KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej :

komentarz /
Ryszard Balicki [et al.] ; pod red. Moniki Haczkowskiej.
Stan prawny na 15 września 2014 roku.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Konstytucyjne)
Warszawa :
LexisNexis,
2014.
630, [2] s. ; 24 cm.
(Komentarze Praktyczne )
(Komentarze Praktyczne. Prawo Konstytucyjne i Ustrojowe )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 615-627, przy rozdz. i niektórych artykułach Konstytucji. Akty wykonawcze i orzecznictwo przy niektórych artykułach Konstytucji.
978-83-278-0921-6
342.4(438)(094.5.072)
195416 (to nie jest sygnatura)

Konstytucje.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Polska -- konstytucja (1997) -- interpretacja.
interpretacja.
Polska
konstytucja (1997)
124778
Polska -- konstytucja (1997). -- 124778
konstytucja (1997).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23106)
Syg.SA.23106
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Konstytucyjne
Tylko na miejscu 01/04/2015 2002000231062 -
Rekord:
ISBN: