KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej /

Banaszczyk, Zbigniew.
Zbigniew Banaszczyk.
2. wyd.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Cywilne – Ogólne)
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2015.
LVII, 547 s. ; 23 cm.
(Instytucje Prawa Prywatnego )
(Instytucje Prawa Prywatnego )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. XXXI-LVII. Indeks.
Dostępne również w formie elektronicznej.
Spis treści również w jęz. ang.
978-83-255-6947-1
347.5:347.41/.43](438)(07)
196689 (to nie jest sygnatura)

Odpowiedzialność pozaumowna. Odpowiedzialność cywilna ogólnie. Odpowiedzialność za spowodowanie szkody. Odpowiedzialność za cudze czyny (dzieci, pracowników itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty nieożywione (drogi, budynki, drzewa itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez środki transportu.
(Polska).
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 Odpowiedzialność cywilna -- Polska -- 1990-.
Funkcjonariusze
odpowiedzialność
Ryzyko administracyjne -- Polska -- 1990-.
Odszkodowania -- Polska -- 1990-. -- 362334
362334
Odszkodowania
Ryzyko administracyjne
Polska
Odpowiedzialność cywilna
1990-.
Funkcjonariusze -- odpowiedzialność -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mjxw62zoge4tkmbwgq4dany

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23236)
Syg.SA.23236
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Cywilne – Ogólne
Tylko na miejscu 13/04/2015 2002000232366 -
Rekord:
ISBN: