KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim /

Buchalska, Joanna.
Joanna Buchalska.
Stan prawny na 31 grudnia 2014 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Cywilne – Ogólne)
Warszawa :
LEX a Wolters Kluwer business,
2015.
296 s. ; 21 cm.
(Monografie - Wolters Kluwer Polska ISSN 1897-4392 )
(Monografie LEX, 1897-4392 )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 273-296.
Dla teoretyków i praktyków prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego. Zainteresuje przedsiębiorców, a także ekonomistów i specjalistów marketingu mających do czynienia w swojej działalności zawodowej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony, wyceny i naruszeń nazwiska oraz prawa do nazwiska.
978-83-264-8016-4
342.72/.73:347.18:347.77](438)
196681 (to nie jest sygnatura)

Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki.
(Polska).

 prawo
Nazwy osobowe
Nazwy osobowe (prawo międzynarodowe prywatne).
Prawa osobiste -- ochrona -- Polska -- 1990-.
Polska.
ochrona
363253
Nazwy osobowe -- prawo -- Polska. -- 363253
Prawa osobiste
Polska
1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23234)
Syg.SA.23234
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Cywilne – Ogólne
Tylko na miejscu 13/04/2015 2002000232342 -
Rekord:
ISBN: