KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym /

Rodziewicz, Piotr.
Piotr Rodziewicz.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2015.
XXXV, [1], 307 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze )
(Monografie Prawnicze )
1
brak wypożyczeń
Stanowi zmodyfikowaną wersję dysertacji doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2014 r.
Wykaz orzeczeń s. XV-XVI.
Bibliogr. s. XVII-XXXIV. Indeks.
Dostępne również w formie elektronicznej.
978-83-255-7635-6
347(438):341.9](043)
202713 (to nie jest sygnatura)

Prawo cywilne.
(Polska).
(Prace dyplomowe. Rozprawy doktorskie. Dysertacje).

 Postępowanie cywilne (prawo międzynarodowe prywatne).
Postępowanie cywilne (prawo międzynarodowe prywatne) -- Polska.
Postępowanie cywilne (prawo międzynarodowe prywatne)
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mjxw62zogiytamjsga4dimy

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23667)
Syg.SA.23667
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 14/12/2015 2002000236678 -
Rekord:
ISBN: