KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czytelnia WZiEU


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001200188176 T.18817 Dystrybucja usług medycznych : zagadnienia ekonomiczne i etyczne / Dolan, Paul
2   2001200140051 T.14005 Ekonomia w ochronie zdrowia / Morris, Stephen.
3   2001200188480 T.18848 Jakość usług medycznych : ocena statystyczna, podstawy metodyczne / Detyna, Beata.
4   2001200171130 T.17113 Koncepcja systemu informacji marketingowej w zarządzaniu zdrowiem publicznym / Hołub-Iwan, Joanna.
5   2001200189838 T.18983 Marketing w ochronie zdrowia /
6   2001200177392 T.17739 Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej : podręcznik dla studentów Studiów Podyplomowych : praca zbiorowa /
7   2001200144325 T.14432 Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych : przekształcenia, struktura, zasady działania / Mokrzycka, Anna
8   2001200171376 T.17137 System ochrony zdrowia : problemy i możliwości ich rozwiązań /
9   2001200171383 T.17138 Systemy zdrowotne : zarys problematyki / Włodarczyk, Cezary
10   2001200141669 T.14166 W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia / Niżnik, Joanna.
11   2001200097119 T.9711 Wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw / Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.
 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
12   2001200029059 T.2905 Wprowadzenie do badań operacyjnych. KOZUBSKI JERZY JAROSŁAW
 
Zarządzanie wiedzą
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
13   2001200179808 T.17980 Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą - koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania / Krok, Ewa.
14   2001200188374 T.18837 Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce : wybrane zagadnienia /
15   2001200187155 T.18715 Innowacyjne zarządzanie wiedzą / Fazlagić, Amir Jan
16   2001200115998 T.11599 Know-how w działaniu : jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą / Fazlagić, Amir Jan.
17   2001200118074 T.11807 Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce / Mazur, Jolanta.
18   2001200070761 T.7076 Korporacyjne bazy wiedzy / ZALIWSKI, ANDRZEJ
19   2001200118104 T.11810 Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji
20   2001200079818 T.7981 Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / DOBIJA, DOROTA
21   2001200200670 T.20067 Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą / Flaszewska, Sylwia.
22   2001200093067 T.9306 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę
23   2001200076626 T.7662 Przewodnik po zarządzaniu wiedzą : e-biznes i zastosowania CRM / TIWANA, AMRIT
24   2001200124129 T.12412 Strategie zarządzania wiedzą : modele teoretyczne i praktyczne / Gruszczyńska-Malec, Grażyna.
25   2001200118036 T.11803 Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy /
26   2001200084348 T.8434 Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / ŁOBEJKO, STANISŁAW
27   2001200070778 T.7077 Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji /
28   2001200118302 T.11830 Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu / Łosiewicz, Małgorzata.
29   2001200117718 T.11771 Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy /
30   2001200086571 T.8657 Zarządzanie wiedzą (knowledge management) / GLADSTONE, BRIAN
31   2001200103223 T.10322 Zarządzanie wiedzą /
32   2001200127847 T.12784 Zarządzanie wiedzą / Trajer, Jędrzej J.
33   2001200127854 T.12785 Zarządzanie wiedzą /
34   2001200186714 T.18671 Zarządzanie wiedzą projektową / Wyrozębski, Paweł.
35   2001200186134 T.18613 Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka /
36   2001200070785 T.7078 Zarządzanie wiedzą w organizacji / PROBST, GILBERT
37   2001200083532 T.8353 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach / Grudzewski, Wiesław Maria
38   2001200088650 T.8865 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
39   2001200127861 T.12786 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka / Gierszewska, Grażyna.
40   2001200084386 T.8438 Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych /
41   2001200106712 T.10671 Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
42   2001200152375 T.15237 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki /
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
43   2001200185250 T.18525 Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur
44   2001200185434 T.18543 Historia filozofii : wybór testów /
45   2001200086205 T.8620 Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i komentarze / TYBURSKI, WŁODZIMIERZ
46   2001200032844 T.3284 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
47   2001200032851 T.3285 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
48   2001200032868 T.3286 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
49   2001200148927 T.14892 Logika odkrycia naukowego / Popper, Karl Raimund
50   2001200125065 T.12506 Logos, mit i ratio : wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku / Trzcińska, Izabela.
51   2001200147012 T.14701 Nadużycie rozumu / Hayek, Friedrich August von
52   2001200036781 T.3678 Traktat o dobrej robocie / Kotarbiński, Tadeusz
 
Innowacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
53   2001200118012 T.11801 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw /
54   2001200084812 T.8481 Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim /
55   2001200110115 T.11011 Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy : rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych / Matusiak, Krzysztof B.
56   2001200145308 T.14530 Cykl popularności : wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie / Fenn, Jackie.
57   2001200140556 T.14055 Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Janasz, Władysław
58   2001200140563 T.14056 DNA innowatora : jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów / Dyer, Jeff.
59   2001200181160 T.18116 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
60   2001200128059 T.12805 Droga innowacji / Lachowski, Sławomir.
61   2001200190063 T.19006 Dyfuzja innowacji : jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług / Klincewicz, Krzysztof.
62   2001200150449 T.15044 Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów / Markowska, Małgorzata
63   2001200118029 T.11802 Dynamiczny wskaźnik innowacyjności : metoda badania innowacyjności / Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof
64   2001200177460 T.17746 Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim : analiza silnych i słabych stron / Mikołajczyk, Grzegorz.
65   2001200190575 T.19057 Finansowanie działalności innowacyjnej / Prystrom, Joanna Ewa.
66   2001200119057 T.11905 Innowacja albo śmierć : bij swoje rekordy w życiu i w pracy / Collis, Jack.
67   2001400759343 TS.75934 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka i zasady / DRUCKER PETER F.
68   2001200118043 T.11804 Innowacje : napęd wzrostu / Christensen, Clayton M.
69   2001200118050 T.11805 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
70   2001200031199 T.3119 Innowacje a mała firma / STAWASZ, EDWARD
71   2001200145391 T.14539 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
72   2001200092374 T.9237 Innowacje i konkurencyjność ŚWITALSKI, WŁADYSŁAW
73   2001200093166 T.9316 Innowacje i kreatywność NIEDZIELSKI, PIOTR
74   2001200131516 T.13151 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
75   2001200200908 T.20090 Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami /
76   2001200193590 T.19359 Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości : SOOIPP Annual - 2006 /
77   2001200106316 T.10631 Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Jasiński, Andrzej Henryk
78   2001200025020 T.2502 Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Penc, Józef
79   2001200108488 T.10848 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
80   2001200191244 T.19124 Innowacje społeczne w teorii i praktyce /
81   2001200151477 T.15147 Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP / Kolterman, Krzysztof.
82   2001200086038 T.8603 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
83   2001200103377 T.10337 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan
84   2001200110849 T.11084 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
85   2001200085284 T.8528 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
86   2001200119064 T.11906 Innowacje w organizacji / Janasz, Władysław
87   2001200124044 T.12404 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
88   2001200135507 T.13550 Innowacje w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty /
89   2001200118630 T.11863 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
90   2001200104503 T.10450 Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw : siły motoryczne i bariery /
91   2001200079252 T.7925 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
92   2001200103834 T.10383 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
93   2001200193774 T.19377 Innowacje w zarządzaniu / Lenart-Gansiniec, Regina
94   2001200116438 T.11643 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
95   2001200196324 T.19632 Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Wiktorska-Święcka, Aldona.
96   2001200102943 T.10294 Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym : praca zbiorowa /
97   2001200117183 T.11718 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
98   2001200109614 T.10961 Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiebiorstwie /
99   2001200191497 T.19149 Innowacyjność : uwarunkowania, strategie, wyzwania /
100   2001200086991 T.8699 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Reginalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniop omorskim /
101   2001200112799 T.11279 Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego /
102   2001200109768 T.10976 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Marciniak, Stefan
103   2001200100178 T.10017 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
104   2001200100185 T.10018 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
105   2001200118067 T.11806 Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 /
106   2001200189654 T.18965 Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce / Klóska, Rafał.
107   2001200086960 T.8696 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniop omorskim /
108   2001200119477 T.11947 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
109   2001200110108 T.11010 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
110   2001200123788 T.12378 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw : metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych / Nawrocki, Tomasz
111   2001200108495 T.10849 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
112   2001200132155 T.13215 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
113   2001200097485 T.9748 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
114   2001200117923 T.11792 Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów /
115   2001200188435 T.18843 Innowacyjność w przedsiębiorstwie / Szymanek, Tadeusz.
116   2001200117916 T.11791 Innowacyjność w skali makro i mikro /
117   2001200093944 T.9394 Innowacyjność w teorii i praktyce
118   2001200119583 T.11958 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
119   2001200112645 T.11264 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
120   2001200112102 T.11210 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
121   2001200145414 T.14541 Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
122   2001200110665 T.11066 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce : źródła i modele / Janasz, Krzysztof.
123   2001200194115 T.19411 Komercjalizacja innowacji : zarządzanie projektami i finansowanie / Bolek, Monika.
124   2001200187698 T.18769 Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej : twórcza destrukcja 2 /
125   2001200142031 T.14203 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
126   2001200192494 T.19249 Kształtowanie regionalnych systemów innowacji : doświadczenia Polski i Unii Europejskiej / Gust-Bardon, Natalia Irena.
127   2001200129599 T.12959 Kultura innowacji : kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy / Trompenaars, Alfons.
128   2001200111044 T.11104 Kultura innowacji: kreatywność pracowników a sukces firmy / Trompenaars, Alfons.
129   2001200086311 T.8631 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
130   2001200110740 T.11074 Nowa era innowacji / Prahalad, C. K.
131   2001200126628 T.12662 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
132   2001200193330 T.19333 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce : raport 2010 : parki technologiczne, inkubatory technologiczne, preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu, lokalne i regional
133   2001200199899 T.19989 Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP / Błaszczyk, Mateusz.
134   2001200190803 T.19080 Plany działań na lata 2011-2013 do programu rozwoju pn. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020".
135   2001200111747 T.11174 Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
136   2001200186592 T.18659 Polityka innowacyjna /
137   2001200186608 T.18660 Polityka innowacyjna / Weresa, Marzenna.
138   2001300086648 TM.8664 Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji /
139   2001200144356 T.14435 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
140   2001200103971 T.10397 Polska innowacyjność : analiza bibliometryczna / Klincewicz, Krzysztof.
141   2001200190797 T.19079 Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych : rekomendacje do Planu Działań do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego /
142   2001200150340 T.15034 Potencjał nauki a innowacyjność regionów / Olechnicka, Agnieszka.
143   2001200067174 T.6717 Procesy innowacyjne w polski przemyśle / MOSZKOWICZ, KRYSTYNA
144   2001200075490 T.7549 Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych : inżynieria strategii przedsiębiorstwa / Berliński, Lechosław
145   2001200086199 T.8619 Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / LUBRYKA, AGNIESZKA
146   2001200111419 T.11141 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
147   2001200188961 T.18896 Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna : region w warunkach konkurencji / Makieła, Zbigniew
148   2001200119071 T.11907 Przełomowe innowacje : możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / Christensen, Clayton M.
149   2001200146305 T.14630 Przez innowację do wzrostu : jak wprowadzić innowację przełomową /
150   2001200120046 T.12004 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020 : program rozwoju /
151   2001200087004 T.8700 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
152   2001200146374 T.14637 Regionalne systemy innowacji w Polsce / Świadek, Arkadiusz.
153   2001200195242 T.19524 Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle : studium badawcze / Świadek, Arkadiusz.
154   2001200149115 T.14911 Regionalny wymiar procesów innowacji / Nowakowska, Aleksandra.
155   2001200112966 T.11296 Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji /
156   2001200146077 T.14607 Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki /
157   2001200134036 T.13403 Standout : innowacyjny test do oceny silnych stron / Buckingham, Marcus.
158   2001200077296 T.7729 Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji / Francik, Anna.
159   2001200150814 T.15081 Strategia 2w1 / Szczęsny, Tomasz.
160   2001200127151 T.12715 Strategiczne zarządzanie innowacjami : strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT / Żebrowski, Michał
161   2001200055676 T.5567 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
162   2001200134173 T.13417 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
163   2001200084867 T.8486 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
164   2001200119040 T.11904 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
165   2001200190506 T.19050 Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm /
166   2001200145735 T.14573 Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce / Firszt, Dariusz
167   2001200144981 T.14498 Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego / Oleksiuk, Adam.
168   2001200196386 T.19638 Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Kamińska, Alfreda.
169   2001200069222 T.6922 Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / PIAŁUCHA, MAREK
170   2001200078286 T.7828 Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
171   2001200177439 T.17743 Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej /
172   2001200109102 T.10910 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
173   2001200039263 T.3926 Zarządzanie firmą innowacyjną / Sosnowska, Alicja.
174   2001200091933 T.9193 Zarządzanie innowacjami : teoria i praktyka
175   2001200069178 T.6917 Zarządzanie innowacjami : wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / Dworczyk, Mieczysław
176   2001200145803 T.14580 Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / Tidd, Joseph
177   2001200069253 T.6925 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej
178   2001200108846 T.10884 Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bojewska, Barbara.
179   2001200060335 T.6033 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
180   2001200132612 T.13261 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
181   2001200117978 T.11797 Zarządzanie innowacją
182   2001200101793 T.10179 Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Penc, Józef.
183   2001200041822 T.4182 Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Krawiec, Franciszek.
184   2001200138362 T.13836 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Rogowski, Waldemar.
185   2001200132780 T.13278 Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Grudzewski, Wiesław Maria
186   2001200129438 T.12943 Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów : praca zbiorowa /
187   2001200141164 T.14116 Zmiana reguł gry w biznesie : jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje / Lafley, Alan G.
188   2001200150920 T.15092 Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce / Kowalski, Arkadiusz Michał.
 
Negocjacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
189   2001300006394 TM.639 Broń swoich interesów / SHARPE, ROBERT
190   2001200049972 T.4997 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / FISCHER, ROGER
191   2001200131059 T.13105 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / Fisher, Roger
192   2001200097546 T.9754 Ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiędzy prawem a moralnością /
193   2001200196980 T.19698 Emocje w negocjacjach : [jak je wykorzystać nie tylko w biznesie] / Fisher, Roger
194   2001200087691 T.8769 Jak negocjować / Casse, Pierre.
195   2001200188459 T.18845 Jak odnieść sukces w negocjacjach / Steele, Paul
196   2001200190155 T.19015 Jak skutecznie negocjować / Fowler, Alan.
197   2001200124822 T.12482 Jak wygrać każde negocjacje : nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem / Mayer, Robert
198   2001200200632 T.20063 Kremlowska szkoła negocjacji : jak osiągnąć sukces w biznesie kontrolując każdy etap rokowań / Ryzov, Igorʹ Romanovič.
199   2001200060090 T.6009 Metoda negocjacji : przygotowanie, techniki, sytuacje / STĘPNIEWSKI, JAN
200   2001200095467 T.9546 Negocjacje : Harwardzki Projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach / Bercoff, Maurice A.
201   2001200125973 T.12597 Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura / Winch, Anna.
202   2001200130830 T.13083 Negocjacje : sprawdzone strategie / Horzyk, Adrian
203   2001200029677 T.2967 Negocjacje / Donaldson, Michael C.
204   2001300000309 TM.30 Negocjacje / Cenker, Ewa Małgorzata.
205   2001200084034 T.8403 Negocjacje / Luecke, Richard.
206   2001200047992 T.4799 Negocjacje doskonałe : wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby udało ci się za pierwszym razem / KENNEDY, GAVIN
207   2001200033872 T.3387 Negocjacje handlowe / BRDULAK, HALINA
208   2001200083280 T.8328 Negocjacje i komunikacja w biznesie / ŁAGUNA, MIROSŁAW
209   2001200096709 T.9670 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
210   2001200130823 T.13082 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
211   2001200186653 T.18665 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
212   2001200136436 T.13643 Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej / Cenker, Ewa Małgorzata.
213   2001200115219 T.11521 Negocjacje międzynarodowe / Kendik, Magdalena.
214   2001200146244 T.14624 Negocjacje na rynku nieruchomości / Szubielski, Cezary.
215   2001200058431 T.5843 Negocjacje partnerskie /
216   2001200077432 T.7743 Negocjacje w biznesie : kluczowe zagadnienia / CHEŁPA, STANISŁAW
217   2001200031496 T.3149 Negocjacje w biznesie / Nęcki, Zbigniew
218   2001200075346 T.7534 Negocjacje w interesach : jak negocjują organizacje / Rządca, Robert Artur.
219   2001200020322 T.2032 Negocjacje zbiorowe : kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowni ków / JURKOWSKI, RYSZARD
220   2001200009273 T.927 Negocjacje zbiorowe. BORKOWSKA STANISŁAWA
221   2001200000669 T.66 Negocjacje. RZĄDCA ROBERT A.
222   2001200199745 T.19974 Negocjacyjne zoo : strategie i techniki negocjacji w pigułce / Załuski, Grzegorz.
223   2001200143687 T.14368 Negocjowanie i zawieranie umów handlowych : uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech.
224   2001400799769 TS.79976 Negocjowanie. MASTENBROEK WILLEM
225   2001200199738 T.19973 Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie : nigdy nie idź na kompromis / Voss, Christopher Arnold
226   2001200197604 T.19760 Negocjujemy po angielsku : język, kultura, obyczaje / Woytowicz-Neymann, Monika.
227   2001200186912 T.18691 O negocjacjach i negocjatorach : poradnik praktyka / Niemczyk, Andrzej.
228   2001200049965 T.4996 Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / URY WILLIAM
229   2001200126123 T.12612 Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie / Kozina, Andrzej
230   2001200190728 T.19072 Psychologia prowadzenia negocjacji : profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami / Birkenbihl, Vera F.
231   2001200133961 T.13396 Scenariusze negocjacji biznesowych : trening umiejętności /
232   2001200040009 T.4000 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
233   2001200190179 T.19017 Sztuka negocjacji / Nierenberg, Gerard I.
234   2001200087400 T.8740 Sztuka negocjacji w biznesie : innowacyjne podejścia prowadzące do przełomu adzenia negocjacji i przezwyciężania kryzysów / WATKINS, MICHAEL
235   2001200149191 T.14919 Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne /
236   2001300000606 TM.60 Taktyki i techniki negocjacyjne / ZBIEGIEŃ-MACIĄG, LIDIA
237   2001200027208 T.2720 Taktyki i techniki negocjacyjne. ZBIEGIEŃ-MACIĄG LIDIA
238   2001300006387 TM.638 Trudne rozmowy w interesach / MARTIN, DAVID M.
239   2001200039959 T.3995 Wygrywanie negocjacji / Ilich, John
240   2001200141102 T.14110 Wzorowe negocjacje : nie wpadaj w pułapki i osiągaj cel / Wieke, Thomas
241   2001200141522 T.14152 Zasady negocjacji : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów /
242   2001200127885 T.12788 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
243   2001300122971 TM.12297 Zasady negocjacji /
 
Konferencje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
244   2001200095306 T.9530 Bankowość elektroniczna a rozwój banków w Polsce : VaBanque 2006 : materiały konferencyjne /
245   2001200099434 T.9943 Conference abstracts. International Conference "Economics Challenge of XXI Century Poland - European Union - World", 5-7 June, Międzyzdroje, Poland
246   2001200087073 T.8707 Deklaracja Bolońska, i co dalej : zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii : materiały ze strony internetowej MENiS http://www.menis.gov.pl /
247   2001300110343 TM.11034 Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : gospodarka morska, turystyka, finanse : praca zbiorowa /
248   2001200094293 T.9429 Drogi, mosty, przeprawy, eustaria : realia i dysproporcje : interdyscyplinarne warsztaty międzynarodowe "ADMIRAŁ II" : materiały z sesji naukowej DPT PAN Świnoujście Polska, 21-23.04.2006, materiały z Sesji Naukowej Komisji PAN, WSG/IAU Bydgoszcz, 19.12.2006 /
249   2001200183386 T.18338 Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 18-20 września 2013 r. /
250   2001200074905 T.7490 Ekonomia w Szczecinie : jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), zjazd absolwentów ekonomii (Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Handlowej) : praca zbiorowa /
251   2001200098833 T.9883 Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim : I Regionalna Konferencja i Wystawa : [praca zbiorowa] /
252   2001200106644 T.10664 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
253   2001200124341 T.12434 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
254   2001200098703 T.9870 Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
255   2001200089015 T.8901 II [Drugi] Europejski Kongres Transportowy : TRANSLOG 2003 /
256   2001200089114 T.8911 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
257   2001200094132 T.9413 Inland Shipping 2006 : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
258   2001200089039 T.8903 Integracja i tożsamość : [Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej : materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego, 24-26 kwietnia 2003] : praca zbiorowa /
259   2001200101717 T.10171 Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 /
260   2001200098406 T.9840 IV Zachodniopomorskie Forum Finanse '99 : konferencja, 27-28 kwietnia 1999 r. : Pieniądze, pieniądze... : wystawa produktów i usług finansowych 27-29 kwietnia 1999 r. : materiały konferencyjne /
261   2001200070389 T.7038 Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'97 nt.: Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie samochodowym i [...] : Międzyzdroje, 25-26 VI 1997 /
262   2001200106330 T.10633 Konferencja "Inwestor" : trendy i strategie w czasie kryzysu finansowego : materiały konferencyjne /
263   2001200096228 T.9622 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne, Szczecin, 17 maja 2006 r. : praca zbiorowa /
264   2001200101700 T.10170 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : praca zbiorowa /
265   2001200101724 T.10172 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
266   2001200102141 T.10214 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
267   2001200076480 T.7648 Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Polskiej Żeglugi Promowej : mat. na ogólno- polską konf.nauk."Polska Żegluga Liniowa i Promowa 20 3 " /
268   2001200130892 T.13089 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie /
269   2001200026737 T.2673 Nowoczesny transport kluczem do integracji europejskiej : Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, 18-19 października 1995 /
270   2001200085758 T.8575 Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich : mat. konf. /
271   2001200073847 T.7384 Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesyglobalizacji polskiego rynku usług łączności : konf. nauk. Szczecin -Świnoujście, 25-26.X.2000 /
272   2001200085772 T.8577 Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce /
273   2001200070037 T.7003 Ogólnopolska konferencja naukowa "Ektra 2000" nt. Strategie konkurowania na rynku transportowym /
274   2001200061554 T.6155 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
275   2001200027031 T.2703 Polska jako logistyczna platforma europejskich powiązań transportowych : "Cargotrans" '97 : III konferencja naukowo-techniczna /
276   2001200085741 T.8574 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
277   2001200074868 T.7486 Polska w "starej i "nowej gospodarce" : spojrzenie makro-, mezzo- , i mikroekonomiczne : III konferencja doktorantów : materiały konferencyjne /
278   2001200095061 T.9506 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T. 1 /
279   2001200095078 T.9507 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T.2 /
280   2001200105029 T.10502 Polskie regiony w Unii Europejskiej : materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 8 grudnia 2003 : Region 2003 /
281   2001200195167 T.19516 Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej /
282   2001200094125 T.9412 Problemy eksploatacji obiektów pływających i urzadzeń portowych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2006, Świnoujście - Kopenhaga 18-21 maja 2006
283   2001200085376 T.8537 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : mat. konferencyjne [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Szczecin 2-3 grudnia 2004 r. /
284   2001200089046 T.8904 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : [VII międzynarodowa studencka konferencja naukowa], Szczecin, 4-5 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
285   2001200096242 T.9624 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
286   2001200101694 T.10169 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
287   2001200101731 T.10173 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
288   2001200185403 T.18540 Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską /
289   2001200110139 T.11013 Quo vadis marketingu : nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów : materiały konferencyjne, Szczecin, 3-4 kwietnia 2008 : praca zbiorowa /
290   2001200105012 T.10501 Region 2002 : Polska-Unia Europejska, ostatnia runda : materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Szczecin, 9 grudnia 2002 /
291   2001200096341 T.9634 Region 2006 : rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013 : inwestycje i kapitał : materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Szczecin, 11 grudnia 2006 /
292   2001200100680 T.10068 Region 2008 : pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 28 stycznia 2008 /
293   2001200096235 T.9623 Rynki finansowe - szanse i zagrożenia, doświadczenia polskie i zagraniczne : materiały konferencyjne /
294   2001300064318 TM.6431 Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe /
295   2001200091544 T.9154 Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : teoria, doswiadczenia, tendencje : materiały konferencyjne /
296   2001200138638 T.13863 Strategia województwa a strategia przedsiębiorstw /
297   2001200091551 T.9155 Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne /
298   2001300036988 TM.3698 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
299   2001200089367 T.8936 Teatry w Europie : organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna : [I Międzynarodowa Konferencja, 17-18 października 2002 r.] /
300   2001200187261 T.18726 TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami : praca zbiorowa /
301   2001200089053 T.8905 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
302   2001200098390 T.9839 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
303   2001300059024 TM.5902 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
304   2001200089176 T.8917 Transport jako czynnik integracji regionów : Translog 2004 /
305   2001200076435 T.7643 Transport żywności : problemy logistyczne technologiczne i techniczne : materiały II konferencji 6-9 października 1996 r., Poznań/Kiekrz /
306   2001200076442 T.7644 Transport żywności : problemy dostaw i dystybucji w obszarze rynków hurtowych : materiały z III konferencji 5-7 listopada 1997r., Poznań/Kiekrz /
307   2001200076459 T.7645 Transport żywności na średnie i dalekie odległości : materiały konferencji 11-13 października 1995 r., Poznań/Kiekrz /
308   2001300054746 TM.5474 Twój Kapitał 2001 : Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe, Szczecin, 10-12 maja 2001 roku : materiały konferencyjne.
309   2001200026836 T.2683 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
310   2001200098383 T.9838 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
311   2001200070204 T.7020 Wirtualizacja usług finansowych : konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń : konferencja studentów i młodych pracowników nauki "E-Finanse XXI" /
312   2001200040535 T.4053 Wpływ fiskalizmu na działalność gospodarczą przedsiębiorstw transportowych : IV [czwarta] Konferencja Naukowo-Techniczna "Cargotrans" 2000 Szczec , 18-19 października 2000 r /
313   2001200061486 T.6148 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
314   2001200192463 T.19246 Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych naukowców /
315   2001200099595 T.9959 Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa : materiały konferencyjne z XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów " Konkurencyjność i rynek pracy" /
316   2001200098604 T.9860 Wykorzystywanie elementów promotion - mix w promocji turystyki w regionach : materiały konferencyjne, Szczecin 12-14.11.2007 /
317   2001300037084 TM.3708 Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Basenu Morza Bałtyckiego : szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich : praca zbiorowa /
 
Psychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
318   2001200184949 T.18494 Asertywność / Davidson, Jeffrey P.
319   2001200131868 T.13186 Biblia NLP : ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego / Vaknin, Shlomo.
320   2001200016325 T.1632 Człowiek istota społeczna. ARONSON ELLIOT
321   2001200191190 T.19119 Czy wiesz, kim jesteś? : przewodnik po 16 typach osobowości ID16 / Jankowski, Jarosław
322   2001200187339 T.18733 Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym / Szostak, Jacek
323   2001200124761 T.12476 Inteligencja emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Nadler, Reldan S.
324   2001200060014 T.6001 Inteligencja stosunków międzyludzkich : talent i błyskotliwość w kontaktach z ludźmi / GROSS STEFAN F.
325   2001200188473 T.18847 Jak skutecznie omijać "nie" w biznesie : z łatwością sprzedawaj swoje pomysły : mowa ciała i strategie wywierania wpływu / Harris, Vincent.
326   2001200080890 T.8089 Jak w pracy ukrywać to, co czujemy, i udawać to, co czuć powinniśmy / MANN, SANDI
327   2001200145452 T.14545 Kobiety i ich wpływ na biznes : nowa rewolucja gospodarcza / Wittenberg-Cox, Avivah.
328   2001200098857 T.9885 Koncepcje psychologiczne człowieka / Kozielecki, Józef
329   2001200148903 T.14890 Kreatywność : uwolnij swą wewnętrzną moc / Osho
330   2001200184413 T.18441 Kto zabrał mój ser? / Johnson, Spencer
331   2001200130472 T.13047 Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Boski, Paweł.
332   2001200141997 T.14199 Maksimum osiągnięć. TRACY BRIAN
333   2001200138607 T.13860 Mapy myśli dla biznesu / Buzan, Tony
334   2001200132193 T.13219 Mapy myśli w biznesie : jak twórczo i efektywnie osiągać cele za pomocą mind mappingu / Żbikowska, Katarzyna.
335   2001200087844 T.8784 Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna /
336   2001200071485 T.7148 Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca zbiorowa /
337   2001200074370 T.7437 Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów / PEASE, ALLAN
338   2001200073373 T.7337 Mowa ciała dla menedżerów / Rückle, Horst.
339   2001200184932 T.18493 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
340   2001200148989 T.14898 Oblicza umysłu : ucząc się kreatywności / Robinson, Ken
341   2001200131004 T.13100 Osobowość : teoria i badania / Pervin, Lawrence A.
342   2001200085116 T.8511 Otwarty umysł tworzy / CHYBICKA, ANETA
343   2001200110658 T.11065 Podstawy psychologii / Hamer, Katarzyna.
344   2001200145988 T.14598 Potęga teraźniejszości / Tolle, Eckhart
345   2001200188930 T.18893 Praktyczne NLP : techniki osiągania doskonałości / Anusz, Flavio
346   2001200074363 T.7436 Prezentacje w biznesie : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / KOPS, GEORGE
347   2001200132872 T.13287 Przemiana : jak sprawić by reszta twego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
348   2001200051623 T.5162 Psychologia T.2, Psychologia ogólna /
349   2001200051616 T.5161 Psychologia : podręcznik akademicki . T.1, Podstawy psychologii /
350   2001200082832 T.8283 Psychologia : podręcznik akademicki . T.3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej /
351   2001200107924 T.10792 Psychologia : podejścia oraz koncepcje / Tavris, Carol.
352   2001200132292 T.13229 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 3], Struktura i funkcje świadomości / Zimbardo, Philip G.
353   2001200133367 T.13336 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 2], Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
354   2001200133374 T.13337 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 4], Psychologia osobowości / Zimbardo, Philip G.
355   2001200133381 T.13338 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 5], Człowiek i jego środowisko / Zimbardo, Philip G.
356   2001200133398 T.13339 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 1], Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
357   2001200085222 T.8522 Psychologia / Myers, David G.
358   2001200199677 T.19967 Psychologia / Ciccarelli, Saundra K.
359   2001200073038 T.7303 Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / SCHULTZ, DUANE P.
360   2001200186943 T.18694 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 /
361   2001200126703 T.12670 Psychologia biznesu / Ubertowski, Adam
362   2001200080838 T.8083 Psychologia ekonomiczna /
363   2001200051647 T.5164 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
364   2001200133312 T.13331 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
365   2001200133329 T.13332 Psychologia międzykulturowa / Matsumoto, David Ricky.
366   2001200085345 T.8534 Psychologia organizacji i zarządzania /
367   2001200093616 T.9361 Psychologia poznawcza NĘCKA, EDWARD
368   2001200083143 T.8314 Psychologia pracy i organizacji /
369   2001200115165 T.11516 Psychologia pracy i organizacji / Ratajczak, Zofia
370   2001200051630 T.5163 Psychologia społeczna : serce i umysł / Aronson, Elliot
371   2001200088360 T.8836 Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hamer, Hanna.
372   2001200083136 T.8313 Psychologia społeczna / KENRICK, DOUGLAS T.
373   2001200086007 T.8600 Psychologia społeczna / MYERS, DAVID G.
374   2001200104725 T.10472 Psychologia stresu / Łosiak, Władysław
375   2001200080739 T.8073 Psychologia środowiskowa /
376   2001200132285 T.13228 Psychologia tłumu : studium powszechnego umysłu / Le Bon, Gustave
377   2001200186561 T.18656 Psychologia umysłu /
378   2001200081088 T.8108 Psychologia współczesna / RATHUS, SPENCER A.
379   2001200186950 T.18695 Psychologia współczesna / Rathus, Spencer A.
380   2001200115189 T.11518 Psychologia zachowań ryzykownych : koncepcje, badania, praktyka /
381   2001200133350 T.13335 Psychologia zarządzania w organizacji /
382   2001200146114 T.14611 Sześć medali wartości : punkt widzenia zależy od... osobistych wartości : podejmowanie trafnych i niesztampowych decyzji, przełamywanie tradycyjnych schematów myślenia, pełne wykorzystanie potencjału swoich mocnych stron / De Bono, Edward
383   2001200134234 T.13423 Tak! 50 sekretów nauki perswazji / Goldstein, Noah J.
384   2001200144745 T.14474 Techniki kreatywnego myślenia / Bieniok, Henryk.
385   2001200148972 T.14897 Uchwycić Żywioł : o tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko / Robinson, Ken
386   2001200080944 T.8094 W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich / BERNE, ERIC
387   2001200093906 T.9390 Wprowadzenie do psychologii Matusewicz, Czesław
388   2001200127496 T.12749 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów /
389   2001200127519 T.12751 Współczesna psychologia behawioralna : wybrane zagadnienia /
390   2001200024795 T.2479 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / CIALDINI, ROBERT
391   2001200041419 T.4141 Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / LEARY, MARK
392   2001200132766 T.13276 Zarządzanie stresem : czyli Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach / Clayton, Mike
393   2001200127908 T.12790 Zasady wywierania wpływu na ludzi : szkoła Cialdiniego : moc oddziaływania na ludzi i sytuacje / Cialdini, Robert B.
394   2001200093913 T.9391 Zrozumieć psychologię Feldman, Robert Stephen
 
Matematyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
395   2001200098864 T.9886 Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
396   2001200098871 T.9887 Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
397   2001200075865 T.7586 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Krysicki, Włodzimierz
398   2001200075858 T.7585 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Krysicki, Włodzimierz
399   2001200112072 T.11207 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
400   2001200135644 T.13564 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
401   2001200193606 T.19360 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
402   2001200187520 T.18752 Matematyka dla logistyków / Wrociński, Ireneusz.
403   2001200130656 T.13065 Matematyka dla studentów ekonomii : wykłady z ćwiczeniami/ Antoniewicz, Ryszard.
404   2001200083020 T.8302 Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych /
405   2001200077012 T.7701 Matematyka finansowa : instrumenty pochodne /
406   2001200130670 T.13067 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Sobczyk, Mieczysław
407   2001200001451 T.145 Matematyka finansowa / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
408   2001200086502 T.8650 Matematyka finansowa / PODGÓRSKA, MARIA
409   2001200125805 T.12580 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
410   2001200201035 T.20103 Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego / Matłoka, Marian
411   2001200150227 T.15022 Matematyka finansowa w praktyce : wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw / Antonowicz, Alicja
412   2001200051906 T.5190 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
413   2001200107139 T.10713 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
414   2001200092572 T.9257 Matematyka w ekonomii : modele i metody T.1 Algebra elementarna OSTOJA-OSTASZEWSKI, ADAM
415   2001200092589 T.9258 Matematyka w ekonomii : modele i metody T.2 Elementarny rachunek różniczkowy OSTOJA-OSTASZEWSKI, ADAM
416   2001200084171 T.8417 Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych / BAŻAŃSKA, TERESA
417   2001200195112 T.19511 Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach /
418   2001200150517 T.15051 Nowoczesne kompendium matematyki /
419   2001200047589 T.4758 Podstawy analizy matematycznej / RUDIN, WALTER
420   2001200044397 T.4439 Przewodnik po wzorach /
421   2001200071683 T.7168 Tablice matematyczne / CEWE, ALICJA
422   2001200095573 T.9557 Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych : [metody i modele] Gątarek, Dariusz
423   2001200117046 T.11704 Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów / Kolupa, Michał
424   2001200000911 T.91 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
425   2001200187605 T.18760 Zastosowanie matematyki w ekonomii : [pierwsza pomoc] / Kokoszka, Jarosław.
 
Statystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
426   2001200135354 T.13535 Badania statystyczne / Ostasiewicz, Walenty
427   2001200125492 T.12549 Ćwiczenia statystyczne w naukach ekonomicznych / Hryniewicka, Izabela.
428   2001200097034 T.9703 Elementy statystyki matematycznej : przykłady, zadania, testy /
429   2001200131219 T.13121 Elementy statystyki matematycznej z przykładami / Górska, Rumiana.
430   2001200073168 T.7316 Elementy statystyki w zadaniach / KUKUŁA, KAROL
431   2001200000850 T.85 Elementy statystyki w zadaniach. KUKUŁA KAROL
432   2001200116995 T.11699 Indeksy statystyczne / Luszniewicz, Andrzej
433   2001200200953 T.20095 Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki / Zieliński, Tomasz
434   2001200082528 T.8252 Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / ZELIAŚ, ALEKSANDER
435   2001200082511 T.8251 Metody statystyczne / Zeliaś, Aleksander
436   2001200200984 T.20098 Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku / Kowal, Jolanta.
437   2001200095344 T.9534 Metody wnioskowania statystycznego / Luszniewicz, Andrzej
438   2001200117008 T.11700 Metody wnioskowania statystycznego / Balicki, Andrzej
439   2001200117015 T.11701 Mierniki statystyczne / Kassyk-Rokicka, Helena
440   2001200125928 T.12592 Modele równań strukturalnych : teoria i praktyka / Konarski, Roman
441   2001200200977 T.20097 Nieklasyczne metody statystyczne / Domański, Czesław
442   2001200082344 T.8234 Podstawy statystyki : podręcznik : praca zbiorowa /
443   2001200201042 T.20104 Podstawy statystyki / Dolny, Edward
444   2001200194153 T.19415 Podstawy statystyki dla socjologów / Lissowski, Grzegorz.
445   2001200118876 T.11887 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
446   2001200200939 T.20093 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
447   2001400814462 TS.81446 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej /
448   2001200117039 T.11703 Przystępny kurs statystyki : z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T.1 : Statystyki podstawowe STANISZ, ANDRZEJ
449   2001200092619 T.9261 Repetytorium ze statystyki PIŁATOWSKA, MARIOLA
450   2001200118883 T.11888 Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii /
451   2001400767959 TS.76795 Statystyka : skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne /
452   2001200082214 T.8221 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
453   2001200084638 T.8463 Statystyka : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
454   2001200073380 T.7338 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
455   2001200073434 T.7343 Statystyka : kurs podstawowy / RÓSZKIEWICZ, MAGDALENA
456   2001200095351 T.9535 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
457   2001300059727 TM.5972 Statystyka : opis statystyczny /
458   2001200129711 T.12971 Statystyka : zbiór zadań /
459   2001200134043 T.13404 Statystyka : od teorii do praktyki / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
460   2001200138140 T.13814 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
461   2001200200960 T.20096 Statystyka : wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
462   2001200061783 T.6178 Statystyka / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
463   2001200111136 T.11113 Statystyka / Sobczyk, Mieczysław
464   2001200118975 T.11897 Statystyka / Kot, Stanisław Maciej.
465   2001200127090 T.12709 Statystyka dla ekonomistów / Pułaska-Turyna, Beata.
466   2001200138133 T.13813 Statystyka dla menedżerów : teoria i praktyka / Bielecka, Anna
467   2001200071751 T.7175 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
468   2001200110245 T.11024 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
469   2001200117022 T.11702 Statystyka matematyczna / Sobczyk, Mieczysław
470   2001200127106 T.12710 Statystyka matematyczna / Bratijčuk, Nikolaj Sergeevič.
471   2001200127113 T.12711 Statystyka matematyczna w zarządzaniu /
472   2001200034534 T.3453 Statystyka od podstaw JÓŹWIAK JANINA
473   2001200119354 T.11935 Statystyka od podstaw / Jóźwiak, Janina
474   2001200191176 T.19117 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
475   2001200111839 T.11183 Statystyka opisowa / Sobczyk, Mieczysław
476   2001200127120 T.12712 Statystyka opisowa / Roeske-Słomka, Iwona
477   2001200129704 T.12970 Statystyka opisowa od podstaw : podręcznik z zadaniami / Wasilewska, Ewa
478   2001200027604 T.2760 Statystyka praktyczna / STARZYŃSKA, WACŁAWA
479   2001200145056 T.14505 Statystyka społeczna /
480   2001200055843 T.5584 Statystyka w zadaniach. Cz. 2, Statystyka matematyczna /
481   2001200041426 T.4142 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
482   2001200134050 T.13405 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
483   2001200184369 T.18436 Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL : teoria i zastosowania / Luszniewicz, Andrzej
484   2001200010187 T.1018 Szara strefa gospodarki : (wybrane problemy) /
485   2001200010163 T.1016 Techniczna efektywność produkcji w przemyśle i budownictwie (na przykładzie wybranych branż). WOŹNIAK PIOTR
486   2001200032974 T.3297 Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / GAJEK LESŁAW
487   2001200129407 T.12940 Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
488   2001200088452 T.8845 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
489   2001200091476 T.9147 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
490   2001200104510 T.10451 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
491   2001300076304 TM.7630 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
492   2001200191183 T.19118 Wzory i tablice : metody statystyczne i ekonometryczne / Bąk, Iwona
493   2001200015427 T.1542 Wzory i tablice statystyczne /
494   2001200065965 T.6596 Zarys metod statystycznych / ZAJĄC, KAZIMIERZ
 
Socjologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
495   2001200131721 T.13172 Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Pyżalski, Jacek Łukasz.
496   2001200015809 T.1580 Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych. MANGIONE THOMAS W.
497   2001200115110 T.11511 Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Bartkowiak, Grażyna
498   2001200085208 T.8520 Elementy socjologii / GRAMLEWICZ, MAREK
499   2001200107115 T.10711 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt
500   2001200083242 T.8324 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy
501   2001200142116 T.14211 Innumeracy : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / Paulos, John Allen
502   2001200081439 T.8143 Jakość życia w regionie : praca zbiorowa /
503   2001200136344 T.13634 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna.
504   2001200092084 T.9208 Kompendium wiedzy o socjologii BRÉMOND, ALICE
505   2001200123245 T.12324 Kultura organizacji - idea i instrumentalizacja : socjologiczne studium krytyczne / Kołodziej-Durnaś, Agnieszka.
506   2001200142444 T.14244 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert
507   2001200149696 T.14969 Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw / OPPENHEIM, A.N.
508   2001200150470 T.15047 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan
509   2001200070914 T.7091 Metody badawcze w naukach społecznych FRANKFORT-NACHMIAS, CHAVA
510   2001200080470 T.8047 Metody i techniki sondażowych badań opinii / Szreder, Mirosław
511   2001200072086 T.7208 Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne /
512   2001200150326 T.15032 Peryferie : nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych / Zarycki, Tomasz.
513   2001200150319 T.15031 Peryferie i pogranicza : o potrzebie różnorodności /
514   2001200110337 T.11033 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl R.
515   2001200074103 T.7410 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
516   2001200150333 T.15033 Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji / Gołdyka, Leszek.
517   2001200081422 T.8142 Regionalne zróżnicowanie jakości życia : praca zbiorowa /
518   2001200085406 T.8540 Słownik socjologii i nauk społecznych /
519   2001200066900 T.6690 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
520   2001200092695 T.9269 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej Podgórski, Ryszard Adam
521   2001200072284 T.7228 Socjologia : analiza społeczeństwa / SZTOMPKA, PIOTR
522   2001200123924 T.12392 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
523   2001200190254 T.19025 Socjologia : lektury /
524   2001200071256 T.7125 Socjologia / Bauman, Zygmunt
525   2001200082795 T.8279 Socjologia / GIDDENS, ANTHONY
526   2001200083471 T.8347 Socjologia / Bauman, Zygmunt
527   2001200123917 T.12391 Socjologia / Giddens, Anthony
528   2001200129698 T.12969 Socjologia / Suwalski, Andrzej.
529   2001200127021 T.12702 Socjologia codzienności /
530   2001200127038 T.12703 Socjologia dla ekonomistów / Walczak-Duraj, Danuta
531   2001200063459 T.6345 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / MORAWSKI, WITOLD
532   2001200144738 T.14473 Socjologia i przestrzeń miejska / Majer, Andrzej.
533   2001200084751 T.8475 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
534   2001200076909 T.7690 Socjologia ogólna / BOLESTA-KUKUŁKA, KRYSTYNA
535   2001200134005 T.13400 Socjologia Zygmunta Baumana / Tacik, Przemysław.
536   2001200083129 T.8312 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.
537   2001200134128 T.13412 Suburbanizacja po polsku / Kajdanek, Katarzyna
538   2001200150395 T.15039 W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast : meandry ekonomii politycznej / Błaszczyk, Mateusz.
539   2001200083433 T.8343 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara
540   2001200143274 T.14327 Współczesne społeczeństwo polskie /
541   2001200083235 T.8323 Wstęp do socjologii / GOODMAN, NORMAN
542   2001200185786 T.18578 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter Ludwig
543   2001200177422 T.17742 Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych / Woźniak, Robert B.
544   2001200083334 T.8333 Życie na przemiał / Bauman, Zygmunt
 
Nauki polityczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
545   2001200131677 T.13167 A nie mówiłem? : dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść / Gwiazdowski, Robert
546   2001200115899 T.11589 Antropologia polityczna : wprowadzenie / Lewellen, Ted C.
547   2001200141652 T.14165 Bańka amerykańskiej supremacji / Soros, George
548   2001200200892 T.20089 Czy można uratować Europę? : kroniki 2004-2012 / Piketty, Thomas
549   2001200150272 T.15027 Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności / Beck, Ulrich
550   2001200115912 T.11591 Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej / Lûbašic, Valentin Âkovlevič
551   2001200115851 T.11585 Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych / Szymanek, Jarosław.
552   2001200115875 T.11587 Geopolityka, czyli Pochwała realizmu : szkice teoriopoznawcze / Sykulski, Leszek.
553   2001200065453 T.6545 Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne / KRÓL, MARCIN
554   2001200115813 T.11581 Izraelskie lobby w USA / Mearsheimer, John J.
555   2001200146916 T.14691 Kapitalizm : nieznany ideał / Rand, Ayn
556   2001200138720 T.13872 Kapitalizm / Ingham, Geoffrey K.
557   2001200115783 T.11578 Krótka historia przyszłości / Attali, Jacques
558   2001200115837 T.11583 Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej /
559   2001200132247 T.13224 Następna dekada : gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy / Friedman, George.
560   2001200123948 T.12394 Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów /
561   2001200152221 T.15222 Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Marszałek, Maciej.
562   2001200150302 T.15030 Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej / Ziółkowska, Joanna Ewa
563   2001200115868 T.11586 Perspektywa porządku postpolitycznego : w stronę technologii władzy / Golinowski, Janusz
564   2001200098598 T.9859 Podstawy geografii politycznej / Rykiel, Zbigniew
565   2001200141034 T.14103 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych /
566   2001200065460 T.6546 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej
567   2001200185427 T.18542 Turbokapitalizm : zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki / Luttwak, Edward
568   2001200136078 T.13607 Władza globalizacji / Staniszkis, Jadwiga
569   2001200065477 T.6547 Wprowadzenie do polityki / VAN DYKE, VERNON
570   2001200022418 T.2241 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman Andrzej
571   2001200143281 T.14328 Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations /
572   2001200186011 T.18601 Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne / Ruszkowski, Janusz.
573   2001200136061 T.13606 Zrozumieć Chiny / Leonard, Mark
 
Komunikacja społeczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
574   2001200131745 T.13174 Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Bocheńska-Włostowska, Katarzyna.
575   2001200131783 T.13178 Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji / Tokarz, Marek.
576   2001200146794 T.14679 Czarna książeczka budowania kontaktów : 6,5 atutów, które pozwolą zbudować sieć bogatych kontaktów / Gitomer, Jeffrey H.
577   2001200139918 T.13991 Czarna księga perswazji : używaj NLP, by zdobyć wszystko, czego pragniesz : bierz z życia wszystko, czego chcesz ... i jeszcze więcej / Basu, Rintu.
578   2001200148859 T.14885 Efektywna komunikacja w zespole / Rzepka, Beata
579   2001200063220 T.6322 Ekonofizyka : wprowadzenie / Mantegna, Rosario N.
580   2001200135187 T.13518 Inteligencja interpersonalna : jak utrzymywać mądre relacje z innymi / Silberman, Melvin L.
581   2001200150692 T.15069 Jak doskonalić umiejętność skutecznej komunikacji / Carnegie, Dale
582   2001200142253 T.14225 Jak występować publicznie : klucze do sukcesu i pułapki, których należy unikać / Ménard, Jean-Denis.
583   2001200083426 T.8342 Komunikacja / ADAIR, JOHN
584   2001200089503 T.8950 Komunikacja i kultura biznesu w Europie : zagadnienia wybrane
585   2001200136368 T.13636 Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne /
586   2001200109041 T.10904 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef.
587   2001200130342 T.13034 Komunikacja interpersonalna : [Podręcznik dla wszystkich, którzy pracują z trudnymi ludźmi oraz dla ochroniarzy, policji i osób chcących pogłębić swoją wiedzę o tym, jak obchodzić się z nimi] / Zimnol, Adam.
588   2001200142345 T.14234 Komunikacja menedżerska / Munter, Mary.
589   2001200191688 T.19168 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
590   2001200135606 T.13560 Komunikacja międzykulturowa / Reynolds, Sana.
591   2001200110351 T.11035 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
592   2001200124921 T.12492 Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Goman, Carol Kinsey.
593   2001200113116 T.11311 Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności /
594   2001200142352 T.14235 Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych /
595   2001200142369 T.14236 Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe /
596   2001200086595 T.8659 Komunikowanie się : zarys wykładu / JURKOWSKI, RYSZARD
597   2001200072109 T.7210 Komunikowanie się w biznesie /
598   2001200076619 T.7661 Komunikowanie się w świecie : narzędzia, teorie, unormowania / OLĘDZKI, JERZY
599   2001200084140 T.8414 Komunikowanie się we współczesnym świecie /
600   2001200114281 T.11428 Magia perswazji : jak za pomocą 3 prostych kroków przekonasz do swoich pomysłów nawet najtrudniejszych rozmówców? / Buczny, Aleksander.
601   2001200056918 T.5691 Media - komunikacja, biznes elektroniczny /
602   2001200130687 T.13068 Media alternatywne i zaangażowane społecznie / Lievrouw, Leah A.
603   2001200099212 T.9921 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
604   2001200197635 T.19763 Media na rynku : wprowadzenie do ekonomiki mediów / Kowalski, Tadeusz
605   2001200079320 T.7932 Mowa ciała w pracy / Hartley, Mary
606   2001200132223 T.13222 Mowa ciała w pracy / Pease, Allan.
607   2001200185199 T.18519 Mowa rąk : co zdradzają nasze gesty / Eisler-Mertz, Christiane.
608   2001200150500 T.15050 Nowe podmioty w przestrzeni medialnej / Pietrzak, Henryk
609   2001200078965 T.7896 Podstawy komunikacji społecznej / GRIFFIN, EMORY A.
610   2001200185182 T.18518 Postawa, mimika, gest / Tkaczyk, Lech
611   2001200189005 T.18900 Psychologia komunikowania się dla menedżerów / Rzepa, Teresa
612   2001200149139 T.14913 Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych : aspekt teologicznomoralny / Niewiadomski, Krzysztof
613   2001200114007 T.11400 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
614   2001200199493 T.19949 Skuteczne social media : prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty / Miotk, Anna.
615   2001200057380 T.5738 Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces / THOMSON PETER
616   2001200197611 T.19761 System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii / Konarska, Katarzyna.
617   2001200185205 T.18520 Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Lemmermann, Heinz
618   2001200141249 T.14124 Sztuka przemawiania i prezentacji / Stuart, Cristina.
619   2001200184802 T.18480 Sztuka wystąpień publicznych czyli Jak zostać dobrym mówcą / Lewandowska-Tarasiuk, Ewa.
620   2001200185045 T.18504 Technika szybkiego zadawania trafnych pytań : [praktyczny program treningowy z ćwiczeniami, zadaniami i przykładami] / Birkenbihl, Vera F.
621   2001200146688 T.14668 The art of woo : inteligentna perswazja w biznesie / Shell, G. Richard
622   2001200186004 T.18600 Trening sukcesu : ćwiczenie własnego umysłu / Birkenbihl, Vera F.
623   2001200199516 T.19951 Ty w social mediach : podręcznik budowania marki osobistej dla każdego / Żukowski, Marcin.
624   2001200147241 T.14724 Władza komunikacji / Castells, Manuel
625   2001200143267 T.14326 Współczesne media : język mediów /
626   2001200071072 T.7107 Zasady komunikacji werbalnej /
 
Historia myśli ekonomicznej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
627   2001200057229 T.5722 Ekonomia w rozwoju : historia myśli ekonomicznej / NARSKI, ZYGMUNT
628   2001200091711 T.9171 Historia myśli ekonomicznej STANKIEWICZ, WACŁAW
629   2001200093937 T.9393 Historia myśli ekonomicznej LANDRETH, HARRY
630   2001200002625 T.262 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
631   2001200032073 T.3207 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
632   2001200075506 T.7550 Historia myśli ekonomicznej / BARTKOWIAK, RYSZARD
633   2001200101007 T.10100 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
634   2001200022739 T.2273 Historia myśli ekonomicznej w zarysie / ROMANOW, ZBIGNIEW B.
635   2001200070310 T.7031 Historia powszechnej myśli ekonomicznej : (1870-1950) / Górski, Janusz
636   2001200150708 T.15070 Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Wapshott, Nicholas.
637   2001200115257 T.11525 Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Misesa / Papaj, Ludwik
638   2001200071782 T.7178 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej /
639   2001200140402 T.14040 Michał Kalecki / Lopez, Julio G.
640   2001200010361 T.1036 Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków /
641   2001200082566 T.8256 Słownik historii myśli ekonomicznej /
642   2001200138706 T.13870 Wiara i wolność : [myśl ekonomiczna późnych scholastyków] / Chafuen, Alejandro Antonio
643   2001200095825 T.9582 Zarys historii myśli ekonomicznej : (od końca XVIII do końca XX wieku) / Nasiłowski, Mieczysław
644   2001200030048 T.3004 Zarys historii myśli ekonomicznej.
 
Demografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
645   2001200081576 T.8157 Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / OKÓLSKI, MAREK
646   2001200139932 T.13993 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek
647   2001200050091 T.5009 Demografia / HOLZER, JERZY ZDZISŁAW
648   2001200193729 T.19372 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław
649   2001200189739 T.18973 Przemiany demograficzne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2006 /
650   2001200194139 T.19413 Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym / Kurek, Sławomir.
 
Makroekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
651   2001200003578 T.357 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
652   2001200075728 T.7572 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
653   2001200189968 T.18996 Elementarne modele makroekonomiczne / Garbicz, Marek.
654   2001200002298 T.229 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL ROBERT E.
655   2001200071348 T.7134 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
656   2001200060229 T.6022 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL, ROBERT E.
657   2001200033902 T.3390 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
658   2001200060199 T.6019 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
659   2001200065309 T.6530 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze
660   2001300019103 TM.1910 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki
661   2001200089633 T.8963 Makroekonomia : materiały pomocnicze do ćwiczeń / KIESZKOWSKA, TERESA
662   2001200087264 T.8726 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
663   2001200100895 T.10089 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
664   2001200102165 T.10216 Makroekonomia : podręcznik akademicki /
665   2001200102172 T.10217 Makroekonomia : materiały pomocnicze /
666   2001200125119 T.12511 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
667   2001200130595 T.13059 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
668   2001200136016 T.13601 Makroekonomia : ćwiczenia / Papell, David H.
669   2001200184642 T.18464 Makroekonomia : ćwiczenia / Zalega, Tomasz.
670   2001200075407 T.7540 Makroekonomia /
671   2001200098970 T.9897 Makroekonomia / Begg, David K. H.
672   2001200102387 T.10238 Makroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław
673   2001200106019 T.10601 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
674   2001200114120 T.11412 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
675   2001200125096 T.12509 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
676   2001200130588 T.13058 Makroekonomia / Krugman, Paul Robin
677   2001200186998 T.18699 Makroekonomia / Begg, David K. H.
678   2001200191503 T.19150 Makroekonomia /
679   2001200199646 T.19964 Makroekonomia behawioralna : jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej / Orlik, Krzysztof.
680   2001200063602 T.6360 Makroekonomia dla zaawansowanych : rozwiązania problemów / ROHALY, JEFFREY
681   2001200027635 T.2763 Makroekonomia dla zaawansowanych. ROMER DAVID
682   2001200119415 T.11941 Makroekonomia międzynarodowa / Montiel, Peter J.
683   2001200089930 T.8993 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna.
684   2001200125102 T.12510 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
685   2001200029097 T.2909 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
686   2001200069321 T.6932 Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania ; [amerykańskie doświadczenia stosowania ma kroekonomii] / MANSFIELD, EDWIN
687   2001200110238 T.11023 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania /
688   2001200187551 T.18755 Podstawy makroekonomii : podręcznik akademicki /
689   2001200192180 T.19218 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania /
690   2001200064418 T.6441 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
691   2001200087134 T.8713 Podstawy makroekonomii /
692   2001200110788 T.11078 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
693   2001200108938 T.10893 Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej : materiały pomocnicze /
694   2001200088971 T.8897 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii Grzelak, Anna
695   2001200077999 T.7799 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
696   2001200193668 T.19366 Przewodnik po zadaniach z makroekonomii / Baszyński, Adam.
697   2001200149894 T.14989 W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna / Florczak, Waldemar.
698   2001200007392 T.739 Zrozumieć gospodarkę : makroekonomia / PRÓCHNICKI LECH
 
Ekonomia matematyczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
699   2001200150401 T.15040 Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego / Zawadzki, Henryk.
700   2001300030184 TM.3018 Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe /
701   2001200112607 T.11260 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
702   2001300018298 TM.1829 Ekonomia matematyczna / PANEK, EMIL
703   2001200116988 T.11698 Ekonomia matematyczna w zadaniach /
704   2001400757707 TS.75770 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
705   2001200033322 T.3332 Elementy ekonomii matematycznej : równowaga i wzrost / PANEK EMIL
706   2001200130786 T.13078 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
707   2001400777897 TS.77789 Podstawy ekonomii matematycznej Chiang, Alpha C.
708   2001200132803 T.13280 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu /
 
Inwestycje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
709   2001200147333 T.14733 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Martinez, Jared F.
710   2001200144868 T.14486 Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Liberadzki, Kamil.
711   2001200092756 T.9275 Atrakcyjność inwestycyjna Polski / Stawicka, Magdalena.
712   2001200078934 T.7893 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / KARASZEWSKI, WŁODZIMIERZ
713   2001200104367 T.10436 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Golejewska, Anna.
714   2001200060649 T.6064 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa /
715   2001200112232 T.11223 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
716   2001200139925 T.13992 Czas wypłaty : zarobienie dużych pieniędzy na giełdzie jest najlepszym rewanżem / Town, Phil.
717   2001200132032 T.13203 Czego naprawdę chcą inwestorzy? / Statman, Meir.
718   2001200040863 T.4086 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
719   2001200077241 T.7724 Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej : praca zbiorowa /
720   2001200091247 T.9124 Dotacje na inwestycje : fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z EOG, programy krajowe / Rzychoń, Tomasz.
721   2001200125577 T.12557 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
722   2001200131110 T.13111 Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce : studium teoretyczno-empiryczne / Zamojska, Anna.
723   2001200141409 T.14140 Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści / Ligus, Magdalena.
724   2001200043833 T.4383 Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw / MARCINEK, KRZYSZTOF
725   2001200097751 T.9775 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
726   2001200131394 T.13139 Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Milewski, Marcin.
727   2001200140174 T.14017 Forex dla bystrzaków / Galant, Mark.
728   2001200099939 T.9993 FOREX dla początkujących : pierwsze kroki na rynku walutowym / Dicks, James.
729   2001200141843 T.14184 Forex w praktyce : vademecum inwestora walutowego : sposób na inwestowanie / Kochan, Krzysztof.
730   2001300001191 TM.119 Fundusze inwestycyjne : zasady funkcjonowania / DYL, MARCIN
731   2001200110269 T.11026 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności / Dawidowicz, Dawid
732   2001200120350 T.12035 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego / Dawidowicz, Dawid
733   2001200124587 T.12458 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / Perez, Katarzyna.
734   2001200098772 T.9877 Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym /
735   2001200034947 T.3494 Informatyka w zarządzaniu : oprogramowanie systemowe i narzędziowe : praca zbiorowa /
736   2001200115707 T.11570 Inteligentne inwestowanie : 21 praktycznych wskazówek, jak mądrze inwestować i powiększać zawartość swojego portfela / Bar, Tomasz.
737   2001200142192 T.14219 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
738   2001200135941 T.13594 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
739   2001200006890 T.689 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
740   2001200045004 T.4500 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / JAJUGA, KRZYSZTOF
741   2001200094965 T.9496 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
742   2001200111372 T.11137 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
743   2001200186738 T.18673 Inwestycje / Mayo, Herbert B.
744   2001200132162 T.13216 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
745   2001200118418 T.11841 Inwestycje alternatywne /
746   2001200096051 T.9605 Inwestycje finansowe /
747   2001200124808 T.12480 Inwestycje finansowe /
748   2001200016882 T.1688 Inwestycje finansowe. JAJUGA KRZYSZTOF
749   2001200111983 T.11198 Inwestycje hybrydowe : nowe ujęcie oceny efektywności / Kasiewicz, Stanisław
750   2001200120022 T.12002 Inwestycje infrastrukturalne : komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów.
751   2001200149689 T.14968 Inwestycje private equity/venture capital / Sobańska-Helman, Katarzyna.
752   2001200143618 T.14361 Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
753   2001200120275 T.12027 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
754   2001200078996 T.7899 Inwestycje według znowelizowanej ustawy o rachunkowości /
755   2001200138546 T.13854 Inwestycyjny boom : siła spokoju i mądrej strategii / Shipman, Mark.
756   2001200186486 T.18648 Jak inwestować i pomnażać oszczędności? / Samcik, Maciej.
757   2001200108297 T.10829 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
758   2001200143632 T.14363 Jak zarabiać pieniądze nie pracując na etacie? : inwestycje w lokaty, obligacje, fundusze, akcje, nieruchomości, złoto dla każdego początkującego / Górnicka, Paulina.
759   2001200141454 T.14145 Kapitał zagraniczny - wyzwania i szanse /
760   2001200019944 T.1994 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
761   2001200130380 T.13038 Kontrakty terminowe i forex : teoria i praktyka / Zalewski, Grzegorz.
762   2001200055027 T.5502 Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej / KAWA, PAWEŁ
763   2001200065583 T.6558 Metody oceny projektów gospodarczych / MANIKOWSKI, ARKADIUSZ
764   2001200102448 T.10244 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
765   2001200079009 T.7900 Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena : project finance, corporate finance /
766   2001200025440 T.2544 Ocena efektywności inwestycji / GAWRON, HENRYK
767   2001200082139 T.8213 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
768   2001200103520 T.10352 Ocena efektywności inwestycji /
769   2001200112089 T.11208 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
770   2001200093784 T.9378 Ocena projektów gospodarczych Kurowski, Lech
771   2001200034657 T.3465 Ocena projektów inwestycyjnych : maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa / JOHNSON, HAZEL
772   2001200171352 T.17135 Otwarte fundusze inwestycyjne : zasady są proste / Rogala, Maciej.
773   2001200186523 T.18652 Paradoksy inwestowania : metody zwiększające zyskowność i bezpieczeństwo portfela / Kritzman, Mark P.
774   2001200120084 T.12008 Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych /
775   2001200108730 T.10873 Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje / Mejszutowicz, Krzysztof.
776   2001200084157 T.8415 Procedury inwestowania / WERNER, WITOLD ANDRZEJ
777   2001200040795 T.4079 Proces inwestycyjny : studium przypadku / WERNER, WITOLD ANDRZEJ
778   2001200138737 T.13873 Produkty strukturyzowane : inwestycje nowych czasów / Zaremba, Adam
779   2001200117961 T.11796 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
780   2001200138041 T.13804 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
781   2001200195785 T.19578 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
782   2001200082597 T.8259 Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych / ROGOWSKI, WALDEMAR
783   2001200034619 T.3461 Rachunek opłacalności inwestowania / NOWAK, EDWARD
784   2001200116056 T.11605 Racjonalne inwestowanie : właściwie ulokuj swój kapitał / Lipiński, Marek
785   2001200185755 T.18575 Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej / Krug, Anna Magdalena
786   2001200126888 T.12688 Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Borowski, Grzegorz
787   2001200095726 T.9572 Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy /
788   2001200090493 T.9049 Ryzyko działalności inwestycjnej przedsiębiorstw Zachorowska, Alfreda
789   2001200012013 T.1201 Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / OSTROWSKA ELŻBIETA
790   2001200117152 T.11715 Ryzyko inwestycyjne : analiza polskiego rynku akcji / Feder-Sempach, Ewa.
791   2001200070549 T.7054 Ryzyko projektów inwestycyjnych / MARCINEK, KRZYSZTOF
792   2001200071393 T.7139 Ryzyko projektów inwestycyjnych / OSTROWSKA, ELŻBIETA
793   2001200055188 T.5518 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / TOWARNICKA, HALINA
794   2001200118425 T.11842 Strategie inwestycyjne na każdą pogodę : osiągaj zysk na wszystkich rynkach / Froehlich, Robert J.
795   2001200074721 T.7472 Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie / NAHOTKO, SŁAWOMIR
796   2001200152290 T.15229 Teoria i praktyka benchmarków / Borowski, Krzysztof
797   2001200078385 T.7838 Teoria inwestycji finansowych / Luenberger, David G.
798   2001200134272 T.13427 Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia /
799   2001200152306 T.15230 Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce / Stańczak-Strumiłło, Kamila.
800   2001200141706 T.14170 Uwolnij wartość swojej firmy : klucz do skutecznego wyjścia z inwestycji / Nemethy, Les.
801   2001200136214 T.13621 Wartość dla akcjonariuszy : poradnik menedżera i inwestora / Rappaport, Alfred
802   2001200016127 T.1612 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
803   2001200111976 T.11197 Zamknięte fundusze inwestycyjne / Krupa, Dorota
804   2001200014734 T.1473 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
805   2001200106699 T.10669 Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym : wybrane zagadnienia /
806   2001200039843 T.3984 Zarządzanie w procesie inwestycyjnym / WERNER, WITOLD ANDRZEJ
807   2001200145124 T.14512 Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Elder, Alexander
 
Ekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
808   2001200060007 T.6000 "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych /
809   2001200029004 T.2900 ABC small business'u : A - jak otworzyć i prowadzić własną firmę (marketing, business plan) : B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów , VAT) : C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / MARKOWSKI WŁODZIMIERZ J.
810   2001200131820 T.13182 Austriacka szkoła ekonomii dla inwestorów czyli Ludwig von Mises wchodzi na giełdę / Skousen, Mark
811   2001200150418 T.15041 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 1 / Smith, Adam
812   2001200140280 T.14028 Błąd pomiaru : dlaczego PKB nie wystarcza : raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego / Stiglitz, Joseph E.
813   2001200091629 T.9162 Ci, którzy tworzyli... : pionierzy szczecińskiego biznesu lat dziewięćdziesiątych / MARUSZEWSKA, PAULINA
814   2001200146800 T.14680 Dokąd zmierza świat : ekonomia polityczna przyszłości / Kołodko, Grzegorz W.
815   2001200029509 T.2950 Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie / OFFE CLAUS
816   2001200149610 T.14961 Dylematy metodologiczne teorii ekonomii / Taylor, Edward
817   2001200190131 T.19013 Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru : dwa eseje o naturze kapitalizmu / Kornai, János
818   2001200193750 T.19375 Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa / Noga, Beniamin.
819   2001200072055 T.7205 Ekonomia Cz.1, Mikroekonomia / GULCZ, MIECZYSŁAW
820   2001200072062 T.7206 Ekonomia Cz.2, Makroekonomia / GULCZ, MIECZYSŁAW
821   2001200008856 T.885 Ekonomia [T.3], Zbiór zadań /
822   2001200056895 T.5689 Ekonomia : podręcznik dla studiów licencjackich /
823   2001200083303 T.8330 Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku : amerykańsko -polski podręcznik akademicki makro-i mikroekonomii Wyż szej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie /
824   2001200098062 T.9806 Ekonomia : kurs podstawowy / Beksiak, Janusz.
825   2001200129551 T.12955 Ekonomia : zagadnienia wybrane / Jarmołowicz, Wacław
826   2001200041204 T.4120 Ekonomia /
827   2001200070907 T.7090 Ekonomia / WHITEHEAD, GEOFFREY
828   2001200125614 T.12561 Ekonomia / Samuelson, Paul Anthony
829   2001200192135 T.19213 Ekonomia /
830   2001200190216 T.19021 Ekonomia dla bystrzaków / Antonioni, Peter.
831   2001200197789 T.19778 Ekonomia dla każdego czyli to, Co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien / Sowell, Thomas
832   2001200125621 T.12562 Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street / Sedláček, Tomáš
833   2001200073854 T.7385 Ekonomia globalna : synteza / Flejterski, Stanisław
834   2001200132094 T.13209 Ekonomia i etyka / Jasiński, Leszek Jerzy
835   2001200098819 T.9881 Ekonomia i polityka : wykład elementarny / Mises, Ludwig von
836   2001200118500 T.11850 Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza : felietony z lat 2000-2011 / Flejterski, Stanisław
837   2001200188213 T.18821 Ekonomia kapitału ludzkiego / Schultz, Theodore William
838   2001200114397 T.11439 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel
839   2001200131134 T.13113 Ekonomia kultury : kompendium / Towse, Ruth
840   2001200136306 T.13630 Ekonomia menedżerska : podstawy teoretyczne z zadaniami / Waśniewska, Anetta.
841   2001200001284 T.128 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
842   2001200102707 T.10270 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
843   2001200113901 T.11390 Ekonomia menedżerska / Png, Ivan
844   2001200114540 T.11454 Ekonomia menedżerska / Froeb, Luke M.
845   2001200095030 T.9503 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 1 / Krugman, Paul Robin
846   2001200095047 T.9504 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T.2 / Krugman, Paul Robin
847   2001200114113 T.11411 Ekonomia międzynarodowa / Grzywacz, Waldemar
848   2001200195914 T.19591 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
849   2001200091834 T.9183 Ekonomia od podstaw : wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce THUROW, LESTER
850   2001200104947 T.10494 Ekonomia rozwoju
851   2001200125638 T.12563 Ekonomia rozwoju /
852   2001200145896 T.14589 Ekonomia rozwoju / Bartkowiak, Ryszard.
853   2001200084898 T.8489 Ekonomia sektora publicznego Stiglitz, Joseph E.
854   2001200140044 T.14004 Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Jurek, Łukasz.
855   2001200129803 T.12980 Ekonomia w jednej lekcji / Hazlitt, Henry
856   2001200189975 T.18997 Ekonomia w przykładach / Krawczyk, Marcin.
857   2001200129544 T.12954 Ekonomia w zarysie : praca zbiorowa /
858   2001200131141 T.13114 Ekonomia wiedzy niedoskonałej : kurs walutowy i ryzyko / Frydman, Roman
859   2001200200779 T.20077 Ekonomia wolnego rynku / Rothbard, Murray Newton
860   2001200115363 T.11536 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Rogall, Holger
861   2001200092060 T.9206 Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie BECKER, GARY S.
862   2001200192722 T.19272 Ekonomia, finanse, bankowość : księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel /
863   2001200192142 T.19214 Ekonomia, finanse, zarządzanie /
864   2001200002311 T.231 Ekonomia. T.1. SAMUELSON PAUL A.
865   2001200002342 T.234 Ekonomia. T.2. SAMUELSON PAUL A.
866   2001200112218 T.11221 Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce /
867   2001200189753 T.18975 Ekonomika : podręcznik. Cz. 1 /
868   2001200189760 T.18976 Ekonomika : podręcznik. Cz. 2 / Pietraszewski, Marian.
869   2001200083525 T.8352 Ekonomiści i systemy ekonomiczne / Grzywacz, Waldemar
870   2001200082849 T.8284 Elementarne zagadnienia ekonomii /
871   2001200200878 T.20087 Elementarz ekonomii : zwięzłe omówienie podstawowych reguł i doktryn / Ballvé, Faustino
872   2001200098079 T.9807 Elementy ekonomii i polityki społecznej / Jaźwiński, Ireneusz.
873   2001200190568 T.19056 Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych : perspektywa kryzysowa / Flejterski, Stanisław
874   2001200052439 T.5243 Eseje o gospodarce / Sadowski, Zdzisław
875   2001200184420 T.18442 Etatyzm i przemoc w teoriach zacofania gospodarczego : studium z metodologii "Badań nad Rozwojem" / Peshkov, Ivan.
876   2001200124570 T.12457 Freakonomia : świat od podszewki / Levitt, Steven D.
877   2001200140334 T.14033 Free lunch : ekonomia dobrze przyrządzona / Smith, David
878   2001200140181 T.14018 Freedonomia : jak interwencjonizm państwowy rujnuje gospodarkę / Lott, John R.
879   2001200029431 T.2943 Godne społeczeństwo : program troski o ludzkość / Galbraith, John Kenneth
880   2001300000132 TM.13 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / WEBER, MAX
881   2001200107795 T.10779 Gospodarka w warunkach kryzysu /
882   2001200171093 T.17109 Gospodarowanie, finansowanie i zarządzanie w XXI wieku /
883   2001200187759 T.18775 Im więcej seksu tym bezpieczniejszy : czyli O niekonwencjonalnych mądrościach ekonomii / Landsburg, Steven E.
884   2001200068867 T.6886 Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna / Solow, Robert M.
885   2001200080258 T.8025 Kapitalizm kontra kapitalizm / ALBERT, MICHEL
886   2001200130281 T.13028 Kapitalizm, socjalizm, demokracja / Schumpeter, Joseph Alois
887   2001200130298 T.13029 Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza / Jabłoński, Łukasz
888   2001200030611 T.3061 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa /
889   2001200073175 T.7317 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa /
890   2001300106681 TM.10668 Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / Malawski, Marcin.
891   2001200107108 T.10710 Konkurencyjność podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
892   2001200138683 T.13868 Krótka historia kapitalizmu : nieoceniony przewodnik po gospodarce wolnorynkowej i jej roli w życiu każdego z nas /
893   2001200141270 T.14127 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
894   2001200099410 T.9941 Makro i mikroekonomia na przykładach = Macro and microeconomics case studies. Z. 2
895   2001200051074 T.5107 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy /
896   2001200130571 T.13057 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności /
897   2001200069079 T.6907 Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki : artykuły słuchaczy II Studium Doktoranckiego /
898   2001200192241 T.19224 Metafizyczne wątki w ekonomii / Zorde, Kristof.
899   2001200000591 T.59 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark
900   2001200114175 T.11417 Metody ilościowe w ekonomii : wybrane problemy /
901   2001200020841 T.2084 Mierzyć wyżej : historie 25 firm, które osiągnęły sukces, łącząc skutecznie zarządzanie z realizacją misji społecznych / BOLLIER DAVID
902   2001200059469 T.5946 Moja firma : jak założyć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą / TUCHOŁKA, HUBERT
903   2001200114687 T.11468 Nauka dla gospodarki /
904   2001200113727 T.11372 Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych /
905   2001200136221 T.13622 Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych / Forlicz, Stefan
906   2001200146251 T.14625 Nieoczywistości : ekonomiczna teoria wszystkiego / Becker, Gary Stanley
907   2001200188688 T.18868 Nobel z ekonomii 1969-2011 : poglądy laureatów w zarysie / Jasiński, Leszek Jerzy
908   2001200025143 T.2514 Nowy leksykon ekonomiczny ORŁOWSKI TADEUSZ
909   2001200150524 T.15052 Od Keynesa do teorii chaosu : ewolucja teorii wahań koniunkturalnych / Jakimowicz, Aleksander
910   2001200010279 T.1027 Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Kołodko, Grzegorz W.
911   2001200078484 T.7848 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / Keynes, John Maynard
912   2001200191756 T.19175 Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego / Konopczyński, Michał.
913   2001200099632 T.9963 Państwo i rynek w gospodarce : praca zbiorowa
914   2001200010774 T.1077 Państwo w przebudowie. BALCEROWICZ LESZEK
915   2001200057465 T.5746 Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych /
916   2001200099205 T.9920 Podstawy ekonomii : podręcznik / Mierzejewska-Majcherek, Janina
917   2001200110634 T.11063 Podstawy ekonomii : mikro- i makroekonomia : podręcznik / Urbaniak, Piotr.
918   2001200111075 T.11107 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania /
919   2001200055171 T.5517 Podstawy ekonomii / Sloman, John
920   2001200079771 T.7977 Podstawy ekonomii / NOJSZEWSKA, EWELINA
921   2001300006288 TM.628 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław
922   2001200111068 T.11106 Podstawy ekonomii /
923   2001200111952 T.11195 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław.
924   2001200093555 T.9355 Podstawy metodologii nauk ekonomicznych Stachak, Stanisław
925   2001200111020 T.11102 Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bielecka, Maria.
926   2001200027260 T.2726 Polska droga do rynku / Rosati, Dariusz Kajetan
927   2001200072888 T.7288 Pomiar i prognozy inflacji / ŁYKO, JANUSZ
928   2001200144547 T.14454 Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego : dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? / Garbicz, Marek.
929   2001200126369 T.12636 Proces badawczy w naukach ekonomicznych / Wojciechowska, Renata
930   2001200136696 T.13669 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa /
931   2001200071775 T.7177 Przewodnik po biznesie : podstawy działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gos podarczej, wybór strategii działalności firmy, metody działalności gos podarczej, sprawy personalne, finansowe podstawy podejmowania decyzji, koszty i przychody w ujęciu bilansowym i p
932   2001200085956 T.8595 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles.
933   2001200130014 T.13001 Racjonalność i jej alternatywy : wykład prof. Thomasa C. Schellinga wygłoszony w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2004 roku / Schelling, Thomas C.
934   2001200145612 T.14561 Racjonalność w ekonomii / Smith, Vernon L.
935   2001200030307 T.3030 Reaganomika : sukces czy porażka? / Belka, Marek
936   2001200118265 T.11826 Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce / Borkowska, Bożena.
937   2001200074684 T.7468 Rozwój gospodarczy a globalizacja : ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością / Piasecki, Ryszard
938   2001200185489 T.18548 Równowaga a wzrost gospodarczy / Siedlecki, Juliusz.
939   2001200193712 T.19371 Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? / Górska, Rumiana.
940   2001200138560 T.13856 Sekrety ekonomii czyli Ile naprawdę kosztuje twoja kawa? / Harford, Tim
941   2001200056338 T.5633 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / HAMPDEN-TURNER, CHARLES
942   2001300060921 TM.6092 Słownik ekonomii / Black, John
943   2001200009709 T.970 Socjalizm, kapitalizm, transformacja : szkice z przełomu epok / BALCEROWICZ LESZEK
944   2001200141263 T.14126 Spirala wzrostu : pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych / Binswanger, Hans Christoph
945   2001200027574 T.2757 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter Ferdinand
946   2001200150913 T.15091 Społeczna granica wzrostu gospodarczego : przyczynek do ekonomii szczęścia /
947   2001200145681 T.14568 Strategia konfliktu / Schelling, Thomas C.
948   2001200057199 T.5719 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 T.1, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych /
949   2001200057205 T.5720 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 T.2, Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020 /
950   2001200057342 T.5734 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / NASIŁOWSKI, MIECZYSŁAW
951   2001200082146 T.8214 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz
952   2001200184895 T.18489 Szkice ze współczesnej teorii ekonomii /
953   2001200067662 T.6766 Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej / NOWICKI, JÓZEF
954   2001200047503 T.4750 Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne / Blaug, Mark
955   2001200116957 T.11695 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania /
956   2001200054778 T.5477 The contemporary economy and service sector : in search of competitiveness /
957   2001200092176 T.9217 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej
958   2001200072604 T.7260 Transformacja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych : ekonomia, prawo, zarządzanie : księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania UW [Uniwersyte tu Warszawskiego] /
959   2001200088155 T.8815 Transformacja i rozwój : wybór prac /
960   2001200067839 T.6783 Transformacja polskiej gospodarki : sukces czy porażka? / KOŁODKO, GRZEGORZ W.
961   2001200074066 T.7406 Transformacja polskiej gospodarki : zagadnienia wybrane /
962   2001200072390 T.7239 Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospo darki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej w Krakowie (Kryni ca, 12-13 czerwca 2000 r.) /
963   2001200071126 T.7112 Tygrys z ludzką twarzą / Kołodko, Grzegorz W.
964   2001200070631 T.7063 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 1, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? /
965   2001200085314 T.8531 W kierunku ograniczonego państwa / BALCEROWICZ, LESZEK
966   2001200127427 T.12742 Wartość, cena, zysk a racjonalność dynamicznej gospodarki / Chmiel, Józef
967   2001200184123 T.18412 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.
968   2001400765788 TS.76578 Wielcy ekonomiści : czasy, życie, idee / Heilbroner, Robert L.
969   2001200113284 T.11328 Wielkość i struktura wydatków poniesionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w okresie 2004-2009 pod kątem ich wpływu na zmiany struktury polskiej gospodarki w kontekście realizacji strategicznych celów prorozwojowych kraju : ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego / Lis, Maciej
970   2001200072512 T.7251 Wokół inflacji : fetysz czy ograniczenie rozwoju /
971   2001200027789 T.2778 Wolność i rozwój : ekonomia wolnego rynku / BALCEROWICZ LESZEK
972   2001200185274 T.18527 Wprowadzenie do ekonomii / Woś, Jerzy
973   2001200132469 T.13246 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej /
974   2001200074424 T.7442 Wprowadzenie do przedsiębiorczości / KUREK, ZYGMUNT
975   2001200109225 T.10922 Współczesna ekonomia : ku nowemu paradygmatowi / Godłów-Legiędź, Janina.
976   2001200190551 T.19055 Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców /
977   2001200031755 T.3175 Współczesne systemy ekonomiczne : powstawanie, ewolucja, kryzys / Kowalik, Tadeusz
978   2001200127526 T.12752 Współczesne teorie ekonomiczne /
979   2001200185816 T.18581 www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz
980   2001200108877 T.10887 Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
981   2001200149269 T.14926 Wybór w gospodarce : wprowadzenie do ekonomii / Mickiewicz, Tomasz
982   2001200065996 T.6599 Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej /
983   2001200073113 T.7311 Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Prof.Anny Jankowskiej-Klapkowskiej /
984   2001200149504 T.14950 Wybrane zagadnienia z teorii ekonomii. [Z. 1], Aktywność gospodarcza / Krawczyk, Marcin.
985   2001200132537 T.13253 Wyzwania współczesnej ekonomii : wybrane problemy /
986   2001200111150 T.11115 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce /
987   2001200084379 T.8437 Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne / Woźniak, Michał Gabriel
988   2001200110344 T.11034 Z ekonomią na ty : podstawy przedsiębiorczości [dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników] /
989   2001200146138 T.14613 Zakończcie ten kryzys! / Krugman, Paul Robin
990   2001200051852 T.5185 Zanim wystartujesz : roczny plan dla przedsiębiorczych /
991   2001200042324 T.4232 Zaplanuj swój biznes / WEST, ALAN
992   2001200141928 T.14192 Zarys ekonomii /
993   2001200115486 T.11548 Zarys ekonomii międzynarodowej / Świerkocki, Janusz.
994   2001200044311 T.4431 Zarys gospodarki rynkowej Cz.1 / SOBIECKI, ROMAN
995   2001200044335 T.4433 Zarys gospodarki rynkowej Cz.2 / SOBIECKI, ROMAN
996   2001200012471 T.1247 Zarys metodologii ekonomii. Cz. 2, | Cz. 3, Zarys metodologii makroekonomii. | Zarys metodologii mikroekonomii / Leśkiewicz, Izabela.
997   2001200141317 T.14131 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
998   2001200030031 T.3003 Zrozumieć biznes : uniwersalny podręcznik / NICKELS WILLIAM G.
 
Badania operacyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
999   2001200081194 T.8119 Badania operacyjne : praca zbiorowa /
1000   2001200040849 T.4084 Badania operacyjne / SIUDAK, MAREK
1001   2001200100093 T.10009 Badania operacyjne /
1002   2001200135347 T.13534 Badania operacyjne / Siudak, Marek
1003   2001200001383 T.138 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1004   2001200019173 T.1917 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1005   2001200069345 T.6934 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1006   2001200078842 T.7884 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1007   2001200004353 T.435 Badania operacyjne w zarządzaniu /
1008   2001200086212 T.8621 Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii / Anholcer, Marcin
1009   2001200065903 T.6590 Wprowadzenie do badań operacyjnych / MOORE, P.G.
1010   2001200075612 T.7561 Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem / Trzaskalik, Tadeusz
1011   2001200056321 T.5632 Wybrane metody badań operacyjnych / MISZCZYŃSKA, DOROTA
1012   2001200090936 T.9093 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
 
Ekonometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1013   2001200027505 T.2750 Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji /
1014   2001200092510 T.9251 Ekonometria MADDALA, G.S.
1015   2001200001277 T.127 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
1016   2001200074783 T.7478 Ekonometria : metody, przykłady, zadania /
1017   2001200075735 T.7573 Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Welfe, Aleksander.
1018   2001200077357 T.7735 Ekonometria : wybrane zagadnienia / BORKOWSKI, BOLESŁAW
1019   2001200200946 T.20094 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
1020   2001200201103 T.20110 Ekonometria : z programem DEMS autorstwa Wojciecha Zatonia / Gajda, Jan Bogusław.
1021   2001200065880 T.6588 Ekonometria /
1022   2001200039522 T.3952 Ekonometria /
1023   2001200131127 T.13112 Ekonometria / Sobczyk, Mieczysław
1024   2001200188794 T.18879 Ekonometria / Maddala, G. S.
1025   2001300097842 TM.9784 Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
1026   2001200106880 T.10688 Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich /
1027   2001200113543 T.11354 Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach /
1028   2001200117053 T.11705 Ekonometria przestrzenna : metody i modele analizy danych przestrzennych /
1029   2001200081859 T.8185 Ekonometria skłonności / Hozer, Józef
1030   2001200091414 T.9141 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1031   2001200095948 T.9594 Ekonometria współczesna / Kośko, Monika.
1032   2001200000218 T.21 Ekonometria.
1033   2001200063411 T.6341 Ekonometryczne modele dobrobytu / KOT, STANISŁAW M.
1034   2001200099342 T.9934 Ekonometryczne modele rynków finansowych : modele kursów giełdowych i kursów walutowych / Brzeszczyński, Janusz.
1035   2001200135682 T.13568 Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych /
1036   2001200110191 T.11019 Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce / Lis, Christian.
1037   2001200000621 T.62 Nowa ekonometria / CHAREMZA, WOJCIECH W.
1038   2001200088490 T.8849 Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / WITKOWSKA, DOROTA
1039   2001200084669 T.8466 Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia / GUZIK, BOGUSŁAW
1040   2001200069901 T.6990 Teoria ekonometrii / GOLDBERGER, ARTHUR S.
1041   2001200108143 T.10814 Wprowadzenie do ekonometrii /
1042   2001200001581 T.158 Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej / JAKUBCZYC, JERZY
1043   2001200005626 T.562 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach /
1044   2001200089671 T.8967 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
1045   2001200088445 T.8844 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
1046   2001200100048 T.10004 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1047   2001200065972 T.6597 Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej /
 
Praca
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1048   2001200191268 T.19126 (PO)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Balewski, Błażej.
1049   2001200131639 T.13163 10 skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy /
1050   2001200115226 T.11522 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy / Branham, Leigh.
1051   2001200139680 T.13968 Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Spytek-Bandurska, Grażyna.
1052   2001200104008 T.10400 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules.
1053   2001200064784 T.6478 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
1054   2001200106446 T.10644 Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa / Kmiecik-Baran, Krystyna
1055   2001200123757 T.12375 Bezrobocie i odpowiedzialność / Retowski, Sylwiusz.
1056   2001200135361 T.13536 Bezrobocie i polityka zatrudnienia /
1057   2001300000019 TM.1 Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście : socjologiczne studium zachowań bezrobotnych / URBANIK, WALDEMAR
1058   2001200103087 T.10308 Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Woźniak, Beata.
1059   2001200084737 T.8473 Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim / Barański, Kazimierz
1060   2001200188053 T.18805 Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka / Gruchelski, Marek.
1061   2001200098673 T.9867 Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa /
1062   2001200110023 T.11002 Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Budnikowski, Tomasz
1063   2001200056925 T.5692 Bezrobocie, aktywność gospodarcza, ceny a wzrost gospodarczy Polski / MILO, WŁADYSŁAW
1064   2001200119484 T.11948 Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Kirenko, Janusz
1065   2001200115103 T.11510 Bezrobotni Marienthalu / Jahoda, Marie
1066   2001200130199 T.13019 Co z tą pracą? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
1067   2001200115172 T.11517 Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Kiersztyn, Anna.
1068   2001200124181 T.12418 Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji / Grotkowska, Gabriela.
1069   2001200115233 T.11523 Depresja w pracy / Maud, Vicky.
1070   2001200188169 T.18816 Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 / Pilc, Michał.
1071   2001400787698 TS.78769 Ekonomia pracy w zarządzaniu. POLAŃSKA AURELIA
1072   2001200073052 T.7305 Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii / KOWAL, EDWARD
1073   2001200107085 T.10708 Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku / Drela, Karolina.
1074   2001200198090 T.19809 Etyczne i społeczne wymiary pracy /
1075   2001200104572 T.10457 Europejski rynek pracy / Wach, Krzysztof
1076   2001200120404 T.12040 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Szydlik-Leszczyńska, Agata.
1077   2001200103919 T.10391 Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie : teoria i praktyka /
1078   2001200190315 T.19031 Instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w międzynarodowych przepływach kapitału : bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowej ekonomii instytucjonalnej / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
1079   2001200059544 T.5954 Jak szukać pracy w Polsce / GESTERN, ANDRZEJ
1080   2001200108785 T.10878 Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy? /
1081   2001200099649 T.9964 Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa
1082   2001200185953 T.18595 Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim /
1083   2001200115127 T.11512 Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Głogosz, Dorota.
1084   2001200076732 T.7673 Kompleksowe zarządzanie pracą / JACUKOWICZ, ZOFIA
1085   2001200082337 T.8233 Kręgi bezrobocia : socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrob otnym i bezrobociu / CZYSZKIEWICZ, RYSZARD
1086   2001200115271 T.11527 Metody badania pracy / Baraniak, Barbara.
1087   2001200145964 T.14596 Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej / Siek, Elżbieta.
1088   2001200124266 T.12426 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata.
1089   2001200143670 T.14367 Nasze problemy : bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim / Miś, Lucjan.
1090   2001200115158 T.11515 Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe /
1091   2001200107498 T.10749 Podmioty rynku pracy / Czyszkiewicz, Ryszard
1092   2001200095672 T.9567 Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Szylko-Skoczny, Małgorzata
1093   2001200144431 T.14443 Postawy polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim /
1094   2001200080968 T.8096 Praca dla Polaków w Unii Europejskiej : [jak znaleźć legalną pracę w Unii] / CYRANKOWSKI, JAKUB
1095   2001200119835 T.11983 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz.
1096   2001200087110 T.8711 Praca w Europie : jak, gdzie i za ile? : poradnik / SKRZYPCZAK, JOANNA
1097   2001200200830 T.20083 Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne /
1098   2001200115240 T.11524 Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Wojdyło, Kamila.
1099   2001200059605 T.5960 Pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia / LIBERA, TADEUSZ
1100   2001200082207 T.8220 Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej : informacje, adresy, bazy danych, wzory dokumentów / KIENZLER, IWONA
1101   2001200076763 T.7676 Prawo pracy a bezrobocie /
1102   2001200056260 T.5626 Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / KABAJ, MIECZYSŁAW
1103   2001200072352 T.7235 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie /
1104   2001200103902 T.10390 Przemiany na współczesnym rynku pracy /
1105   2001200099601 T.9960 Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa /
1106   2001200184925 T.18492 Przestrzenne aspekty rynku pracy na przykładzie Pomorza Środkowego / Figurska, Irena.
1107   2001200195778 T.19577 Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Lubrańska, Anna.
1108   2001200189050 T.18905 Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Brzychcy, Katarzyna.
1109   2001200082351 T.8235 Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej / Marciniak, Jarosław.
1110   2001200146442 T.14644 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
1111   2001200189104 T.18910 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
1112   2001200189111 T.18911 Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja /
1113   2001200087776 T.8777 Rynek pracy w jednoczącej się Europie : wybrane zagadnienia do studiowania / GŁĄBICKA, KATARZYNA
1114   2001200144134 T.14413 Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Szaban, Jolanta.
1115   2001200105968 T.10596 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji /
1116   2001200084003 T.8400 Rynek pracy w skali lokalnej /
1117   2001200133589 T.13358 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
1118   2001200195402 T.19540 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
1119   2001200020780 T.2078 Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Głąbicka, Katarzyna.
1120   2001200133954 T.13395 Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną : psychologiczne uwarunkowania /
1121   2001200184338 T.18433 Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy /
1122   2001200076855 T.7685 Społeczne aspekty bezrobocia : skutki i przeciwdziałanie /
1123   2001200079085 T.7908 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskieji w Polsce / KABAJ, MIECZYSŁAW
1124   2001200026027 T.2602 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / SOCHA, MIECZYSŁAW
1125   2001200141300 T.14130 Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim /
1126   2001200186356 T.18635 Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku : raport pobadawczy /
1127   2001200115080 T.11508 Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Gawrycka, Małgorzata.
1128   2001200127229 T.12722 Teoria bezrobocia w stanie równowagi / Pissarides, Christopher A.
1129   2001200115202 T.11520 Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy / Wilsz, Jolanta.
1130   2001200115097 T.11509 Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić / Frost, Peter J.
1131   2001200184567 T.18456 Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej /
1132   2001200141089 T.14108 Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne / Myjak, Teresa.
1133   2001200113321 T.11332 Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce : raport z badania ewaluacyjnego /
1134   2001200120206 T.12020 Wspólny europejski rynek pracy : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Knapińska, Magdalena.
1135   2001200189395 T.18939 Współczesne aspekty rynku pracy /
1136   2001200149283 T.14928 Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy /
1137   2001200104282 T.10428 Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
1138   2001200186363 T.18636 Zagraniczne migracje zarobkowe : raport pobadawczy /
1139   2001200088407 T.8840 Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia / NAHOTKO, SŁAWOMIR
 
Finanse publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1140   2001200109409 T.10940 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
1141   2001200106972 T.10697 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi /
1142   2001200078415 T.7841 Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries /
1143   2001200139987 T.13998 Dylematy i wyzwania finansów publicznych /
1144   2001200192012 T.19201 Dyscyplina finansów publicznych : zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne /
1145   2001200058684 T.5868 Elementy finansów publicznych /
1146   2001200199325 T.19932 Finanse lokalne we Francji / Bouvier, Michel
1147   2001200106941 T.10694 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
1148   2001200092541 T.9254 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
1149   2001200093814 T.9381 Finanse publiczne : teoria i praktyka Owsiak, Stanisław
1150   2001200086014 T.8601 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
1151   2001200081026 T.8102 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1152   2001200031670 T.3167 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
1153   2001200071706 T.7170 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
1154   2001200097461 T.9746 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej.
1155   2001200098925 T.9892 Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 /
1156   2001200100710 T.10071 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1157   2001200103025 T.10302 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary
1158   2001200113383 T.11338 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1159   2001200114458 T.11445 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej.
1160   2001200130144 T.13014 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1161   2001200144080 T.14408 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1162   2001200146855 T.14685 Finanse publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
1163   2001200186776 T.18677 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1164   2001200191404 T.19140 Finanse publiczne : aspekty teoretyczne i praktyczne /
1165   2001200195310 T.19531 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Owsiak, Stanisław
1166   2001200021084 T.2108 Finanse publiczne / GAUDEMET, PAUL MARIE
1167   2001200069376 T.6937 Finanse publiczne / KUZIŃSKA, HANNA
1168   2001200085260 T.8526 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
1169   2001200099816 T.9981 Finanse publiczne /
1170   2001200113406 T.11340 Finanse publiczne /
1171   2001200114465 T.11446 Finanse publiczne /
1172   2001200187452 T.18745 Finanse publiczne /
1173   2001200125775 T.12577 Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
1174   2001200190674 T.19067 Finanse publiczne a wybór publiczny : dwie odmienne wizje państwa / BUCHANAN, JAMES M.
1175   2001200088902 T.8890 Finanse publiczne a wzrost gospodarczy /
1176   2001200109904 T.10990 Finanse publiczne i międzynarodowe /
1177   2001200171413 T.17141 Finanse publiczne i prawo finansowe T.1 /
1178   2001200063855 T.6385 Finanse publiczne i prawo finansowe : (wykłady akademickie) / KOSIKOWSKI, CEZARY
1179   2001200093760 T.9376 Finanse publiczne i prawo finansowe /
1180   2001200193996 T.19399 Finanse publiczne i prawo finansowe /
1181   2001200190605 T.19060 Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej : zagadnienia prawne / BORODO, ANDRZEJ
1182   2001200195525 T.19552 Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki : teoria a polska praktyka gospodarcza / Postuła, Marta.
1183   2001200093869 T.9386 Finanse publiczne w Polsce MALINOWSKA-MISIĄG, ELŻBIETA
1184   2001200184598 T.18459 Finanse publiczne w Polsce : przewodnik / Misiąg, Wojciech
1185   2001200099687 T.9968 Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Kosikowski, Cezary
1186   2001200102127 T.10212 Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki Polski /
1187   2001200075681 T.7568 Finanse publiczne wobec procesów globalizacji /
1188   2001200109416 T.10941 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1189   2001200066207 T.6620 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
1190   2001200095979 T.9597 Finanse, bankowość i rynki finansowe : praca zbiorowa /
1191   2001200078316 T.7831 Finase publiczne / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
1192   2001200190704 T.19070 Instrukcja kontroli finansowej w jednostkach sektora finasów publicznych / Rup, Wojciech.
1193   2001200135613 T.13561 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
1194   2001300109163 TM.10916 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
1195   2001200125911 T.12591 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
1196   2001200084393 T.8439 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorg. przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.1, Finanse publiczne /
1197   2001200103384 T.10338 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
1198   2001200126000 T.12600 Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
1199   2001200104923 T.10492 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
1200   2001200116223 T.11622 Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej / Kowalczyk, Ewaryst.
1201   2001200194160 T.19416 Patologie i oszustwa w finansach publicznych : badanie skali marnotrawstwa środków publicznych w świetle rosnącego zadłużenia kraju / Schneider, Karol.
1202   2001200072826 T.7282 Podstawy finansów publicznych / PODSTAWKA, MARIAN
1203   2001200094361 T.9436 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
1204   2001200115882 T.11588 Redystrybucja : grabież czy ignorancja / Jouvenel, Bertrand de
1205   2001200192982 T.19298 Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 / Aksman, Ewa.
1206   2001200152269 T.15226 Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego / Kamba-Kibatshi, Marcel.
1207   2001200126963 T.12696 Sektor finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
1208   2001200116193 T.11619 Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego /
1209   2001200109713 T.10971 System finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
1210   2001200111099 T.11109 System finansów publicznych /
1211   2001200190421 T.19042 Współczesne finanse publiczne / Woźniak, Barbara
1212   2001200103872 T.10387 Wybrane zagadnienia finansów publicznych / Kańduła, Sławomira.
1213   2001200066139 T.6613 Zamówienia publiczne : poradnik, katalog firm / BUDNIK, GRAŻYNA
1214   2001200103155 T.10315 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam.
1215   2001300004727 TM.472 Zarys finansów publicznych i prawa finasowego /
1216   2001200186981 T.18698 Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /
1217   2001200108037 T.10803 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
1218   2001200150258 T.15025 Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Puchacz, Krzysztof.
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1219   2001200051470 T.5147 Aktualna ustawa o własności lokali : praktyczny komentarz / ŁYSZCZAK, WIKTOR E.
1220   2001200149498 T.14949 Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie : prawo, instrumenty, dochody gmin / Cymerman, Joanna.
1221   2001200199585 T.19958 Ekonomiczny wymiar nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1222   2001200131448 T.13144 Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Horoszko, Michał.
1223   2001200136313 T.13631 Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur / Źróbek, Sabina
1224   2001200051494 T.5149 Inwestowanie w nieruchomości : praca zbiorowa /
1225   2001200049804 T.4980 Jak zostać właścicielem nieruchomości? : poradnik / RADYŃSKA-JANAS, ANNA
1226   2001200049811 T.4981 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami T.1, (działy I i II ustawy) /
1227   2001200049828 T.4982 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami T.2, (działy III - VII ustawy) /
1228   2001200097256 T.9725 Marketing na rynku nieruchomości / Stachura, Ewa
1229   2001200095085 T.9508 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce / Czyżycki, Rafał.
1230   2001200139734 T.13973 Nieruchomości : aspekty podatkowe i cywilnoprawne / Brzeszczyńska, Stella.
1231   2001200051449 T.5144 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1232   2001200091896 T.9189 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1233   2001200130854 T.13085 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1234   2001200049774 T.4977 Obrót nieruchomościami JAMRÓG SŁAWOMIR
1235   2001200123603 T.12360 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
1236   2001200190582 T.19058 Opodatkowanie rynku nieruchomości /
1237   2001200149337 T.14933 Plany zarządzania nieruchomościami : modele, metody, narzędzia / Sobczak, Andrzej
1238   2001200053207 T.5320 Plany zarządzania nieruchomościami / SOBCZAK, ANDRZEJ
1239   2001200140952 T.14095 Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Małkowska, Agnieszka
1240   2001200145551 T.14555 Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
1241   2001200149351 T.14935 Podstawy zarządzania nieruchomościami /
1242   2001200039560 T.3956 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
1243   2001200147067 T.14706 Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości / Wolanin, Marian.
1244   2001200064302 T.6430 Prawo obrotu nieruchomościami /
1245   2001200146435 T.14643 Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie /
1246   2001200189128 T.18912 Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Najbar, Katarzyna.
1247   2001200146459 T.14645 Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności / Siemińska, Ewa.
1248   2001200051487 T.5148 System i procedury szacowania nieruchomości /
1249   2001200049781 T.4978 Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych /
1250   2001200149245 T.14924 Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości / Wajda, Dominik.
1251   2001200186332 T.18633 Wartość i jej szacowanie / Iwanek, Tadeusz.
1252   2001200049750 T.4975 Wartość rynkowa nieruchomości : wycena nieruchomości i przedsiębiorstw (WNP) / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1253   2001200056390 T.5639 Wspólnota mieszkaniowa w praktyce. GÓRA, EWA
1254   2001200056703 T.5670 Wycena nieruchomości / BOCZEK, ZBIGNIEW J.
1255   2001200145162 T.14516 Wycena nieruchomości / Żak, Mirosław
1256   2001200149276 T.14927 Wycena nieruchomości leśnych / Nowak, Andrzej
1257   2001200197697 T.19769 Zarabiaj na nieruchomościach : jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie : praktyczny poradnik / Danowska-Ździebło, Agata.
1258   2001200049798 T.4979 Zarządzanie nieruchomościami : zbiór przepisów prawnych z omówieniem / WOLANIN MARIAN
1259   2001200033018 T.3301 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / ŚLIWIŃSKI, ARTUR
1260   2001200145827 T.14582 Zarządzanie nieruchomościami /
1261   2001200149412 T.14941 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa /
1262   2001200145834 T.14583 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1263   2001200049842 T.4984 Zasady wyceny nieruchomości w świecie /
 
Podatki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1264   2001200090462 T.9046 Abc VAT-u : zintegrowany tekst ustawy i rozporządzeń wykonawczych, omówienie przepisów VAT, wzory ewidencji i formularzy vatowskich Markowski, Włodzimierz J.
1265   2001200107825 T.10782 Amortyzacja podatkowa i bilansowa / Nawrot, Rafał Aleksander.
1266   2001200115950 T.11595 Ceny i porozumienia transferowe w praktyce : wybrane zagadnienia prawnopodatkowe / Stanik, Krzysztof J.
1267   2001200063435 T.6343 Ceny transferowe : teoria i praktyka / Sojak, Sławomir
1268   2001200115943 T.11594 Ceny transferowe : odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe / Mika, Jarosław F.
1269   2001200141331 T.14133 Ceny transferowe : narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej / Barowicz, Marek
1270   2001200151361 T.15136 Ceny transferowe : analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych / Wiśniewski, Paweł
1271   2001200193682 T.19368 Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam.
1272   2001200082016 T.8201 Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw / KULAWCZUK, PRZEMYSŁAW
1273   2001200123290 T.12329 Egzamin na doradcę podatkowego : testy / Jabłoński, Mariusz
1274   2001200193651 T.19365 Elementy optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie /
1275   2001200066252 T.6625 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 6, Opodatkowanie /
1276   2001200080210 T.8021 Gminne podatki i opłaty budżetowe / HANUSZ, ANTONI
1277   2001200199318 T.19931 Kontrola skarbowa / Kulicki, Jacek.
1278   2001200069765 T.6976 Korzyści podatkowe dla firm / MAŃK-KOZAKIEWICZ, URSZULA
1279   2001200150715 T.15071 Leksykon podatkowy hotelarza : PIT, CIT, VAT / Styczyński, Rafał.
1280   2001200096013 T.9601 Międzynarodowe planowanie podatkowe /
1281   2001200068836 T.6883 Nowe zasady opodatkowania stron umów leasingu, najmu i dzierżawy podatkami dochodowymi / Biegalski, Adam.
1282   2001300106520 TM.10652 Nowy leksykon VAT 2013/2014 / Maruchin, Wojciech.
1283   2001200152214 T.15221 Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw /
1284   2001200033780 T.3378 Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce / SOKOŁOWSKI, JERZY
1285   2001200114267 T.11426 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1286   2001200136467 T.13646 Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych / Dudziak, Sławomir.
1287   2001200194085 T.19408 Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1288   2001200185441 T.18544 Opodatkowanie spółek kapitałowych : połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne Szymański, Krzysztof G.
1289   2001200079863 T.7986 Opodatkowanie umowy forfaitingu / KORCZYŃSKI, IRENEUSZ
1290   2001200185465 T.18546 Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców / Kudert, Stephan
1291   2001200069802 T.6980 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2002 T.1 / KULICKI, JACEK
1292   2001200185946 T.18594 Podatek dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1293   2001200144660 T.14466 Podatek od środków transportowych : komentarz praktyczny / Adamek, Marcin.
1294   2001200144318 T.14431 Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki /
1295   2001200078392 T.7839 Podatki - Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Krajewska, Anna
1296   2001200123276 T.12327 Podatki : ujednolicone przepisy /
1297   2001200144677 T.14467 Podatki : ujednolicone przepisy /
1298   2001200138867 T.13886 Podatki 2013 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone /
1299   2001200149771 T.14977 Podatki 2013 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
1300   2001200150760 T.15076 Podatki 2013 : wraz z komentarzem /
1301   2001200137778 T.13777 Podatki i opłaty lokalne : 601 pytań i odpowiedzi /
1302   2001200116087 T.11608 Podatki i opłaty w gminie 2011 : wybór aktów prawnych /
1303   2001200108402 T.10840 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Felis, Paweł
1304   2001200112744 T.11274 Podatki w Polsce : zarys wykładu / Wyrzykowski, Wojciech
1305   2001200123641 T.12364 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
1306   2001200108419 T.10841 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
1307   2001200117824 T.11782 Podatkowa księga przychodów i rozchodów : praktyczne problemy prowadzenia / Styczyński, Rafał.
1308   2001200118869 T.11886 Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku /
1309   2001200069437 T.6943 Podatkowe ABC...na 2002 r. : omówienie zmian i nowelizacji przepisów podatkowych w 2002 r. / DEREŃ, ALDONA MAŁGORZATA
1310   2001200045806 T.4580 Podatkowe raje i usługi Offshore / WOTAVA, MILAN
1311   2001200073915 T.7391 Podatnik kontra urząd skarbowy : poznaj swoje prawa i z nich korzystaj / JANKOWIAK, DARIUSZ
1312   2001200056789 T.5678 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
1313   2001200112737 T.11273 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
1314   2001200114908 T.11490 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
1315   2001200007910 T.791 Polityka fiskalna FEDOROWICZ ZDZISŁAW
1316   2001200119804 T.11980 Polityka fiskalna / Dynus, Magdalena.
1317   2001200073410 T.7341 Polski system podatkowy : strategia transformacji / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
1318   2001200076268 T.7626 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
1319   2001200084508 T.8450 Polski system podatkowy : założenia a praktyka /
1320   2001200103148 T.10314 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
1321   2001200108396 T.10839 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
1322   2001200094835 T.9483 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
1323   2001200086434 T.8643 Polski system podatków i opłat w zarysie / WYRZYKOWSKI, WOJCIECH
1324   2001200136481 T.13648 Polskie prawo podatkowe / Olesińska, Agnieszka
1325   2001200080203 T.8020 Prawo podatkowe przedsiębiorców / Litwińczuk, Hanna.
1326   2001200145582 T.14558 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
1327   2001200126437 T.12643 Prawo podatkowe w zarysie / Kosakowski, Edward.
1328   2001200092183 T.9218 Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej /
1329   2001200031274 T.3127 Prawo podatkowe. BRZEZIŃSKI BOGUMIŁ
1330   2001200084522 T.8452 Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów UniiEuropejskiej / POMORSKA, ALICJA
1331   2001200083747 T.8374 Raje podatkowe a unikanie opodatkowania / LIPOWSKI, TOMASZ
1332   2001200074097 T.7409 Rola podatków pośrednich w Polsce / KUZIŃSKA, HANNA
1333   2001200141935 T.14193 Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek /
1334   2001200134081 T.13408 Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej / Szymański, Waldemar
1335   2001200112362 T.11236 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
1336   2001200102844 T.10284 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
1337   2001200195174 T.19517 System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania /
1338   2001200106767 T.10676 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
1339   2001200108372 T.10837 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
1340   2001200094309 T.9430 System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania Grądalski, Feliks
1341   2001200070464 T.7046 System podatkowy w Unii Europejskiej, czyli jakie podatki będziemy płacić fiskusowi /
1342   2001200077562 T.7756 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław.
1343   2001200091377 T.9137 Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej / Wach, Krzysztof.
1344   2001200080036 T.8003 Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich / KARPUS, KAROLINA
1345   2001200082009 T.8200 Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce : praca zbiorowa /
1346   2001200177408 T.17740 VAT : praktyczny poradnik w zakresie podatku od towarów i usług / Młodzikowska, Danuta.
1347   2001200083846 T.8384 Wstęp do teorii opodatkowania / GRĄDALSKI, FELIKS
1348   2001200069383 T.6938 Wszystko o podatkach / GOLAT, MONIKA
1349   2001200105487 T.10548 Zarządzanie podatkami / Szlęzak-Matusewicz, Joanna.
1350   2001200127892 T.12789 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
1351   2001200138393 T.13839 Zasady prawa unijnego w VAT /
1352   2001200038648 T.3864 Zryczałtowane formy opodatkowania 2000 / ŁĘDZEWICZ, DOROTA
 
Kredyty
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1353   2001200190513 T.19051 Bankier ubogich : historia mikrokredytu / Yunus, Muhammad
1354   2001200081804 T.8180 Credit scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / MATUSZYK, ANNA
1355   2001200135903 T.13590 Credit scoring i credit rating : zastosowanie w banku komercyjnym / Kraska, Marcin.
1356   2001200054884 T.5488 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / JANC, ALFRED
1357   2001200139901 T.13990 Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych / Langner, Agnieszka.
1358   2001200103476 T.10347 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
1359   2001200001376 T.137 Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce. ROSIŃSKA MONIKA K.
1360   2001200093043 T.9304 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Bartkowiak, Barbara
1361   2001200188398 T.18839 Hipoteczny pieniądz bankowy / Półtorak, Bogusław.
1362   2001200124747 T.12474 Instytucje finansowe z sercem : historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych / Orzeszko, Teresa.
1363   2001200049934 T.4993 Karty kredytowe. STECKI LEOPOLD
1364   2001200120435 T.12043 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
1365   2001200090042 T.9004 Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE Szpringer, Włodzimierz
1366   2001200144189 T.14418 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
1367   2001200144196 T.14419 Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Czajkowska, Agnieszka
1368   2001300006424 TM.642 Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / KASAPI, ANDREW
1369   2001200067372 T.6737 Kredyty T.2 /
1370   2001200067365 T.6736 Kredyty : poradnik dla praktyków . T.1 /
1371   2001200084287 T.8428 Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw : (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim) / SOŁOMA, ANDRZEJ
1372   2001200100529 T.10052 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
1373   2001200114137 T.11413 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
1374   2001200094569 T.9456 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
1375   2001200094521 T.9452 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
1376   2001200060670 T.6067 Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / SAUNDERS, ANTHONY
1377   2001200119460 T.11946 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
1378   2001200146190 T.14619 Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Białek-Jaworska, Anna.
1379   2001200125942 T.12594 Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym / Kijek, Arkadiusz.
1380   2001200024559 T.2455 Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych. MAYLAND PAUL F.
1381   2001200040115 T.4011 Opłacalność działalności kredytowej banku / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1382   2001200120312 T.12031 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
1383   2001200067358 T.6735 Poradnik kredytowy dla bankowców / Patterson, Robert
1384   2001200093692 T.9369 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków
1385   2001200110702 T.11070 Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
1386   2001200001567 T.156 Przewodnik po ofercie banków : kredyty dla firm, gwarancje bankowe, wykup wierzytelności /
1387   2001200114151 T.11415 Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Gwizdała, Jerzy.
1388   2001200080616 T.8061 Ryzyko kredytowe w systemie bankowym / Janasz, Krzysztof.
1389   2001200177453 T.17745 Systemy wymiany informacji kredytowej - doświadczenia polskie i europejskie /
1390   2001200045813 T.4581 Weksel i obrót wekslowy / PIEKARCZYK, HENRYK
1391   2001200105579 T.10557 Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / Wiatr, Maciej S.
1392   2001200124211 T.12421 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
1393   2001200124228 T.12422 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
1394   2001200105463 T.10546 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rytko, Piotr.
1395   2001200129421 T.12942 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
1396   2001200067396 T.6739 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku / BORYS, GRAŻYNA
 
Fuzje. Holdingi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1397   2001200088070 T.8807 Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw / FOŁTYN, WALDEMAR
1398   2001200124631 T.12463 Fuzje i przejęcia : dlaczego kończą się (nie) powodzeniem / Rozwadowska, Barbara.
1399   2001200027673 T.2767 Fuzje i przejęcia / SZCZEPANKOWSKI, PIOTR J.
1400   2001200050770 T.5077 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
1401   2001200104619 T.10461 Fuzje i przejęcia /
1402   2001200015663 T.1566 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1403   2001200030123 T.3012 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
1404   2001200124648 T.12464 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
1405   2001200054907 T.5490 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych /
1406   2001200126635 T.12663 Fuzje, przejęcia... : wybrane aspekty integracji /
1407   2001200055164 T.5516 Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1408   2001200079955 T.7995 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
1409   2001200050015 T.5001 Holding / Stecki, Leopold
1410   2001200088469 T.8846 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / TOBOREK-MAZUR, JOANNA
1411   2001200076107 T.7610 Holding w gospodarce krajowej : praktyczny poradnik tworzenia / NOGALSKI, BOGDAN
1412   2001200079498 T.7949 Holdingi po polsku : od sukcesów do porażek : studia przypadków /
1413   2001200138577 T.13857 Polskie transakcje stulecia : Możejki Nafta, Polkomtel, Unipetrol / Smorszczewski, Cezary K.
1414   2001200087141 T.8714 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm / MACHAŁA, ROBERT
1415   2001200097249 T.9724 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm : 2007 / Machała, Robert.
 
Franchising
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1416   2001200112492 T.11249 Franchising : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Antonowicz, Alicja
1417   2001200107900 T.10790 Franczyza : droga do sukcesu / Stawicka, Magdalena.
1418   2001200108471 T.10847 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
1419   2001200107443 T.10744 Przewodnik po franczyzie : jak wybrać najlepszą dla Twojego biznesu ? / Murray, Iain.
1420   2001200004766 T.476 Umowy franchisingowe. FUCHS BERNADETA
 
Konsumpcja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1421   2001200135330 T.13533 Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców / Wanat, Tomasz Mieszko.
1422   2001200145872 T.14587 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
1423   2001200184659 T.18465 Dlaczego kupujemy? : nauka o robieniu zakupów, zachowania klienta w sklepie / Underhill, Paco.
1424   2001200140747 T.14074 Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Jasielska, Aleksandra
1425   2001200188190 T.18819 E-konsument w Europie : komparatywna analiza zachowań / Jaciow, Magdalena.
1426   2001200073960 T.7396 Ekonomika konsumpcji : elementy teorii / ŻELAZNA, KRYSTYNA
1427   2001200030666 T.3066 Ekonomika konsumpcji / Krasiński, Zdzisław
1428   2001200078538 T.7853 Etnocetryzm konsumencki : produkty krajowe czy zagraniczne / FIGIEL, ADAM
1429   2001200191237 T.19123 Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Dąbrowska, Anna
1430   2001200150883 T.15088 Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku / Bombol, Małgorzata.
1431   2001200110603 T.11060 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
1432   2001200095863 T.9586 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
1433   2001200082962 T.8296 Konsument i marketing : praca zbiorowa /
1434   2001200085864 T.8586 Konsument na rynku : zachowania, modele, aplikacje / Smyczek, Sławomir.
1435   2001200191435 T.19143 Konsument na rynku usług / Bera, Anna.
1436   2001200006913 T.691 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
1437   2001200119361 T.11936 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
1438   2001200193835 T.19383 Konsumpcja : eseje statystyczne / Słaby, Teresa.
1439   2001200070181 T.7018 Konsumpcja / BYWALEC, CZESŁAW
1440   2001200144608 T.14460 Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Bywalec, Czesław.
1441   2001200124945 T.12494 Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce /
1442   2001200075452 T.7545 Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych /
1443   2001200014741 T.1474 Konsumpcja w gospodarce rynkowej / KRAMER, JÓZEFA
1444   2001200195365 T.19536 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce / Kuśmierczyk, Krystyna.
1445   2001200104336 T.10433 Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Bywalec, Czesław.
1446   2001200186028 T.18602 Lojalność konsumentów na rynku : wybrane zagadnienia / Smyczek, Sławomir.
1447   2001200130564 T.13056 Magiczny świat konsumpcji / Ritzer, George
1448   2001200191138 T.19113 Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce / Łodziana-Grabowska, Joanna.
1449   2001200146176 T.14617 Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej / Olejniczuk-Merta, Anna.
1450   2001200158025 T.15802 Młodzi nabywcy na e-zakupach / Gracz, Leszek.
1451   2001200130878 T.13087 Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych / Smyczek, Sławomir.
1452   2001200145971 T.14597 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
1453   2001200072727 T.7272 Podstawy ekonomiki konsumpcji / Bywalec, Czesław.
1454   2001200147050 T.14705 Podstawy ochrony prawnej konsumenta : przepisy i przykłady / Pigłowski, Marcin.
1455   2001400752764 TS.75276 Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / BYWALEC CZESŁAW
1456   2001200126277 T.12627 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
1457   2001200004339 T.433 Potrzeby konsumpcyjne : wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb / SENYSZYN JOANNA
1458   2001200144509 T.14450 Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B.
1459   2001200145599 T.14559 Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych / Dejnaka, Agnieszka.
1460   2001200197963 T.19796 Psychografia konsumentów / Wójcik, Paweł.
1461   2001200186783 T.18678 Psychologia konsumenta / Stasiuk, Katarzyna
1462   2001200072345 T.7234 Psychologia zachowań konsumenckich / FALKOWSKI, ANDRZEJ
1463   2001200104350 T.10435 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
1464   2001200085390 T.8539 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa /
1465   2001200112225 T.11222 Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy /
1466   2001200071041 T.7104 Rynek młodych konsumentów / Olejniczuk-Merta, Anna.
1467   2001200100888 T.10088 Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej /
1468   2001200149832 T.14983 Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji / Włodarczyk-Śpiewak, Katarzyna.
1469   2001200199486 T.19948 Skuszeni : jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie / Nir, Eyal.
1470   2001200141812 T.14181 Świadome zakupy : jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi stosowanymi w hipermarketach i oszczędzać pieniądze / Podlaski, Arkadiusz.
1471   2001200136726 T.13672 Świątynia konsumpcji : geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego / Makowski, Grzegorz.
1472   2001200033711 T.3371 W kierunku trwałej konsumpcji : dylematy, zagrożenia, szanse / Jastrzębska-Smolaga, Halina.
1473   2001200189340 T.18934 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia /
1474   2001200199653 T.19965 Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań /
1475   2001200196362 T.19636 Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014 / Piekut, Marlena.
1476   2001200094576 T.9457 Zachowania i zwyczaje konsumentów / Solomon, Michael R.
1477   2001200075094 T.7509 Zachowania konsumenckie : teoria i praktyka /
1478   2001200090066 T.9006 Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność : praca zbiorowa /
1479   2001200114427 T.11442 Zachowania konsumentów : teoria i praktyka / Woś, Jerzy.
1480   2001200191480 T.19148 Zachowania konsumentów : procesy unowocześniania konsumpcji /
1481   2001200196423 T.19642 Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / Awdziej, Marcin.
1482   2001200116445 T.11644 Zachowania konsumentów / East, Robert
1483   2001200189432 T.18943 Zachowania konsumentów / East, Robert
1484   2001200114571 T.11457 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
1485   2001200141737 T.14173 Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych / SMYCZEK, SŁAWOMIR
1486   2001200129988 T.12998 Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych : aspekt marketingowy / Kowalczuk, Iwona.
1487   2001200016240 T.1624 Zachowania nabywców / GARBARSKI, LECHOSŁAW
1488   2001200030062 T.3006 Zachowania podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
1489   2001200116315 T.11631 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
1490   2001200079627 T.7962 Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / RUDNICKI, LESZEK
1491   2001200081583 T.8158 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
1492   2001200044533 T.4453 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
1493   2001200032202 T.3220 Zachowanie konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
1494   2001200051555 T.5155 Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing / GAJEWSKI, STANISŁAW
 
Faktoring
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1495   2001200114410 T.11441 Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym / Rogacka-Łukasik, Anna.
1496   2001200114083 T.11408 Faktoring : przewodnik dla przedsiębiorcy : jak utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich ? / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1497   2001200086717 T.8671 Faktoring / Grzywacz, Jacek.
1498   2001200066832 T.6683 Faktoring / GRZYWACZ, JACEK
1499   2001200097591 T.9759 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
1500   2001200151453 T.15145 Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1501   2001200119576 T.11957 Faktoring międzynarodowy : sposób na finansowanie eksportu / Sobol, Iwona.
1502   2001200096037 T.9603 Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Korenik, Dorota
1503   2001200088605 T.8860 Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach : forma krótkoterminowego finansowania działalności / Tokarski, Maciej.
1504   2001200105548 T.10554 Faktoring w Polsce : szanse i zagrożenia rozwoju / Podedworna-Tarnowska, Dorota.
1505   2001200112324 T.11232 Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy /
1506   2001200188329 T.18832 Faktoring w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
1507   2001200097416 T.9741 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1508   2001200197734 T.19773 Faktoring w teorii i praktyce czyli O tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1509   2001200103445 T.10344 Faktoring w teorii i w praktyce / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
 
Usługi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1510   2001200073809 T.7380 Dynamiczna firma usługowa : wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania / Antczak, Zbigniew
1511   2001200119446 T.11944 E-konsument na rynku usług / Szopiński, Tomasz
1512   2001200077777 T.7777 Ekonomika usług : przewodnik / TOKARZ, ANNA
1513   2001200111051 T.11105 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
1514   2001200145339 T.14533 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
1515   2001200088933 T.8893 Globalizacja sektora usług w Polsce / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
1516   2001200097720 T.9772 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa /
1517   2001200140235 T.14023 Gra o jutro usług publicznych w Polsce /
1518   2001200171437 T.17143 Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka /
1519   2001200112515 T.11251 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dąbrowska, Anna
1520   2001200184345 T.18434 Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami / Kruszka, Michał
1521   2001200142550 T.14255 Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji / Pluta-Olearnik, Mirosława.
1522   2001200073243 T.7324 Marketing usług : praca zbiorowa /
1523   2001200087318 T.8731 Marketing usług : wybrane aspekty /
1524   2001200098468 T.9846 Marketing usług : idee - zastosowania / Pluta-Olearnik, Mirosława.
1525   2001300004598 TM.459 Marketing usług / PAYNE, ADRIAN
1526   2001200041709 T.4170 Marketing usług / JOHANN, MARIA
1527   2001200125188 T.12518 Marketing usług /
1528   2001200187384 T.18738 Marketing usług finansowych / Żurawik, Barbara
1529   2001200060021 T.6002 Marketing usług na przykładach /
1530   2001200185243 T.18524 Marketing usług profesjonalnych : materiały z konferencji, 17-18 maja 1999 roku /
1531   2001200119996 T.11999 Marketing usług profesjonalnych. [T. 2], Materiały drugiej konferencji, 22-23 maja 2000 roku "Jakość usług profesjonalnych" /
1532   2001200185236 T.18523 Marketing usług profesjonalnych. [T. 5], Współpraca na konkurencyjnym rynku usług profesjonalnych /
1533   2001200069734 T.6973 Marketing usług zdrowotnych / NOWOTARSKA-ROMANIAK, BEATA
1534   2001200136429 T.13642 Marketing w usługach : przykłady zastosowań /
1535   2001200106460 T.10646 Międzynarodowa wymiana usług / Wróbel, Anna.
1536   2001200032820 T.3282 Nowy marketing usług / Rogoziński, Kazimierz.
1537   2001200117114 T.11711 Offshoring usług : wpływ na rozwój przedsiębiorstwa / Ciesielska, Dorota.
1538   2001200185779 T.18577 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi / Pabian, Arnold.
1539   2001200186851 T.18685 Promocja usług / Marczak, Mirosław.
1540   2001200111358 T.11135 Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach /
1541   2001200101250 T.10125 Przedsiębiorstwo usługowe : ekonomika /
1542   2001300059154 TM.5915 Przedsiębiorstwo usługowe : zarządzanie /
1543   2001200105036 T.10503 Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków /
1544   2001200092817 T.9281 Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego Pluta-Olearnik, Mirosława
1545   2001200184147 T.18414 Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe /
1546   2001200117930 T.11793 Strategiczna karta wyników firm usługowych / Tyagi, Rajesh K.
1547   2001200127397 T.12739 Światowy rynek usług w początkach XXI wieku / Kłosiński, Kazimierz Albin
1548   2001200057397 T.5739 Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w latach 1990-1999 /
1549   2001200091766 T.9176 Usługi : marketing i zarządzanie GILMORE, AUDREY
1550   2001200007859 T.785 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
1551   2001200028823 T.2882 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
1552   2001200005268 T.526 Usługi : zarządzanie i marketing / MUDIE, PETER
1553   2001200184758 T.18475 Usługi bez granic : dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym UE / Szulc, Rajmund Konstanty.
1554   2001200087769 T.8776 Usługi profesjonalne : przez jakość do lojalności klientów / CHŁODNICKI, MARCIN
1555   2001200023347 T.2334 Usługi rynkowe / Rogoziński, Kazimierz.
1556   2001200105166 T.10516 Usługi w gospodarce rynkowej /
1557   2001200095993 T.9599 Usługi w handlu międzynarodowym Kuźnar, Andżelika.
1558   2001300063267 TM.6326 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 1 /
1559   2001300063274 TM.6327 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 2 /
1560   2001200191886 T.19188 Usługi w rozwoju regionu - wybrane problemy : praca zbiorowa /
1561   2001200087967 T.8796 Współczesna ekonomika usług
1562   2001200030642 T.3064 Zarządzanie : produkcja i usługi Muhlemann, Alan P.
1563   2001200091865 T.9186 Zarządzanie firmą usług profesjonalnych : niezbędny podręcznik dla menedżerów firm usługowych MAISTER, DAVID H.
1564   2001200053221 T.5322 Zarządzanie marketingiem usług / Mazur, Jolanta.
1565   2001200191855 T.19185 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
1566   2001200191879 T.19187 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
1567   2001200095900 T.9590 Zarządzanie relacjami w usługach
1568   2001200106507 T.10650 Zarządzanie usługami : projektowanie i wdrażanie / Hollins, Bill.
1569   2001200127830 T.12783 Zarządzanie usługami : strategie i przywództwo w biznesie / Normann, Richard
 
Prywatyzacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1570   2001200041471 T.4147 Metodyka restrukturyzacji / ROSŁANOWSKA-PLICHCIŃSKA, KRYSTYNA
1571   2001200028908 T.2890 Problemy polskiej prywatyzacji : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w lat ach 1990-1997 / SUWALSKI ANDRZEJ
1572   2001200067501 T.6750 Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacjiPomorza Środkowego /
1573   2001200035883 T.3588 Proces prywatyzacji w Polsce / Olesiński, Zbigniew
1574   2001200026232 T.2623 Procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwach prywatyzowanych i komunalnych /
1575   2001200089640 T.8964 Program prywatyzacji podmiotów komunalnych : mat. z konf. i sympozjów /
1576   2001200078972 T.7897 Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu gospodarczego w Polsce / DOBROWOLSKI, KRZYSZTOF
1577   2001200087103 T.8710 Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów / PRUSEK, ANDRZEJ
1578   2001200009075 T.907 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : przebieg i ocena / Bałtowski, Maciej
1579   2001200106170 T.10617 Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Krajewski, Stefan.
1580   2001200073946 T.7394 Pułapki prywatyzacji /
 
Marketing w internecie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1581   2001200135378 T.13537 Blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzędziach WEB 3.0 / Tasner, Michael
1582   2001200195280 T.19528 Content Marketing : dotrzyj, zainteresuj, zatrzymaj - sztuka pozyskiwania klientów za pomocą treści / Stopka, Tomasz.
1583   2001200200007 T.20000 Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Stawarz, Barbara.
1584   2001200132117 T.13211 E-m@il marketing : 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci / Krupa, Piotr
1585   2001200071584 T.7158 E-marketing : handel w Internecie / Lewis, Herschell Gordon
1586   2001200187872 T.18787 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy /
1587   2001200170805 T.17080 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
1588   2001200125652 T.12565 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
1589   2001200102561 T.10256 E-marketing w akcji czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
1590   2001200041860 T.4186 Elektroniczny marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / Wielki, Janusz.
1591   2001200076169 T.7616 Internet w marketingu : praca zbiorowa /
1592   2001200191671 T.19167 Jak zarabiać w mediach społecznościowych? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym / Turner, Jamie
1593   2001200079351 T.7935 Konkurowanie o klienta e-marketingiem / Dobiegała-Korona, Barbara.
1594   2001200192432 T.19243 Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Kerpen, Dave.
1595   2001200195983 T.19598 Marketing doświadczeń w Internecie / Kacprzak, Agnieszka
1596   2001200116391 T.11639 Marketing e-mailowy / Jenkins, Simms.
1597   2001200092565 T.9256 Marketing internetowy FRĄCKIEWICZ, EWA
1598   2001200190636 T.19063 Marketing internetowy : nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki / Kępiński, Łukasz.
1599   2001200070815 T.7081 Marketing internetowy / EAGER, BILL
1600   2001200109607 T.10960 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
1601   2001200109812 T.10981 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
1602   2001200109362 T.10936 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
1603   2001200145957 T.14595 Marketing polityczny w Internecie / Zieliński, Jarosław
1604   2001200092985 T.9298 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? Bickerton, Pauline
1605   2001200085857 T.8585 Marketing w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / GUZIUR, PIOTR
1606   2001200063237 T.6323 Marketing w Internecie / Brady, Regina.
1607   2001200087219 T.8721 Marketing w internecie /
1608   2001300001696 TM.169 Marketing w sieci / COLLIN, SIMON
1609   2001200041594 T.4159 Marketing wirtualny / SZNAJDER, ANDRZEJ
1610   2001200146169 T.14616 MLM profesjonalny marketing sieciowy : sposób na sukces w biznesie / Lenar, Paweł.
1611   2001200097799 T.9779 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
1612   2001200196867 T.19686 Odnieś sukces w sieci! : praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm / Morawski, Krzysztof
1613   2001200146084 T.14608 Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych / Evans, Liana.
1614   2001200125157 T.12515 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
1615   2001200194887 T.19488 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
1616   2001200123474 T.12347 Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości / Mazurek, Grzegorz.
 
Konkurencja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1617   2001200195815 T.19581 Analiza wybranych czynników konkurencyjności metodą dekompozycji / Kinelski, Grzegorz
1618   2001200057595 T.5759 Benchmarking : jak uzyskać przewagę nad konkurencją / BENDELL, TONY
1619   2001200150647 T.15064 Budowa konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie transformacji / MATEJUK, JERZY
1620   2001200103278 T.10327 Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? /
1621   2001200117077 T.11707 Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów : praca zbiorowa /
1622   2001200029554 T.2955 Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej MAJEWSKA-JURCZYK BARBARA
1623   2001200189944 T.18994 Firma w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa /
1624   2001200031991 T.3199 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
1625   2001200112751 T.11275 Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej / Puślecki, Zdzisław Walenty
1626   2001200130335 T.13033 Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
1627   2001200184406 T.18440 Konkurencja /
1628   2001200184673 T.18467 Konkurencja i ład rynkowy : przyczynek do teorii i polityki konkurencji / Przybyciński, Tomasz.
1629   2001200115721 T.11572 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
1630   2001200142376 T.14237 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
1631   2001200197819 T.19781 Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy / Rosa, Grażyna
1632   2001200118289 T.11828 Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro /
1633   2001200189913 T.18991 Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006 / Olczyk, Magdalena.
1634   2001200141423 T.14142 Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki / WÓJCIAK, MIROSŁAW
1635   2001200184390 T.18439 Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia /
1636   2001200185052 T.18505 Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce /
1637   2001200078019 T.7801 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
1638   2001200072468 T.7246 Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście /
1639   2001200116254 T.11625 Konkurencyjność przedsiębiorstw : wybrane problemy / Leśniewski, Michał Adam
1640   2001200184512 T.18451 Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym /
1641   2001200130366 T.13036 Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna / Majchrzak, Magdalena.
1642   2001200142383 T.14238 Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Competitiveness of enterprises in a knowledge based economy / Nguyen, Hoang Tien.
1643   2001200140884 T.14088 Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki / Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna Gabriela.
1644   2001200092336 T.9233 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji STANKIEWICZ, MAREK JACEK
1645   2001200072147 T.7214 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek
1646   2001200124938 T.12493 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
1647   2001200142390 T.14239 Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni : na przykładzie polskich regionów / Nowińska-Łaźniewska, Ewa.
1648   2001200112805 T.11280 Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Oleksiuk, Adam.
1649   2001200184765 T.18476 Konkurencyjność sektora usług /
1650   2001200187537 T.18753 Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów / Badzińska, Ewa.
1651   2001200150111 T.15011 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
1652   2001200078897 T.7889 Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Fryzeł, Barbara
1653   2001300001474 TM.147 Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej /
1654   2001200115776 T.11577 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
1655   2001200130724 T.13072 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz.
1656   2001200083174 T.8317 Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku / Bossak, Jan.
1657   2001200041181 T.4118 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
1658   2001200064159 T.6415 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / BEDNARCZYK, MAŁGORZATA
1659   2001200082573 T.8257 Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 / KORBUTOWICZ, TERESA
1660   2001200044731 T.4473 Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów /
1661   2001200041518 T.4151 Porter o konkurencji / PORTER, MICHAEL E.
1662   2001200110696 T.11069 Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji /
1663   2001200191251 T.19125 Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / Czaja, Izabela.
1664   2001200050688 T.5068 Przedsiębiorczość a strategie konkurencji /
1665   2001200099618 T.9961 Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności : praca zbiorowa /
1666   2001200053047 T.5304 Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja /
1667   2001200091872 T.9187 Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników PORTER, MICHAEL E.
1668   2001200020865 T.2086 Przewaga konkurencyjna jutra : strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości / Hamel, Gary.
1669   2001200185533 T.18553 Przyszłość konkurencji : współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami / Prahalad, C. K.
1670   2001200115714 T.11571 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
1671   2001200126970 T.12697 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz.
1672   2001200093388 T.9338 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów Porter, Michael E.
1673   2001400761698 TS.76169 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
1674   2001200035869 T.3586 Strategia konkurencji w przemyśle / KALETA, ANDRZEJ
1675   2001400815162 TS.81516 Strategie konkurencji / Faulkner, David
1676   2001200078910 T.7891 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / PIERŚCIONEK, ZDZISŁAW
1677   2001200141348 T.14134 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych SOWA, KRZYSZTOF
1678   2001200085970 T.8597 Strategie konkurencji przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1679   2001200097393 T.9739 Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku /
1680   2001200008405 T.840 Strategie rozwoju i konkurencji / Romanowska, Maria
1681   2001200187247 T.18724 Sukces w niszach rynkowych : strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej / Kröger, Fritz.
1682   2001200150197 T.15019 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
1683   2001200105388 T.10538 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
1684   2001200073151 T.7315 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa / ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO, HANNA G.
1685   2001200075933 T.7593 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / BARTES, FRANTISEK
1686   2001200150906 T.15090 Wymiar krajowy i regionalny /
1687   2001200129445 T.12944 Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej / Szwajca, Danuta.
1688   2001200028953 T.2895 Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa. GÓRALCZYK ANDRZEJ
1689   2001200066078 T.6607 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 2 /
1690   2001200066054 T.6605 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
1691   2001200083600 T.8360 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków /
 
Leasing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1692   2001200105333 T.10533 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2009 roku /
1693   2001200142451 T.14245 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Kowalska, Agnieszka
1694   2001200080869 T.8086 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / OKRĘGLICKA, MAŁGORZATA
1695   2001200068881 T.6888 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
1696   2001200075209 T.7520 Leasing : stan prawny na 1 lipca 2003 r. / GOŁDA, MICHAŁ
1697   2001200103094 T.10309 Leasing : prawo, podatki, rachunkowość : przewodnik praktyczny / Huszcz, Zbigniew.
1698   2001200032158 T.3215 Leasing / STECKI, LEOPOLD
1699   2001200071287 T.7128 Leasing / GOŁDA, MICHAŁ
1700   2001200106965 T.10696 Leasing 2009 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
1701   2001200117817 T.11781 Leasing 2011 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
1702   2001200123450 T.12345 Leasing 2012 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
1703   2001200144752 T.14475 Leasing 2013 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
1704   2001200188558 T.18855 Leasing 2014 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
1705   2001200030901 T.3090 Leasing i jego gospodarcze zastosowanie. KRUCZALAK KAZIMIERZ
1706   2001200143656 T.14365 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
1707   2001200080883 T.8088 Leasing na nowych zasadach po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / KORCZYN, ALEKSANDER
1708   2001200188565 T.18856 Leasing w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
1709   2001200076466 T.7646 Leasing w praktyce czyli Jak zawrzeć bezpieczną umowę leasingu : poradnik / ROZWAŁKA, ROBERT
1710   2001200029530 T.2953 Leasing w prywatyzacji. TELUK ZOFIA
1711   2001200100536 T.10053 Leasing w przedsiębiorstwie = Leasing in enterprises / Grzywacz, Jacek
1712   2001200105920 T.10592 Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego Szewc, Waldemar
1713   2001200093746 T.9374 Leasing w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw Langier, Adam
1714   2001200195303 T.19530 Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / Baran, Barbara.
1715   2001200076473 T.7647 Nowe zasady leasingu dla przedsiębiorstw : aspekt prawny, podatkowy, finansowy po zmianach w kodeksie cywilnym, w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych : przepisy aktualne w roku 2002 / SASIN, WIESŁAW
1716   2001200105647 T.10564 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
1717   2001200080098 T.8009 Przewodnik po leasingu : praca zbiorowa /
1718   2001200071690 T.7169 Umowa leasingu / BROL, JAN
1719   2001200068874 T.6887 Umowa leasingu / POCZOBUT, JERZY
1720   2001200103162 T.10316 Umowy leasingu : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
1721   2001200120237 T.12023 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
 
Marka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1722   2001200109317 T.10931 (R)ewolucja marki : jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku / Pogorzelski, Jacek.
1723   2001200140815 T.14081 Dlaczego przywiązujemy się do marki? / Zawadzka, Anna Maria.
1724   2001200139383 T.13938 Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? / Van den Bergh, Joeri
1725   2001200091261 T.9126 Jak zbudować silną markę od podstaw : jak uczynić polską markę marką europejską, jak walczyć z markami sieci handlowych, silne marki w Polsce i na świecie Kall, Jacek
1726   2001200092022 T.9202 Kreowanie marek z pasją EDWARDS, HELEN
1727   2001300001603 TM.160 Kreowanie marki : jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu / D'ALESSANDRO, DAVID F.
1728   2001200112522 T.11252 Kreowanie marki : przewodnik dla menedżerów marki / Wheeler, Alina.
1729   2001200102615 T.10261 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
1730   2001200106064 T.10606 Magia Harry'ego Pottera : kreowanie globalnej marki / Brown, Stephen
1731   2001200077111 T.7711 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
1732   2001200195297 T.19529 Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej / Grobelna, Aleksandra.
1733   2001200098017 T.9801 Marka narodowa : relikt czy fenomen na globalizującym się rynku? / Rojek, Roman.
1734   2001200111914 T.11191 Marka narodowa : jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju / Hereźniak, Marta.
1735   2001200149719 T.14971 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
1736   2001200145469 T.14546 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
1737   2001200070853 T.7085 Marketing marki : w jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki / MARCONI, JOE
1738   2001200109256 T.10925 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
1739   2001300064875 TM.6487 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
1740   2001200016820 T.1682 Strategia marki / ALTKORN, JERZY
1741   2001200114991 T.11499 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
1742   2001200191046 T.19104 Strategiczny brand marketing : praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko / Szczepański, Jarosław
1743   2001200193354 T.19335 Superbrands : czołowe marki konsumenckie i biznesowe w Polsce 2008. T. 3 /
1744   2001200088421 T.8842 Wally Olins o marce / OLINS, WALLY
1745   2001200126130 T.12613 Wally Olins: Podręcznik brandingu / Olins, Wally.
1746   2001200109119 T.10911 Wizja marki : jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy / Taylor, David.
1747   2001200115042 T.11504 Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Tkaczyk, Paweł
1748   2001200092480 T.9248 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę PRINGLE, HAMISH
1749   2001200093470 T.9347 Zarządzanie marką Szulce, Halina
1750   2001300001627 TM.162 Zarządzanie marką / WITEK-HAJDUK, MARZANNA K.
1751   2001200071539 T.7153 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz
1752   2001200077517 T.7751 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
1753   2001200090608 T.9060 Zarządzanie marką / KALL, JACEK
1754   2001200101830 T.10183 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
1755   2001200143359 T.14335 Zarządzanie marką / Szulce, Halina.
1756   2001200145810 T.14581 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
1757   2001200101335 T.10133 Zarządzanie marką w segmencie B2B / Kotler, Philip
1758   2001200138348 T.13834 Zarządzanie ochroną marki / Post, Richard S.
1759   2001200117664 T.11766 Zarządzanie portfelem marek / Kall, Jacek.
1760   2001200119910 T.11991 Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki /
1761   2001200114939 T.11493 Zarządzanie silną marką /
 
Hotelarstwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1762   2001200078156 T.7815 Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2001 roku / KLEMENTOWSKI, KAZIMIERZ
1763   2001200084461 T.8446 Bezpieczny hotel : praca zbiorowa /
1764   2001200081934 T.8193 Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności : fakty, obiekty, ludzie / BŁĄDEK, ZENON
1765   2001200107559 T.10755 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
1766   2001200111709 T.11170 Ekonomia i prawo w hotelarstwie / [podręcznik : technikum, szkoła policealna : technik hotelarstwa] Kucharczyk, Małgorzata.
1767   2001200140037 T.14003 Ekonomia i prawo w hotelarstwie. podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Cz. 2, Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : Hajdamowicz, Alina.
1768   2001200092831 T.9283 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : Mitura, Elżbieta
1769   2001200092923 T.9292 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : poradnik dla nauczyciela Mitura, Elżbieta
1770   2001200103124 T.10312 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
1771   2001200109881 T.10988 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
1772   2001200063909 T.6390 Geografia hotelarstwa / KOWALCZYK, ANDRZEJ
1773   2001200119521 T.11952 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
1774   2001200100246 T.10024 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
1775   2001200076978 T.7697 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
1776   2001200079054 T.7905 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
1777   2001200101960 T.10196 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : poradnik dla nauczyciela / Mitura, Elżbieta.
1778   2001200187834 T.18783 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
1779   2001300057617 TM.5761 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
1780   2001300061034 TM.6103 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
1781   2001200191459 T.19145 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
1782   2001200081262 T.8126 Hotelarstwo w Polsce : stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej /
1783   2001200100772 T.10077 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
1784   2001200108235 T.10823 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
1785   2001200099748 T.9974 Hotelarstwo. Cz. 3, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław.
1786   2001200085451 T.8545 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
1787   2001200185632 T.18563 Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi / Gworys, Wiesław.
1788   2001200097614 T.9761 Jakość i efektywność usług hotelarskich / Borkowski, Stanisław.
1789   2001200072406 T.7240 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
1790   2001200104794 T.10479 Marketing usług hotelarskich / Jeznach, Maria.
1791   2001200107160 T.10716 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
1792   2001200109010 T.10901 Marketing usług hotelarskich / Kozłecka, Barbara.
1793   2001200112812 T.11281 Marketing usług hotelarskich / Cetner, Jan
1794   2001200135972 T.13597 Marketing w gastronomii / Sala, Józef.
1795   2001200100260 T.10026 Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Stefański, Adam.
1796   2001200144233 T.14423 Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / Cetner, Jan
1797   2001200102936 T.10293 Międzynarodowe systemy hotelowe / Tulibacki, Tadeusz.
1798   2001200082443 T.8244 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu. Cz.1 / OPARKA, SYLWIA
1799   2001200082450 T.8245 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu . Cz.2 /
1800   2001200094644 T.9464 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu / Oparka, Sylwia.
1801   2001200102585 T.10258 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. Cz. 2 / Orłowska, Joanna
1802   2001200104770 T.10477 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /
1803   2001200107603 T.10760 Organizacja pracy w hotelarstwie / Mitura, Elżbieta.
1804   2001200109843 T.10984 Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego / Dominik, Piotr
1805   2001200137785 T.13778 Podatki w hotelarstwie / Choromańska, Zoja.
1806   2001200100307 T.10030 Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Wajgner, Maria.
1807   2001200116971 T.11697 Podstawy gastronomii / Milewska, Mariola.
1808   2001300037985 TM.3798 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów Szostak, Daniel
1809   2001200100291 T.10029 Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Hajdamowicz, Alina.
1810   2001200189593 T.18959 Propedeutyka hotelarstwa : ujęcie ekonomiczne / Sidorkiewicz, Marta.
1811   2001200200250 T.20025 Rachunkowość i finanse w gastronomii / Górska-Warsewicz, Hanna.
1812   2001200101281 T.10128 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Nastaj, Wojciech.
1813   2001200102837 T.10283 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Kotaś, Ryszard.
1814   2001200196492 T.19649 Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie : ujęcie ekonomiczne / Tokarz-Kocik, Anna.
1815   2001300051028 TM.5102 Usługi hotelarsko-turystyczne / Mikuta, Beata
1816   2001200106736 T.10673 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego / Kachniewska, Magdalena.
1817   2001200185397 T.18539 Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji / Biczysko, Władysław.
1818   2001200061752 T.6175 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / KNOWLES, TIM
1819   2001200191534 T.19153 Zarządzanie hotelem : wybrane zagadnienia / Bernat, Małgorzata.
1820   2001200093081 T.9308 Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach Martin, William B.
 
Ekonomika handlu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1821   2001200091827 T.9182 10 złotych reguł sprzedaży : jak osiągnąć mistrzostwo w sprzedaży BUREŠ, IVAN
1822   2001200131646 T.13164 12 kroków uczciwej* sprzedaży : *uczciwej bo z korzyścią dla klienta, zyskiem dla firmy i prowizją dla Ciebie / Pollak, Grzegorz.
1823   2001200015458 T.1545 ABC handlu detalicznego : poradnik dla sprzedawców i właścicieli sklepów / Tonndorf, Hans G.
1824   2001200199400 T.19940 Biblia handlowca : najbogatsze źródło wiedzy o sprzedaży / Gitomer, Jeffrey H.
1825   2001200146763 T.14676 Biblia sprzedaży / Bednarski, Arkadiusz.
1826   2001200106101 T.10610 Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej : studium z prawa antymonopolowego / Poździk, Rafał.
1827   2001200184284 T.18428 Ekonomika handlu. Cz. 2 / Komosa, Andrzej.
1828   2001200184291 T.18429 Ekonomika handlu. Cz. 3 / Komosa, Andrzej.
1829   2001200107542 T.10754 Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie - finanse - efektywność - rozwój /
1830   2001200007194 T.719 Funkcjonowanie rynku / WRZOSEK, WOJCIECH
1831   2001200079337 T.7933 Globalny handel elektroniczny / Niedźwiedziński, Marian.
1832   2001200080128 T.8012 Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju /
1833   2001200042805 T.4280 Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja? / SZPRINGER, WŁODZIMIERZ
1834   2001200184789 T.18478 Handlowanie to gra : od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta / Haman, Wojciech.
1835   2001200030673 T.3067 Innowacje w handlu : strategia rozwoju przedsiębiorstwa / CHWAŁEK JACEK
1836   2001200099847 T.9984 Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? : wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców / Baruk, Agnieszka Izabela
1837   2001200092770 T.9277 Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji Spyra, Zbigniew
1838   2001200103421 T.10342 Kompendium wiedzy o handlu /
1839   2001200184734 T.18473 Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym / Pokorska, Barbara.
1840   2001200019166 T.1916 Marketing w handlu / Kałążna-Drewińska, Urszula.
1841   2001200082054 T.8205 Marketingowe systemy informacyjne w handlu / RUTKOWSKI, IRENEUSZ PIOTR
1842   2001200089954 T.8995 Merchandising / BORUSIAK, BARBARA
1843   2001200192524 T.19252 Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka : cenne wskazówki, trendy, wyniki badań / Witek, Lucyna.
1844   2001200112485 T.11248 Modele biznesu w handlu detalicznym /
1845   2001200080111 T.8011 Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / FUTRELL, CHARLES M.
1846   2001200126017 T.12601 Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / Futrell, Charles.
1847   2001200085925 T.8592 Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy / Olkiewicz, Anna Maria.
1848   2001200070709 T.7070 Opcje na giełdach towarowych w Polsce / Krawiec, Bogdan
1849   2001200185168 T.18516 Po prostu sprzedawać lepiej : retoryka w sprzedaży : trening intensywny / Ruhleder, Rolf H.
1850   2001200110313 T.11031 Podstawy technik sprzedaży / Stodolny, Tomasz.
1851   2001200073007 T.7300 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan Jakub.
1852   2001200185175 T.18517 Praktyka sprzedaży : jak postępować z trudnym klientem : poradnik dla sprzedawców, handlowców, agentów, negocjatorów, doradców i konsultantów / Schnappauf, Rudolf A.
1853   2001300006349 TM.634 Profesjonalny sprzedawca : jak budować trwałe więzi z klientami / SCHENK, GEORGE
1854   2001200008566 T.856 Prognozowanie sprzedaży : modele ekonometryczne, praktyczne przykłady / DĘBSKI, WIESŁAW
1855   2001200102301 T.10230 Reguła powrotu : podręcznik skutecznego sprzedawania / Boćkowski, Lesław E.
1856   2001200063497 T.6349 Reklamacja czyli prezent : strategia korzystania z informacji od klienta / Barlow, Janelle
1857   2001200189135 T.18913 Skuteczna sprzedaż czyli Techniki najlepszych handlowców / Cassell, Jeremy.
1858   2001200004063 T.406 Skuteczne zarządzanie sprzedaż jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży / STEWART GRANT
1859   2001200004070 T.407 Skuteczne zarządzanie sprzedaż jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży / STEWART GRANT
1860   2001200143052 T.14305 Smart calling : skuteczna sprzedaż przez telefon / Sobczak, Art.
1861   2001200071249 T.7124 Sprzedaż bezpośrednia / Danielewicz, Stanisław.
1862   2001200029219 T.2921 Sprzedaż doskonała : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / THORNELY NICK
1863   2001200112430 T.11243 Sprzedaż i dystrybucja : [praktyka (i teoria) biznesu] / Eckert, Heiko van.
1864   2001200097164 T.9716 Strategie rozwoju handlu / Domański, Tomasz
1865   2001200008740 T.874 Struktury i strategie w handlu / Szulce, Halina.
1866   2001200091797 T.9179 Techniki sprzedaży MOULINIER, RENÉ
1867   2001200184826 T.18482 Techniki sprzedaży i negocjacji / Winch, Anna.
1868   2001200081606 T.8160 Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego / CZARNY, ELŻBIETA
1869   2001200082870 T.8287 Zarządzanie działem sprzedaży firmy : prognozowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Cybulski, Krzysztof
1870   2001200184093 T.18409 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym / Sławińska, Maria.
1871   2001200083440 T.8344 Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności handlowej / OLKIEWICZ, ANNA MARIA
1872   2001200184703 T.18470 Zarządzanie sprzedażą detaliczną / Cox, Roger
1873   2001200110627 T.11062 Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym /
1874   2001200010347 T.1034 Zorganizowane rynki towarowe : giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy / URBAN STANISŁAW
1875   2001200143540 T.14354 Zwiększanie efektywności działu sprzedaży / Zoltners, Andris A.
1876   2001200152382 T.15238 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy /
 
Relacje z klientem
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1877   2001200094668 T.9466 10 zasad budowania trwałych relacji z klientem / Bureš, Ivan.
1878   2001200184888 T.18488 33 rady jak dbać o klienta : budowanie trwałych kontaktów handlowych / Brabec, Jiří
1879   2001200125270 T.12527 Analiza klienta / Rószkiewicz, Małgorzata.
1880   2001200092992 T.9299 Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych Stodulny, Przemysław
1881   2001200191541 T.19154 Budowa wartości klienta : teoria i praktyka /
1882   2001200141546 T.14154 Budowanie lojalności klientów : marketing partnerski w polskich firmach / Dejnaka, Agnieszka.
1883   2001200097959 T.9795 Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka /
1884   2001200080302 T.8030 CRM : zarządzanie kontaktami z klientami / Mazur, Alicja.
1885   2001200098055 T.9805 CRM : strategia i technologia / Buchnowska, Dorota.
1886   2001200099854 T.9985 CRM : przewodnik dla wdrażających. Stachowicz-Stanusch, Agata.
1887   2001200114946 T.11494 CRM : strategia, system, zarządzanie zmianą : jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia / Deszczyński, Bartosz.
1888   2001200092749 T.9274 CRM [Customer Relationship Management] : relacje z klientami Dyché, Jill
1889   2001200080289 T.8028 CRM [Customer Relationship Management] : zarządzanie kontaktami z klientami / DEJNAKA, AGNIESZKA
1890   2001200087356 T.8735 CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług / Frąckiewicz, Ewa
1891   2001200125478 T.12547 CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Rudnicka, Agata.
1892   2001200106033 T.10603 Czego chcą klienci? : tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty / Ulwick, Anthony W.
1893   2001200185090 T.18509 Doskonała obsługa klienta : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Johns, Ted.
1894   2001200143861 T.14386 Internet w zarządzaniu wartością klienta / Doligalski, Tymoteusz.
1895   2001200080296 T.8029 Jak wdrożyć CRM [Customer Relationship Management] w małej i średniejfirmie /
1896   2001200124839 T.12483 Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów /
1897   2001200199592 T.19959 Jak zdobyć klientów w internecie / Härter, Gitte
1898   2001200184611 T.18461 Jak zdobywać klientów / Goldmann, Heinz M.
1899   2001200191701 T.19170 Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa / Caputa, Wiesława.
1900   2001200106606 T.10660 Kapitał społeczny w relacjach z klientami : CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa / Grzanka, Izabela
1901   2001200084058 T.8405 Klient jako kapitał : budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim / BLATTBERG, ROBERT C.
1902   2001200152153 T.15215 Klient w sieci organizacyjnej / Skowron, Stanisław
1903   2001200109775 T.10977 Lojalność klienta a logistyka firm usługowych / Cichosz, Marzenna.
1904   2001200125072 T.12507 Lojalność klienta a rozwój organizacji / Skowron, Stanisław
1905   2001200102431 T.10243 Lojalność klientów : modele, motywacja i pomiar / Urban, Wiesław.
1906   2001200085154 T.8515 Lojalność klientów / Rudawska, Edyta.
1907   2001200125089 T.12508 Lojalność konsumenta : jak budować trwałe relacje z klientem / Tesławski, Maciej.
1908   2001200078774 T.7877 Lojalność.com : zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetoweg o /
1909   2001200087714 T.8771 Marketing relacji : teoria i praktyka / MITRĘGA, MACIEJ
1910   2001200095832 T.9583 Marketing relacji : koncepcja i stosowanie / Otto, Jacek
1911   2001200109126 T.10912 Markowa obsługa klientów : nowe źródło przewagi nad konkurencją / Barlow, Janelle
1912   2001200149726 T.14972 Metody zdobywania klienta, czyli Jak odnieść sukces w sprzedaży / Fijor, Jan M.
1913   2001200093586 T.9358 Najważniejsi klienci : czyli key account management w praktyce Turek, Sławomir
1914   2001200146220 T.14622 Najważniejsi klienci : key account management w praktyce / Turek, Sławomir.
1915   2001200111891 T.11189 Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta / Pawłowska, Bożena
1916   2001200077234 T.7723 Partnering : nowa jakość w kontaktach z klientami / Ławicki, Jacek Stanisław.
1917   2001200087387 T.8738 Podręcznik obsługi klienta / Lake, Neville.
1918   2001200184628 T.18462 Polowanie na klienta : jak nami manipulują producenci i sprzedawcy : 45 sztuczek i tricków / Kondej, Andrzej.
1919   2001200088537 T.8853 Pomiar satysfakcji i lojalności klientów / Hill, Nigel
1920   2001200188893 T.18889 Portret klienta : poznaj jego potrzeby, by sprzedać więcej i drożej / Staniszewska, Dorota
1921   2001200124150 T.12415 Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie / Hancewicz, Radosław.
1922   2001200184475 T.18447 Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie : poradnik dobrych praktyk / Jędrzejczak, Jacek.
1923   2001200141539 T.14153 Programy lojalnościowe : budowa i funkcjonowanie / Kwiatek, Piotr.
1924   2001200080630 T.8063 Projektowanie hurtowni danych : zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) / Todman, Chris.
1925   2001200140693 T.14069 Relacje i lojalność klientów w marketingu / Dziewanowska, Katarzyna.
1926   2001200200076 T.20007 Relacje jako kapitał organizacji / Moczydłowska, Joanna.
1927   2001200057779 T.5777 Relacje z klientem : marketing partnerski / Gordon, Ian H.
1928   2001200097287 T.9728 Relacje z kluczowymi klientami : analiza i zarządzanie / Burnett, Ken
1929   2001200091773 T.9177 Strategia obsługi klienta HOROVITZ, JACQUES
1930   2001200075964 T.7596 Strategiczne podejście do klientów / Brown, Stanley A.
1931   2001200119002 T.11900 Szczupłe rozwiązania czyli Jak przedsiębiorstwa i ich klienci mogą pomnażać korzyści ze wzajemnej współpracy stosując zasady Lean Mangement / Womack, James P.
1932   2001200187391 T.18739 Szkoła biznesu : o pozyskiwaniu klientów na zawsze / Crom, Michael A.
1933   2001200143069 T.14306 Sztuka budowania lojalności klienta /
1934   2001200184468 T.18446 Sztuka kochania klienta : dla szefa i dla zwykłych ludzi / Tiuryn, Anna.
1935   2001200184772 T.18477 Tak pozyskasz każdego klienta : co sprzedawca powinien wiedzieć o ludziach czyli jak dogadać się z każdym klientem / Scheelen, Frank M.
1936   2001200113673 T.11367 Zachowania nabywców /
1937   2001200072413 T.7241 Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe / Mazurek-Łopacińska, Krystyna
1938   2001200120459 T.12045 Zachowania rynkowe kobiet : wybory i determinanty : praca zbiorowa / Małysa-Kaleta, Agata Barbara.
1939   2001200069543 T.6954 Zarządzanie kluczowymi klientami : jak uzyskać status głównego dostawcy / Cheverton, Peter.
1940   2001200132711 T.13271 Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych / Drapińska, Anna.
1941   2001200094958 T.9495 Zarządzanie relacjami z klientem : strategie i systemy / Lotko, Aleksander
1942   2001200104954 T.10495 Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług / Wereda, Wioletta.
1943   2001200081330 T.8133 Zarządzanie relacjami z klientem /
1944   2001200113208 T.11320 Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie /
1945   2001200108440 T.10844 Zarządzanie wartością klienta / Kumar, V.
1946   2001200123412 T.12341 Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce /
1947   2001200138386 T.13838 Zarządzanie wartością z klientem / Rogoziński, Kazimierz.
1948   2001200184994 T.18499 Zingerman's : przewodnik Zingermana po świetnej obsłudze klienta / Weinzweig, Ari.
1949   2001200102776 T.10277 Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Rudawska, Edyta.
 
Handel zagraniczny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1950   2001200139840 T.13984 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski /
1951   2001200077135 T.7713 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji / MICHAŁKÓW, IRENEUSZ
1952   2001200044625 T.4462 Biznes międzynarodowy : obszary decyzji strategicznych : podręcznik /
1953   2001200123931 T.12393 Biznes międzynarodowy / Rymarczyk, Jan
1954   2001200113130 T.11313 Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium / Osiński, Krzysztof.
1955   2001200150456 T.15045 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO - zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard M.
1956   2001200115608 T.11560 Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami / Świerkocki, Janusz.
1957   2001200193811 T.19381 Fair trade - szansa dla wszystkich / : szansa dla wszystkich Stiglitz, Joseph E.
1958   2001200004728 T.472 Handel i finanse międzynarodowe / Caves, Richard E.
1959   2001200131486 T.13148 Handel międzynarodowy : z wyborem źródeł / Ludwikowski, Rett Ryszard
1960   2001200070556 T.7055 Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej /
1961   2001200140259 T.14025 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy /
1962   2001200142086 T.14208 Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje dla Polski /
1963   2001200043338 T.4333 Handel zagraniczny Cz.2 /
1964   2001200093135 T.9313 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków
1965   2001200081132 T.8113 Handel zagraniczny : poradnik / HERMANOWSKI, JAROSŁAW
1966   2001200043321 T.4332 Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej . Cz.1 /
1967   2001200087974 T.8797 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
1968   2001200094989 T.9498 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
1969   2001200110030 T.11003 Handel zagraniczny : poradnik / Hermanowski, Jarosław.
1970   2001200119224 T.11922 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
1971   2001200119408 T.11940 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków /
1972   2001200191169 T.19116 Handel zagraniczny : studia przypadków / Boruczkowska, Agata.
1973   2001200195686 T.19568 Handel zagraniczny : organizacja i technika / Adamczuk, Franciszek.
1974   2001200042133 T.4213 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
1975   2001300000477 TM.47 Handel zagraniczny / BERNAŚ, BOGUMIŁ
1976   2001400780415 TS.78041 Handel zagraniczny i usługi międzynarodowe : (przedsiębiorstwo, Polska, Unia Europejska) / Bernaś, Bogumił.
1977   2001200044120 T.4412 Historia handlu międzynarodowego / Sołdaczuk, Józef
1978   2001200046131 T.4613 Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
1979   2001200043642 T.4364 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handl u Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im.O.Langego we Wrocławiu, Wrocł aw, 22-23 maja 2000 /
1980   2001200078880 T.7888 Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa /
1981   2001200115288 T.11528 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1982   2001200188718 T.18871 Od eksportu do innowacji : uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw / Mińska-Struzik, Ewa
1983   2001200106705 T.10670 Operacje handlu zagranicznego / Białecki, Klemens Paweł
1984   2001200098024 T.9802 Płatności w handlu zagranicznym / Marciniak-Neider, Danuta.
1985   2001200185854 T.18585 Podręcznik dobrych praktyk : projekt szkoleniowy "Przygotowanie do eksportu" /
1986   2001200093449 T.9344 Podstawy handlu zagranicznego Dudziński, Jerzy
1987   2001200076893 T.7689 Podstawy handlu zagranicznego /
1988   2001200109003 T.10900 Podstawy handlu zagranicznego /
1989   2001200078712 T.7871 Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / JELIŃSKI, BOHDAN
1990   2001200107597 T.10759 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta.
1991   2001200184529 T.18452 Polska w WTO /
1992   2001200088148 T.8814 Poradnik eksportera : generalne zasady eksportu : specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1993   2001200066931 T.6693 Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej /
1994   2001200103681 T.10368 Problemy współpracy międzynarodowej w warunkach globalizacji gospodarki /
1995   2001200149108 T.14910 Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna / Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna.
1996   2001200115677 T.11567 Rozliczenia międzynarodowe /
1997   2001200086854 T.8685 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / RYNARZEWSKI, TOMASZ
1998   2001200060274 T.6027 Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym /
1999   2001200080524 T.8052 Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa /
2000   2001200186752 T.18675 Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego /
2001   2001200082887 T.8288 Transakcje handlu zagranicznego : praca zbiorowa /
2002   2001200003769 T.376 Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym : komentarz, wzory, objaśnienia / KRUCZALAK KAZIMIERZ
2003   2001200081620 T.8162 Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Barcz, Jan
2004   2001200143250 T.14325 Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny /
2005   2001200132421 T.13242 Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne : przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej /
2006   2001200004162 T.416 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej : teoria handlu i polityki handlowej / ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA, ANNA
2007   2001200102394 T.10239 Wszystko o imporcie : praktyczny poradnik dla importerów / Wilson, John R.
2008   2001200130113 T.13011 Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym = Risk management in foreign trade / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2009   2001200098376 T.9837 Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) /
 
Globalizacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2010   2001200080937 T.8093 "Going global" : procesy globalizacji w firmie konsultingowej : studium przypadku / Garztecka, Karolina.
2011   2001200193767 T.19376 Finansowe aspekty globalizacji /
2012   2001200116476 T.11647 Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej /
2013   2001200097744 T.9774 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2014   2001200084263 T.8426 Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej /
2015   2001200057496 T.5749 Globalizacja : wyzwania i zagrożenia / Szymański, Władysław
2016   2001200057144 T.5714 Globalizacja : strategia i zarządzanie /
2017   2001200079795 T.7979 Globalizacja : problemy i konsekwencje : praca zbiorowa /
2018   2001200108358 T.10835 Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka / Misiak, Władysław
2019   2001200136122 T.13612 Globalizacja : jeden świat - różne drogi rozwoju / Guillochon, Bernard.
2020   2001200080722 T.8072 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E.
2021   2001200103285 T.10328 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej /
2022   2001200063350 T.6335 Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / Kołodko, Grzegorz W.
2023   2001200088698 T.8869 Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata Czerny, Mirosława
2024   2001200124679 T.12467 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski /
2025   2001200076664 T.7666 Globalizacja a stosunki międzynarodowe /
2026   2001200115523 T.11552 Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Polak, Ewa
2027   2001200082863 T.8286 Globalizacja gospodarki /
2028   2001200101618 T.10161 Globalizacja i integracja europejska /
2029   2001200115530 T.11553 Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy /
2030   2001200078552 T.7855 Globalizacja i konsumpcja : dwa dylematy współczesności / BOGUNIA-BOROWSKA, MAŁGORZATA
2031   2001200055959 T.5595 Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / GWIAZDA, ADAM
2032   2001200114601 T.11460 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
2033   2001200135736 T.13573 Globalizacja od A do Z /
2034   2001200095481 T.9548 Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Rybiński, Krzysztof
2035   2001200110382 T.11038 Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw / Borowski, Jerzy
2036   2001200113192 T.11319 Globalizacja, kryzys i co dalej? /
2037   2001200078903 T.7890 Globalizacja, marginalizacja, rozwój /
2038   2001200071089 T.7108 Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa : świat na progu XXI wieku /
2039   2001200105319 T.10531 Globalna gospodarka i globalny kryzys / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2040   2001200131431 T.13143 Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa / Raich, Mario.
2041   2001200143830 T.14383 Glokalizacja /
2042   2001200079917 T.7991 Interesy i sprzeczności globalizacji : wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji / Szymański, Władysław
2043   2001200080029 T.8002 Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / RYMARCZYK, JAN
2044   2001200115639 T.11563 Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania Zorska, Anna
2045   2001200115318 T.11531 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Pakulska, Teresa.
2046   2001200115493 T.11549 Kto kieruje globalizacją? : Think Tanki - kuźnie nowych idei / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2047   2001200111266 T.11126 Meandry globalizacji XXI wieku / Kulig, Jan
2048   2001200152207 T.15220 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Oczkowska, Renata.
2049   2001200042751 T.4275 Moja globalizacja czyli Dookoła świata i z powrotem / Kołodko, Grzegorz W.
2050   2001200115905 T.11590 Oblicza globalizacji / Wosińska, Wilhelmina.
2051   2001200076695 T.7669 Oblicza procesów globalizacji /
2052   2001200115479 T.11547 Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej / Bobińska, Krystyna.
2053   2001200136207 T.13620 Państwo narodowe a globalizacja : dynamika powstawania nowego ładu / Gilarek, Katarzyna.
2054   2001200099625 T.9962 Problemy globalizacji gospodarki
2055   2001200084553 T.8455 Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji : praca zbiorowa /
2056   2001200115394 T.11539 Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji : kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej / Rosińska-Bukowska, Magdalena.
2057   2001200115684 T.11568 Rozwój w dobie globalizacji /
2058   2001200115547 T.11554 Spór o globalizację : kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego? / Norberg, Johan
2059   2001200075834 T.7583 Strategia globalna / Yip, George S.
2060   2001200115554 T.11555 Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Górak-Sosnowska, Katarzyna
2061   2001200193828 T.19382 Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Stiglitz, Joseph E.
2062   2001200076152 T.7615 Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji /
2063   2001200077708 T.7770 Zarządzanie w warunkach globalizacji / Penc, Józef
 
Wspólnoty gospodarcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2064   2001200021909 T.2190 CEFTA [Central European Free Trade Association] Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz, obecny poziom stawek celnych w handlu pomiędzy stronami CEF TA, przewidywane w najbliższych latach redukcje ceł w handlu pomiędzy stronami / SOŁTYSIŃSKA ALEKSANDRA
2065   2001200005879 T.587 Co trzeba wiedzieć o Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej : przewodnik po Wspólnotach Europejskich : praca zespołowa /
2066   2001200124907 T.12490 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych : praca zbiorowa /
2067   2001200024627 T.2462 Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998.
2068   2001200073533 T.7353 Polska w WTO [World Trade Organization] /
2069   2001200075988 T.7598 Stosunki Polski z Unią Europejską /
2070   2001200043901 T.4390 Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku. KAWECKA-WYRZYKOWSKA ELŻBIETA
 
Gospodarka światowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2071   2001200031151 T.3115 Bałtycka integracja ekonomiczna : stan i perspektywy do 2010 r. / Kisiel-Łowczyc, Anna B.
2072   2001200139888 T.13988 Chiny światowym hegemonem? / Brunet, Antoine.
2073   2001200131103 T.13110 Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju /
2074   2001200108884 T.10888 Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata : praca zbiorowa /
2075   2001200150296 T.15029 Geoekonomia /
2076   2001200103629 T.10362 Gospodarka świata u progu XXI wieku / Wojnarski, Dariusz.
2077   2001200074691 T.7469 Gospodarka światowa : handel zagraniczny i marketing : wybrane problemy /
2078   2001200082979 T.8297 Gospodarka światowa : geneza i rozwój / SKODLARSKI, JANUSZ
2079   2001200188381 T.18838 Gospodarka światowa w dobie globalizacji /
2080   2001200106422 T.10642 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
2081   2001200115066 T.11506 Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje / Czernichowski, Konrad
2082   2001200131547 T.13154 Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej /
2083   2001200141508 T.14150 Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech / Cyganek, Sławomir.
2084   2001200136160 T.13616 Jak robić interesy w Chinach : jak osiągać zyski na rynku rosnącym najszybciej na świecie / Plafker, Ted
2085   2001200056994 T.5699 Japonia : państwo a sektor prywatny / MŁODAWSKA, JOLANTA
2086   2001200056314 T.5631 Japonia : powojenna dynamika i równowaga gospodarcza / GRABOWIECKI, JERZY
2087   2001200070952 T.7095 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa /
2088   2001200115301 T.11530 Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia /
2089   2001200115646 T.11564 Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski /
2090   2001200073526 T.7352 Kształtowanie międzynarodowych stosunków ekonomicznych / WOJCIECHOWSKI, HENRYK
2091   2001200125850 T.12585 Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku /
2092   2001200130731 T.13073 Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Czarny, Elżbieta
2093   2001200115417 T.11541 Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju : ewolucja, stan obecny i perspektywy / Bagiński, Paweł.
2094   2001200089947 T.8994 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : wybrane problemy /
2095   2001200100055 T.10005 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2096   2001200115615 T.11561 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku / Oleksiuk, Adam.
2097   2001200090110 T.9011 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
2098   2001200063473 T.6347 Międzynarodowe stosunki gospodarcze T.1 / KRUGMAN, PAUL R.
2099   2001200063480 T.6348 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i praktyka . T.2 / KRUGMAN, PAUL R.
2100   2001200077364 T.7736 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia / Biernat, Janusz
2101   2001200090646 T.9064 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian
2102   2001200094408 T.9440 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego Rynarzewski, Tomasz
2103   2001200100901 T.10090 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
2104   2001200118678 T.11867 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian
2105   2001200090653 T.9065 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam
2106   2001200109546 T.10954 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2107   2001200123863 T.12386 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2108   2001200061264 T.6126 Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków : praca zbiorowa /
2109   2001200093968 T.9396 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
2110   2001200077739 T.7773 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
2111   2001200068829 T.6882 Międzynarodowy obrót usługowy / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
2112   2001200171444 T.17144 Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki : praca zbiorowa /
2113   2001200196942 T.19694 Możesz być bogaty czyli Jak Szwajcarzy osiągnęli sukces / Koydl, Wolfgang
2114   2001200115660 T.11566 NAFTA : nowe "wyzwanie amerykańskie"? / Chrzanowski, Ignacy Henryk.
2115   2001200196843 T.19684 Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego /
2116   2001200076671 T.7667 Organizacje międzynarodowe : założenia, cele, działalność : podręcznik akademicki / LATOSZEK, EWA
2117   2001200115691 T.11569 Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg /
2118   2001200132940 T.13294 Podbój świata po chińsku / Cardenal, Juan Pablo
2119   2001200052194 T.5219 Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / BUDGE, IAN
2120   2001200115424 T.11542 Polityka rolna w warunkach globalizacji : doświadczenia GATT/WTO / Czyżewski, Andrzej
2121   2001200015229 T.1522 Polska w organizacjach międzynarodowych /
2122   2001200133039 T.13303 Praca i kapitał w gospodarce /
2123   2001200069277 T.6927 Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej /
2124   2001200069215 T.6921 Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa /
2125   2001200088926 T.8892 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa /
2126   2001200145629 T.14562 Reakcje rynku na kryzys finansowy /
2127   2001200146022 T.14602 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta
2128   2001200126840 T.12684 Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych : przykład sektora motoryzacyjnego / Rosińska-Bukowska, Magdalena.
2129   2001200093159 T.9315 Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce / Bieliński, Jerzy
2130   2001200013805 T.1380 Rynki międzynarodowe : (organizacja - struktury) / WOJCIECHOWSKI, HENRYK
2131   2001200142017 T.14201 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Hampden-Turner, Charles
2132   2001200187278 T.18727 Sprawność procesów gospodarczych w Polsce i na świecie w warunkach globalnego kryzysu : praca zbiorowa /
2133   2001200083402 T.8340 Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
2134   2001200141782 T.14178 Stosunki Wschód-Zachód a Europa Środkowa /
2135   2001200115332 T.11533 Szalone lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata / Stiglitz, Joseph E.
2136   2001200118203 T.11820 Teoria i polityka wzrostu gospodarczego : osiągnięcia i doświadczenia /
2137   2001200134319 T.13431 Udział Polski w organizacjach międzynarodowych /
2138   2001200127335 T.12733 Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych / Ślepko, Marcin
2139   2001200084744 T.8474 Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny i konkurencyjność gospodarki Wielkiej Brytanii / CIBOROWSKI, ROBERT
2140   2001200184536 T.18453 Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych / Kłosiński, Kazimierz Albin
2141   2001200119330 T.11933 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna
2142   2001200015731 T.1573 Współczesna gospodarka światowa /
2143   2001200102264 T.10226 Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim : doświadczenia Polski i Ukrainy /
2144   2001200102349 T.10234 Wyzwania technologiczne - prognozy i strategie / Kasprzak, Wacław
2145   2001200080050 T.8005 Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna / Bożyk, Paweł
2146   2001200079986 T.7998 Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Świerkocki, Janusz.
2147   2001200189685 T.18968 Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw /
 
Ubezpieczenia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2148   2001200135767 T.13576 Adaptacja niektórych ubezpieczeń gospodarczych w Polsce do wymogów Unii Europejskiej / Iwaszkiewicz, Zenon.
2149   2001200125331 T.12533 Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej : teoria i praktyka / Monkiewicz, Marek.
2150   2001200116018 T.11601 Bezpieczeństwo własne i majątku : przezorny, ubezpieczony, bogaty / Lipiński, Marek
2151   2001200188121 T.18812 Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojęcie, cechy, struktura / Manikowski, Piotr.
2152   2001300058607 TM.5860 E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych / Czaplewski, Maciej.
2153   2001200105883 T.10588 Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych / Dybał, Mariusz.
2154   2001200118333 T.11833 Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych : teoria i praktyka / Gąsiorkiewicz, Lech
2155   2001200066221 T.6622 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 3, Ubezpieczenia /
2156   2001200096464 T.9646 Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności : praca zbiorowa. T. 3, Ubezpieczenia /
2157   2001200089497 T.8949 Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń /
2158   2001200069581 T.6958 Fundusze emerytalne : jak efektywnie pomnażać majątek ich członków / AMBACHTSHEER, KEITH P.
2159   2001200131479 T.13147 Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym / Gołąb, Paweł.
2160   2001200091995 T.9199 Jednolity rynek ubezpieczeniowy wspólnoty europejskiej : podstawowe swobody LEMKOWSKA, MALWINA
2161   2001200087417 T.8741 Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej : procesy rozwoju i integracji /
2162   2001200200137 T.20013 Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych /
2163   2001200147005 T.14700 Medycyna ubezpieczeniowa : underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne /
2164   2001200130694 T.13069 Metody aktuarialne : zastosowania matematyki w ubezpieczeniach / Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja.
2165   2001200044977 T.4497 Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych /
2166   2001200084430 T.8443 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia /
2167   2001200039171 T.3917 Niebezpieczne ubezpieczenia / KORWIN-MIKKE, JANUSZ
2168   2001200130847 T.13084 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka : otwarte fundusze emerytalne /
2169   2001200086632 T.8663 Obowiązkowe fundusze emerytalne : świat i Polska / MARSKA, NATALIA
2170   2001200120466 T.12046 Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw / Bera, Anna.
2171   2001200188732 T.18873 OFE : katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce / Oręziak, Leokadia
2172   2001200009716 T.971 Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych / ŁAŃCUCKI, JERZY
2173   2001200055447 T.5544 Podstawy ubezpieczeń T.2, Produkty /
2174   2001200025815 T.2581 Podstawy ubezpieczeń : podręcznik. T. 1, Mechanizmy i funkcje /
2175   2001200073304 T.7330 Podstawy ubezpieczeń : przewodnik / HRYSZKO, ANNA
2176   2001200009860 T.986 Poradnik agenta ubezpieczeń / SZYMAŃSKA, KRYSTYNA
2177   2001200051883 T.5188 Poradnik dla ubezpieczających się na życie : ubezpieczenia: mieszane, z funduszem inwestycyjnym, pracownicze i posa gowe, planowanie własnych programów ubezpieczeniowych, ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, słownik pojęć ubezpieczeniowych / GADKOWSKI, MIECZYSŁAW
2178   2001200078811 T.7881 Prawo ubezpieczeń : ustawy z komentarzem /
2179   2001200020766 T.2076 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / KĘSZYCKA, BARBARA
2180   2001200069772 T.6977 Prawo zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / JOŃCZYK, JAN
2181   2001200075124 T.7512 Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce : Warszawa,22 marca 2002 r /
2182   2001200089718 T.8971 Propedeutyka rynku usług ubezpieczeniowych / Obstawski, Zdzisław
2183   2001200150784 T.15078 Prywatyzacja emerytur : transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego / Orenstein, Mitchell Alexander.
2184   2001200072079 T.7207 Przestępczość na rynku ubezpieczeń / JAROCH, WALDEMAR
2185   2001200138027 T.13802 Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie : ryzyko - popyt - zysk / Śliwiński, Adam.
2186   2001200071195 T.7119 Rating ubezpieczeniowy / JAWORSKI, WITOLD
2187   2001200126802 T.12680 Reasekuracja : klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego / Małek, Aleksandra.
2188   2001200004735 T.473 Reasekuracja a rynek ubezpieczeń / Ciuman, Krystyna.
2189   2001200006791 T.679 Reklama ubezpieczeń / SARAPATA, JAN J.
2190   2001200098918 T.9891 Rozwój rynku ubezpieczeń BERNAT, TOMASZ
2191   2001200079528 T.7952 Rynek usług ubezpieczeniowych /
2192   2001300005281 TM.528 Ryzyko ubezpieczeniowe : taryfy - budowa i optymalizacja / ŚLIWIŃSKI, ADAM
2193   2001200072031 T.7203 Sprzedaż ubezpieczeń : kurs mistrzowski / NASSALSKI, PAWEŁ
2194   2001200075148 T.7514 System emerytalny / Góra, Marek.
2195   2001200108327 T.10832 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
2196   2001200134159 T.13415 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
2197   2001200136023 T.13602 Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia materialnego emerytów / Czepulis-Rutkowska, Zofia.
2198   2001200079603 T.7960 Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej /
2199   2001200067433 T.6743 Systemy i reformy emerytalne : Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Węgry i Polska : raport końcowy projektu Phare ACE Programme 1995 Nr P95-2139-R /
2200   2001200189203 T.18920 Systemy ubezpieczeń : aspekty finansowe /
2201   2001200134203 T.13420 Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC : analiza rynku /
2202   2001200044168 T.4416 Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń / FESNAK, ANDRZEJ
2203   2001200044182 T.4418 Techniki sprzedaży ubezpieczeń : poradnik agenta / NASSALSKI, PAWEŁ
2204   2001200086144 T.8614 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" : zarys dziejów (1920 - 2000 ) / Adamowski, Janusz Włodzimierz
2205   2001200057441 T.5744 Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe / Sułkowska, Wanda
2206   2001200063268 T.6326 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa /
2207   2001200098789 T.9878 Ubezpieczenia : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 /
2208   2001200111273 T.11127 Ubezpieczenia : podręcznik akademicki /
2209   2001200143144 T.14314 Ubezpieczenia /
2210   2001200199547 T.19954 Ubezpieczenia /
2211   2001200199295 T.19929 Ubezpieczenia ekologiczne / Maśniak, Dorota.
2212   2001200084577 T.8457 Ubezpieczenia finansowe : gwarancje ubezpieczeniowe : ubezpieczenia transakcji kredytowych / KUKIEŁKA, JACEK
2213   2001200075223 T.7522 Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe /
2214   2001200095092 T.9509 Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców / Bera, Anna.
2215   2001200135262 T.13526 Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne /
2216   2001200021312 T.2131 Ubezpieczenia gospodarcze /
2217   2001200127328 T.12732 Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne /
2218   2001200070969 T.7096 Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej /
2219   2001200091971 T.9197 Ubezpieczenia komunikacyjne /
2220   2001200057250 T.5725 Ubezpieczenia komunikacyjne / WĄSIEWICZ, ANDRZEJ
2221   2001200190230 T.19023 Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce : aktualne problemy /
2222   2001200044175 T.4417 Ubezpieczenia majątku i zysku firmy / JĘKSA, ZBIGNIEW
2223   2001200031380 T.3138 Ubezpieczenia majątku i zysku firmy. JĘKSA ZBIGNIEW
2224   2001200078804 T.7880 Ubezpieczenia na życie : teoria i praktyka / STROIŃSKI, EUGENIUSZ
2225   2001200113093 T.11309 Ubezpieczenia non-life /
2226   2001200143151 T.14315 Ubezpieczenia obowiązkowe / Orlicki, Marcin.
2227   2001200089541 T.8954 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / NOWAKOWSKI, LESZEK
2228   2001200118364 T.11836 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin.
2229   2001200075247 T.7524 Ubezpieczenia społeczne : praktyczne omówienie z orzecznictwem / KRAJEWSKI, ANDRZEJ
2230   2001200129827 T.12982 Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Szyburska-Walczak, Grażyna.
2231   2001200135668 T.13566 Ubezpieczenia społeczne 2013 /
2232   2001200136597 T.13659 Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym /
2233   2001200021640 T.2164 Ubezpieczenia transportowe / GÓRSKI, WŁADYSŁAW
2234   2001200069758 T.6975 Ubezpieczenia w firmie w 2002 roku / ZIÓŁKOWSKI, PAWEŁ
2235   2001200074516 T.7451 Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej T.4 /
2236   2001200189319 T.18931 Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji / Sobczyk, Mieczysław
2237   2001200071294 T.7129 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej /
2238   2001200118326 T.11832 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 2, Zastosowania /
2239   2001200141072 T.14107 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 1, Podstawy /
2240   2001200075674 T.7567 Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji /
2241   2001200072185 T.7218 Ubezpieczenie emerytalne : trzy filary / JĘDRASIK-JANKOWSKA, INETTA
2242   2001200082245 T.8224 Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / MUSZALSKI, WOJCIECH
2243   2001200055140 T.5514 Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych / MAKOWSKI, ANDRZEJ
2244   2001200132414 T.13241 Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy / Bednarczyk, Teresa Hanna.
2245   2001200081149 T.8114 Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego /
2246   2001200138317 T.13831 Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym / Rutecka-Góra, Joanna.
2247   2001200029455 T.2945 Zarządzanie finansami ubezpieczeń. MONKIEWICZ JAN
2248   2001200072543 T.7254 Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia / Williams, C. Arthur
2249   2001200044915 T.4491 Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach /
 
Prawo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2250   2001200144516 T.14451 A collection of labour law acts and ordinances : [bilingual edition] = Prawo pracy - zbiór ustaw i rozporządzeń : [wydanie dwujęzyczne] /
2251   2001200143557 T.14355 Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce / Teszner, Krzysztof.
2252   2001200117381 T.11738 Akcja - prawo podmiotowe / Popiołek, Wojciech.
2253   2001200148798 T.14879 Apelacja w postępowaniu cywilnym / Ereciński, Tadeusz
2254   2001200140273 T.14027 Arbitraż handlowy /
2255   2001200131806 T.13180 Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 1 /
2256   2001200131813 T.13181 Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2 /
2257   2001200117466 T.11746 Autor i prawo do autorstwa / Jankowska, Marlena.
2258   2001200116841 T.11684 Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów / Matlak, Andrzej
2259   2001200192487 T.19248 Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych : analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 / Bożek, Wojciech.
2260   2001200138799 T.13879 Egzekucja i dochodzenie roszczeń na arenie międzynarodowej na przykładzie wybranych krajów : praktyczny poradnik / Świeca, Jacek
2261   2001200145322 T.14532 Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej / Węgrzynowski, Łukasz.
2262   2001300021779 TM.2177 Elementy prawa : wstęp do prawa cywilnego / Górski, Władysław
2263   2001200074387 T.7438 Elementy prawa dla ekonomistów / SIUDA, WOJCIECH
2264   2001200108174 T.10817 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
2265   2001200148866 T.14886 Europa przedsiębiorców /
2266   2001200131271 T.13127 Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym / Banaś, Natalia
2267   2001200150029 T.15002 Europejskie prawo finansowe / Bąk, Jacek
2268   2001200098512 T.9851 Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa
2269   2001200125713 T.12571 Europejskie prawo podatkowe / Lipniewicz, Rafał.
2270   2001200131288 T.13128 Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne /
2271   2001200131295 T.13129 Europejskie prawo spółek : zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek / Opalski, Adam.
2272   2001200131301 T.13130 Europejskie prawo spółek : teksty jednolite /
2273   2001200135446 T.13544 Europejskie prawo upadłościowe : komentarz / Zedler, Feliks.
2274   2001200116629 T.11662 Europejskie prawo wzorów przemysłowych / Poźniak-Niedzielska, Maria.
2275   2001200135163 T.13516 Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim / Sokołowski, Marcin.
2276   2001200140143 T.14014 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman Andrzej
2277   2001200120367 T.12036 Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym / Maziarz-Charuza, Agnieszka.
2278   2001200140327 T.14032 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Szanciło, Tomasz.
2279   2001200116810 T.11681 Fotograf, fotografia, prawo / Orżewski, Wojciech.
2280   2001200116759 T.11675 Geograficzne oznaczenia pochodzenia : studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego / Całka, Edyta.
2281   2001200145377 T.14537 Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego / Matusiak, Ireneusz.
2282   2001200060458 T.6045 Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej /
2283   2001300098733 TM.9873 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna
2284   2001200141232 T.14123 Infrastruktura /
2285   2001200117404 T.11740 Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej / Oplustil, Krzysztof
2286   2001300092427 TM.9242 Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej / Zalisko, Marek.
2287   2001200142123 T.14212 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan
2288   2001200112393 T.11239 Instytucje i usługi finansowe /
2289   2001200135521 T.13552 Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym /
2290   2001200146879 T.14687 Intuicja prawnicza : w stronę zewnętrznej integracji teorii prawa / Pietrzykowski, Tomasz.
2291   2001200140860 T.14086 Ius mercatorum, lex mercatoria : z dziejów i współczesności prawa handlowego : materiały konferencji poświęconej przeszłości i teraźniejszości prawa handlowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9 - 11 marca 2009 r. /
2292   2001200140372 T.14037 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz /
2293   2001200135569 T.13556 Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego /
2294   2001200140389 T.14038 Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe /
2295   2001200150036 T.15003 Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Rott-Pietrzyk, Ewa
2296   2001200051890 T.5189 Kodeks celny : komentarz / PRUSAK FELIKS
2297   2001200097058 T.9705 Kodeks cywilny : komentarz
2298   2001200108839 T.10883 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2299   2001200126604 T.12660 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2300   2001200150050 T.15005 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, | Część ogólna, Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). | Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC) /
2301   2001200150067 T.15006 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Zobowiązania : (art. 353-921 16 KC) /
2302   2001200150074 T.15007 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Spadki : (art. 922-1088 KC) /
2303   2001200185984 T.18598 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2304   2001200190810 T.19081 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz / Kaszok, Agnieszka.
2305   2001200119958 T.11995 Kodeks cywilny /
2306   2001200170829 T.17082 Kodeks cywilny /
2307   2001200187742 T.18774 Kodeks cywilny /
2308   2001200187421 T.18742 Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające.
2309   2001200135781 T.13578 Kodeks cywilny oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wraz z indeksem rzeczowym /
2310   2001200135989 T.13598 Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym /
2311   2001200119965 T.11996 Kodeks cywilny.
2312   2001200023002 T.2300 Kodeks postępowania cywilnego /
2313   2001200189883 T.18988 Kodeks postępowania cywilnego: przepisy wprowadzające, skorowidz /
2314   2001200049590 T.4959 Kodeks pracy : komentarz / GERSDORF, MAŁGORZATA
2315   2001200080333 T.8033 Kodeks pracy : komentarz /
2316   2001200116865 T.11686 Kodeks pracy : komentarz / Iwulski, Józef.
2317   2001200148897 T.14889 Kodeks pracy : komentarz / Iwulski, Józef.
2318   2001200170812 T.17081 Kodeks pracy /
2319   2001200104534 T.10453 Kodeks pracy 2009 : najnowszy stan prawny, komentarz do zmian, skorowidz /
2320   2001200130304 T.13030 Kodeks pracy i inne akty prawne : teksty jednolite /
2321   2001200104961 T.10496 Kodeks pracy, wynagrodzenia, urlopy i czas pracy, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe, Państwowa Inspekcja Pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, koszty sądowe i sądownictwo pracy : ze skorowidzem /
2322   2001200069819 T.6981 Kodeks spółek handlowych : objaśnienia / KIDYBA, ANDRZEJ
2323   2001200117435 T.11743 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
2324   2001200130311 T.13031 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
2325   2001200104985 T.10498 Kodeks spółek handlowych 2006 /
2326   2001200083372 T.8337 Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite /
2327   2001200112003 T.11200 Kodeks spółek handlowych z hasłami i skorowidzem /
2328   2001200113451 T.11345 Kodeks spółek handlowych ze schematami / Zamojski, Łukasz.
2329   2001200124891 T.12489 Kodeks spółek handlowych. komentarz do artykułów 1-150 / T. 1, Przepisy ogólne, spółki osobowe :
2330   2001200114069 T.11406 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach gospodarczych : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
2331   2001200135583 T.13558 Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym / Kunert-Diallo, Agnieszka.
2332   2001200091193 T.9119 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR Górski, Władysław
2333   2001200199332 T.19933 Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym / Jacyszyn, Jerzy.
2334   2001300006301 TM.630 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / SKRZYDŁO, WIESŁAW
2335   2001200116728 T.11672 Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Malarewicz, Agnieszka.
2336   2001200130397 T.13039 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
2337   2001200136375 T.13637 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the Law of the Sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force /
2338   2001200130410 T.13041 Kredyt konsumencki : komentarz / Czech, Tomasz
2339   2001200125003 T.12500 Leksykon pracodawcy 2012 : prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z / Kosacka-Olszewska, Dorota.
2340   2001200116834 T.11683 Licencja na używanie znaku towarowego : studium prawnoporównawcze / Załucki, Mariusz.
2341   2001200145483 T.14548 Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy / Pecyna, Marlena.
2342   2001200130717 T.13071 Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych / Cempura, Aleksandra.
2343   2001200130748 T.13074 Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzeń rzymskich: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("Rzym I") oraz rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Czepelak, Marcin.
2344   2001200116643 T.11664 Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym / Matys, Justyna.
2345   2001300094339 TM.9433 Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi / Mroczkowski, Rafał.
2346   2001200130816 T.13081 Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Pinior, Piotr.
2347   2001200116544 T.11654 Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Kowalczuk-Szymańska, Magdalena.
2348   2001200135699 T.13569 Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Świerczyński, Marek.
2349   2001200146237 T.14623 Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań : studium prawnoporównawcze / Pecyna, Marlena.
2350   2001200116636 T.11663 Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej / Jasińska, Katarzyna
2351   2001200147029 T.14702 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
2352   2001200146275 T.14627 Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej / Habryn-Motawska, Ewa.
2353   2001200060816 T.6081 Nowe prawo gospodarcze i handlowe : praktyczny komentarz, nowe typy umów, podstawowe akty prawne / JACYSZYN, JERZY
2354   2001200136450 T.13645 O żegludze i prawie morskim : wspomnienia i refleksje / Łopuski, Jan
2355   2001200144622 T.14462 Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Mikłaszewicz, Przemysław.
2356   2001200130922 T.13092 Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych / Ciszewski, Jan.
2357   2001200193439 T.19343 Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej / Białkowski, Marek
2358   2001200144646 T.14464 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A. J.
2359   2001200144950 T.14495 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.
2360   2001200150128 T.15012 Odpowiedzialność przedkontraktowa / Kocot, Wojciech.
2361   2001200140419 T.14041 Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej / Siwik, Lidia.
2362   2001200130953 T.13095 Odzyskiwanie długów w kryzysie : przewodnik dla przedsiębiorcy / Grzechnik, Łukasz.
2363   2001200130960 T.13096 Ogłoszenie upadłości : skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym / Kruczalak-Jankowska, Joanna.
2364   2001200099335 T.9933 Opcje i transakcje terminowe : zagadnienia prawne / Chłopecki, Aleksander.
2365   2001200116742 T.11674 Open content : zagadnienia prawne / Wasilewski, Piotr.
2366   2001200187315 T.18731 Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa Wronkowska, Sławomira
2367   2001200075179 T.7517 Podstawowe zagadnienia prawa pracy / MAK, KATARZYNA ANNA
2368   2001200126192 T.12619 Podstawy prawa cywilnego /
2369   2001200132964 T.13296 Podstawy prawa dla ekonomistów : podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji / Filipowicz, Andrzej
2370   2001200137792 T.13779 Podstawy prawa dla ekonomistów /
2371   2001200141874 T.14187 Podstawy prawa gospodarczego / JACYSZYN, JERZY
2372   2001200144684 T.14468 Podstawy prawa intertemporalnego : zmiany przepisów a problemy stosowania prawa / Pietrzykowski, Tomasz.
2373   2001200189814 T.18981 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek.
2374   2001200145568 T.14556 Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym / Etel, Maciej.
2375   2001200092855 T.9285 Polish commercial companies code : bilingual edition Polish - English
2376   2001200099700 T.9970 Polskie prawo finansowe : finanse publiczne / Chojna-Duch, Elżbieta.
2377   2001200133008 T.13300 Polskie prawo handlowe /
2378   2001200171277 T.17127 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2379   2001200069727 T.6972 Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / DUDZIK, SŁAWOMIR
2380   2001200138713 T.13871 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie : komentarz / MODZELEWSKA-WĄCHAL, ELŻBIETA
2381   2001200137822 T.13782 Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Michnik, Agnieszka.
2382   2001200137839 T.13783 Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
2383   2001200144455 T.14445 Pozakodeksowe umowy handlowe /
2384   2001200144462 T.14446 Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Sieradzka, Małgorzata.
2385   2001200126321 T.12632 Pożytek publiczny i wolontariat : komentarz do zmienionych przepisów / Jaśkiewicz, Paweł.
2386   2001200088254 T.8825 Prawne aspekty e-biznesu /
2387   2001200171123 T.17112 Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Maciejko, Wojciech.
2388   2001200135217 T.13521 Prawo autorskie /
2389   2001200137853 T.13785 Prawo autorskie / Barta, Janusz
2390   2001200116605 T.11660 Prawo autorskie w administracji publicznej / Brzozowska, Monika.
2391   2001200147074 T.14707 Prawo bankowe : komentarz /
2392   2001200126390 T.12639 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
2393   2001200137860 T.13786 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
2394   2001200126406 T.12640 Prawo bilansowe a prawo podatkowe /
2395   2001200185892 T.18589 Prawo cywilne - część ogólna
2396   2001200133046 T.13304 Prawo cywilne - część ogólna /
2397   2001200185908 T.18590 Prawo cywilne - część ogólna /
2398   2001200116780 T.11678 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 1 /
2399   2001200116797 T.11679 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 2 /
2400   2001200116803 T.11680 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 3 /
2401   2001200133053 T.13305 Prawo cywilne : część ogólna i prawo rzeczowe : kazusy / Mróz, Teresa
2402   2001200137884 T.13788 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania / Łuc, Michał.
2403   2001200144493 T.14449 Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki / Piaskowska, Olga Maria.
2404   2001200187513 T.18751 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
2405   2001200200885 T.20088 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
2406   2001200137877 T.13787 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
2407   2001200141584 T.14158 Prawo europejskie Ahlt, Michael
2408   2001200088025 T.8802 Prawo europejskie : zarys wykładu /
2409   2001200107481 T.10748 Prawo finansowe / Ofiarski, Zbigniew
2410   2001200116162 T.11616 Prawo finansowe /
2411   2001300062963 TM.6296 Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej / Fedorowicz, Magdalena.
2412   2001200133060 T.13306 Prawo gospodarcze : kompendium / Olszewski, Jan
2413   2001300015600 TM.1560 Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Kufel, Jan
2414   2001200095504 T.9550 Prawo gospodarcze i handlowe : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
2415   2001200133077 T.13307 Prawo gospodarcze prywatne /
2416   2001200104992 T.10499 Prawo gospodarcze w schematach i przykładach / Kufel, Jan
2417   2001200126413 T.12641 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej
2418   2001200137891 T.13789 Prawo handlowe /
2419   2001200113468 T.11346 Prawo handlowe dla ekonomistów / Kruczalak, Kazimierz
2420   2001200137907 T.13790 Prawo handlowe dla ekonomistów / Dąbek, Paweł
2421   2001200137914 T.13791 Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego /
2422   2001200115745 T.11574 Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia /
2423   2001200126420 T.12642 Prawo i ład społeczny : integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności : artykuły i szkice /
2424   2001200133091 T.13309 Prawo integracji : Konstytucja dla Europy / Brodecki, Zdzisław
2425   2001200192234 T.19223 Prawo koncernowe / Włodyka, Stanisław
2426   2001200115752 T.11575 Prawo konkurencji a regulacja sektorowa / Szydło, Marek
2427   2001200147081 T.14708 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz /
2428   2001200193392 T.19339 Prawo obce w doktrynie prawa polskiego /
2429   2001300103505 TM.10350 Prawo ochrony różnorodności biologicznej /
2430   2001200116704 T.11670 Prawo papierów wartościowych /
2431   2001200123269 T.12326 Prawo podatkowe : część ogólna : [repetytorium] / Żurawska, Dominika.
2432   2001200123283 T.12328 Prawo podatkowe /
2433   2001200113109 T.11310 Prawo pracy : zarys wykładu /
2434   2001200135224 T.13522 Prawo pracy : repetytorium / Rycak, Magdalena Barbara.
2435   2001200189876 T.18987 Prawo pracy : minirepetytorium / Derlacz-Wawrowska, Marta.
2436   2001200111129 T.11112 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
2437   2001200133107 T.13310 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
2438   2001200135231 T.13523 Prawo pracy / Liszcz, Teresa
2439   2001200103605 T.10360 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych SALWA, ZBIGNIEW
2440   2001200108334 T.10833 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Niedziński, Tomasz.
2441   2001200144523 T.14452 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Gonet, Karolina.
2442   2001200150159 T.15015 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce /
2443   2001200117497 T.11749 Prawo prasowe : komentarz /
2444   2001200197673 T.19767 Prawo prywatne międzynarodowe / Pazdan, Maksymilian
2445   2001200117336 T.11733 Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek / Gawrysiak-Zabłocka, Aleksandra.
2446   2001200071591 T.7159 Prawo przewozowe : komentarz / Kolarski, Albin.
2447   2001200104428 T.10442 Prawo przewozowe : komentarz / Szanciło, Tomasz.
2448   2001200133114 T.13311 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
2449   2001200133121 T.13312 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
2450   2001200133138 T.13313 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward
2451   2001200185915 T.18591 Prawo rzeczowe /
2452   2001200185922 T.18592 Prawo rzeczowe /
2453   2001200128066 T.12806 Prawo sektora pozarządowego : analiza funkcjonalna / Kisilowski, Maciej.
2454   2001200147098 T.14709 Prawo spadkowe /
2455   2001200084959 T.8495 Prawo spółek : stan prawny na dzień 1 października 2004 r. / PYZIOŁ, WOJCIECH
2456   2001200117350 T.11735 Prawo spółek kapitałowych /
2457   2001200117343 T.11734 Prawo spółek osobowych /
2458   2001200133145 T.13314 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Piątek, Stanisław.
2459   2001200072192 T.7219 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / KOWALEWSKI, EUGENIUSZ
2460   2001200016448 T.1644 Prawo ubezpieczeń morskich. BRODECKI ZDZISŁAW
2461   2001200133152 T.13315 Prawo umów handlowych /
2462   2001200192203 T.19220 Prawo Unii Europejskiej : wybór dokumentów /
2463   2001200133169 T.13316 Prawo upadłościowe i naprawcze / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
2464   2001200144530 T.14453 Prawo w wirtualnych światach /
2465   2001300080981 TM.8098 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
2466   2001200147326 T.14732 Prawo własności intelektualnej /
2467   2001200061530 T.6153 Prawo własności przemysłowej Cz.2, Dokumenty /
2468   2001200116599 T.11659 Prawo własności przemysłowej / Szewc, Andrzej
2469   2001200133176 T.13317 Prawo własności przemysłowej /
2470   2001200136498 T.13649 Prawo własności przemysłowej /
2471   2001200116674 T.11667 Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej / Grzybczyk, Katarzyna.
2472   2001200137921 T.13792 Prawo zagospodarowania przestrzeni / Leoński, Zbigniew
2473   2001200186042 T.18604 Prawo zamówień publicznych : komentarz /
2474   2001200133183 T.13318 Prawo zgrupowań spółek / Opalski, Adam.
2475   2001200133190 T.13319 Prawo zobowiązań - część ogólna /
2476   2001200133206 T.13320 Prawo zobowiązań - część szczegółowa /
2477   2001200117459 T.11745 Prawo zobowiązań - umowy nienazwane /
2478   2001200147104 T.14710 Prawo zobowiązań : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
2479   2001200140976 T.14097 Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Żarnowiec, Łukasz.
2480   2001200137938 T.13793 Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa profesora Mariana Kępińskiego /
2481   2001200150357 T.15035 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku /
2482   2001200137945 T.13794 Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi /
2483   2001200149061 T.14906 Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych / Witosz, Aleksander Jerzy.
2484   2001200133237 T.13323 Przedawnienie w polskim prawie cywilnym / Pałdyna, Tomasz Michał.
2485   2001200116773 T.11677 Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Norek, Emil A.
2486   2001200069185 T.6918 Przetargowe tryby zamówień publicznych / DOBRODZIEJ, ELŻBIETA
2487   2001200116537 T.11653 Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich / Błeszyńska, Katarzyna.
2488   2001200118241 T.11824 Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej / Kuliński, Michał.
2489   2001200116681 T.11668 Reklama farmaceutyczna i pokrewna / Szczęsny, Rafał.
2490   2001200141355 T.14135 Restrukturyzacja spółek handlowych / Witosz, Antoni.
2491   2001200141591 T.14159 Rodzina w naukach prawnych : zbiór studiów /
2492   2001200069741 T.6974 Rozporządzanie przedsiębiorstwem / WIDŁO, JACEK
2493   2001200140440 T.14044 Rozporządzenie Rzym I, Konwencja rzymska : komentarz. T. 2 / Bělohlávek, Alexander J.
2494   2001200133541 T.13354 Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi /
2495   2001200118791 T.11879 Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej / Wlaźlak, Katarzyna.
2496   2001200136559 T.13655 Różnorodne formy zatrudnienia / Wiśniewski, Janusz
2497   2001200114090 T.11409 Samorząd terytorialny w RP / Leoński, Zbigniew
2498   2001200140457 T.14045 Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus / Bagińska, Lidia.
2499   2001200145650 T.14565 Spory o właśność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi /
2500   2001200138126 T.13812 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna.
2501   2001200138539 T.13853 Spółki handlowe : w pytaniach i odpowiedziach /
2502   2001200117374 T.11737 Spółki zagraniczne w Polsce /
2503   2001200119880 T.11988 Sprzedaż /
2504   2001200149863 T.14986 Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości / Feliga, Przemysław.
2505   2001200134067 T.13406 Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy / Tomanek, Artur.
2506   2001200134111 T.13411 Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych : zasady naczelne / Witosz, Aleksander Jerzy.
2507   2001200117398 T.11739 Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle prawa niemieckiego) / Kwaśnicki, Radosław L.
2508   2001200150135 T.15013 System prawa administracyjnego. T. 6, Podmioty administrujące /
2509   2001200116827 T.11682 Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego / Gienas, Krzysztof.
2510   2001200145711 T.14571 Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym / Goettel, Mieczysław.
2511   2001200117442 T.11744 Szkoda na mieniu i jej naprawienie / Kaliński, Maciej.
2512   2001200192753 T.19275 Szkody komunikacyjne : dochodzenie roszczeń / Roguska-Kikoła, Agnieszka.
2513   2001200149207 T.14920 Środki zaskarżenia. Cz. 1 /
2514   2001200149214 T.14921 Środki zaskarżenia. Cz. 2 /
2515   2001200118197 T.11819 Telepraca w prawie polskim / Sobczyk, Arakadiusz.
2516   2001200116858 T.11685 Telewizja interaktywna a prawo autorskie / Barta, Janusz
2517   2001200117428 T.11742 The civil code : [bilingual edition] = Kodeks cywilny : [wydanie dwujęzyczne] /
2518   2001200134289 T.13428 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych : na tle połączeń krajowych / Koralewski, Michał
2519   2001200117411 T.11741 Transgraniczne prawo spółek /
2520   2001200140754 T.14075 Trybunały międzynarodowe a prawo wewnętrzne / Grzybowski, Kazimierz
2521   2001200145117 T.14511 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego / Krajewski, Marcin.
2522   2001200143175 T.14317 Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR / Wesołowski, Krzysztof
2523   2001200134326 T.13432 Umowa o podróż w prawie polskim / Adamus, Rafał
2524   2001200138218 T.13821 Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym / Konieczny, Katarzyna.
2525   2001200108853 T.10885 Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa /
2526   2001200193385 T.19338 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji / Szewc, Andrzej
2527   2001200116667 T.11666 Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim / Traple, Elżbieta.
2528   2001200116612 T.11661 Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe / Targosz, Tomasz.
2529   2001200138225 T.13822 Umowy w obrocie gospodarczym /
2530   2001200138898 T.13889 Umowy w sprawach gospodarczych : z objaśnieniami i płytą CD / Okła-Anuszewska, Marzena.
2531   2001200116766 T.11676 Umowy wydawnicze / Damasiewicz, Agnieszka.
2532   2001200116711 T.11671 Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej / Szymanek, Tadeusz.
2533   2001200138904 T.13890 Usługi bankowości inwestycyjnej / Zapadka, Piotr.
2534   2001200143199 T.14319 Ustawa deweloperska : komentarz / Czech, Tomasz
2535   2001200135279 T.13527 Ustawa o finansach publicznych : komentarz /
2536   2001200127366 T.12736 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Zięty, Jakub Jan.
2537   2001200127373 T.12737 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz : wzory umów i regulaminów / Gonet, Wojciech.
2538   2001200129834 T.12983 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz /
2539   2001200138249 T.13824 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji /
2540   2001200143205 T.14320 Ustawa o kredycie konsumenckim : rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji : komentarz /
2541   2001200116568 T.11656 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz /
2542   2001200080180 T.8018 Ustawa o podpisie elektronicznym : komentarz / SZANIAWSKI, KRZYSZTOF
2543   2001200081675 T.8167 Ustawa o sprzedaży konsumenckiej : komentarz / PECYNA, MARLENA
2544   2001200145728 T.14572 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Zdyb, Marian
2545   2001200109287 T.10928 Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Strachowska, Renata.
2546   2001200116575 T.11657 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
2547   2001200107122 T.10712 Ustawy regulujące swobodę gospodarczą : materiały do analiz porównawczo-prawnych Sowiński, Roman
2548   2001200117473 T.11747 Utwór audiowizualny : zakres pojęcia i ochrony prawnej /
2549   2001200138263 T.13826 Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Armatowska, Marta.
2550   2001200145759 T.14575 Wierzytelność i dług : aspekty prawne i podatkowe / Jurkiewicz, Robert.
2551   2001200192098 T.19209 Wirtualne walne zgromadzenie : wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej / Engeleit, Małgorzata.
2552   2001200084942 T.8494 Wpływ Internetu na prawo umów / KOCOT, WOJCIECH J.
2553   2001200170768 T.17076 Wspólnota mieszkaniowa / Szymczak, Iwona.
2554   2001200145773 T.14577 Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego /
2555   2001200076497 T.7649 Wstęp do nauk prawnych / JABŁOŃSKA-BONCA, JOLANTA
2556   2001200127571 T.12757 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech
2557   2001200127595 T.12759 Wybrane zagadnienia z prawa / Marek, Maria
2558   2001200127601 T.12760 Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe / Wilkowska-Kołakowska, Dorota.
2559   2001200116735 T.11673 Wydawca i prawo / Orżewski, Wojciech.
2560   2001200138294 T.13829 Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej / Andrzejewska-Czernek, Izabela.
2561   2001200132506 T.13250 Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych : komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego / Lemkowski, Marcin.
2562   2001200145780 T.14578 Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym / Niewęgłowski, Adrian.
2563   2001200080166 T.8016 Wzory pism w zamówieniach publicznych / KOLEŚNIKOW, MAREK
2564   2001200052606 T.5260 Wzory umów i pism w działalności gospodarczej : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, przepisy / PODEL, WALDEMAR
2565   2001200116650 T.11665 Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym / Kępiński, Jakub.
2566   2001200127632 T.12763 Z zagadnień współczesnego prawa polskiego /
2567   2001200115264 T.11526 Zakaz konkurencji w prawie pracy / Zwolak, Tomasz.
2568   2001200116551 T.11655 Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Harasimiuk, Dominika Ewa.
2569   2001200116209 T.11620 Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego / Gonet, Wojciech.
2570   2001200069451 T.6945 Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / GRANECKI, PAWEŁ
2571   2001200110306 T.11030 Zamówienia publiczne : podręcznik beneficjenta projektu / Potoka, Anna.
2572   2001200130168 T.13016 Zarys prawa cywilnego / Filipiak, Teresa Anna
2573   2001200171482 T.17148 Zarys prawa cywilnego /
2574   2001200192548 T.19254 Zarys prawa cywilnego /
2575   2001200140488 T.14048 Zasady prawa gospodarczego prywatnego / Żuławska, Czesława
2576   2001200189524 T.18952 Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy / Gersdorf, Małgorzata.
2577   2001200150043 T.15004 Zivilgesetzbuch = Kodeks cywilny /
2578   2001200084966 T.8496 Zobowiązania - część ogólna / RADWAŃSKI, ZBIGNIEW
2579   2001200132841 T.13284 Zobowiązania / Witczak, Hanna
2580   2001200135293 T.13529 Zwolnienie od kosztów sądowych / Stasiak, Jarosław.
 
Biznes plan
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2581   2001200027819 T.2781 Biznes plan : poradnik praktyczny / SASIN WIESŁAW
2582   2001200094354 T.9435 Biznes plan : standardy i praktyka / Ciechan-Kujawa, Marlena.
2583   2001200094774 T.9477 Biznes plan : jak go budować i analizować? : podręcznik / Opolski, Krzysztof.
2584   2001200125355 T.12535 Biznes plan : jak go budować i analizować? : podręcznik / Opolski, Krzysztof.
2585   2001200018787 T.1878 Biznes plan / FILAR, EWA
2586   2001200089992 T.8999 Biznes plan / SKRZYPEK, JERZY
2587   2001200074400 T.7440 Biznes plan jako instrument zarządzania firmą / KUPIEC, LESZEK
2588   2001400786073 TS.78607 Biznes plan. Cz. 1, Przewodnik metodyczny / Bartoszewski, Tadeusz M.
2589   2001300001528 TM.152 Biznesplan : zastosowania i przykłady / PAWLAK, ZBIGNIEW
2590   2001200073557 T.7355 Biznesplan : problemy i metody / Pasieczny, Jacek.
2591   2001200105500 T.10550 Biznesplan : elementy planowania działalności rozwojowej /
2592   2001200116308 T.11630 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy
2593   2001200125362 T.12536 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy.
2594   2001200125386 T.12538 Biznesplan : co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan / Williams, Kevan.
2595   2001200186790 T.18679 Biznesplan : pytania i odpowiedzi / Hermaniuk, Tomasz.
2596   2001200188091 T.18809 Biznesplan : zastosowania i przykłady / Pawlak, Zbigniew
2597   2001200014857 T.1485 Biznesplan doskonały czyli Jak zdobyć zaufanie inwestorów i kredytodawców.
2598   2001200091322 T.9132 Biznesplan od podstaw Blackwell, Edward
2599   2001200125379 T.12537 Biznesplan po polsku / Tokarski, Andrzej
2600   2001200184505 T.18450 Biznesplan po polsku / Tokarski, Andrzej
2601   2001200188077 T.18807 Biznesplan w 10 krokach : przewodnik od pomysłu do wdrożenia / Skrzypek, Jerzy.
2602   2001200086540 T.8654 Biznesplan w małej firmie / BARROW, COLIN
2603   2001200073830 T.7383 Biznesplan w praktyce / MILLER, MICHAEL
2604   2001200186707 T.18670 Biznesplan w praktyce / Tokarski, Andrzej
2605   2001200196225 T.19622 Jak napisać biznesplan gwarantujący sukces : przygotuj biznesplan, który inni zechcą przeczytać, a potem zainwestują w Twój biznes! / Sutton, Garrett.
2606   2001200131585 T.13158 Jak napisać poprawny biznesplan / Szczepańska-Bernaś, Beata.
2607   2001200091339 T.9133 Jak opracować biznesplan? : poradnik metodyczny dla przedsiębiorców Korczyn, Aleksander
2608   2001200129568 T.12956 Jak opracować biznesplan? : poradnik metodyczny dla przedsiębiorców / Korczyn, Aleksander.
2609   2001200124815 T.12481 Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Tokarski, Andrzej
2610   2001200092046 T.9204 Jak szybko przygotować dobry biznesplan FIORE, FRANK F.
2611   2001200191565 T.19156 Niesamowity biznesplan : zdobądź fundusze na rozwój firmy lub startup / Evans, Vaughan
2612   2001200187070 T.18707 Praktyczne sporządzenie biznesplanu : plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego Excel / Sitkiewicz, Ryszard.
2613   2001200127007 T.12700 Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie / Świerszcz, Katarzyna.
2614   2001400756236 TS.75623 Twój biznes plan : instrukcja praktyczna = Your business plan : your blueprint for success /
2615   2001200189449 T.18944 Zaplanuj swój sukces : biznesplan na start / Szajkowska, Anna
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2616   2001200104459 T.10445 ABC small business`u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Markowski, Włodzimierz J.
2617   2001200125232 T.12523 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
2618   2001200184208 T.18420 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
2619   2001200187957 T.18795 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
2620   2001200135316 T.13531 Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków /
2621   2001200149511 T.14951 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : zmiany i uwarunkowania / Mizgajska, Hanna.
2622   2001200101748 T.10174 Aniołowie biznesu w sektorze MSP / Mikołajczyk, Bożena
2623   2001200184741 T.18474 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw / Gąsiorowska, Elżbieta
2624   2001200140013 T.14001 Działalność gospodarcza : 542 pytania i odpowiedzi /
2625   2001200106439 T.10643 Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Bednarz, Joanna.
2626   2001200099922 T.9992 Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
2627   2001200069154 T.6915 Ekonomika i zarządzanie małą firmą /
2628   2001200080357 T.8035 Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw /
2629   2001200131264 T.13126 Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw : rozwój przez umiędzynarodowienie / Wach, Krzysztof
2630   2001200131363 T.13136 Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP : wybrane zagadnienia / Krawczyk, Marzena.
2631   2001200103056 T.10305 Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw /
2632   2001200076527 T.7652 Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw /
2633   2001200126574 T.12657 Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2634   2001200124563 T.12456 Firmy rodzinne : jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń / Sułkowski, Łukasz.
2635   2001200141645 T.14164 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bartkowiak, Barbara.
2636   2001200123986 T.12398 Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem : potrzeby, źródła, wykorzystanie / Jaworski, Jacek
2637   2001200097492 T.9749 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej / Mikołajczyk, Bożena
2638   2001200195693 T.19569 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Zastempowski, Maciej
2639   2001200193798 T.19379 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce / Daszkiewicz, Nelly
2640   2001200199684 T.19968 Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji / Duda, Joanna.
2641   2001200196034 T.19603 Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Pauli, Urban
2642   2001200196263 T.19626 Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach / Szramowski, Dawid Adam.
2643   2001200069390 T.6939 Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie : wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne / Łuczka, Teresa.
2644   2001200108051 T.10805 Kompendium small businessu / Gabrysz, Romuald.
2645   2001200108792 T.10879 Mała wielka firma : 7 sekretów efektywnego zarządzania / Jankowski, Marek
2646   2001200092763 T.9276 Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju /
2647   2001200074967 T.7496 Małe i średnie przedsiębiorstwa : żródła finansowania / SKOWRONEK-MIELCZAREK, ANNA
2648   2001200096631 T.9663 Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania : cenne informacje, wzory wniosków, przydatne adresy / Skowronek-Mielczarek, Anna
2649   2001200104596 T.10459 Małe i średnie przedsiębiorstwa : szkice o współczesnej przedsiębiorczości /
2650   2001200083198 T.8319 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu /
2651   2001200069123 T.6912 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce / GRUDZEWSKI, WIESŁAW M.
2652   2001200120183 T.12018 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich : metody badawcze, dekompozycja sektorowa, profile krajów / Kokocińska, Małgorzata.
2653   2001200071867 T.7186 Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej : doświadczenia Unii Europejskiej : lekcje dla Polski / ROGUT, ANNA
2654   2001200090899 T.9089 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska /
2655   2001200088858 T.8885 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / Aftyka, Waldemar.
2656   2001200028960 T.2896 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce. LISSOWSKI OLGIERD
2657   2001200110085 T.11008 Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku / Drab-Kurowska, Anna.
2658   2001200107719 T.10771 Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość / Martyniuk, Teresa
2659   2001200118357 T.11835 Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość : ze zbiorem zadań i dokumentacją na płycie CD / Martyniuk, Teresa
2660   2001200068850 T.6885 Mikroprzedsiębiorstwa : sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele : praca zbiorowa /
2661   2001200076039 T.7603 Możliwości inwestowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : referaty z francusko-polskiego seminarium zorg. w SGH 18.10. 2002 r. p od patronatem ambasady Francji i przy wsparciu Rady Regionalnej Dolnej Normandii /
2662   2001200092015 T.9201 Narzędzia wspierające kształtowanie regionalnej polityki stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw BUĆKO, JÓZEF
2663   2001200082580 T.8258 Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw / Rogoda, Bogdan.
2664   2001200089701 T.8970 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw : mity i rzeczywistość /
2665   2001200104657 T.10465 Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Borowiecki, Ryszard
2666   2001200133220 T.13322 Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Patora-Wysocka, Zofia.
2667   2001200130038 T.13003 Prognozowanie popytu w logistyce małego przedsiębiorstwa / Reszka, Leszek.
2668   2001200103995 T.10399 Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści /
2669   2001200078729 T.7872 Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm / BŁAWAT, FRANCISZEK
2670   2001200189692 T.18969 Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP / Kunasz, Marek.
2671   2001200187186 T.18718 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
2672   2001200186936 T.18693 Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej /
2673   2001200078682 T.7868 Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw /
2674   2001200103186 T.10318 Quasi-fundusze venture capital : publiczne wsparcie innowacyjnych MSP / Świderska, Jolanta.
2675   2001200114649 T.11464 Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Kamińska, Alfreda.
2676   2001200126819 T.12681 Reguły small biznesu : własna firma w praktyce / Mendel, Zbigniew
2677   2001200105944 T.10594 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia : perspektywa międzynarodowa /
2678   2001200076657 T.7665 Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym /
2679   2001200188817 T.18881 Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Czemiel-Grzybowska, Wioletta
2680   2001200100420 T.10042 Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się / Gudkova, Svetlana.
2681   2001200184857 T.18485 Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim /
2682   2001200140167 T.14016 Ryzyko w działalności gospodarczej : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem /
2683   2001200146497 T.14649 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski : studium z zakresu ekonometrii regionalnej / Korol, Janusz.
2684   2001200104589 T.10458 Sektor MSP we współczesnej gospodarce / DOMINIAK, PIOTR
2685   2001200150555 T.15055 Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa : identyfikacja, ocena, kierunki doskonalenia / Sokołowska, Agnieszka
2686   2001200144974 T.14497 System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Woźniak, Maciej
2687   2001200185083 T.18508 Tajemniczy mistrzowie : studia przypadków / SIMON, HERMANN
2688   2001200104343 T.10434 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm : od uruchomienia do stabilnego wzrostu : uruchomienie działalności, zarządzanie finansami, wzory formularzy / Michalski, Grzegorz
2689   2001200117275 T.11727 Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Zastempowski, Maciej
2690   2001200199615 T.19961 Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw : przywództwo, marketing, budżet / Drewniak, Rafał
2691   2001200089091 T.8909 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw /
2692   2001300086273 TM.8627 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2009 /
2693   2001300086310 TM.8631 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie /
2694   2001300086297 TM.8629 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny /
2695   2001200145766 T.14576 Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / Wolański, Robert
2696   2001200109270 T.10927 Wsparcie publiczne dla MSP : podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza / Gancarczyk, Marta.
2697   2001200085499 T.8549 Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw T.2, Specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami /
2698   2001200085482 T.8548 Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. T. 1, Makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw /
2699   2001200088261 T.8826 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej / JANKIEWICZ, SŁAWOMIR
2700   2001200127502 T.12750 Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw /
2701   2001200088643 T.8864 Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi : doświadczenia Polski i Niemiec / RUMIŃSKI, ROBERT
2702   2001200119255 T.11925 Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie : budowanie konkurencyjności firm i regionu /
2703   2001200112997 T.11299 Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach /
2704   2001200143311 T.14331 Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : innowacje, technologie, kryzys /
2705   2001200082986 T.8298 Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji / PLAWGO, BOGUSŁAW
2706   2001200196409 T.19640 Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju / Steinerowska-Streb, Izabella.
2707   2001200070600 T.7060 Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa /
2708   2001200123665 T.12366 Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach /
2709   2001200070938 T.7093 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem : uwarunkowania europejskie /
2710   2001200123559 T.12355 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
2711   2001200111761 T.11176 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami : [problemy współczesne] /
2712   2001200196256 T.19625 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju /
2713   2001200143410 T.14341 Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach / Pluta, Wiesław.
2714   2001200145032 T.14503 Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw / Wójcik-Karpacz, Anna.
 
Telekomunikacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2715   2001200071966 T.7196 Eksploatacja telekomunikacyjna : podręcznik dla liceum ekonomicznego / BAŁDYGA, JERZY
2716   2001200081668 T.8166 Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne /
2717   2001300069016 TM.6901 Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w warunkach postępującej elektronizacji gospodarki /
2718   2001200150869 T.15086 Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych / Galewska, Ewa
2719   2001200093494 T.9349 Marketing usług telekomunikacyjnych Czaplewski, Maciej
2720   2001200196720 T.19672 Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi : praca zbiorowa /
2721   2001300068392 TM.6839 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : praca zbiorowa /
2722   2001200030888 T.3088 Podstawy analizy kosztów działalności i stanu ekonomicznego w telekomunikacji /
2723   2001200005435 T.543 Podstawy zarządzania marketingowego w telekomunikacji / Maziarz, Wiesław M.
2724   2001200035241 T.3524 Polityka gospodarcza w obszarze rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych / CZAPLEWSKI, ROMAN
2725   2001200072871 T.7287 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / URA, ELŻBIETA
2726   2001200118173 T.11817 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Krasuski, Andrzej.
2727   2001200118258 T.11825 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Kawałek, Krzysztof.
2728   2001200089534 T.8953 Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej / PIĄTEK, STANISŁAW
2729   2001200111006 T.11100 Regulacja rynków telekomunikacyjnych /
2730   2001200104190 T.10419 Restrukturyzacja firm telekomunikacyjnych : doświadczenia światowe / Grudzewski, Wiesław Maria
2731   2001200130175 T.13017 Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Maziarz, Wiesław M.
2732   2001200071874 T.7187 Sieci komórkowe GSM/GPRS : usługi i bezpieczeństwo / SIMON, ALEKSANDER
2733   2001200149849 T.14984 Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej / Piątek, Stanisław.
2734   2001300012272 TM.1227 Technika i technologia telekomunikacji / Pogoda, Kazimierz.
2735   2001200088612 T.8861 Telecommunications law /
2736   2001200005381 T.538 Telekomunikacja /
2737   2001300069023 TM.6902 Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce : [konf. nauk.], Szczecin - Darłowo, maj 2005 /
2738   2001200150180 T.15018 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych : komentarz /
2739   2001200013836 T.1383 Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej : praca zbiorowa /
2740   2001200091162 T.9116 Zarządzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunikacji Brożyna, Jędrzej
 
Ochrona środowiska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2741   2001200117084 T.11708 Budżetowanie w ochronie środowiska / Filipiak-Dylewska, Beata
2742   2001200192999 T.19299 Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego /
2743   2001200026041 T.2604 Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Pyłka-Gutowska, Ewa.
2744   2001200077098 T.7709 Ekologia, środowisko, przyroda : podręcznik dla szkół średnich / UMIŃSKI, TOMASZ
2745   2001200082238 T.8223 Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / ŻYLICZ, TOMASZ
2746   2001200060175 T.6017 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska / BERNACIAK, ARNOLD
2747   2001200094866 T.9486 Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku /
2748   2001200035227 T.3522 Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / Kozłowski, Stefan
2749   2001200104299 T.10429 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim : praca zbiorowa /
2750   2001200085918 T.8591 Finanse w ochronie środowiska / STEFAŃSKI, MAREK
2751   2001200200243 T.20024 Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) /
2752   2001200200274 T.20027 Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska : praca zbiorowa /
2753   2001200095924 T.9592 Gospodarka a środowisko i ekologia /
2754   2001200005992 T.599 Gospodarka a środowisko przyrodnicze /
2755   2001200072123 T.7212 Gospodarka a środowisko przyrodnicze /
2756   2001200101465 T.10146 Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Cz. 1, System : | człowiek - środowisko / Mazur, Eugeniusz
2757   2001200015878 T.1587 Kompendium wiedzy o ekologii /
2758   2001200200304 T.20030 Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych Unii Europejskiej dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce / Berbeka, Krzysztof.
2759   2001200101533 T.10153 Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem : podstawy działań w turystyce i rekreacji. T. 1, Komponenty abiotyczne / Wiatr, Inez
2760   2001200076534 T.7653 Leksykon ekologii i ochrony środowiska / BRYŁA, HENRYK
2761   2001200011993 T.1199 Leksykon ochrony środowiska : prawo i polityka / LISICKA HALINA
2762   2001200086069 T.8606 Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem T.1, Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem /
2763   2001200112294 T.11229 Ochrona środowiska - ochrona wód : poradnik przedsiębiorcy / Anders, Dorota.
2764   2001200003134 T.313 Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / GÓRKA KAZIMIERZ
2765   2001200062148 T.6214 Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / GÓRKA, KAZIMIERZ
2766   2001200080814 T.8081 Ochrona środowiska : przewodnik / Meyer, Beata.
2767   2001200027925 T.2792 Ochrona środowiska / BOĆ JAN
2768   2001200200441 T.20044 Ochrona środowiska / Boć, Jan
2769   2001200073465 T.7346 Ochrona środowiska dla ekonomistów / Pawlak, Zbyszko.
2770   2001200033575 T.3357 Ochrona środowiska i ekorozwój /
2771   2001200007460 T.746 Ochrona środowiska jako problem globalny. BUDNIKOWSKI ADAM
2772   2001200005374 T.537 Ochrona środowiska morskiego / Korzeniewski, Krzysztof
2773   2001200085321 T.8532 Ochrona środowiska naturalnego / CHŁOPEK, ZDZISŁAW
2774   2001200084355 T.8435 Ochrona środowiska w praktyce : (aspekty ekonomiczno-prawne) / Bernaciak, Arnold.
2775   2001200071164 T.7116 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska / RADECKI, WOJCIECH
2776   2001200200298 T.20029 Opakowania a ochrona środowiska / Ucherek, Marzena
2777   2001200190100 T.19010 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława
2778   2001200092329 T.9232 Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej : podstawy instytucjonalne i programowe / Lisowska, Alicja.
2779   2001200199226 T.19922 Prawne podstawy ochrony środowiska / Lipiński, Aleksander.
2780   2001200200403 T.20040 Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska / Bukowski, Zbigniew
2781   2001200027963 T.2796 Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie / Paczuski, Ryszard
2782   2001200116131 T.11613 Przyrodnicze podstawy gospodarowania / Luchter, Bogusław.
2783   2001200087011 T.8701 Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003 /
2784   2001200012228 T.1222 Słownik ekologii i ochrony środowiska : suplement / Mazur, Eugeniusz
2785   2001200200366 T.20036 System finansowania ochrony środowiska w Polsce /
2786   2001200199257 T.19925 System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską /
2787   2001200134180 T.13418 Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Chmielewski, Tadeusz Jan
2788   2001200030710 T.3071 Środowisko przyrodnicze : zagrożenie, ochrona i kształtowanie / Mazur, Eugeniusz
2789   2001200082382 T.8238 Środowisko przyrodnicze : zagrożenie, ochrona i kształtowanie / Mazur, Eugeniusz
2790   2001200071836 T.7183 Unia Europejska : informator o ochronie środowiska / INDRA, SEBASTIAN
2791   2001200199233 T.19923 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech
2792   2001200092008 T.9200 Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe
2793   2001200075742 T.7574 Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska / Stefanowicz, Tadeusz.
2794   2001200014413 T.1441 Wybrane problemy zarządzania środowiskowego. JABŁOŃSKI JAN
2795   2001200038785 T.3878 Wybrane zagadnienia ochrony środowiska /
2796   2001200108600 T.10860 Wykorzystanie opłat ekologicznych jako instrumentu zarządzania i finansowania pośredniej gospodarki turystycznej w obszarze ochrony środowiska / Puciato, Daniel.
2797   2001200073458 T.7345 Zarys problemow ekonomiki środowiska / MANTEUFFEL SZOEGE, HENRYK
2798   2001200200236 T.20023 Zarys problemów ekonomiki środowiska / Manteuffel Szoege, Henryk.
2799   2001200027758 T.2775 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie : [materiały na konferencję naukowo-szkoleniową "Zarządzanie [...]", U ronie Morskie, 10-13 września 1997 r.] /
2800   2001200070990 T.7099 Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju /
2801   2001200076886 T.7688 Zarządzanie środowiskiem Cz.2 /
2802   2001200076879 T.7687 Zarządzanie środowiskiem : podręcznik akademicki : praca zbiorowa . Cz.1 /
2803   2001200010552 T.1055 Zarządzanie środowiskiem / Poskrobko, Bazyli
2804   2001200199288 T.19928 Zarządzanie środowiskiem /
2805   2001200143397 T.14339 Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Poskrobko, Bazyli.
2806   2001200145018 T.14501 Zarządzanie środowiskowe / Kowal, Edward.
2807   2001200199264 T.19926 Zarządzanie środowiskowe / Nierzwicki, Witold.
2808   2001200143502 T.14350 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem : systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką /
 
Wycena przedsiębiorstwa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2809   2001200149573 T.14957 Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw /
2810   2001200149580 T.14958 Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju / Szczepankowski, Piotr.
2811   2001200140006 T.14000 Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw / Byrka-Kita, Katarzyna.
2812   2001200146824 T.14682 Dylematy wyceny przedsiębiorstwa /
2813   2001200115967 T.11596 Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne / Jędrzejczyk, Marcin
2814   2001200029295 T.2929 Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku / Borowiecki, Ryszard
2815   2001200074455 T.7445 Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw /
2816   2001200094538 T.9453 Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa Nita, Bartłomiej
2817   2001200060731 T.6073 Metody wyceny przedsiębiorstw : zarys teorii a praktyka /
2818   2001200012365 T.1236 Metody wyceny przedsiębiorstw / ZARZECKI, DARIUSZ
2819   2001200150142 T.15014 Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym / Siudak, Dariusz.
2820   2001200146121 T.14612 Wycena biznesu w praktyce : metody, przykłady /
2821   2001200196393 T.19639 Wycena firmy : storytelling i liczby / Damodaran, Aswath
2822   2001200104329 T.10432 Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa / Jaki, Andrzej.
2823   2001200084065 T.8406 Wycena i zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa /
2824   2001200094842 T.9484 Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Szczepankowski, Piotr.
2825   2001200119262 T.11926 Wycena małego przedsiębiorstwa : praktyczny poradnik z przykładami / Kuczowic, Jacek.
2826   2001200200168 T.20016 Wycena małego przedsiębiorstwa / Kuczowic, Jacek.
2827   2001200112386 T.11238 Wycena przedsiębiorstw : w teorii i praktyce / Zadora, Halina.
2828   2001200093531 T.9353 Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody / Jaki, Andrzej.
2829   2001200051685 T.5168 Wycena przedsiębiorstwa : pomiar i ocena wartości / Jaki, Andrzej.
2830   2001200116452 T.11645 Wycena przedsiębiorstwa : funkcje, metody, zasady / Matschke, Manfred Jürgen
2831   2001200127618 T.12761 Wycena przedsiębiorstwa : od teorii do praktyki /
2832   2001200200663 T.20066 Wycena przedsiębiorstwa : na co należy zwrócić szczególną uwagę / Cwynar, Andrzej.
2833   2001200105555 T.10555 Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi / Fierla, Andrzej.
2834   2001300001504 TM.150 Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich / Malinowska, Urszula.
2835   2001200147265 T.14726 Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych / Paździor, Artur.
 
Outsourcing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2836   2001200111655 T.11165 Inteligentny outsourcing : sztuka skutecznej współpracy : poradnik dla menedżerów / Bravard, Jean-Louis.
2837   2001200058028 T.5802 Outsourcing : metoda restrukturyzacji działaności gospodarczej / Trocki, Michał
2838   2001200104411 T.10441 Outsourcing : podręcznik sprawdzonych praktyk / Power, Mark John.
2839   2001200082665 T.8266 Outsourcing funkcji personalnej / Cook, Mary F.
2840   2001200188770 T.18877 Outsourcing krok po kroku dla menedżerów / Domínguez, Linda R.
2841   2001200069055 T.6905 Outsourcing strategiczny : koncepcja, modele i wdrażanie / Gay, Charles L.
2842   2001200108426 T.10842 Outsourcing w bankach komercyjnych / Korzeniowska, Anna
2843   2001200107856 T.10785 Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach / Kłos, Monika.
2844   2001200126062 T.12606 Outsourcing w praktyce /
2845   2001200140945 T.14094 Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP : scenariusz aplikacyjny / Foltys, Joachim.
2846   2001200122996 T.12299 Outsourcing w zarządzaniu logistycznym / Juściński, Sławomir.
2847   2001200110542 T.11054 Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami / Kopczyński, Tomasz.
2848   2001200119170 T.11917 Zaangażowany outsourcing : pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu / Vitasek, Kate.
 
Reklama
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2849   2001200199394 T.19939 Biblia copywritingu : słowo daję, zyski rosną! / Puzyrkiewicz, Dariusz.
2850   2001200022333 T.2233 Co trzeba wiedzieć o reklamie / KWARCIAK, BOGUSŁAW
2851   2001200125560 T.12556 Efekty reklamy i ich pomiar / Woźniczka, Jarosław
2852   2001200111938 T.11193 Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej / Woźniczka, Jarosław
2853   2001200004605 T.460 Efektywność reklamy / ŁODZIANA-GRABOWSKA, JOANNA
2854   2001300004482 TM.448 Encyklopedia promocji i reklamy / Šmid, Wacław.
2855   2001200072505 T.7250 Estetyka reklamy /
2856   2001200145919 T.14591 Filozofia reklamy : historia, psychologia, techniki / Napierała, Magdalena.
2857   2001200188404 T.18840 Idealna reklama : sztuka promowania aplikacji w internecie / Sadun, Erica.
2858   2001200079801 T.7980 Jak działa reklama /
2859   2001200072130 T.7213 Język na sprzedaż / BRALCZYK, JERZY
2860   2001200103308 T.10330 Język reklamy w komunikacji medialnej / Šmid, Wacław.
2861   2001200101311 T.10131 Kreacja w reklamie / Kłeczek, Ryszard.
2862   2001200103032 T.10303 Kreatywna reklama / Burtenshaw, Ken.
2863   2001200081637 T.8163 Kreatywność w reklamie / MURDOCH, ANNA
2864   2001200114953 T.11495 Mała niebieska księga reklamy : 52 pozornie niepozorne pomysły mogące spowodować wielką odmianę / Lance, Steve.
2865   2001200142512 T.14251 Mapy recepcji reklamy / Grzegorczyk, Adam M.
2866   2001200065064 T.6506 Media planning / NOWAK, WOJCIECH PAWEŁ
2867   2001200080975 T.8097 Nie tylko logotyp : wyróżnienie i przynależność w biznesie / NIKODEMSKA-WOŁOWIK, ANNA MARIA
2868   2001200071560 T.7156 Nieuczciwa lub zakazana reklama : nowe regulacje ustawowe, teksty aktów prawnych, wzory umów / Białecki, Piotr
2869   2001200112478 T.11247 Nowe trendy w reklamie : między nauką a praktyką /
2870   2001200102493 T.10249 Nowoczesna reklama na współczesnym rynku / Strużycki, Marian
2871   2001200102769 T.10276 Ogilvy o reklamie / Ogilvy, David
2872   2001200056710 T.5671 Oszukać radar : jak mówić do konsumenta, który nie chce słuchać / BOND, JONATHAN
2873   2001200053405 T.5340 Planowanie mediów w kampaniach reklamowych / CZARNECKI, ADAM
2874   2001200050701 T.5070 Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą. BELICZYŃSKI JAN
2875   2001200003288 T.328 Podręcznik reklamy : jak zdobyć rozgłos nie wydając fortuny na reklamę / DENNISON, DELL
2876   2001200032400 T.3240 Podręcznik reklamy / LEWIS, HERSCHELL GORDON
2877   2001300000187 TM.18 Poetyka reklamy / SZCZĘSNA, EWA
2878   2001200126291 T.12629 Pomysł w reklamie : idee, strategie i kampanie / Barry, Pete S.
2879   2001200080678 T.8067 Praktyczna psychologia poznawcza : marketing i reklama / FALKOWSKI, ANDRZEJ
2880   2001200080951 T.8095 Psychologia konsumenta i reklamy / JACHNIS, ANNA
2881   2001200004032 T.403 Psychologia przekazu reklamowego : dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych / LASZCZAK MIROSŁAW
2882   2001200077104 T.7710 Psychologiczne mechanizmy reklamy / DOLIŃSKI, DARIUSZ
2883   2001200105937 T.10593 Psychologiczne mechanizmy reklamy / Doliński, Dariusz
2884   2001200133404 T.13340 Psychologiczne mechanizmy reklamy / Doliński, Dariusz
2885   2001200090714 T.9071 Reklama : socjotechnika oddziaływania Kozłowska, Anna
2886   2001200028274 T.2827 Reklama : co to jest i jak się ją robi / White, Roderick.
2887   2001200069284 T.6928 Reklama : techniki skutecznej perswazji / BUDZYŃSKI, WOJCIECH
2888   2001200073199 T.7319 Reklama : przekaz, odbiór, interpretacja / ALBIN, KRZYSZTOF
2889   2001200111945 T.11194 Reklama : podręcznik / Nowacki, Robert.
2890   2001200113215 T.11321 Reklama : co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? / Heath, Robert
2891   2001200114052 T.11405 Reklama : techniki perswazyjne / Kozłowska, Anna
2892   2001200126826 T.12682 Reklama : struktura i funkcje w wymiarze komunikacyjnym / Fleischer, Michael
2893   2001200133510 T.13351 Reklama : teoria projektu / Šmid, Wacław.
2894   2001200189074 T.18907 Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki / Gędek, Marek
2895   2001200110641 T.11064 Reklama / Grzegorczyk, Adam M.
2896   2001200141560 T.14156 Reklama / Kall, Jacek.
2897   2001200144714 T.14471 Reklama 2013 : reprezentacja, nieodpłatne świadczenia / Kosacka-Olszewska, Dorota.
2898   2001200074547 T.7454 Reklama a umysł konsumenta : co działa, co nie działa i dlaczego / SUTHERLAND, MAX
2899   2001200119323 T.11932 Reklama i jej ograniczenia : standardy europejskie a prawo polskie / Barańska, Marzena.
2900   2001200078583 T.7858 Reklama jako proces komunikacji / BENEDIKT, ANTONI
2901   2001200195396 T.19539 Reklama jako sztuka powtórzeń / Ryłko-Kurpiewska, Maria Anna.
2902   2001200066559 T.6655 Reklama jest sztuką / KUŚMIERSKI, STANISŁAW
2903   2001200092077 T.9207 Reklama partyzancka : efektywne strategie dla małej firmy LEVINSON, JAY CONRAD
2904   2001200189067 T.18906 Reklama podprogowa : jak niepostrzeżenie wniknąć w umysł odbiorcy / Bullock, August.
2905   2001200145636 T.14563 Reklama produktów i usług bankowych - jej perswazyjność i konsekwencje / Krzyścin, Mirosława.
2906   2001200113703 T.11370 Reklama w procesach konkurencji /
2907   2001200070839 T.7083 Reklama w przedsiębiorstwie / NOWACKI, ROBERT
2908   2001200039102 T.3910 Reklama według Ottona Kleppnera /
2909   2001200071058 T.7105 Reklama, socjotechnika, oddziaływania / KOZŁOWSKA, ANNA
2910   2001200109706 T.10970 Rynek reklamy w Polsce / Zawierucha, Lucyna.
2911   2001200031779 T.3177 Skuteczna reklama /
2912   2001200114434 T.11443 Strategia reklamowa : praktyczny poradnik dla menedżerów marki / Janiszewska, Karolina.
2913   2001200090912 T.9091 Strategia reklamy marki, produktów i usług / Dejnaka, Agnieszka.
2914   2001200146091 T.14609 Strategia reklamy marki, produktów i usług / Dejnaka, Agnieszka.
2915   2001200044557 T.4455 Sztuka prezentacji / ŁASIŃSKI, GABRIEL
2916   2001200195457 T.19545 Twórczość i kreatywność w mediach reklamowych : ujęcie teoretyczne i empiryczne : monografia naukowa / Peszko, Kamila.
2917   2001200092411 T.9241 Ukryta moc reklamy : co tak naprawdę wpływa na wybór marki? / Heath, Robert
2918   2001200081309 T.8130 Upadek reklamy i wzlot public relations /
2919   2001200106194 T.10619 Wiedza o reklamie : [od pomysłu do efektu] /
2920   2001200123832 T.12383 Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy = Contemporary conditions of promotion and advertising /
2921   2001200040825 T.4082 Wyznania człowieka reklamy / Ogilvy, David
2922   2001200113918 T.11391 Zarządzanie reklamą w komunikacji medialnej / Šmid, Wacław.
2923   2001200054877 T.5487 Zgnieć pan to, panie Whipple czyli Jak robić świetne reklamy / SULLIVAN, LUKE
 
Audyt
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2924   2001200104527 T.10452 Audyt finansowy / Winiarska, Kazimiera.
2925   2001200110962 T.11096 Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Marciniak, Jarosław.
2926   2001200191053 T.19105 Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Marciniak, Jarosław.
2927   2001200095115 T.9511 Audyt informatyczny / Forystek, Mirosław.
2928   2001200114199 T.11419 Audyt marketingowy / Dryl, Wioleta.
2929   2001200115936 T.11593 Audyt sprawozdań finansowych /
2930   2001200141393 T.14139 Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Opolski, Krzysztof.
2931   2001200139741 T.13974 Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach : 65 list kontrolnych / Wojdylak-Sputowska, Zofia.
2932   2001200096730 T.9673 Audyt środków unijnych Piaszczyk, Artur
2933   2001200125287 T.12528 Audyt ubezpieczeniowy : praktyczne metody analizy ryzyka / Gołębiewski, Dariusz.
2934   2001200075919 T.7591 Audyt wewnętrzny : teoria i praktyka / Kuc, Bolesław Rafał.
2935   2001200199905 T.19990 Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
2936   2001200088346 T.8834 Audyt wewnętrzny / PIASZCZYK, ARTUR
2937   2001200190483 T.19048 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych :
2938   2001200109201 T.10920 Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt opreacyjny i finansowy / Knedler, Konrad.
2939   2001200125294 T.12529 Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym /
2940   2001200151354 T.15135 Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej /
2941   2001200150104 T.15010 Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Sołtyk, Piotr.
2942   2001200130403 T.13040 Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych : wskazówki dla głównych księgowych, skarbników oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą / Garczarek, Elżbieta.
2943   2001200103544 T.10354 Kontrola, kontroling, audyt : podobieństwa i różnice / Kuc, Bolesław Rafał.
2944   2001200140624 T.14062 Nowoczesny audyt wewnętrzny / Moeller, Robert R.
2945   2001200200625 T.20062 Nowoczesny audyt wewnętrzny / Moeller, Robert R.
2946   2001200138270 T.13827 Wewnętrzny atut : strategia, która wyzwoli ukryty potencjał twojej firmy / Bloom, Robert H.
2947   2001200127878 T.12787 Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych : według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych /
 
Public relations
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2948   2001200187865 T.18786 10 odsłon public relations : narzędzia, przykłady, efektywność / Żelazko, Agnieszka.
2949   2001200120473 T.12047 Badania w public relations : wprowadzenie / Miotk, Anna.
2950   2001200142338 T.14233 Komunikacja korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce / Cornelissen, Joep.
2951   2001200081286 T.8128 Kreatywność w public relations / Green, Andy
2952   2001200099229 T.9922 Kreowanie informacji : media relations / Jabłoński, Wojciech.
2953   2001200146954 T.14695 Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce / Białopiotrowicz, Grażyna.
2954   2004200032517 Tc.3251 Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations /
2955   2001200136382 T.13638 Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich / Stanowicka-Traczyk, Agnieszka
2956   2001200071065 T.7106 Media relations : budowanie reputacji firmy / ANDRZEJEWSKI, PIOTR
2957   2001200200083 T.20008 PR public relations : wizerunek, reputacja, tożsamość / Budzyński, Wojciech.
2958   2001200052965 T.5296 Prezentacje i wystąpienia w public relations / MURDOCH, ANNA
2959   2001200094385 T.9438 Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
2960   2001200027161 T.2716 Public relations : studia przypadków i zadania / CZAJA, IZABELA
2961   2001200085130 T.8513 Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce / ŻBIKOWSKA, AGNIESZKA
2962   2001200039362 T.3936 Public relations : istota, techniki / Piasta, Łukasz.
2963   2001200069147 T.6914 Public relations : teoria, praktyka, perspektywy / Rozwadowska, Barbara.
2964   2001200087738 T.8773 Public relations : teoria i studia przypadków / TWORZYDŁO, DARIUSZ
2965   2001200095849 T.9584 Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem : [podręcznik dla teoretyków, poradnik dla praktyków] / Wojcik, Krystyna
2966   2001200108990 T.10899 Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem / Wojcik, Krystyna.
2967   2001200110993 T.11099 Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku / Budzyński, Wojciech.
2968   2001200133428 T.13342 Public relations : jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy / Bussey, Cathy.
2969   2001200189036 T.18903 Public relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce : nowe narzędzia i tradycyjne techniki : praca zbiorowa /
2970   2001200054983 T.5498 Public relations / Cenker, Ewa Małgorzata.
2971   2001200069482 T.6948 Public relations / BLACK, SAM
2972   2001200083327 T.8332 Public relations / Laermer, Richard
2973   2001200083969 T.8396 Public relations / KUPIEC, LESZEK
2974   2001200096723 T.9672 Public relations / Davis, Anthony E.
2975   2001200189029 T.18902 Public relations / Andrzejewski, Piotr
2976   2001200083952 T.8395 Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera / BAKALARSKI, KRZYSZTOF
2977   2001200080319 T.8031 Public relations czy to się sprawdzi? / Hope, Ewa.
2978   2001200039423 T.3942 Public relations czyli relacje między podmiotami życia społecznego aich publicznością : praca zbiorowa /
2979   2001200003905 T.390 Public relations finansów : czego uczą nas doświadczenia największych przedsiębiorstw / ARFIN, FERNE
2980   2001200145100 T.14510 Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie /
2981   2001200111433 T.11143 Public relations miast i regionów /
2982   2001200056932 T.5693 Public relations od A do Z T.2, [Wprowadzanie programów PR, kontrola procesów PR] / WOJCIK, KRYSTYNA
2983   2001200015342 T.1534 Public relations od A do Z. T. 1, [Analiza sytuacji wyjściowej, planowanie działalności] / Wojcik, Krystyna.
2984   2001200133435 T.13343 Public relations w bankach wirtualnych / Macierzyński, Michał.
2985   2001200087288 T.8728 Public relations w internecie / SZYFTER, JERZY P.
2986   2001200114441 T.11444 Public relations w jednostce samorządu terytorialnego /
2987   2001200133442 T.13344 Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu /
2988   2001200039393 T.3939 Public relations w praktyce : praca zbiorowa /
2989   2001200074561 T.7456 Public relations w praktyce / SEITEL, FRASER P.
2990   2001200092367 T.9236 Public relations w przedsiębiorstwie
2991   2001200085987 T.8598 Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej / SZYMAŃSKA, ANETA
2992   2001200092671 T.9267 Public relations w teorii i praktyce
2993   2001200079597 T.7959 Public relations w teorii i praktyce /
2994   2001200087721 T.8772 Public relations w zarządzaniu firmą /
2995   2001200086342 T.8634 Racjonalne public relations : budowa działu, instrumenty, studia przypadków / KNECHT, ZDZISŁAW
2996   2001200094910 T.9491 Samorządowe public relations / Flis, Jarosław.
2997   2001200116377 T.11637 Strategia public relations / Oliver, Sandra.
2998   2001200094934 T.9493 Sztuka public relations : z doświadczeń polskich praktyków /
2999   2001200096419 T.9641 Współpraca z prasą i public relations : [poradnik dla małych firm, wydawnictw, organizacji non profit i stowarzyszeń] / Goldman, Martin
3000   2001200085475 T.8547 Zarządzanie public relations / KNECHT, ZDZISŁAW
 
Promocja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3001   2001200044199 T.4419 101 sposobów promocji samego siebie / PINSKEY, RALEIGH
3002   2001200082740 T.8274 Narzędzia skutecznej promocji w internecie / MACIEJOWSKI, TOMASZ
3003   2001200041495 T.4149 Podręczny leksykon promocji : public relations, reklama, akwizycja, sales promotion (b.w.s), merchan dising / RYDEL, MACIEJ
3004   2001200083945 T.8394 Polityka promocji w przedsiębiorstwie / ZALEJSKI, JAROSŁAW
3005   2001200083228 T.8322 Praktyka i teoria promocji zdrowia : wybrane zagadnienia / KARSKI, JERZY BOHDAN
3006   2001200075308 T.7530 Product placement : niekonwencjonalny sposób produkcji / CZARNECKI, ADAM
3007   2001200036095 T.3609 Promocja : sztuka pozyskiwania nabywców / SZTUCKI TADEUSZ
3008   2001200086298 T.8629 Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem / WIKTOR, JAN W.
3009   2001200063862 T.6386 Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem / Wiktor, Jan W.
3010   2001200103957 T.10395 Promocja : nowoczesne środki i formy : monografia / Pabian, Arnold.
3011   2001200188947 T.18894 Promocja : reklama i public relations w małej firmie / Pietraszek, Marcin
3012   2001200112676 T.11267 Promocja / Przydatek, Elżbieta.
3013   2001200087394 T.8739 Promocja sprzedaży : poznaj techniki promocji sprzedaży, dowiedz się, jak wdrażać strategie / CUMMINS, JULIAN
3014   2001200022357 T.2235 Promocja sprzedaży czyli Jak sprzedać więcej / KALL, JACEK
3015   2001200109836 T.10983 Promocja w internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka / Mazurek, Grzegorz.
3016   2001200109379 T.10937 Skuteczna promocja przy niskim budżecie / Böhm, Michael
3017   2001200191220 T.19122 Skuteczność promocji internetowej : pomiar i technologia informacyjna / Łopaciński, Karol.
3018   2001200080579 T.8057 Sponsoring : strategia, promocja, komunikacja / DATKO, MAREK
3019   2001200089961 T.8996 Systemy promocji przedsiębiorstw / DRZAZGA, MAREK
3020   2001200085697 T.8569 W poszukiwaniu skuteczności /
3021   2001200085703 T.8570 Zachowania konsumentów : psychologia a rynek /
 
E-biznes
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3022   2001200111846 T.11184 125 pytań na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego / Majewski, Piotr.
3023   2001200125348 T.12534 Bezpieczeństwo systemu e-commerce czyli Jak bez ryzyka prowadzić biznes w internecie / Kępa, Leszek.
3024   2001200188060 T.18806 Biblia e-biznesu /
3025   2001200098529 T.9852 Biznes elektroniczny : wybrane zagadnienia /
3026   2001200082719 T.8271 Biznes internetowy : strategie i modele /
3027   2001200184581 T.18458 Biznes szybki jak myśl / Gates, Bill
3028   2001200135149 T.13514 Biznes w Internecie : praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych / Bonek, Tomasz.
3029   2001200092275 T.9227 Biznes w sieci : jak założyć e-firmę i przetrwać? BARROW, COLIN
3030   2001200095429 T.9542 Czas na e-biznes : jak myślisz, ile można zarobić na stronie www? / Majewski, Piotr.
3031   2001200191961 T.19196 Dlaczego Zalando? : techniki sprzedaży, które zmieniły zachowanie konsumentów / Seidel, Hagen
3032   2001200055393 T.5539 E-biznes : strategie sukcesu w gospodarce internetowej : sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych / Hartman, Amir.
3033   2001200072994 T.7299 E-biznes : nowa gospodarka / Teluk, Tomasz
3034   2001200099885 T.9988 E-biznes : relacje z klientem / Kierzkowska, Patrycja.
3035   2001200109508 T.10950 E-biznes : poradnik praktyka : biznes usieciowiony / Dutko, Maciej.
3036   2001200132087 T.13208 E-biznes : poradnik praktyka / Dutko, Maciej.
3037   2001300001511 TM.151 E-biznes / Norris, Mark.
3038   2001200190889 T.19088 E-biznes / Norris, Mark.
3039   2001200113376 T.11337 e-Biznes dla MŚP : korzystanie z innowacji w biznesie / Jakieła, Jacek.
3040   2001200100222 T.10022 E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych / Czaplewski, Maciej.
3041   2001200132070 T.13207 E-biznes po godzinach : jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie / Dutko, Maciej.
3042   2001200188183 T.18818 E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym : analiza i próba oceny / Żurak-Owczarek, Cecylia.
3043   2001200080784 T.8078 E-business w internecie i multimediach / BENICEWICZ-MIAZGA, ANNA
3044   2001200145315 T.14531 E-commerce : proste odpowiedzi na trudne pytania / Karwatka, Tomasz.
3045   2001200199806 T.19980 E-commerce : strategia - zarządzanie - finanse / Skorupska, Justyna.
3046   2001200070624 T.7062 E-commerce / Gregor, Bogdan
3047   2001200073298 T.7329 E-commerce, e-banking : wyzwania globalizacji / Szpringer, Włodzimierz.
3048   2001200201097 T.20109 E-szok : rewolucja elektroniczna w handlu / Kare-Silver, Michael de.
3049   2001200057120 T.5712 Electronic Commerce : koncepcje, realizacje i wykorzystanie w przedsiębiorstwie / KÖHLER, THOMAS R.
3050   2001200100987 T.10098 Elektroniczna gospodarka w Polsce : raport 2006 : praca zbiorowa /
3051   2001200107993 T.10799 Elektroniczna gospodarka w Polsce : raport 2008 : praca zbiorowa /
3052   2001200082733 T.8273 Firma w internecie : budowanie przewagi konkurencyjnej / MACIEJOWSKI, TOMASZ
3053   2001200190650 T.19065 Firma w internecie : poradnik subiektywny / Hipsz, Tomasz.
3054   2001200124075 T.12407 Innowacyjne modele e-biznesu : aspekty instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
3055   2001200101182 T.10118 Internet : nowa strategia i organizacja firmy / Woźniak, Monika
3056   2001200118586 T.11858 Internet w firmie - firma w internecie /
3057   2001200064289 T.6428 Internet w praktyce biznesu / ADAMCZEWSKI, PIOTR
3058   2001200095412 T.9541 Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy : tajniki prowadzenia działalności handlowej w Internecie / Kyciak, Wojciech.
3059   2001200088391 T.8839 Klienci.com : jak stworzyć skuteczną strategię biznesową dla Internetu i nie tylko /
3060   2001200092954 T.9295 Podstawy e-biznesu
3061   2001200197642 T.19764 Prawo handlu elektronicznego /
3062   2001300027832 TM.2783 Przedsiębiorstwo wirtualne / GRUDZEWSKI, WIESŁAW M.
3063   2001200123528 T.12352 Sklepy internetowe : jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów / Feldy, Marzena.
3064   2001200189173 T.18917 Start-up po polsku : jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes / Mikołajczyk, Kamila.
3065   2001200097140 T.9714 Strategie i modele gospodarki elektronicznej /
3066   2001200097225 T.9722 Systemy biznesu elektronicznego / Chmielarz, Witold.
3067   2001200189241 T.18924 Technologia w e-commerce : teoria i praktyka, poradnik menadżera /
3068   2001200149221 T.14922 Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu / Żurak-Owczarek, Cecylia.
3069   2001200111785 T.11178 Technologie informacyjno-komunikacyjne : możliwości, wyzwania, zagrożenia /
3070   2001200108013 T.10801 Usability w e-biznesie : co kieruje twoim klientem? / Karwatka, Tomasz.
3071   2001200196690 T.19669 Web 2.0 : przewodnik po strategiach / Shuen, Amy Anne.
3072   2001200073472 T.7347 Wirtualny bazar : od jedwabnego szlaku po szlak elektroniczny / BLOOR, ROBIN
 
Logistyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3073   2001200079849 T.7984 Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie / SZPON, JAKUB
3074   2001200094606 T.9460 Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie / Szpon, Jakub.
3075   2001200150623 T.15062 Badania form partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwami / Żebrucki, Zbigniew.
3076   2001300028440 TM.2844 Centra logistyczne : cel, realizacja, przyszłość / FECHNER, IRENEUSZ
3077   2001200151392 T.15139 Decyzje logistyczne z EXCELEM /
3078   2001200188145 T.18814 Decyzje w logistyce zaopatrzenia / Mucha, Beata.
3079   2001200023965 T.2396 Dystrybucja towarów częstego zakupu : seminarium, Poznań, 19-20 września 1996 r. /
3080   2001200119200 T.11920 E-logistyk@ /
3081   2001200190377 T.19037 Efektywność logistyki : aspekt systemowy i zarządczy / Blaik, Piotr.
3082   2001200057168 T.5716 Ekologistyka / KORZEŃ, ZBIGNIEW
3083   2001200114076 T.11407 Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów / Sadowski, Adam.
3084   2001200078187 T.7818 Ekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie /
3085   2001200110917 T.11091 Ekonomika logistyki / Truś, Teresa.
3086   2001200076091 T.7609 Elektroniczna gospodarka w Polsce : raport 2002 : praca zbiorowa /
3087   2001200057366 T.5736 Eurologistyka : przesłanki, metody, koncepcje /
3088   2001200188305 T.18830 Eurologistyka : teoria i praktyka / Szymonik, Andrzej.
3089   2001200190384 T.19038 Eurologistyka : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania / Gołembska, Elżbieta
3090   2001200073311 T.7331 Eurologistyka drogą do sukcesu firmy : III Ogólnopolskie Warsztaty Logistyczne w ramach obchodów 75-lecia AE w Poznaniu w dniach 2-3 kwietnia 2001 r. /
3091   2001200088681 T.8868 Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym / Gołembska, Elżbieta
3092   2001200151460 T.15146 Gospodarka elektroniczna / Januła, Eugeniusz.
3093   2001200190698 T.19069 III Kopernikańskie Dni Logistyki : temat przewodni : "Nowoczesne trendy w logistyce" : zbiór prac uczestników "III Kopernikańskich Dni Logistyki" /
3094   2001200118920 T.11892 Informatyczne narzędzia procesów logistycznych /
3095   2001200056987 T.5698 Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego / ADAMCZEWSKI, PIOTR
3096   2001200076084 T.7608 Informatyka dla logistyki / MAJEWSKI, JERZY
3097   2001200114144 T.11414 Informatyka dla logistyki / Majewski, Jerzy
3098   2001200001642 T.164 Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw / GOŁEMBSKA, ELŻBIETA
3099   2001200119194 T.11919 Infrastruktura logistyczna / Kowalska-Napora, Ewa
3100   2001200140853 T.14085 Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 2, Infrastruktura punktowa - magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe / Markusik, Sylwester.
3101   2004200018313 Tc.1831 IV edycja.
3102   2001200124884 T.12488 Kierunki rozwoju obsługi logistycznej /
3103   2001200050657 T.5065 Kody kreskowe : rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania /
3104   2001200136351 T.13635 Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie /
3105   2001200110719 T.11071 Kompendium wiedzy o logistyce /
3106   2001200090981 T.9098 Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania / MAŃKOWSKI, CEZARY
3107   2001200076114 T.7611 Koszty logistyki przedsiębiorstw / Twaróg, Jan.
3108   2001200072697 T.7269 Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw / KISPERSKA-MOROŃ, DANUTA
3109   2001200109584 T.10958 Laboratorium logistyczno-spedycyjne / Kacperczyk, Radosław.
3110   2001200023958 T.2395 Logistics '98 T.2, Obrady panelowe /
3111   2001200083518 T.8351 Logistics 2004 : sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim : materiały pokonferencyjne : Polski Kongres Logistyczny, Poznań 19-21.05.2004 /
3112   2001200101564 T.10156 Logistics 2008 : nowe wyzwania - nowe rozwiazania : Polski Kongres Logistyczny, Poznań 7-9 maja 2008 : materiały konferencyjne /
3113   2001200118579 T.11857 LOGISTICS 2010 : logistyka wobec nowych wyzwań : Polski Kongres Logistyczny, Poznań, 12-14 maja 2010 : materiały konferencyjne /
3114   2001200043239 T.4323 Logistyczna obsługa klienta / Kempny, Danuta.
3115   2001200011351 T.1135 Logistyczne aspekty przepływu ładunków niebezpiecznych. KOS BARBARA
3116   2001200192272 T.19227 Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku / Jezierski, Andrzej
3117   2001200193903 T.19390 Logistyczny łańcuch tworzenia wartości / Blaik, Piotr.
3118   2001200006043 T.604 Logistyka : wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa / MILEWSKA, BEATA
3119   2001200040511 T.4051 Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Blaik, Piotr.
3120   2001200071270 T.7127 Logistyka : poradnik praktyczny / SARJUSZ-WOLSKI, ZDZISŁAW
3121   2001200072703 T.7270 Logistyka : podstawy procesów logistycznych / MOKRZYSZCZAK, HALINA
3122   2001200102240 T.10224 Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie : zarys teorii i praktyki /
3123   2001200109867 T.10986 Logistyka : wybrane zagadnienia /
3124   2001200112683 T.11268 Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Blaik, Piotr.
3125   2001200113987 T.11398 Logistyka : teoria i praktyka. [Cz.] 1 /
3126   2001200113994 T.11399 Logistyka : teoria i praktyka. [Cz.] 2 /
3127   2001200114885 T.11488 Logistyka : systemy, modelowanie, informatyzacja / Korczak, Jerzy
3128   2001200129605 T.12960 Logistyka : współczesne wyzwania /
3129   2001200141836 T.14183 Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie /
3130   2001200149702 T.14970 Logistyka : infrastruktura, sieci, strategie / Korczak, Jerzy
3131   2001200196539 T.19653 Logistyka : nauka - badania - rozwój / Mindur, Maciej.
3132   2001200197970 T.19797 Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Blaik, Piotr.
3133   2001200024894 T.2489 Logistyka / Ciesielski, Marek.
3134   2001300001634 TM.163 Logistyka / NIZIŃSKI, STANISŁAW
3135   2001200077456 T.7745 Logistyka / KAPUSTA, FRANCISZEK
3136   2001200123764 T.12376 Logistyka /
3137   2001200189845 T.18984 Logistyka a bezpieczeństwo : analiza wybranych problemów /
3138   2001200109737 T.10973 Logistyka a rozwój regionu / Kaźmierski, Jan
3139   2001200109898 T.10989 Logistyka ekonomiczna : procesy logistyczne / Ficoń, Krzysztof
3140   2001200197826 T.19782 Logistyka firm japońskich / Witkowski, Jarosław.
3141   2001200185885 T.18588 Logistyka i zarządzanie w systemach transportowych 2004 : modelowanie, finansowanie i funkcjonowanie centrów logistycznych : praca zbiorowa /
3142   2001200193910 T.19391 Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Ficoń, Krzysztof
3143   2001200015861 T.1586 Logistyka marketingowa : organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw / SZCZEPANKIEWICZ WŁADYSŁAW
3144   2001200097188 T.9718 Logistyka marketingowa / Christopher, Martin
3145   2001200195600 T.19560 Logistyka miasta / Szołtysek, Jacek.
3146   2001200186097 T.18609 Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe w decyzjach przestrzennych / Kauf, Sabina.
3147   2001200100673 T.10067 Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania / Tundys, Blanka.
3148   2001200144165 T.14416 Logistyka miejska : teoria i praktyka / Tundys, Blanka.
3149   2001200105173 T.10517 Logistyka miejska / Szymczak, Maciej.
3150   2001200187056 T.18705 Logistyka międzynarodowa : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania / Gołembska, Elżbieta
3151   2001200034633 T.3463 Logistyka międzynarodowa /
3152   2001200082320 T.8232 Logistyka międzynarodowa / GOŁEMBSKA, ELŻBIETA
3153   2001200057359 T.5735 Logistyka międzynarodowa / PŁACZEK, EWA
3154   2001200103391 T.10339 Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej /
3155   2001200197833 T.19783 Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej /
3156   2001200079283 T.7928 Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce /
3157   2001200114892 T.11489 Logistyka morska : statki, porty, spedycja / Ficoń, Krzysztof
3158   2001200077579 T.7757 Logistyka odpadów Tom 1, Procesy logistyczne w gospodarce odpadami / BENDKOWSKI, JÓZEF
3159   2001200142482 T.14248 Logistyka odzysku w opakowalnictwie / Michniewska, Katarzyna.
3160   2001200114038 T.11403 Logistyka ogólna / Niziński, Stanisław
3161   2001200072550 T.7255 Logistyka on-line : zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej : praca zbiorowa /
3162   2001200031342 T.3134 Logistyka ponad granicami : praca zbiorowa w ramach programu Interreg II /
3163   2001200195617 T.19561 Logistyka procesów produkcji / Rudawska, Anna.
3164   2001200076121 T.7612 Logistyka produkcji : praca zbiorowa /
3165   2001200119491 T.11949 Logistyka produkcji : teoria i praktyka /
3166   2001200123467 T.12346 Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja /
3167   2001200125034 T.12503 Logistyka produkcji / Matuszek, Józef
3168   2001200114632 T.11463 Logistyka przyszłości /
3169   2001200099960 T.9996 Logistyka stosowana : metody, techniki, analizy. Cz. 1 Bendkowski, Józef
3170   2001200099977 T.9997 Logistyka stosowana : metody, techniki, analizy. Cz.2 Bendkowski, Józef
3171   2001200140907 T.14090 Logistyka stosowana : metody, techniki, analizy. Cz. 1 / Bendkowski, Józef
3172   2001200140914 T.14091 Logistyka stosowana : metody, techniki, analizy. Cz. 2 / Bendkowski, Józef
3173   2001200195624 T.19562 Logistyka stosowana /
3174   2001200108105 T.10810 Logistyka techniczna : infrastruktura logistyczna / Ficoń, Krzysztof
3175   2001200112171 T.11217 Logistyka transportowa w przykładach i zadaniach / Cisowski, Tadeusz.
3176   2001200130540 T.13054 Logistyka w bezpieczeństwie / Szymonik, Andrzej.
3177   2001200090134 T.9013 Logistyka w biznesie : pr. zbior. /
3178   2001200196218 T.19621 Logistyka w biznesie międzynarodowym / Banaszyk, Piotr.
3179   2001200107573 T.10757 Logistyka w gospodarce światowej / Gołembska, Elżbieta
3180   2001200007873 T.787 Logistyka w handlu i przemyśle / TONNDORF, HANS G.
3181   2001200086229 T.8622 Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej /
3182   2001200104176 T.10417 Logistyka w obiektach hotelowych oraz gastronomicznych : skrypt / Popielas, Jan Piotr.
3183   2001300012586 TM.1258 Logistyka w Polsce : raport 2002 : praca zbiorowa /
3184   2001200101557 T.10155 Logistyka w Polsce : raport 2007 : praca zbiorowa /
3185   2001200114212 T.11421 Logistyka w Polsce : raport 2009 /
3186   2001200136405 T.13640 Logistyka w Polsce : raport 2011 /
3187   2001200071010 T.7101 Logistyka w praktyce : studia przypadków firm polskich i obcych /
3188   2001200081989 T.8198 Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw / SZYMCZAK, MACIEJ
3189   2001200118494 T.11849 Logistyka w przedsiębiorstwie : wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym / Szymszal, Jan.
3190   2001200073250 T.7325 Logistyka w przedsiębiorstwie / SKOWRONEK, CZESŁAW
3191   2001200097522 T.9752 Logistyka w przedsiębiorstwie / Skowronek, Czesław.
3192   2001200119590 T.11959 Logistyka w przedsiębiorstwie / Skowronek, Czesław.
3193   2001200127410 T.12741 Logistyka w przedsiębiorstwie / Pisz, Iwona.
3194   2001200022234 T.2223 Logistyka w strategiach firm / CIESIELSKI, MAREK
3195   2001200059391 T.5939 Logistyka w teorii i praktyce / Abt, Stefan
3196   2001200022272 T.2227 Logistyka w zarządzaniu marketingiem. KRAWCZYK STANISŁAW
3197   2001200194047 T.19404 Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
3198   2001200076633 T.7663 Logistyka we współczesnym zarządzaniu /
3199   2001200125041 T.12504 Logistyka zaopatrzenia / Matuszek, Józef
3200   2001200090776 T.9077 Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie BENDKOWSKI, JÓZEF
3201   2001200125058 T.12505 Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie / Bendkowski, Józef
3202   2001200107696 T.10769 Logistyka zwrotna = Reverse logistics / Szołtysek, Jacek.
3203   2001200073267 T.7326 Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego / CHABEREK, MIROSŁAW
3204   2001200004582 T.458 Marketing i logistyka na rynku środków produkcji. WOJCIECHOWSKI TADEUSZ
3205   2001200200915 T.20091 Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce : praca zbiorowa /
3206   2001200090400 T.9040 Mierniki i wskaźniki logistyczne / TWARÓG, JAN
3207   2001200081453 T.8145 Mierniki i wskaźniki logistyczne / TWARÓG, JAN
3208   2001200186660 T.18666 Modelowanie logistyki miejskiej /
3209   2001200114526 T.11452 Nowoczesna logistyka / Murphy, Paul Regis.
3210   2001200107610 T.10761 Nowoczesne rozwiązania w logistyce /
3211   2001200106491 T.10649 Nowoczesne technologie w logistyce /
3212   2001200143953 T.14395 Nowoczesne technologie w logistyce / Kuck, Jerzy.
3213   2001200078408 T.7840 Obsługa logistyczna sektora handlu : uwarunkowania i kierunki zmian / SZCZEPANKIEWICZ, WŁADYSŁAW
3214   2001200023927 T.2392 Opakowania w systemach logistycznych KORZENIOWSKI ANDRZEJ
3215   2001200106842 T.10684 Organizacja i kontrola jako szczególnie efektywne instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego / Owczarski, Sławomir.
3216   2001200199936 T.19993 Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych / Kulińska, Ewa
3217   2001200101571 T.10157 Planowanie logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Śliwczyński, Bogusław.
3218   2001200158056 T.15805 Planowanie logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk / Śliwczyński, Bogusław.
3219   2001200094903 T.9490 Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki / Gołembska, Elżbieta
3220   2001200107757 T.10775 Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki /
3221   2001200188848 T.18884 Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki /
3222   2001200094330 T.9433 Podstawy logistyki : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk : praca zbiorowa /
3223   2001200106897 T.10689 Podstawy logistyki : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej / Grzybowska, Katarzyna.
3224   2001200108099 T.10809 Podstawy logistyki : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk : praca zbiorowa /
3225   2001200067006 T.6700 Podstawy logistyki / KURIATA, ANDRZEJ
3226   2001200094453 T.9445 Podstawy logistyki / Gołembska, Elżbieta
3227   2001300055118 TM.5511 Podstawy logistyki / Kuriata, Andrzej.
3228   2001200109676 T.10967 Podstawy logistyki / Zamkowska, Stanisława.
3229   2001200112201 T.11220 Podstawy logistyki / Kupiec, Leszek
3230   2001200110054 T.11005 Podstawy logistyki miejskiej / Szołtysek, Jacek.
3231   2001200084270 T.8427 Podstawy opakowalnictwa towarów / LISIŃSKA-KUŚNIERZ, MAŁGORZATA
3232   2001200088230 T.8823 Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie / KISPERSKA-MOROŃ, DANUTA
3233   2001200006142 T.614 Podstawy symulacji komputerowej w logistyce / MILEWSKI, DARIUSZ
3234   2001200079467 T.7946 Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach / FERTSCH, MAREK
3235   2001200084652 T.8465 Postęp techniczny w opakowalnictwie /
3236   2001200040542 T.4054 Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych / KUBICKI, JERZY
3237   2001200103216 T.10321 Procesy i projekty logistyczne /
3238   2001200066436 T.6643 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie / FICOŃ, KRZYSZTOF
3239   2001200123689 T.12368 Projektowanie procesów logistycznych : monografia / Kowalska-Napora, Ewa
3240   2001200196027 T.19602 Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie / Sadowska, Beata Helena.
3241   2001200111242 T.11124 Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Biernacki, Michał.
3242   2001200130182 T.13018 Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych / Milewski, Dariusz
3243   2001200092343 T.9234 Sieci logistyczne : teorie, modele, badania ŁUPICKA, ANNA
3244   2001200071027 T.7102 Sieci logistyczne /
3245   2001300067999 TM.6799 Słownik terminologii logistycznej /
3246   2001200027949 T.2794 Strategia zarządzania zaopatrzeniem : praktyka logistyki biznesu / Sarjusz-Wolski, Zdzisław
3247   2001200015601 T.1560 Strategie logistyczne przedsiębiorstw. CIESIELSKI MAREK
3248   2001200109690 T.10969 Technologie informatyczne w logistyce / Szymonik, Andrzej.
3249   2001200196140 T.19614 Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw /
3250   2001200002984 T.298 Terminologia logistyczna : aneks : pojęcia i ich definicje : terminy kluczowe: logistyka, sterowanie przepływem dóbr, planowanie , marketing, usługi, fizyczna dystrybucja, transport, manipulacja mate riałami, elektroniczna wymiana danych (EDI), rozwój, produkcja, zakupy /
3251   2001200113895 T.11389 Towaroznawstwo dla logistyki : wybrane problemy /
3252   2001200003066 T.306 Transport - logistyka : [towary, informacje, środki] / Tarkowski, Jerzy
3253   2001200038969 T.3896 Transport wewnętrzny w systemach logistycznych : wybrane zagadnienia / FIJAŁKOWSKI, JANUSZ
3254   2001200196461 T.19646 Trzynaście wykładów z logistyki / Ficoń, Krzysztof
3255   2001200192739 T.19273 Vademecum logistyki / Kauf, Sabina.
3256   2001200199837 T.19983 Współczesna logistyka / Szymonik, Andrzej.
3257   2001200090127 T.9012 Współczesne kierunki rozwoju logistyki : praca zbiorowa /
3258   2001200014161 T.1416 Wstęp do logistyki / DWILIŃSKI, LECH
3259   2001200189418 T.18941 Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki /
3260   2001200143298 T.14329 Wybrane zagadnienia logistyki / Liberko, Igor.
3261   2001200075537 T.7553 Wybrane zagadnienia z logistyki / KORDEL, ZDZISŁAW
3262   2001200186875 T.18687 Wymiary logistyki - aspekt transportowy /
3263   2001200186868 T.18686 Wymiary logistyki - ujęcie holistyczne /
3264   2001200199622 T.19962 Wymiary logistyki : konkurencyjność podmiotów TSL /
3265   2001200092800 T.9280 Zagadnienia logistyki w przykładach : studia przypadków
3266   2001200194122 T.19412 Zakupy w przedsiębiorstwie : negocjacje, procedury i umowy z dostawcami / Budzyński, Wojciech.
3267   2001200077654 T.7765 Zakupy zaopatrzeniowe / Lysons, Kenneth.
3268   2001200129766 T.12976 Zarys logistyki przedsiębiorstwa / Michlowicz, Edward.
3269   2001200090769 T.9076 Zarys mikrologistyki / FICOŃ, KRZYSZTOF
3270   2001200072956 T.7295 Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży / Schary, Philip B.
3271   2001200027970 T.2797 Zarządzanie produktem w logistyce przedsiębiorstw / Gołembska, Elżbieta
3272   2001200190957 T.19095 Zarządzanie projektami w logistyce / Pisz, Iwona.
 
Geografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3273   2001200075315 T.7531 Geografia ekonomiczna : świat i Polska / MICHAŁKÓW, IRENEUSZ
3274   2001200088438 T.8843 Geografia ekonomiczna : ujęcie dynamiczne / DOMAŃSKI, RYSZARD
3275   2001200088032 T.8803 Geografia ekonomiczna : zarys teoretyczny / KUCIŃSKI, KAZIMIERZ
3276   2001200200175 T.20017 Geografia ekonomiczna : międzynarodowe struktury produkcji i wymiany / Wróbel, Anna
3277   2001200199783 T.19978 Geografia ekonomiczna /
3278   2001200093111 T.9311 Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej /
3279   2001200115462 T.11546 Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej /
3280   2001200197932 T.19793 Geografia fizyczna świata / Makowski, Jerzy
3281   2001200071492 T.7149 Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa /
3282   2001200033070 T.3307 Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa /
3283   2001200098444 T.9844 Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa /
3284   2001200130083 T.13008 Geografia osadnictwa / Szymańska, Daniela
3285   2001200082900 T.8290 Geografia Polski : w kraju ojców / HARASIMIUK, KRYSTYNA
3286   2001200113154 T.11315 Geografia regionalna świata : wielkie regiony /
3287   2001200032875 T.3287 Geografia społeczno-ekonomiczna : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych / Skrzypczak, Władysław.
3288   2001200031694 T.3169 Geografia turystyczna świata Cz.1 /
3289   2001200031700 T.3170 Geografia turystyczna świata Cz.2 /
3290   2001200097195 T.9719 Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa /
3291   2001200132995 T.13299 Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny /
3292   2001300000880 TM.88 Repetytorium z geografii gospodarczej : praca zbiorowa /
3293   2001200031120 T.3112 Słownik geograficzno-krajoznawczo Polski /
3294   2001200001727 T.172 Słownik geografii transportu i łączności / MAZUR EUGENIUSZ
 
Jakość
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3295   2001200059520 T.5952 Doskonalenie zarządzania jakością / JAZDON, ANDRZEJ
3296   2001200073502 T.7350 Droga przedsiębiorstwa do uzyskania certyfikatu ISO 9000 [International Organization for Standarization] : praktyczny poradnik menedżera / WIŚNIEWSKA, MAŁGORZATA
3297   2001200023828 T.2382 Europejski kontekst zarządzania jakością / WASILEWSKI, LESŁAW
3298   2001200193873 T.19387 Hoshin Kanri : strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia / Hutchins, David C.
3299   2001200083716 T.8371 ISO - system zarządzania jakością / system zarządznia jakością / Srzednicki, Andrzej.
3300   2001200091179 T.9117 ISO - system zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach / Srzednicki, Andrzej.
3301   2001200071133 T.7113 ISO [International Standard Organization] - system zapewnienia jakości / SRZEDNICKI, ANDRZEJ
3302   2001200029882 T.2988 ISO [International Standardization Organization] 14000 i ISO 9000. ROTHERY BRIAN
3303   2001200091940 T.9194 ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym KACHNIEWSKA, MAGDALENA
3304   2001200024801 T.2480 Jak utrzymać ISO [International Standardization Organization] 9000 : jak się przygotować do procesu ciągłej oceny i wykorzystać wszystkie z alety systemu jakości / THOMAS KEVIN
3305   2001200129575 T.12957 Jakość a outsourcing procesów w przedsiębiorstwie / Preus, Artur.
3306   2001200075711 T.7571 Jakość i efektywność / Skrzypek, Elżbieta
3307   2001200079368 T.7936 Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych : diagnoza, determinanty, segmentacja : praca zbiorowa /
3308   2001200085437 T.8543 Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania : praca zbiorowa praca zbiorowa /
3309   2001200032905 T.3290 Jakość w nowoczesnym zarządzaniu / JEDLIŃSKI, MARIUSZ
3310   2001200110078 T.11007 Jakość w procesie logistycznym / Karaś, Elżbieta
3311   2001200100109 T.10010 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Żemigała, Marcin.
3312   2001200106637 T.10663 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Żemigała, Marcin.
3313   2001200083723 T.8372 Jakość, środowisko i BHP w systemach zarządzania / Grudowski, Piotr.
3314   2001200087998 T.8799 Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością / KOWALCZYK, JERZY
3315   2001200110818 T.11081 Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością / Kowalczyk, Jerzy
3316   2001200188527 T.18852 Konsultant zarządzania jakością / Kowalczyk, Jerzy
3317   2001200107061 T.10706 Koszty jakości dla inżynierów / Szczepańska, Katarzyna
3318   2001200076916 T.7691 Kreowanie jakości : uwarunkowania, strategie, techniki / LISIECKA, KRYSTYNA
3319   2001200025136 T.2513 Menedżer jakości : rozwiązywanie problemów w praktyce przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
3320   2001200184352 T.18435 Menedżer jakości : praca zbiorowa /
3321   2001200111389 T.11138 Metody i techniki TQM / Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna.
3322   2001200096693 T.9669 Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy / Łuczak, Jacek
3323   2001200109133 T.10913 Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań / Ćwiklicki, Marek.
3324   2001200194917 T.19491 Metodyka pomiaru jakości usług / Panasiuk, Aleksander
3325   2001200055133 T.5513 Międzynarodowa certyfikacja jakości kształcenia / BARTZ, BRUNON
3326   2001200073496 T.7349 Normy ISO 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakości przedsiębiorstwa spożywczego / WIŚNIEWSKA, MAŁGORZATA
3327   2001200070563 T.7056 Normy ISO serii 9000:2000 : wymagania, analiza, wdrażanie / WIŚNIEWSKA, MAŁGORZATA
3328   2001200094033 T.9403 Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Karaszewski, Robert
3329   2001200090523 T.9052 Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością Myszewski, Jan M.
3330   2001200105418 T.10541 Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Myszewski, Jan M.
3331   2001200072499 T.7249 Podręcznik zarządzania jakością /
3332   2001200092688 T.9268 Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM [Total Quality Management]
3333   2001200060045 T.6004 Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM /
3334   2001200027666 T.2766 Podstawy zarządzania jakością / Dahlgaard, Jens J.
3335   2001200137815 T.13781 Podstawy zarządzania jakością / Szczepańska, Katarzyna
3336   2001200092787 T.9278 Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Frąś, Józef
3337   2001200196188 T.19618 Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Jakubiec, Marcin.
3338   2001200195761 T.19576 Przewodnik po metodzie QFD : projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment / Ćwiklicki, Marek.
3339   2001200133572 T.13357 Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie / Kolman, Romuald
3340   2001200082757 T.8275 Six Sigma : wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych / HARRY, MIKEL
3341   2001200146619 T.14661 Strategia zarządzania jakością / Tkaczyk, Stanisław.
3342   2001200134166 T.13416 Systemowe zarządzanie jakością : koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji / Miller, Piotr.
3343   2001200150579 T.15057 Systemy zarządzania jakością i środowiskiem /
3344   2001200083884 T.8388 Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw / HAFFER, RAFAŁ
3345   2001200103247 T.10324 Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach : vademecum menedżera jakości / Ziółkowski, Stanisław.
3346   2001200150586 T.15058 Systemy zarządzania jakością w organizacjach / Szkoda, Jerzy.
3347   2001200087813 T.8781 Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość : ISO 9001 - TQM / Kowalczyk, Jerzy
3348   2001200004100 T.410 Total Quality Management : kompleksowe zarządzanie jakością / STEINBECK, HANS H.
3349   2001200054914 T.5491 TQM [Total Quality Management] : teoria i praktyka / KARASZEWSKI, ROBERT
3350   2001200196072 T.19607 TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Szczepańska, Katarzyna
3351   2001200103230 T.10323 Wstęp do zarządzania jakością / Gajewski, Andrzej S.
3352   2001200127588 T.12758 Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej / Piasecka, Agnieszka
3353   2001200071102 T.7110 Zachowanie jakości produktu / KUBERA, HIERONIM
3354   2001200199790 T.19979 Zarządzanie i inżynieria jakości / Hamrol, Adam
3355   2001200090837 T.9083 Zarządzanie jakością Cz.1 Systemy jakości w organizacji
3356   2001200090479 T.9047 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka Wawak, Sławomir
3357   2001200006302 T.630 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam
3358   2001200025105 T.2510 Zarządzanie jakością : podstawowe problemy i metody / IWASIEWICZ, ANDRZEJ
3359   2001200084935 T.8493 Zarządzanie jakością : koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego bizne su / KARASZEWSKI, ROBERT
3360   2001200027178 T.2717 Zarządzanie jakością : wybrane zagadnienia /
3361   2001200025129 T.2512 Zarządzanie jakością : poradnik menadżera / Chabiera, Joanna.
3362   2001200069239 T.6923 Zarządzanie jakością : jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska / LEWANDOWSKI, JERZY
3363   2001200073144 T.7314 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / HAMROL, ADAM
3364   2001200074172 T.7417 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / WAWAK, SŁAWOMIR
3365   2001200082788 T.8278 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / HAMROL, ADAM
3366   2001200083792 T.8379 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Urbaniak, Maciej
3367   2001200084188 T.8418 Zarządzanie jakością : praca zbiorowa /
3368   2001200099779 T.9977 Zarządzanie jakością : wybrane elementy / Prussak, Waldemar.
3369   2001200102608 T.10260 Zarządzanie jakością : standardy i zasady / Łunarski, Jerzy.
3370   2001200116346 T.11634 Zarządzanie jakością : w dążeniu do doskonałości / Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna.
3371   2001200132346 T.13234 Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia / Wawak, Sławomir
3372   2001200132629 T.13262 Zarządzanie jakością : standardy i zasady / Łunarski, Jerzy.
3373   2001200132636 T.13263 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zymonik, Zofia.
3374   2001200072529 T.7252 Zarządzanie jakością w administracji samorządowej / BUGDOL, MAREK
3375   2001200129780 T.12978 Zarządzanie jakością w logistyce : metody i narzędzia wspomagające : przykłady, zadania / Detyna, Beata.
3376   2001200109799 T.10979 Zarządzanie jakością w logistyce / Łunarski, Jerzy.
3377   2001200127700 T.12770 Zarządzanie jakością w logistyce / Łunarski, Jerzy.
3378   2001200157936 T.15793 Zarządzanie jakością w logistyce / Zimon, Dominik.
3379   2001200187353 T.18735 Zarządzanie jakością w logistyce / Biesok, Grzegorz
3380   2001200108501 T.10850 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie : ocena i uwarunkowania skuteczności / Zapłata, Sławomir Paweł.
3381   2001200083617 T.8361 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie / LISOWSKI, JERZY LECH
3382   2001200152351 T.15235 Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka / Bugdol, Marek
3383   2001200085505 T.8550 Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Opolski, Krzysztof.
3384   2001200088193 T.8819 Zarządzanie jakością według norm ISO [International Organization for Standarization] serii 9000:2000
3385   2001200103049 T.10304 Zarządzanie jakością z przykładami / Hamrol, Adam
3386   2001200088599 T.8859 Zarządzanie kosztami jakości : sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa / KISTER, AGNIESZKA
3387   2001200075476 T.7547 Zarządzanie przez jakość : koncepcje, metody, studia przypadków /
 
Historia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3388   2001200193514 T.19351 Akademicki Szczecin : XVI-XXI wiek /
3389   2001200151446 T.15144 Dzieje gospodarcze Polski / Morawski, Wojciech
3390   2001200001482 T.148 Gospodarka Polski w latach 1944-1989 : przemiany strukturalne / KALIŃSKI JANUSZ
3391   2001200197796 T.19779 Gospodarka za 100 lat : najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość /
3392   2001200082184 T.8218 Historia Europy /
3393   2001200131493 T.13149 Historia gospodarcza / Skodlarski, Janusz.
3394   2001200149672 T.14967 Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii : problemy metodologiczne /
3395   2001200071676 T.7167 Historia gospodarcza Polski / JEZIERSKI, ANDRZEJ
3396   2001200075445 T.7544 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan.
3397   2001200096501 T.9650 Historia gospodarcza powszechna / Szpak, Jan
3398   2001300029300 TM.2930 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo E.
3399   2001200100031 T.10003 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz
3400   2001200119811 T.11981 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz
3401   2001300001702 TM.170 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / KUKUŁKA, JÓZEF
3402   2001200185878 T.18587 Kronika kryzysów gospodarczych / Morawski, Wojciech
3403   2001200110184 T.11018 Pomorze Zachodnie w latach 1945 - 2005 : wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne : praca zbiorowa /
3404   2001200146640 T.14664 Szczecin wczesnośredniowieczny : Nadodrzańskie centrum / Kowalska, Anna Bogumiła.
3405   2001200201066 T.20106 Trzecia fala / Toffler, Alvin
3406   2001200033735 T.3373 Zarys historii gospodarczej Polski / SKODLARSKI, JANUSZ
3407   2001200033766 T.3376 Zarys historii gospodarczej XIX i XX w. / KALIŃSKI, JANUSZ
3408   2001200001819 T.181 Żołnierskim szlakiem przez Tobruk i Monte Cassino / Górski, Władysław
 
Rynek kapitałowy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3409   2001200049897 T.4989 Akcje : emisja, obrót, nadzór państwa / SZYMANOWSKA, ALICJA
3410   2001200135323 T.13532 Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen akcji : nowa koncepcja konstruowania prognoz jakościowych / Wiśniewska, Dorota
3411   2001200146725 T.14672 Analiza formacji na wykresach giełdowych : wprowadzenie / Bulkowski, Thomas N.
3412   2001200005107 T.510 Analiza fundamentalna / RITCHIE, JOHN C.
3413   2001200053382 T.5338 Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 / REILLY, FRANK K.
3414   2001200053399 T.5339 Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.2 / REILLY, FRANK K.
3415   2001200139710 T.13971 Analiza techniczna dla bystrzaków / Rockefeller, Barbara
3416   2001200093920 T.9392 Analiza techniczna rynków finansowych Murphy, John J.
3417   2001200131776 T.13177 Analiza techniczna rynków terminowych / Schwager, Jack D.
3418   2001200125324 T.12532 Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych / Zielonka, Piotr.
3419   2001200105227 T.10522 Business angels na rynku kapitałowym : motywacje, inwestowanie, efekty / Brzozowska, Krystyna
3420   2001200080326 T.8032 Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym / Tarczyński, Waldemar
3421   2001200063503 T.6350 Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia / Czekaj, Jan
3422   2001200125584 T.12558 Efektywność informacyjna rynku giełdowego / Wajda, Paweł.
3423   2001200085727 T.8572 Ekonomia dla inwestorów giełdowych / LEE, TIM
3424   2001200110221 T.11022 Finansowanie firm na rynkach zagranicznych / Nawrot, Wioletta.
3425   2001200021596 T.2159 Finansowe rynki kapitałowe : przypadek Polski lat dziewięćdziesiątych /
3426   2001200072093 T.7209 Fundamentalny portfel papierów wartościowych : nowa koncepcja analizy portfelowej / Tarczyński, Waldemar
3427   2001200095795 T.9579 Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta
3428   2001200111457 T.11145 Giełda : podstawy inwestowania / Zaremba, Adam.
3429   2001200131417 T.13141 Giełda : zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe / Dobosiewicz, Zbigniew
3430   2001200171109 T.17110 Giełda energii : strategie zarządzania rynkiem / WERON, ALEKSANDER
3431   2001200108365 T.10836 Giełda papierów wartościowych / Zaremba, Adam.
3432   2001200085710 T.8571 Giełda, wolność i pieniądze : poradnik spekulanta / THARP, VAN K.
3433   2001200131424 T.13142 Giełdowy rynek akcji a gospodarka : ujęcie funkcyjne / Kasprzak-Czelej, Anna.
3434   2001200115295 T.11529 Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich / Dziuba, Dariusz Tadeusz
3435   2001200124662 T.12466 Giełdy kapitałowe w Europie /
3436   2001200098826 T.9882 Giełdy towarowe od A do Z / Wasendorf, Russell R.
3437   2001200107955 T.10795 Giełdy w gospodarce KULPAKA, PAWEŁ
3438   2001200095382 T.9538 GPW - giełda papierów wartościowych w praktyce : podstawy inwestowania na GPW wyjaśnione "po ludzku" / Krzywda, Marcin.
3439   2001200135965 T.13596 Gra giełdowa : jak rozsądnie inwestować w pozbawionym rozsądku świecie / Cramer, Jim.
3440   2001200001437 T.143 Grupy kapitałowe w Polsce : praca zbiorowa /
3441   2001200099250 T.9925 Grupy kapitałowe w Polsce : praca zbiorowa /
3442   2001200076053 T.7605 Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym / Tarczyński, Waldemar.
3443   2001200187766 T.18776 Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce /
3444   2001200075131 T.7513 Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych / GRUSZCZYŃSKA-BROŻBAR, ELŻBIETA
3445   2001200131554 T.13155 Inwestorski marketing-mix : instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami / Mamcarz, Katarzyna Maria.
3446   2001200131561 T.13156 Inwestowanie na rynku akcji : jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie / Nawrocki, Tomasz
3447   2001200041754 T.4175 Inwestycje : analiza i zarządzanie / FRANCIS, JACK CLARK
3448   2001200077418 T.7741 Inwestycje finansowe / OSTROWSKA, ELŻBIETA
3449   2001200095436 T.9543 Inwestycje giełdowe : jak grać i wygrywać / Jagielnicki, Adam.
3450   2001200135996 T.13599 Jak działa giełda : poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących / Becket, Michael Ivan H.
3451   2001200146893 T.14689 Jak działa giełda : poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących / Becket, Michael Ivan H.
3452   2001200124952 T.12495 Kontrakty futures i opcje na frankfurckiej giełdzie Eurex : właściwości i wycena / Bartosiewicz, Aleksandra
3453   2001200196782 T.19678 List zastawny jako instrument rynku kapitałowego : na przykładzie Niemiec / Kanigowski, Krzysztof
3454   2001200034886 T.3488 Mądry inwestor : praktyczny poradnik / Graham, Benjamin
3455   2001200135934 T.13593 Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym : kryzys zarządzania spółkami / Bojańczyk, Mirosław.
3456   2001200141218 T.14121 Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
3457   2001200125898 T.12589 Mikrostruktura giełd papierów wartościowych / Doman, Małgorzata.
3458   2001200129384 T.12938 Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Urbański, Stanisław
3459   2001200141904 T.14190 Na krawędzi : opowieści o kryzysie : prawdziwe historie z Wall Street z magazynu Vanity Fair /
3460   2001200024641 T.2464 Narodowe Fundusze Inwestycyjne na giełdzie : książka zawiera informacje dotyczące rozwiązań legislacyjnych oraz wdr ażania Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych według stanu na 15 maja 1997 r / KOSTRZ-KOSTECKA ADA
3461   2001200128073 T.12807 NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw : systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju / Kordela, Dominika.
3462   2001200137679 T.13767 NewConnect : nowa szansa na duże zyski / Jagielnicki, Adam.
3463   2001200125980 T.12598 Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje : studium metodologiczno-empiryczne / Konarzewska, Iwona.
3464   2001300098740 TM.9874 Opcje giełdowe / FORD, DAVID
3465   2001200033315 T.3331 Papiery wartościowe /
3466   2001200132933 T.13293 Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Antkiewicz, Sławomir.
3467   2001200144004 T.14400 Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne / Sundaresan, Suresh M.
3468   2001200145544 T.14554 Pieniądz, rynek, giełda /
3469   2001200060861 T.6086 Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela / FRANCIS, JACK CLARK
3470   2001200095443 T.9544 Podstawy inwestowania na giełdach towarowych / Drewiński, Marek.
3471   2001200110160 T.11016 Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych / Jajuga, Krzysztof
3472   2001200104039 T.10403 Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje : [przewodnik dla początkujących inwestorów] / Mejszutowicz, Krzysztof.
3473   2001200001420 T.142 Polski rynek kapitałowy : instrumenty, uczestnicy, inwestycje / NOWAK, KRZYSZTOF
3474   2001200014420 T.1442 Polski rynek kapitałowy / MADEJ, ZBIGNIEW
3475   2001200070518 T.7051 Polskie grupy kapitałowe : perspektywa europejska : praca zbiorowa /
3476   2001200133015 T.13301 Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny / Ostrowska, Elżbieta
3477   2001200068751 T.6875 Projekcja rozwoju rynków : kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pienię żnego do roku 2005 : praca zbiorowa /
3478   2001200014123 T.1412 Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce : praca zbiorowa /
3479   2001200113086 T.11308 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego / Pastusiak, Radosław.
3480   2001200141362 T.14136 Psychologia inwestora giełdowego : [wprowadzenie do behawioralnych finansów] / Zaleśkiewicz, Tomasz.
3481   2001200095269 T.9526 Rynek kapitałowy : mechanizm, funkcjonowanie, podmioty : praca zbiorowa
3482   2001200096327 T.9632 Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzeć powinien / Tarczyński, Waldemar
3483   2001200093838 T.9383 Rynek kapitałowy : funkcjonowanie i metody oceny Ostrowska, Elżbieta
3484   2001200060755 T.6075 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konf. naukowa zorg. przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydz. Na uk Ekonomicznych i Zarządzania,Międzyzdroje, 21-23.09.2000 r. . Cz.1 /
3485   2001200060762 T.6076 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. Cz.2, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 21-23 września 2000 r.
3486   2001200083105 T.8310 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 5-7 września 2004 r. Cz. 2 /
3487   2001200083099 T.8309 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 5-7 września, 2004 r. Cz. 1 /
3488   2001200096310 T.9631 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. Cz.1, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 8-10 września 2002 r.
3489   2001200101410 T.10141 Rynek kapitałowy i jego rozwój / Nawrot, Wioletta.
3490   2001200080791 T.8079 Rynek kapitałowy w Polsce Al-Kaber, Munir
3491