KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Małe konstytucje :

ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 - 1947 - 1992 /
red. nauk. Robert Jastrzębski, Marek Zubik.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Konstytucyjne)
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu,
2014.
178, [1] s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Dorobek konferencji naukowej pt. Małe konstytucje w historii ustroju państwa polskiego (1917-1947-1992), Warszawa, 17 maja 2012 r.
978-83-7666-330-2
342.4(438)"19"(061)
196934 (to nie jest sygnatura)

Konstytucje.
(Polska).
Wiek XX.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Polska -- historia konstytucyjna -- 20 w. -- źródła.
Polska -- historia konstytucyjna -- 20 w. -- konferencje.
Polska -- konstytucja (1992).
Polska -- konstytucja (1992) -- konferencje.
Polska -- konstytucja (1947).
Polska -- konstytucja (1919) -- konferencje.
Polska -- konstytucja (1947) -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Okładka - http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/WALAZ/xx003341477.jpg
Spis treści - http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/WALAZ/xx003341477.pdf

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23328)
Syg.SA.23328
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Konstytucyjne
Tylko na miejscu 04/05/2015 2002000233288 -
Rekord:
ISBN: