KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Orzekanie o kosztach procesu cywilnego /

Mendrek, Aneta.
Aneta Mendrek.
Stan prawny na 30 kwietnia 2015.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Sopot :
Currenda,
2015.
451 s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Inf. o stanie prawnym i pracy doktorskiej na s. 4 okł.
Praca doktorska. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
Bibliogr. s. [433]-446.
Wykaz aktów prawnych s. [447]-451.
978-83-608-33-62-9
347.9.073.6:347.91/.95](438)(043)
201750 (to nie jest sygnatura)

Opłaty sądowe. Opłaty notarialne.
(Polska).
(Prace dyplomowe. Rozprawy doktorskie. Dysertacje).

 koszty
Procesy
Polska
Procesy -- koszty -- Polska -- rozprawy akademickie.
rozprawy akademickie.
Postępowanie cywilne -- koszty -- Polska -- rozprawy akademickie.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23502)
Syg.SA.23502
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 2002000235022 -
Rekord:
ISBN: