KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego :

postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : komentarz /
red. nauk. Kamil Antonów, Andrzej Jabłoński ; [aut.] Kamil Antonów [et al.].
Stan prawny na 15 września 2014 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Lex a Wolters Kluwer business,
2014.
417 s. ; 22 cm.
(Praktyczne Komentarze Lex )
(Praktyczne Komentarze Lex )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz.
Książka przeznaczona jest przede wszystim dla sędziów, pełnomocników procesowych ubezpieczonych oraz pracowników instytucji ubezpieczeniowych.
978-83-264-3394-8
347(094.4):349.2:349.3:364.3](438)(094.5.072)
195025 (to nie jest sygnatura)

Kodeks cywilny.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Ubezpieczenia społeczne -- Polska -- 1990- -- legislacja.
Prawo pracy -- Polska -- 1990- -- legislacja.
Prawo pracy -- interpretacja -- Polska -- 1990-.
Ubezpieczenia społeczne -- prawo -- interpretacja -- Polska -- 1990-.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22919)
Syg.SA.22919
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 10/04/2015 2002000229199 -
Rekord:
ISBN: