KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Orzeczenia w procesie cywilnym :

komentarz do art. 316-366 kpc /
Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska.
2. wyd.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2014.
IX, [1], 246 s. ; 21 cm.
(Komentarze & Linia Orzecznicza )
(Komentarze & Linia Orzecznicza )
1
brak wypożyczeń
Na okł.: Najnowsze zmiany do KPC.
Bibliogr. przy jednym rozdz. Indeks.
Dostępne również w postaci elektronicznej.
978-83-255-6297-7
347.91/.95(438)
195211 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).

 Wyroki -- Polska.
Wyroki
interpretacja
Polska.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge4tkmbwgmytcny

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.23045)
Syg.SA.23045
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 23/03/2017 2002000230454 -
Rekord:
ISBN: