KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Słownik łacińsko-polski :

łacina w nauce i kulturze : terminologia od starożytności do czasów no wożytnych : nauki humanistyczne i społeczne, prawo rzymskie i kanoniczne, teolo giczne słownictwo kościelne, paremie prawnicze, sentencje, maksymy, af oryzmy /
PIEŃKOS, JERZY
Jerzy Pieńkos.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Język Łaciński)
Kraków :
"Zakamycze",
2001.
499 s. : 26 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr
83-88551-50-7
807.1::808.4]-3:008:2:34
94305 (to nie jest sygnatura)

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.11163)
Syg.SA.11163
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Język Łaciński
Tylko na miejscu 29/01/2016 2002000111630 -
Rekord: