Reklama a umysł konsumenta : co działa, co nie działa i dlaczego / SUTHERLAND, MAX
2833   2001200119323 T.11932 Reklama i jej ograniczenia : standardy europejskie a prawo polskie / Barańska, Marzena.
2834   2001200078583 T.7858 Reklama jako proces komunikacji / BENEDIKT, ANTONI
2835   2001200195396 T.19539 Reklama jako sztuka powtórzeń / Ryłko-Kurpiewska, Maria Anna.
2836   2001200066559 T.6655 Reklama jest sztuką / KUŚMIERSKI, STANISŁAW
2837   2001200092077 T.9207 Reklama partyzancka : efektywne strategie dla małej firmy LEVINSON, JAY CONRAD
2838   2001200189067 T.18906 Reklama podprogowa : jak niepostrzeżenie wniknąć w umysł odbiorcy / Bullock, August.
2839   2001200145636 T.14563 Reklama produktów i usług bankowych - jej perswazyjność i konsekwencje / Krzyścin, Mirosława.
2840   2001200113703 T.11370 Reklama w procesach konkurencji /
2841   2001200070839 T.7083 Reklama w przedsiębiorstwie / NOWACKI, ROBERT
2842   2001200039102 T.3910 Reklama według Ottona Kleppnera /
2843   2001200071058 T.7105 Reklama, socjotechnika, oddziaływania / KOZŁOWSKA, ANNA
2844   2001200109706 T.10970 Rynek reklamy w Polsce / Zawierucha, Lucyna.
2845   2001200031779 T.3177 Skuteczna reklama /
2846   2001200114434 T.11443 Strategia reklamowa : praktyczny poradnik dla menedżerów marki / Janiszewska, Karolina.
2847   2001200090912 T.9091 Strategia reklamy marki, produktów i usług / Dejnaka, Agnieszka.
2848   2001200146091 T.14609 Strategia reklamy marki, produktów i usług / Dejnaka, Agnieszka.
2849   2001200044557 T.4455 Sztuka prezentacji / ŁASIŃSKI, GABRIEL
2850   2001200195457 T.19545 Twórczość i kreatywność w mediach reklamowych : ujęcie teoretyczne i empiryczne : monografia naukowa / Peszko, Kamila.
2851   2001200092411 T.9241 Ukryta moc reklamy : co tak naprawdę wpływa na wybór marki? / Heath, Robert
2852   2001200081309 T.8130 Upadek reklamy i wzlot public relations /
2853   2001200106194 T.10619 Wiedza o reklamie : [od pomysłu do efektu] /
2854   2001200123832 T.12383 Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy = Contemporary conditions of promotion and advertising /
2855   2001200040825 T.4082 Wyznania człowieka reklamy / Ogilvy, David
2856   2001200113918 T.11391 Zarządzanie reklamą w komunikacji medialnej / Šmid, Wacław.
2857   2001200054877 T.5487 Zgnieć pan to, panie Whipple czyli Jak robić świetne reklamy / SULLIVAN, LUKE
 
Audyt
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2858   2001200104527 T.10452 Audyt finansowy / Winiarska, Kazimiera.
2859   2001200110962 T.11096 Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Marciniak, Jarosław.
2860   2001200191053 T.19105 Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Marciniak, Jarosław.
2861   2001200095115 T.9511 Audyt informatyczny / Forystek, Mirosław.
2862   2001200114199 T.11419 Audyt marketingowy / Dryl, Wioleta.
2863   2001200115936 T.11593 Audyt sprawozdań finansowych /
2864   2001200141393 T.14139 Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Opolski, Krzysztof.
2865   2001200139741 T.13974 Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach : 65 list kontrolnych / Wojdylak-Sputowska, Zofia.
2866   2001200096730 T.9673 Audyt środków unijnych Piaszczyk, Artur
2867   2001200125287 T.12528 Audyt ubezpieczeniowy : praktyczne metody analizy ryzyka / Gołębiewski, Dariusz.
2868   2001200075919 T.7591 Audyt wewnętrzny : teoria i praktyka / Kuc, Bolesław Rafał.
2869   2001200088346 T.8834 Audyt wewnętrzny / PIASZCZYK, ARTUR
2870   2001200190483 T.19048 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych :
2871   2001200109201 T.10920 Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt opreacyjny i finansowy / Knedler, Konrad.
2872   2001200125294 T.12529 Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym /
2873   2001200151354 T.15135 Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej /
2874   2001200150104 T.15010 Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Sołtyk, Piotr.
2875   2001200130403 T.13040 Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych : wskazówki dla głównych księgowych, skarbników oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą / Garczarek, Elżbieta.
2876   2001200103544 T.10354 Kontrola, kontroling, audyt : podobieństwa i różnice / Kuc, Bolesław Rafał.
2877   2001200140624 T.14062 Nowoczesny audyt wewnętrzny / Moeller, Robert R.
2878   2001200138270 T.13827 Wewnętrzny atut : strategia, która wyzwoli ukryty potencjał twojej firmy / Bloom, Robert H.
2879   2001200127878 T.12787 Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych : według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych /
 
Public relations
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2880   2001200187865 T.18786 10 odsłon public relations : narzędzia, przykłady, efektywność / Żelazko, Agnieszka.
2881   2001200120473 T.12047 Badania w public relations : wprowadzenie / Miotk, Anna.
2882   2001200142338 T.14233 Komunikacja korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce / Cornelissen, Joep.
2883   2001200081286 T.8128 Kreatywność w public relations / Green, Andy
2884   2001200099229 T.9922 Kreowanie informacji : media relations / Jabłoński, Wojciech.
2885   2001200146954 T.14695 Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce / Białopiotrowicz, Grażyna.
2886   2004200032517 Tc.3251 Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations /
2887   2001200136382 T.13638 Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich / Stanowicka-Traczyk, Agnieszka
2888   2001200071065 T.7106 Media relations : budowanie reputacji firmy / ANDRZEJEWSKI, PIOTR
2889   2001200052965 T.5296 Prezentacje i wystąpienia w public relations / MURDOCH, ANNA
2890   2001200094385 T.9438 Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
2891   2001200027161 T.2716 Public relations : studia przypadków i zadania / CZAJA, IZABELA
2892   2001200085130 T.8513 Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce / ŻBIKOWSKA, AGNIESZKA
2893   2001200039362 T.3936 Public relations : istota, techniki / Piasta, Łukasz.
2894   2001200069147 T.6914 Public relations : teoria, praktyka, perspektywy / Rozwadowska, Barbara.
2895   2001200087738 T.8773 Public relations : teoria i studia przypadków / TWORZYDŁO, DARIUSZ
2896   2001200095849 T.9584 Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem : [podręcznik dla teoretyków, poradnik dla praktyków] / Wojcik, Krystyna
2897   2001200108990 T.10899 Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem / Wojcik, Krystyna.
2898   2001200110993 T.11099 Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku / Budzyński, Wojciech.
2899   2001200133428 T.13342 Public relations : jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy / Bussey, Cathy.
2900   2001200189036 T.18903 Public relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce : nowe narzędzia i tradycyjne techniki : praca zbiorowa /
2901   2001200054983 T.5498 Public relations / Cenker, Ewa Małgorzata.
2902   2001200069482 T.6948 Public relations / BLACK, SAM
2903   2001200083327 T.8332 Public relations / Laermer, Richard
2904   2001200083969 T.8396 Public relations / KUPIEC, LESZEK
2905   2001200096723 T.9672 Public relations / Davis, Anthony
2906   2001200189029 T.18902 Public relations / Andrzejewski, Piotr
2907   2001200083952 T.8395 Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera / BAKALARSKI, KRZYSZTOF
2908   2001200080319 T.8031 Public relations czy to się sprawdzi? / Hope, Ewa.
2909   2001200039423 T.3942 Public relations czyli relacje między podmiotami życia społecznego aich publicznością : praca zbiorowa /
2910   2001200003905 T.390 Public relations finansów : czego uczą nas doświadczenia największych przedsiębiorstw / ARFIN, FERNE
2911   2001200145100 T.14510 Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie /
2912   2001200111433 T.11143 Public relations miast i regionów /
2913   2001200056932 T.5693 Public relations od A do Z T.2, [Wprowadzanie programów PR, kontrola procesów PR] / WOJCIK, KRYSTYNA
2914   2001200015342 T.1534 Public relations od A do Z. T. 1, [Analiza sytuacji wyjściowej, planowanie działalności] / Wojcik, Krystyna.
2915   2001200133435 T.13343 Public relations w bankach wirtualnych / Macierzyński, Michał.
2916   2001200087288 T.8728 Public relations w internecie / SZYFTER, JERZY P.
2917   2001200114441 T.11444 Public relations w jednostce samorządu terytorialnego /
2918   2001200133442 T.13344 Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu /
2919   2001200039393 T.3939 Public relations w praktyce : praca zbiorowa /
2920   2001200074561 T.7456 Public relations w praktyce / SEITEL, FRASER P.
2921   2001200092367 T.9236 Public relations w przedsiębiorstwie
2922   2001200085987 T.8598 Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej / SZYMAŃSKA, ANETA
2923   2001200092671 T.9267 Public relations w teorii i praktyce
2924   2001200079597 T.7959 Public relations w teorii i praktyce /
2925   2001200087721 T.8772 Public relations w zarządzaniu firmą /
2926   2001200086342 T.8634 Racjonalne public relations : budowa działu, instrumenty, studia przypadków / KNECHT, ZDZISŁAW
2927   2001200094910 T.9491 Samorządowe public relations / Flis, Jarosław.
2928   2001200116377 T.11637 Strategia public relations / Oliver, Sandra.
2929   2001200094934 T.9493 Sztuka public relations : z doświadczeń polskich praktyków /
2930   2001200096419 T.9641 Współpraca z prasą i public relations : [poradnik dla małych firm, wydawnictw, organizacji non profit i stowarzyszeń] / Goldman, Martin
2931   2001200085475 T.8547 Zarządzanie public relations / KNECHT, ZDZISŁAW
 
Promocja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2932   2001200044199 T.4419 101 sposobów promocji samego siebie / PINSKEY, RALEIGH
2933   2001200082740 T.8274 Narzędzia skutecznej promocji w internecie / MACIEJOWSKI, TOMASZ
2934   2001200041495 T.4149 Podręczny leksykon promocji : public relations, reklama, akwizycja, sales promotion (b.w.s), merchan dising / RYDEL, MACIEJ
2935   2001200083945 T.8394 Polityka promocji w przedsiębiorstwie / ZALEJSKI, JAROSŁAW
2936   2001200083228 T.8322 Praktyka i teoria promocji zdrowia : wybrane zagadnienia / KARSKI, JERZY BOHDAN
2937   2001200075308 T.7530 Product placement : niekonwencjonalny sposób produkcji / CZARNECKI, ADAM
2938   2001200036095 T.3609 Promocja : sztuka pozyskiwania nabywców / SZTUCKI TADEUSZ
2939   2001200086298 T.8629 Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem / WIKTOR, JAN W.
2940   2001200063862 T.6386 Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem / Wiktor, Jan W.
2941   2001200103957 T.10395 Promocja : nowoczesne środki i formy : monografia / Pabian, Arnold.
2942   2001200188947 T.18894 Promocja : reklama i public relations w małej firmie / Pietraszek, Marcin
2943   2001200112676 T.11267 Promocja / Przydatek, Elżbieta.
2944   2001200087394 T.8739 Promocja sprzedaży : poznaj techniki promocji sprzedaży, dowiedz się, jak wdrażać strategie / CUMMINS, JULIAN
2945   2001200022357 T.2235 Promocja sprzedaży czyli Jak sprzedać więcej / KALL, JACEK
2946   2001200109836 T.10983 Promocja w internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka / Mazurek, Grzegorz.
2947   2001200109379 T.10937 Skuteczna promocja przy niskim budżecie / Böhm, Michael
2948   2001200191220 T.19122 Skuteczność promocji internetowej : pomiar i technologia informacyjna / Łopaciński, Karol.
2949   2001200080579 T.8057 Sponsoring : strategia, promocja, komunikacja / DATKO, MAREK
2950   2001200089961 T.8996 Systemy promocji przedsiębiorstw / DRZAZGA, MAREK
2951   2001200085697 T.8569 W poszukiwaniu skuteczności /
2952   2001200085703 T.8570 Zachowania konsumentów : psychologia a rynek /
 
E-biznes
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2953   2001200111846 T.11184 125 pytań na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego / Majewski, Piotr
2954   2001200125348 T.12534 Bezpieczeństwo systemu e-commerce czyli Jak bez ryzyka prowadzić biznes w internecie / Kępa, Leszek.
2955   2001200188060 T.18806 Biblia e-biznesu /
2956   2001200098529 T.9852 Biznes elektroniczny : wybrane zagadnienia /
2957   2001200082719 T.8271 Biznes internetowy : strategie i modele /
2958   2001200184581 T.18458 Biznes szybki jak myśl / Gates, Bill
2959   2001200135149 T.13514 Biznes w Internecie : praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych / Bonek, Tomasz.
2960   2001200092275 T.9227 Biznes w sieci : jak założyć e-firmę i przetrwać? BARROW, COLIN
2961   2001200095429 T.9542 Czas na e-biznes : jak myślisz, ile można zarobić na stronie www? / Majewski, Piotr.
2962   2001200191961 T.19196 Dlaczego Zalando? : techniki sprzedaży, które zmieniły zachowanie konsumentów / Seidel, Hagen
2963   2001200055393 T.5539 E-biznes : strategie sukcesu w gospodarce internetowej : sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych / Hartman, Amir.
2964   2001200072994 T.7299 E-biznes : nowa gospodarka / Teluk, Tomasz
2965   2001200099885 T.9988 E-biznes : relacje z klientem / Kierzkowska, Patrycja.
2966   2001200109508 T.10950 E-biznes : poradnik praktyka : biznes usieciowiony / Dutko, Maciej.
2967   2001200132087 T.13208 E-biznes : poradnik praktyka / Dutko, Maciej.
2968   2001300001511 TM.151 E-biznes / Norris, Mark.
2969   2001200190889 T.19088 E-biznes / Norris, Mark.
2970   2001200113376 T.11337 e-Biznes dla MŚP : korzystanie z innowacji w biznesie / Jakieła, Jacek.
2971   2001200100222 T.10022 E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych / Czaplewski, Maciej.
2972   2001200132070 T.13207 E-biznes po godzinach : jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie / Dutko, Maciej.
2973   2001200188183 T.18818 E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym : analiza i próba oceny / Żurak-Owczarek, Cecylia.
2974   2001200080784 T.8078 E-business w internecie i multimediach / BENICEWICZ-MIAZGA, ANNA
2975   2001200145315 T.14531 E-commerce : proste odpowiedzi na trudne pytania / Karwatka, Tomasz.
2976   2001200070624 T.7062 e-Commerce / GREGOR, BOGDAN
2977   2001200073298 T.7329 E-commerce, e-banking : wyzwania globalizacji / Szpringer, Włodzimierz.
2978   2001200057120 T.5712 Electronic Commerce : koncepcje, realizacje i wykorzystanie w przedsiębiorstwie / KÖHLER, THOMAS R.
2979   2001200100987 T.10098 Elektroniczna gospodarka w Polsce : raport 2006 : praca zbiorowa /
2980   2001200107993 T.10799 Elektroniczna gospodarka w Polsce : raport 2008 : praca zbiorowa /
2981   2001200082733 T.8273 Firma w internecie : budowanie przewagi konkurencyjnej / MACIEJOWSKI, TOMASZ
2982   2001200190650 T.19065 Firma w internecie : poradnik subiektywny / Hipsz, Tomasz.
2983   2001200124075 T.12407 Innowacyjne modele e-biznesu : aspekty instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
2984   2001200101182 T.10118 Internet : nowa strategia i organizacja firmy / Woźniak, Monika
2985   2001200118586 T.11858 Internet w firmie - firma w internecie /
2986   2001200064289 T.6428 Internet w praktyce biznesu / ADAMCZEWSKI, PIOTR
2987   2001200095412 T.9541 Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy : tajniki prowadzenia działalności handlowej w Internecie / Kyciak, Wojciech.
2988   2001200088391 T.8839 Klienci.com : jak stworzyć skuteczną strategię biznesową dla Internetu i nie tylko /
2989   2001200092954 T.9295 Podstawy e-biznesu
2990   2001300027832 TM.2783 Przedsiębiorstwo wirtualne / GRUDZEWSKI, WIESŁAW M.
2991   2001200123528 T.12352 Sklepy internetowe : jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów / Feldy, Marzena.
2992   2001200189173 T.18917 Start-up po polsku : jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes / Mikołajczyk, Kamila.
2993   2001200097140 T.9714 Strategie i modele gospodarki elektronicznej /
2994   2001200097225 T.9722 Systemy biznesu elektronicznego / Chmielarz, Witold.
2995   2001200189241 T.18924 Technologia w e-commerce : teoria i praktyka, poradnik menadżera /
2996   2001200149221 T.14922 Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu / Żurak-Owczarek, Cecylia.
2997   2001200111785 T.11178 Technologie informacyjno-komunikacyjne : możliwości, wyzwania, zagrożenia /
2998   2001200108013 T.10801 Usability w e-biznesie : co kieruje twoim klientem? / Karwatka, Tomasz.
2999   2001200196690 T.19669 Web 2.0 : przewodnik po strategiach / Shuen, Amy Anne.
3000   2001200073472 T.7347 Wirtualny bazar : od jedwabnego szlaku po szlak elektroniczny / BLOOR, ROBIN
 
Logistyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3001   2001200079849 T.7984 Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie / SZPON, JAKUB
3002   2001200094606 T.9460 Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie / Szpon, Jakub.
3003   2001200150623 T.15062 Badania form partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwami / Żebrucki, Zbigniew.
3004   2001300028440 TM.2844 Centra logistyczne : cel, realizacja, przyszłość / FECHNER, IRENEUSZ
3005   2001200151392 T.15139 Decyzje logistyczne z EXCELEM /
3006   2001200188145 T.18814 Decyzje w logistyce zaopatrzenia / Mucha, Beata.
3007   2001200023965 T.2396 Dystrybucja towarów częstego zakupu : seminarium, Poznań, 19-20 września 1996 r. /
3008   2001200119200 T.11920 E-logistyk@ /
3009   2001200190377 T.19037 Efektywność logistyki : aspekt systemowy i zarządczy / Blaik, Piotr.
3010   2001200057168 T.5716 Ekologistyka / KORZEŃ, ZBIGNIEW
3011   2001200114076 T.11407 Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów / Sadowski, Adam.
3012   2001200078187 T.7818 Ekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie /
3013   2001200110917 T.11091 Ekonomika logistyki / Truś, Teresa.
3014   2001200076091 T.7609 Elektroniczna gospodarka w Polsce : raport 2002 : praca zbiorowa /
3015   2001200057366 T.5736 Eurologistyka : przesłanki, metody, koncepcje /
3016   2001200188305 T.18830 Eurologistyka : teoria i praktyka / Szymonik, Andrzej.
3017   2001200190384 T.19038 Eurologistyka : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania / Gołembska, Elżbieta
3018   2001200073311 T.7331 Eurologistyka drogą do sukcesu firmy : III Ogólnopolskie Warsztaty Logistyczne w ramach obchodów 75-lecia AE w Poznaniu w dniach 2-3 kwietnia 2001 r. /
3019   2001200088681 T.8868 Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym / Gołembska, Elżbieta
3020   2001200151460 T.15146 Gospodarka elektroniczna / Januła, Eugeniusz.
3021   2001200190698 T.19069 III Kopernikańskie Dni Logistyki : temat przewodni : "Nowoczesne trendy w logistyce" : zbiór prac uczestników "III Kopernikańskich Dni Logistyki" /
3022   2001200118920 T.11892 Informatyczne narzędzia procesów logistycznych /
3023   2001200056987 T.5698 Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego / ADAMCZEWSKI, PIOTR
3024   2001200076084 T.7608 Informatyka dla logistyki / MAJEWSKI, JERZY
3025   2001200114144 T.11414 Informatyka dla logistyki / Majewski, Jerzy
3026   2001200001642 T.164 Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw / GOŁEMBSKA, ELŻBIETA
3027   2001200119194 T.11919 Infrastruktura logistyczna / Kowalska-Napora, Ewa
3028   2001200140853 T.14085 Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 2, Infrastruktura punktowa - magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe / Markusik, Sylwester.
3029   2004200018313 Tc.1831 IV edycja.
3030   2001200124884 T.12488 Kierunki rozwoju obsługi logistycznej /
3031   2001200050657 T.5065 Kody kreskowe : rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania /
3032   2001200136351 T.13635 Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie /
3033   2001200110719 T.11071 Kompendium wiedzy o logistyce /
3034   2001200090981 T.9098 Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania / MAŃKOWSKI, CEZARY
3035   2001200076114 T.7611 Koszty logistyki przedsiębiorstw / Twaróg, Jan.
3036   2001200072697 T.7269 Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw / KISPERSKA-MOROŃ, DANUTA
3037   2001200109584 T.10958 Laboratorium logistyczno-spedycyjne / Kacperczyk, Radosław.
3038   2001200023958 T.2395 Logistics '98 T.2, Obrady panelowe /
3039   2001200083518 T.8351 Logistics 2004 : sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim : materiały pokonferencyjne : Polski Kongres Logistyczny, Poznań 19-21.05.2004 /
3040   2001200101564 T.10156 Logistics 2008 : nowe wyzwania - nowe rozwiazania : Polski Kongres Logistyczny, Poznań 7-9 maja 2008 : materiały konferencyjne /
3041   2001200118579 T.11857 LOGISTICS 2010 : logistyka wobec nowych wyzwań : Polski Kongres Logistyczny, Poznań, 12-14 maja 2010 : materiały konferencyjne /
3042   2001200043239 T.4323 Logistyczna obsługa klienta / Kempny, Danuta.
3043   2001200011351 T.1135 Logistyczne aspekty przepływu ładunków niebezpiecznych. KOS BARBARA
3044   2001200192272 T.19227 Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku / Jezierski, Andrzej
3045   2001200193903 T.19390 Logistyczny łańcuch tworzenia wartości / Blaik, Piotr.
3046   2001200006043 T.604 Logistyka : wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa / MILEWSKA, BEATA
3047   2001200040511 T.4051 Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Blaik, Piotr.
3048   2001200071270 T.7127 Logistyka : poradnik praktyczny / SARJUSZ-WOLSKI, ZDZISŁAW
3049   2001200072703 T.7270 Logistyka : podstawy procesów logistycznych / MOKRZYSZCZAK, HALINA
3050   2001200102240 T.10224 Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie : zarys teorii i praktyki /
3051   2001200109867 T.10986 Logistyka : wybrane zagadnienia /
3052   2001200112683 T.11268 Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Blaik, Piotr.
3053   2001200113987 T.11398 Logistyka : teoria i praktyka. [Cz.] 1 /
3054   2001200113994 T.11399 Logistyka : teoria i praktyka. [Cz.] 2 /
3055   2001200114885 T.11488 Logistyka : systemy, modelowanie, informatyzacja / Korczak, Jerzy
3056   2001200129605 T.12960 Logistyka : współczesne wyzwania /
3057   2001200141836 T.14183 Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie /
3058   2001200149702 T.14970 Logistyka : infrastruktura, sieci, strategie / Korczak, Jerzy
3059   2001200196539 T.19653 Logistyka : nauka - badania - rozwój / Mindur, Maciej.
3060   2001200024894 T.2489 Logistyka / Ciesielski, Marek.
3061   2001300001634 TM.163 Logistyka / NIZIŃSKI, STANISŁAW
3062   2001200077456 T.7745 Logistyka / KAPUSTA, FRANCISZEK
3063   2001200123764 T.12376 Logistyka /
3064   2001200189845 T.18984 Logistyka a bezpieczeństwo : analiza wybranych problemów /
3065   2001200109737 T.10973 Logistyka a rozwój regionu / Kaźmierski, Jan
3066   2001200109898 T.10989 Logistyka ekonomiczna : procesy logistyczne / Ficoń, Krzysztof
3067   2001200185885 T.18588 Logistyka i zarządzanie w systemach transportowych 2004 : modelowanie, finansowanie i funkcjonowanie centrów logistycznych : praca zbiorowa /
3068   2001200193910 T.19391 Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Ficoń, Krzysztof
3069   2001200015861 T.1586 Logistyka marketingowa : organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw / SZCZEPANKIEWICZ WŁADYSŁAW
3070   2001200097188 T.9718 Logistyka marketingowa / Christopher, Martin
3071   2001200195600 T.19560 Logistyka miasta / Szołtysek, Jacek.
3072   2001200186097 T.18609 Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe w decyzjach przestrzennych / Kauf, Sabina.
3073   2001200100673 T.10067 Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania / Tundys, Blanka.
3074   2001200144165 T.14416 Logistyka miejska : teoria i praktyka / Tundys, Blanka.
3075   2001200105173 T.10517 Logistyka miejska / Szymczak, Maciej.
3076   2001200187056 T.18705 Logistyka międzynarodowa : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania / Gołembska, Elżbieta
3077   2001200034633 T.3463 Logistyka międzynarodowa /
3078   2001200082320 T.8232 Logistyka międzynarodowa / GOŁEMBSKA, ELŻBIETA
3079   2001200057359 T.5735 Logistyka międzynarodowa / PŁACZEK, EWA
3080   2001200103391 T.10339 Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej /
3081   2001200197833 T.19783 Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej /
3082   2001200079283 T.7928 Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce /
3083   2001200114892 T.11489 Logistyka morska : statki, porty, spedycja / Ficoń, Krzysztof
3084   2001200077579 T.7757 Logistyka odpadów Tom 1, Procesy logistyczne w gospodarce odpadami / BENDKOWSKI, JÓZEF
3085   2001200142482 T.14248 Logistyka odzysku w opakowalnictwie / Michniewska, Katarzyna.
3086   2001200114038 T.11403 Logistyka ogólna / Niziński, Stanisław
3087   2001200072550 T.7255 Logistyka on-line : zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej : praca zbiorowa /
3088   2001200031342 T.3134 Logistyka ponad granicami : praca zbiorowa w ramach programu Interreg II /
3089   2001200195617 T.19561 Logistyka procesów produkcji / Rudawska, Anna.
3090   2001200076121 T.7612 Logistyka produkcji : praca zbiorowa /
3091   2001200119491 T.11949 Logistyka produkcji : teoria i praktyka /
3092   2001200123467 T.12346 Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja /
3093   2001200125034 T.12503 Logistyka produkcji / Matuszek, Józef
3094   2001200114632 T.11463 Logistyka przyszłości /
3095   2001200099960 T.9996 Logistyka stosowana : metody, techniki, analizy. Cz. 1 Bendkowski, Józef
3096   2001200099977 T.9997 Logistyka stosowana : metody, techniki, analizy. Cz.2 Bendkowski, Józef
3097   2001200140907 T.14090 Logistyka stosowana : metody, techniki, analizy. Cz. 1 / Bendkowski, Józef
3098   2001200140914 T.14091 Logistyka stosowana : metody, techniki, analizy. Cz. 2 / Bendkowski, Józef
3099   2001200195624 T.19562 Logistyka stosowana /
3100   2001200108105 T.10810 Logistyka techniczna : infrastruktura logistyczna / Ficoń, Krzysztof
3101   2001200112171 T.11217 Logistyka transportowa w przykładach i zadaniach / Cisowski, Tadeusz.
3102   2001200130540 T.13054 Logistyka w bezpieczeństwie / Szymonik, Andrzej.
3103   2001200090134 T.9013 Logistyka w biznesie : pr. zbior. /
3104   2001200196218 T.19621 Logistyka w biznesie międzynarodowym / Banaszyk, Piotr.
3105   2001200107573 T.10757 Logistyka w gospodarce światowej / Gołembska, Elżbieta
3106   2001200007873 T.787 Logistyka w handlu i przemyśle / TONNDORF, HANS G.
3107   2001200086229 T.8622 Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej /
3108   2001200104176 T.10417 Logistyka w obiektach hotelowych oraz gastronomicznych : skrypt / Popielas, Jan Piotr.
3109   2001300012586 TM.1258 Logistyka w Polsce : raport 2002 : praca zbiorowa /
3110   2001200101557 T.10155 Logistyka w Polsce : raport 2007 : praca zbiorowa /
3111   2001200114212 T.11421 Logistyka w Polsce : raport 2009 /
3112   2001200136405 T.13640 Logistyka w Polsce : raport 2011 /
3113   2001200071010 T.7101 Logistyka w praktyce : studia przypadków firm polskich i obcych /
3114   2001200081989 T.8198 Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw / SZYMCZAK, MACIEJ
3115   2001200118494 T.11849 Logistyka w przedsiębiorstwie : wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym / Szymszal, Jan.
3116   2001200073250 T.7325 Logistyka w przedsiębiorstwie / SKOWRONEK, CZESŁAW
3117   2001200097522 T.9752 Logistyka w przedsiębiorstwie / Skowronek, Czesław.
3118   2001200119590 T.11959 Logistyka w przedsiębiorstwie / Skowronek, Czesław.
3119   2001200127410 T.12741 Logistyka w przedsiębiorstwie / Pisz, Iwona.
3120   2001200022234 T.2223 Logistyka w strategiach firm / CIESIELSKI, MAREK
3121   2001200059391 T.5939 Logistyka w teorii i praktyce / Abt, Stefan
3122   2001200022272 T.2227 Logistyka w zarządzaniu marketingiem. KRAWCZYK STANISŁAW
3123   2001200194047 T.19404 Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
3124   2001200076633 T.7663 Logistyka we współczesnym zarządzaniu /
3125   2001200125041 T.12504 Logistyka zaopatrzenia / Matuszek, Józef
3126   2001200090776 T.9077 Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie BENDKOWSKI, JÓZEF
3127   2001200125058 T.12505 Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie / Bendkowski, Józef
3128   2001200107696 T.10769 Logistyka zwrotna = Reverse logistics / Szołtysek, Jacek.
3129   2001200073267 T.7326 Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego / CHABEREK, MIROSŁAW
3130   2001200004582 T.458 Marketing i logistyka na rynku środków produkcji. WOJCIECHOWSKI TADEUSZ
3131   2001200090400 T.9040 Mierniki i wskaźniki logistyczne / TWARÓG, JAN
3132   2001200081453 T.8145 Mierniki i wskaźniki logistyczne / TWARÓG, JAN
3133   2001200186660 T.18666 Modelowanie logistyki miejskiej /
3134   2001200114526 T.11452 Nowoczesna logistyka / Murphy, Paul Regis.
3135   2001200107610 T.10761 Nowoczesne rozwiązania w logistyce /
3136   2001200106491 T.10649 Nowoczesne technologie w logistyce /
3137   2001200143953 T.14395 Nowoczesne technologie w logistyce / Kuck, Jerzy.
3138   2001200078408 T.7840 Obsługa logistyczna sektora handlu : uwarunkowania i kierunki zmian / SZCZEPANKIEWICZ, WŁADYSŁAW
3139   2001200023927 T.2392 Opakowania w systemach logistycznych KORZENIOWSKI ANDRZEJ
3140   2001200106842 T.10684 Organizacja i kontrola jako szczególnie efektywne instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego / Owczarski, Sławomir.
3141   2001200101571 T.10157 Planowanie logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Śliwczyński, Bogusław.
3142   2001200158056 T.15805 Planowanie logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Śliwczyński, Bogusław.
3143   2001200094903 T.9490 Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki / Gołembska, Elżbieta
3144   2001200107757 T.10775 Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki /
3145   2001200188848 T.18884 Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki /
3146   2001200094330 T.9433 Podstawy logistyki : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk : praca zbiorowa /
3147   2001200106897 T.10689 Podstawy logistyki : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej / Grzybowska, Katarzyna.
3148   2001200108099 T.10809 Podstawy logistyki : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk : praca zbiorowa /
3149   2001200067006 T.6700 Podstawy logistyki / KURIATA, ANDRZEJ
3150   2001200094453 T.9445 Podstawy logistyki / Gołembska, Elżbieta
3151   2001300055118 TM.5511 Podstawy logistyki / Kuriata, Andrzej.
3152   2001200109676 T.10967 Podstawy logistyki / Zamkowska, Stanisława.
3153   2001200112201 T.11220 Podstawy logistyki / Kupiec, Leszek
3154   2001200110054 T.11005 Podstawy logistyki miejskiej / Szołtysek, Jacek.
3155   2001200084270 T.8427 Podstawy opakowalnictwa towarów / LISIŃSKA-KUŚNIERZ, MAŁGORZATA
3156   2001200088230 T.8823 Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie / KISPERSKA-MOROŃ, DANUTA
3157   2001200006142 T.614 Podstawy symulacji komputerowej w logistyce / MILEWSKI, DARIUSZ
3158   2001200079467 T.7946 Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach / FERTSCH, MAREK
3159   2001200084652 T.8465 Postęp techniczny w opakowalnictwie /
3160   2001200040542 T.4054 Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych / KUBICKI, JERZY
3161   2001200103216 T.10321 Procesy i projekty logistyczne /
3162   2001200066436 T.6643 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie / FICOŃ, KRZYSZTOF
3163   2001200123689 T.12368 Projektowanie procesów logistycznych : monografia / Kowalska-Napora, Ewa
3164   2001200196027 T.19602 Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie / Sadowska, Beata Helena.
3165   2001200111242 T.11124 Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Biernacki, Michał.
3166   2001200130182 T.13018 Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych / Milewski, Dariusz
3167   2001200092343 T.9234 Sieci logistyczne : teorie, modele, badania ŁUPICKA, ANNA
3168   2001200071027 T.7102 Sieci logistyczne /
3169   2001300067999 TM.6799 Słownik terminologii logistycznej /
3170   2001200027949 T.2794 Strategia zarządzania zaopatrzeniem : praktyka logistyki biznesu / Sarjusz-Wolski, Zdzisław
3171   2001200015601 T.1560 Strategie logistyczne przedsiębiorstw. CIESIELSKI MAREK
3172   2001200109690 T.10969 Technologie informatyczne w logistyce / Szymonik, Andrzej.
3173   2001200196140 T.19614 Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw /
3174   2001200002984 T.298 Terminologia logistyczna : aneks : pojęcia i ich definicje : terminy kluczowe: logistyka, sterowanie przepływem dóbr, planowanie , marketing, usługi, fizyczna dystrybucja, transport, manipulacja mate riałami, elektroniczna wymiana danych (EDI), rozwój, produkcja, zakupy /
3175   2001200113895 T.11389 Towaroznawstwo dla logistyki : wybrane problemy /
3176   2001200003066 T.306 Transport - logistyka : [towary, informacje, środki] / Tarkowski, Jerzy
3177   2001200038969 T.3896 Transport wewnętrzny w systemach logistycznych : wybrane zagadnienia / FIJAŁKOWSKI, JANUSZ
3178   2001200196461 T.19646 Trzynaście wykładów z logistyki / Ficoń, Krzysztof
3179   2001200192739 T.19273 Vademecum logistyki / Kauf, Sabina.
3180   2001200090127 T.9012 Współczesne kierunki rozwoju logistyki : praca zbiorowa /
3181   2001200014161 T.1416 Wstęp do logistyki / DWILIŃSKI, LECH
3182   2001200189418 T.18941 Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki /
3183   2001200143298 T.14329 Wybrane zagadnienia logistyki / Liberko, Igor.
3184   2001200075537 T.7553 Wybrane zagadnienia z logistyki / KORDEL, ZDZISŁAW
3185   2001200186875 T.18687 Wymiary logistyki - aspekt transportowy /
3186   2001200186868 T.18686 Wymiary logistyki - ujęcie holistyczne /
3187   2001200092800 T.9280 Zagadnienia logistyki w przykładach : studia przypadków
3188   2001200194122 T.19412 Zakupy w przedsiębiorstwie : negocjacje, procedury i umowy z dostawcami / Budzyński, Wojciech.
3189   2001200077654 T.7765 Zakupy zaopatrzeniowe / Lysons, Kenneth.
3190   2001200129766 T.12976 Zarys logistyki przedsiębiorstwa / Michlowicz, Edward.
3191   2001200090769 T.9076 Zarys mikrologistyki / FICOŃ, KRZYSZTOF
3192   2001200072956 T.7295 Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży / Schary, Philip B.
3193   2001200027970 T.2797 Zarządzanie produktem w logistyce przedsiębiorstw / Gołembska, Elżbieta
3194   2001200190957 T.19095 Zarządzanie projektami w logistyce / Pisz, Iwona.
 
Geografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3195   2001200075315 T.7531 Geografia ekonomiczna : świat i Polska / MICHAŁKÓW, IRENEUSZ
3196   2001200088438 T.8843 Geografia ekonomiczna : ujęcie dynamiczne / DOMAŃSKI, RYSZARD
3197   2001200088032 T.8803 Geografia ekonomiczna : zarys teoretyczny / KUCIŃSKI, KAZIMIERZ
3198   2001200093111 T.9311 Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej
3199   2001200115462 T.11546 Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej /
3200   2001200197932 T.19793 Geografia fizyczna świata / Makowski, Jerzy
3201   2001200071492 T.7149 Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa /
3202   2001200033070 T.3307 Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa /
3203   2001200098444 T.9844 Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa /
3204   2001200130083 T.13008 Geografia osadnictwa / Szymańska, Daniela
3205   2001200082900 T.8290 Geografia Polski : w kraju ojców / HARASIMIUK, KRYSTYNA
3206   2001200113154 T.11315 Geografia regionalna świata : wielkie regiony /
3207   2001200032875 T.3287 Geografia społeczno-ekonomiczna : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych / Skrzypczak, Władysław.
3208   2001200031694 T.3169 Geografia turystyczna świata Cz.1 /
3209   2001200031700 T.3170 Geografia turystyczna świata Cz.2 /
3210   2001200097195 T.9719 Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa /
3211   2001200132995 T.13299 Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny /
3212   2001300000880 TM.88 Repetytorium z geografii gospodarczej : praca zbiorowa /
3213   2001200031120 T.3112 Słownik geograficzno-krajoznawczo Polski /
3214   2001200001727 T.172 Słownik geografii transportu i łączności / MAZUR EUGENIUSZ
 
Jakość
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3215   2001200059520 T.5952 Doskonalenie zarządzania jakością / JAZDON, ANDRZEJ
3216   2001200073502 T.7350 Droga przedsiębiorstwa do uzyskania certyfikatu ISO 9000 [International Organization for Standarization] : praktyczny poradnik menedżera / WIŚNIEWSKA, MAŁGORZATA
3217   2001200023828 T.2382 Europejski kontekst zarządzania jakością / WASILEWSKI, LESŁAW
3218   2001200193873 T.19387 Hoshin Kanri : strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia / Hutchins, David C.
3219   2001200083716 T.8371 ISO - system zarządzania jakością / system zarządznia jakością / Srzednicki, Andrzej.
3220   2001200091179 T.9117 ISO - system zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach / Srzednicki, Andrzej.
3221   2001200071133 T.7113 ISO [International Standard Organization] - system zapewnienia jakości / SRZEDNICKI, ANDRZEJ
3222   2001200029882 T.2988 ISO [International Standardization Organization] 14000 i ISO 9000. ROTHERY BRIAN
3223   2001200091940 T.9194 ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym KACHNIEWSKA, MAGDALENA
3224   2001200024801 T.2480 Jak utrzymać ISO [International Standardization Organization] 9000 : jak się przygotować do procesu ciągłej oceny i wykorzystać wszystkie z alety systemu jakości / THOMAS KEVIN
3225   2001200129575 T.12957 Jakość a outsourcing procesów w przedsiębiorstwie / Preus, Artur.
3226   2001200075711 T.7571 Jakość i efektywność / Skrzypek, Elżbieta
3227   2001200079368 T.7936 Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych : diagnoza, determinanty, segmentacja : praca zbiorowa /
3228   2001200085437 T.8543 Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania : praca zbiorowa praca zbiorowa /
3229   2001200032905 T.3290 Jakość w nowoczesnym zarządzaniu / JEDLIŃSKI, MARIUSZ
3230   2001200110078 T.11007 Jakość w procesie logistycznym / Karaś, Elżbieta
3231   2001200100109 T.10010 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Żemigała, Marcin.
3232   2001200106637 T.10663 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Żemigała, Marcin.
3233   2001200083723 T.8372 Jakość, środowisko i BHP w systemach zarządzania / Grudowski, Piotr.
3234   2001200087998 T.8799 Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością / KOWALCZYK, JERZY
3235   2001200110818 T.11081 Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością / Kowalczyk, Jerzy
3236   2001200188527 T.18852 Konsultant zarządzania jakością / Kowalczyk, Jerzy
3237   2001200107061 T.10706 Koszty jakości dla inżynierów / Szczepańska, Katarzyna
3238   2001200076916 T.7691 Kreowanie jakości : uwarunkowania, strategie, techniki / LISIECKA, KRYSTYNA
3239   2001200025136 T.2513 Menedżer jakości : rozwiązywanie problemów w praktyce przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
3240   2001200184352 T.18435 Menedżer jakości : praca zbiorowa /
3241   2001200111389 T.11138 Metody i techniki TQM / Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna.
3242   2001200096693 T.9669 Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy / Łuczak, Jacek
3243   2001200109133 T.10913 Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań / Ćwiklicki, Marek.
3244   2001200194917 T.19491 Metodyka pomiaru jakości usług / Panasiuk, Aleksander
3245   2001200055133 T.5513 Międzynarodowa certyfikacja jakości kształcenia / BARTZ, BRUNON
3246   2001200073496 T.7349 Normy ISO 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakości przedsiębiorstwa spożywczego / WIŚNIEWSKA, MAŁGORZATA
3247   2001200070563 T.7056 Normy ISO serii 9000:2000 : wymagania, analiza, wdrażanie / WIŚNIEWSKA, MAŁGORZATA
3248   2001200094033 T.9403 Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Karaszewski, Robert
3249   2001200090523 T.9052 Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością Myszewski, Jan M.
3250   2001200105418 T.10541 Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Myszewski, Jan M.
3251   2001200072499 T.7249 Podręcznik zarządzania jakością /
3252   2001200092688 T.9268 Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM [Total Quality Management]
3253   2001200060045 T.6004 Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM /
3254   2001200027666 T.2766 Podstawy zarządzania jakością / Dahlgaard, Jens J.
3255   2001200137815 T.13781 Podstawy zarządzania jakością / Szczepańska, Katarzyna
3256   2001200092787 T.9278 Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Frąś, Józef
3257   2001200196188 T.19618 Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Jakubiec, Marcin.
3258   2001200195761 T.19576 Przewodnik po metodzie QFD : projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment / Ćwiklicki, Marek.
3259   2001200133572 T.13357 Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie / Kolman, Romuald
3260   2001200082757 T.8275 Six Sigma : wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych / HARRY, MIKEL
3261   2001200146619 T.14661 Strategia zarządzania jakością / Tkaczyk, Stanisław.
3262   2001200134166 T.13416 Systemowe zarządzanie jakością : koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji / Miller, Piotr.
3263   2001200150579 T.15057 Systemy zarządzania jakością i środowiskiem /
3264   2001200083884 T.8388 Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw / HAFFER, RAFAŁ
3265   2001200103247 T.10324 Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach : vademecum menedżera jakości / Ziółkowski, Stanisław.
3266   2001200150586 T.15058 Systemy zarządzania jakością w organizacjach / Szkoda, Jerzy.
3267   2001200087813 T.8781 Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość : ISO 9001 - TQM / Kowalczyk, Jerzy
3268   2001200004100 T.410 Total Quality Management : kompleksowe zarządzanie jakością / STEINBECK, HANS H.
3269   2001200054914 T.5491 TQM [Total Quality Management] : teoria i praktyka / KARASZEWSKI, ROBERT
3270   2001200196072 T.19607 TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Szczepańska, Katarzyna
3271   2001200103230 T.10323 Wstęp do zarządzania jakością / Gajewski, Andrzej S.
3272   2001200127588 T.12758 Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej / Piasecka, Agnieszka
3273   2001200071102 T.7110 Zachowanie jakości produktu / KUBERA, HIERONIM
3274   2001200090837 T.9083 Zarządzanie jakością Cz.1 Systemy jakości w organizacji
3275   2001200090479 T.9047 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka Wawak, Sławomir
3276   2001200006302 T.630 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam
3277   2001200025105 T.2510 Zarządzanie jakością : podstawowe problemy i metody / IWASIEWICZ, ANDRZEJ
3278   2001200084935 T.8493 Zarządzanie jakością : koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego bizne su / KARASZEWSKI, ROBERT
3279   2001200027178 T.2717 Zarządzanie jakością : wybrane zagadnienia /
3280   2001200025129 T.2512 Zarządzanie jakością : poradnik menadżera / Chabiera, Joanna.
3281   2001200069239 T.6923 Zarządzanie jakością : jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska / LEWANDOWSKI, JERZY
3282   2001200073144 T.7314 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / HAMROL, ADAM
3283   2001200074172 T.7417 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / WAWAK, SŁAWOMIR
3284   2001200082788 T.8278 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / HAMROL, ADAM
3285   2001200083792 T.8379 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Urbaniak, Maciej
3286   2001200084188 T.8418 Zarządzanie jakością : praca zbiorowa /
3287   2001200099779 T.9977 Zarządzanie jakością : wybrane elementy / Prussak, Waldemar.
3288   2001200102608 T.10260 Zarządzanie jakością : standardy i zasady / Łunarski, Jerzy.
3289   2001200116346 T.11634 Zarządzanie jakością : w dążeniu do doskonałości / Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna.
3290   2001200132346 T.13234 Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia / Wawak, Sławomir
3291   2001200132629 T.13262 Zarządzanie jakością : standardy i zasady / Łunarski, Jerzy.
3292   2001200132636 T.13263 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zymonik, Zofia.
3293   2001200072529 T.7252 Zarządzanie jakością w administracji samorządowej / BUGDOL, MAREK
3294   2001200129780 T.12978 Zarządzanie jakością w logistyce : metody i narzędzia wspomagające : przykłady, zadania / Detyna, Beata.
3295   2001200109799 T.10979 Zarządzanie jakością w logistyce / Łunarski, Jerzy.
3296   2001200127700 T.12770 Zarządzanie jakością w logistyce / Łunarski, Jerzy.
3297   2001200157936 T.15793 Zarządzanie jakością w logistyce / Zimon, Dominik.
3298   2001200187353 T.18735 Zarządzanie jakością w logistyce / Biesok, Grzegorz
3299   2001200108501 T.10850 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie : ocena i uwarunkowania skuteczności / Zapłata, Sławomir Paweł.
3300   2001200083617 T.8361 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie / LISOWSKI, JERZY LECH
3301   2001200152351 T.15235 Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka / Bugdol, Marek
3302   2001200085505 T.8550 Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Opolski, Krzysztof.
3303   2001200088193 T.8819 Zarządzanie jakością według norm ISO [International Organization for Standarization] serii 9000:2000
3304   2001200103049 T.10304 Zarządzanie jakością z przykładami / Hamrol, Adam
3305   2001200088599 T.8859 Zarządzanie kosztami jakości : sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa / KISTER, AGNIESZKA
3306   2001200075476 T.7547 Zarządzanie przez jakość : koncepcje, metody, studia przypadków /
 
Historia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3307   2001200193514 T.19351 Akademicki Szczecin : XVI-XXI wiek /
3308   2001200151446 T.15144 Dzieje gospodarcze Polski / Morawski, Wojciech
3309   2001200001482 T.148 Gospodarka Polski w latach 1944-1989 : przemiany strukturalne / KALIŃSKI JANUSZ
3310   2001200197796 T.19779 Gospodarka za 100 lat : najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość /
3311   2001200082184 T.8218 Historia Europy /
3312   2001200131493 T.13149 Historia gospodarcza / Skodlarski, Janusz.
3313   2001200149672 T.14967 Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii : problemy metodologiczne /
3314   2001200071676 T.7167 Historia gospodarcza Polski / JEZIERSKI, ANDRZEJ
3315   2001200075445 T.7544 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan.
3316   2001200096501 T.9650 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan
3317   2001300029300 TM.2930 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo E.
3318   2001200100031 T.10003 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz
3319   2001200119811 T.11981 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz
3320   2001300001702 TM.170 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / KUKUŁKA, JÓZEF
3321   2001200185878 T.18587 Kronika kryzysów gospodarczych / Morawski, Wojciech
3322   2001200110184 T.11018 Pomorze Zachodnie w latach 1945 - 2005 : wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne : praca zbiorowa /
3323   2001200146640 T.14664 Szczecin wczesnośredniowieczny : Nadodrzańskie centrum / Kowalska, Anna Bogumiła.
3324   2001200033735 T.3373 Zarys historii gospodarczej Polski / SKODLARSKI, JANUSZ
3325   2001200033766 T.3376 Zarys historii gospodarczej XIX i XX w. / KALIŃSKI, JANUSZ
3326   2001200001819 T.181 Żołnierskim szlakiem przez Tobruk i Monte Cassino / Górski, Władysław
 
Rynek kapitałowy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3327   2001200049897 T.4989 Akcje : emisja, obrót, nadzór państwa / SZYMANOWSKA, ALICJA
3328   2001200135323 T.13532 Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen akcji : nowa koncepcja konstruowania prognoz jakościowych / Wiśniewska, Dorota
3329   2001200146725 T.14672 Analiza formacji na wykresach giełdowych : wprowadzenie / Bulkowski, Thomas N.
3330   2001200005107 T.510 Analiza fundamentalna / RITCHIE, JOHN C.
3331   2001200053382 T.5338 Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 / REILLY, FRANK K.
3332   2001200053399 T.5339 Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.2 / REILLY, FRANK K.
3333   2001200139710 T.13971 Analiza techniczna dla bystrzaków / Rockefeller, Barbara
3334   2001200093920 T.9392 Analiza techniczna rynków finansowych Murphy, John J.
3335   2001200131776 T.13177 Analiza techniczna rynków terminowych / Schwager, Jack D.
3336   2001200125324 T.12532 Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych / Zielonka, Piotr.
3337   2001200105227 T.10522 Business angels na rynku kapitałowym : motywacje, inwestowanie, efekty / Brzozowska, Krystyna
3338   2001200080326 T.8032 Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym / Tarczyński, Waldemar
3339   2001200063503 T.6350 Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia / CZEKAJ, JAN
3340   2001200125584 T.12558 Efektywność informacyjna rynku giełdowego / Wajda, Paweł.
3341   2001200085727 T.8572 Ekonomia dla inwestorów giełdowych / LEE, TIM
3342   2001200110221 T.11022 Finansowanie firm na rynkach zagranicznych / Nawrot, Wioletta.
3343   2001200021596 T.2159 Finansowe rynki kapitałowe : przypadek Polski lat dziewięćdziesiątych /
3344   2001200072093 T.7209 Fundamentalny portfel papierów wartościowych : nowa koncepcja analizy portfelowej / Tarczyński, Waldemar
3345   2001200095795 T.9579 Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta
3346   2001200111457 T.11145 Giełda : podstawy inwestowania / Zaremba, Adam.
3347   2001200131417 T.13141 Giełda : zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe / Dobosiewicz, Zbigniew
3348   2001200171109 T.17110 Giełda energii : strategie zarządzania rynkiem / WERON, ALEKSANDER
3349   2001200108365 T.10836 Giełda papierów wartościowych / Zaremba, Adam.
3350   2001200085710 T.8571 Giełda, wolność i pieniądze : poradnik spekulanta / THARP, VAN K.
3351   2001200131424 T.13142 Giełdowy rynek akcji a gospodarka : ujęcie funkcyjne / Kasprzak-Czelej, Anna.
3352   2001200115295 T.11529 Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich / Dziuba, Dariusz Tadeusz
3353   2001200124662 T.12466 Giełdy kapitałowe w Europie /
3354   2001200098826 T.9882 Giełdy towarowe od A do Z / Wasendorf, Russell R.
3355   2001200107955 T.10795 Giełdy w gospodarce KULPAKA, PAWEŁ
3356   2001200095382 T.9538 GPW - giełda papierów wartościowych w praktyce : podstawy inwestowania na GPW wyjaśnione "po ludzku" / Krzywda, Marcin.
3357   2001200135965 T.13596 Gra giełdowa : jak rozsądnie inwestować w pozbawionym rozsądku świecie / Cramer, Jim.
3358   2001200001437 T.143 Grupy kapitałowe w Polsce : praca zbiorowa /
3359   2001200099250 T.9925 Grupy kapitałowe w Polsce : praca zbiorowa /
3360   2001200076053 T.7605 Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym / Tarczyński, Waldemar.
3361   2001200187766 T.18776 Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce /
3362   2001200075131 T.7513 Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych / GRUSZCZYŃSKA-BROŻBAR, ELŻBIETA
3363   2001200131554 T.13155 Inwestorski marketing-mix : instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami / Mamcarz, Katarzyna Maria.
3364   2001200131561 T.13156 Inwestowanie na rynku akcji : jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie / Nawrocki, Tomasz
3365   2001200041754 T.4175 Inwestycje : analiza i zarządzanie / FRANCIS, JACK CLARK
3366   2001200077418 T.7741 Inwestycje finansowe / OSTROWSKA, ELŻBIETA
3367   2001200095436 T.9543 Inwestycje giełdowe : jak grać i wygrywać / Jagielnicki, Adam.
3368   2001200135996 T.13599 Jak działa giełda : poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących / Becket, Michael Ivan H.
3369   2001200146893 T.14689 Jak działa giełda : poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących / Becket, Michael Ivan H.
3370   2001200124952 T.12495 Kontrakty futures i opcje na frankfurckiej giełdzie Eurex : właściwości i wycena / Bartosiewicz, Aleksandra
3371   2001200196782 T.19678 List zastawny jako instrument rynku kapitałowego : na przykładzie Niemiec / Kanigowski, Krzysztof
3372   2001200034886 T.3488 Mądry inwestor : praktyczny poradnik / Graham, Benjamin
3373   2001200135934 T.13593 Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym : kryzys zarządzania spółkami / Bojańczyk, Mirosław.
3374   2001200141218 T.14121 Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
3375   2001200125898 T.12589 Mikrostruktura giełd papierów wartościowych / Doman, Małgorzata.
3376   2001200129384 T.12938 Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Urbański, Stanisław
3377   2001200141904 T.14190 Na krawędzi : opowieści o kryzysie : prawdziwe historie z Wall Street z magazynu Vanity Fair /
3378   2001200024641 T.2464 Narodowe Fundusze Inwestycyjne na giełdzie : książka zawiera informacje dotyczące rozwiązań legislacyjnych oraz wdr ażania Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych według stanu na 15 maja 1997 r / KOSTRZ-KOSTECKA ADA
3379   2001200128073 T.12807 NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw : systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju / Kordela, Dominika.
3380   2001200137679 T.13767 NewConnect : nowa szansa na duże zyski / Jagielnicki, Adam.
3381   2001200125980 T.12598 Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje : studium metodologiczno-empiryczne / Konarzewska, Iwona.
3382   2001300098740 TM.9874 Opcje giełdowe / FORD, DAVID
3383   2001200033315 T.3331 Papiery wartościowe /
3384   2001200132933 T.13293 Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Antkiewicz, Sławomir.
3385   2001200144004 T.14400 Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne / Sundaresan, Suresh M.
3386   2001200145544 T.14554 Pieniądz, rynek, giełda /
3387   2001200060861 T.6086 Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela / FRANCIS, JACK CLARK
3388   2001200095443 T.9544 Podstawy inwestowania na giełdach towarowych / Drewiński, Marek.
3389   2001200110160 T.11016 Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych / Jajuga, Krzysztof
3390   2001200104039 T.10403 Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje : [przewodnik dla początkujących inwestorów] / Mejszutowicz, Krzysztof.
3391   2001200001420 T.142 Polski rynek kapitałowy : instrumenty, uczestnicy, inwestycje / NOWAK, KRZYSZTOF
3392   2001200014420 T.1442 Polski rynek kapitałowy / MADEJ, ZBIGNIEW
3393   2001200070518 T.7051 Polskie grupy kapitałowe : perspektywa europejska : praca zbiorowa /
3394   2001200133015 T.13301 Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny / Ostrowska, Elżbieta
3395   2001200068751 T.6875 Projekcja rozwoju rynków : kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pienię żnego do roku 2005 : praca zbiorowa /
3396   2001200014123 T.1412 Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce : praca zbiorowa /
3397   2001200113086 T.11308 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego / Pastusiak, Radosław.
3398   2001200141362 T.14136 Psychologia inwestora giełdowego : [wprowadzenie do behawioralnych finansów] / Zaleśkiewicz, Tomasz.
3399   2001200095269 T.9526 Rynek kapitałowy : mechanizm, funkcjonowanie, podmioty : praca zbiorowa
3400   2001200096327 T.9632 Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzeć powinien / Tarczyński, Waldemar
3401   2001200093838 T.9383 Rynek kapitałowy : funkcjonowanie i metody oceny Ostrowska, Elżbieta
3402   2001200060755 T.6075 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konf. naukowa zorg. przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydz. Na uk Ekonomicznych i Zarządzania,Międzyzdroje, 21-23.09.2000 r. . Cz.1 /
3403   2001200060762 T.6076 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. Cz.2, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 21-23 września 2000 r.
3404   2001200083105 T.8310 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 5-7 września 2004 r. Cz. 2 /
3405   2001200083099 T.8309 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 5-7 września, 2004 r. Cz. 1 /
3406   2001200096310 T.9631 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. Cz.1, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r.
3407   2001200101410 T.10141 Rynek kapitałowy i jego rozwój / Nawrot, Wioletta.
3408   2001200080791 T.8079 Rynek kapitałowy w Polsce Al-Kaber, Munir
3409   2001200043918 T.4391 Rynek kapitałowy w Polsce : narodziny, pierwsze dziesięciolecie, perspektywy / DUSZA, MIROSŁAW
3410   2001200095313 T.9531 Rynek kapitałowy w przededniu integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa
3411   2001200069833 T.6983 Rynek obligacji : wprowadzenie /
3412   2001200186400 T.18640 Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Pawłowski, Maciej
3413   2001200096372 T.9637 Rynek opcji walutowych w Polsce : [spekulacja walutowa, zarządzanie portfelem opcji walutowych, specyfika Polski jako rynku wschodzącego] / Mielus, Piotr
3414   2001200092442 T.9244 Rynek papierów wartościowych : wybrane zagadnienia KOMAJDA, EWA
3415   2001200100574 T.10057 Rynek papierów wartościowych / Bień, Witold
3416   2001200094477 T.9447 Rynek papierów wartościowych strefy euro /
3417   2001200071188 T.7118 Rynek papierów wartościowych w Polsce : wybrane problemy /
3418   2001200073939 T.7393 Rynek papierów wartościowych w Polsce / SOCHA, JACEK
3419   2001200074530 T.7453 Rynek pieniężny i kapitałowy : podstawy teorii i praktyki / PRONIEWSKI, MAREK
3420   2001200076640 T.7664 Rynek pieniężny i kapitałowy : praca zbiorowa /
3421   2001200015502 T.1550 Rynek, giełda, inwestycje / SOCHA, JACEK
3422   2001200075568 T.7556 Rynki finansowe wobec procesów globalizacji /
3423   2001200086489 T.8648 Rynki papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej / SAMBORSKI, ADAM
3424   2001200133619 T.13361 Ryzyko rynku akcji / Mentel, Grzegorz.
3425   2001200145674 T.14567 Sprzedaż i krótka sprzedaż : realizowanie zysków, cięcie strat i zarabianie na spadkach / Elder, Alexander
3426   2001200132322 T.13232 Strategie inwestycyjne : jak z głową zarabiać na giełdzie / Jagielnicki, Adam.
3427   2001200127168 T.12716 Strategie inwestycyjne / Jóźwicki, Rafał
3428   2001200134104 T.13410 Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce : w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania / Chojnacka, Ewa
3429   2001200043420 T.4342 Sukces na giełdzie : 24 lekcje skutecznego inwestowania / O'NEILL, WILLIAM
3430   2001200050749 T.5074 System informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Nowicki, Adam
3431   2001200095498 T.9549 Sztuka wyboru akcji : dziesięć skutecznych sposobów / Koch, Richard
3432   2001200132339 T.13233 Świadomy inwestor : odkrywanie ukrytego potencjału spółki / Zaremba-Śmietański, Paweł.
3433   2001200127182 T.12718 Światowy rynek kapitału : wybrane zagadnienia : uwarunkowania, doświadczenia, perspektywy /
3434   2001200134265 T.13426 Trader doskonały : jak zarabiać na dobrych i złych rynkach / Tharp, Van K.
3435   2001200138188 T.13818 Trader Vic : metody mistrza Wall Street / Sperandeo, Victor.
3436   2001200138171 T.13817 Trader Vic II : zasady profesjonalnej spekulacji / Sperandeo, Victor.
3437   2001200141225 T.14122 Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych / Nawrot, Wioletta.
3438   2001200071300 T.7130 Underwriting : gwarantowanie emisji akcji / Walkiewicz, Rafał.
3439   2001200134340 T.13434 Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego / Mentel, Grzegorz.
3440   2001200145742 T.14574 Venture capital - sposoby dezinwestycji / Zasępa, Piotr.
3441   2001200078767 T.7876 Warranty opcyjne jako sposób na ryzyko giełdowe / PRUCHNICKA-GRABIAS, IZABELA
3442   2001200132377 T.13237 Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych / Figura, Piotr Ryszard.
3443   2001200100505 T.10050 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Piotr
3444   2001200147258 T.14725 Wojny walutowe : nadejście kolejnego globalnego kryzysu / Rickards, James.
3445   2001200123252 T.12325 Wpływ czynników behawioralnych na rynkową wycenę akcji : ujęcie ilościowe / Majewski, Sebastian.
3446   2001200047930 T.4793 Wstęp do analizy papierów wartościowych. KLEIN PETER J.
3447   2001200102288 T.10228 Wybrane problemy oceny i analizy działalności spółek giełdowych / Engelhardt, Juliusz.
3448   2001200132520 T.13252 Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym / Horbaczewska, Bożena.
3449   2001200132728 T.13272 Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity / Zasępa, Piotr.
3450   2001200106583 T.10658 Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie / Kalinowski, Marcin.
3451   2001200058103 T.5810 Zasady funkcjonowania giełdy : komentarz, ustawa o obligacjach, ustawa prawo o publicznym obrocie pap ierami wartościowymi, ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię biorstw państwowych, ustawa o funduszach inwestycyjnych /
3452   2001200069710 T.6971 Zawód inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / ELDER, ALEXANDER
3453   2001200138522 T.13852 Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną / Ostaszewski, Janusz
 
Analiza finansowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3454   2001200085161 T.8516 Analiza ekonomiczna firmy : pełna przykładowa analiza dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność produkcyjną, handlową i usługową na wielu segmentach rynku / SASIN, WIESŁAW ZYGMUNT
3455   2001200124242 T.12424 Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Borowiecki, Ryszard
3456   2001200064173 T.6417 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
3457   2001200099755 T.9975 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
3458   2001200093517 T.9351 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
3459   2001200080746 T.8074 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
3460   2001200144066 T.14406 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / Ajdacki, Michał.
3461   2001200033506 T.3350 Analiza ekonomiczno-finansowa firmy / LESZCZYŃSKI, ZDZISŁAW
3462   2001200113956 T.11395 Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw / Gąsiorkiewicz, Lech
3463   2001200031595 T.3159 Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa : zbiór przykładów i zadań /
3464   2001200079993 T.7999 Analiza ekonomiczno-finansowa spółki / Leszczyński, Zdzisław
3465   2001200089817 T.8981 Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym Gołębiowski, Grzegorz
3466   2001200044489 T.4448 Analiza finansowa : problemy metodyczne w ujęciu praktycznym / DUDYCZ, TADEUSZ
3467   2001200061226 T.6122 Analiza finansowa : materiały do ćwiczeń /
3468   2001200107863 T.10786 Analiza finansowa : w teorii i w praktyce / Gołębiowski, Grzegorz
3469   2001200035050 T.3505 Analiza finansowa / DUDYCZ, TADEUSZ
3470   2001200100512 T.10051 Analiza finansowa banku / Kopiński, Adam.
3471   2001200130045 T.13004 Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego / Filipiak-Dylewska, Beata
3472   2001200107979 T.10797 Analiza finansowa i opodatkowanie przedsiębiorstw : studium przypadków /
3473   2001200114847 T.11484 Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Dudycz, Tadeusz.
3474   2001200084904 T.8490 Analiza finansowa podmiotów gospodarczych / SIUDEK, TOMASZ
3475   2001200092879 T.9287 Analiza finansowa przedsiębiorstwa Dynus, Magdalena
3476   2001200081125 T.8112 Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne /
3477   2001200097386 T.9738 Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne /
3478   2001200111587 T.11158 Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne /
3479   2001200144028 T.14402 Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Gabrusewicz, Wiktor
3480   2001200094682 T.9468 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Pomykalska, Bożyna.
3481   2001200144035 T.14403 Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
3482   2001200190773 T.19077 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Golej, Robert.
3483   2001200033131 T.3313 Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach /
3484   2001200061233 T.6123 Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach /
3485   2001200084706 T.8470 Analiza finansowa w oparciu o informację dodatkową / RYBICKI, PIOTR
3486   2001200093524 T.9352 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Bednarski, Lech
3487   2001200107849 T.10784 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Kotowska, Beata.
3488   2001200109393 T.10939 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Kotowska, Beata.
3489   2001200131769 T.13176 Analiza finansowa w