KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji /

Knypl, Zenon (1934-2016).
Zenon Knypl, Zbigniew Merchel.
Wyd. 5 uzup. i popr., stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Egzekucyjne)
Sopot :
"Currenda",
2015.
721, [9] s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 718-[722].
978-83-60833-57-5
347.964:347.95](438)(094.5.072)
197345 (to nie jest sygnatura)

Prawnicy i urzędnicy związani z sądownictwem. Radcy prawni. Komornicy sądowi.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
Zajęcie (postępowanie cywilne) -- Polska -- legislacja.
Komornicy sądowi -- status prawny -- Polska -- legislacja.
legislacja.
Komornicy sądowi
Zajęcie (postępowanie cywilne) -- interpretacja -- Polska.
Polska.
status prawny
Zajęcie (postępowanie cywilne)
Polska
Komornicy sądowi -- status prawny -- interpretacja -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23370)
Syg.SA.23370
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Egzekucyjne
Tylko na miejscu 23/11/2015 2002000233707 -
Rekord:
ISBN: