KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych :

komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory czynności sądowych i pism procesowych /
Łukasz Błaszczak (red.), Krystian Markiewicz (red.) ; aut.: Łukasz Błaszczak [et al.].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Cywilne – Ogólne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XIX, [1], 1050 s. ; 21 cm.
(Prawo Sądowe )
(Prawo Sądowe )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 1019-1050.
978-83-255-6541-1
347.91/.95(438)(094.5.072)
195042 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 1990-
formularze.
Dowód (prawo) -- Polska.
Polska.
Formularze (prawo)
Polska
Formularze (prawo) -- Polska -- 1990-.
1990-.
Postępowanie cywilne -- Polska.
Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990- -- formularze.
Dowód (prawo)
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22951)
Syg.SA.22951
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Cywilne – Ogólne
Tylko na miejscu 11/02/2016 2002000229519 -
Rekord:
ISBN: