KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego /

Głodowski, Włodzimierz (prawo).
Włodzimierz Głodowski.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa ; | Poznań :
Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris,
2014.
337, [1] s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Orzecznictwo s. 333-[338].
Bibliogr. s. 317-332.
978-83-63223-72-4
351.9:347.91/.95](438)
198355 (to nie jest sygnatura)

Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Kontrola państwowa. Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola społeczna. Skargi i zażalenia.
(Polska).

 Kasacja.
Środki odwoławcze.
Kasacja
Sądy polubowne -- Polska -- 1990-.
Środki odwoławcze
Środki odwoławcze -- Polska -- 1990-.
Sądy polubowne.
Sądy polubowne
Polska
Kasacja -- Polska -- 1990-.
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23709)
Syg.SA.23709
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 08/01/2016 2002000237095 -
Rekord:
ISBN: