KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Elementy retoryki i erystyki w przykładach /

Witkowska-Maksimczuk, Beata.
Beata Witkowska-Maksimczuk ; Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Teoria Prawa)
Warszawa :
Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna : | Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,
2014.
205, [1] s. : il. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 205-[206].
978-83-62505-20-3
808.5:162](075.8)
194780 (to nie jest sygnatura)

Retoryka. Sztuka przemawiania. Sztuka oratorska. Sztuka i technika deklamacji i recytacji. Dykcja. Konwersacja.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Retoryka -- podręczniki akademickie.
Dyskusja -- podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.119862) Tylko na miejscu 23/01/2015 2000301198626 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22993)
Syg.SA.22993
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Teoria Prawa
Tylko na miejscu 15/12/2014 2002000229939 -
Rekord:
ISBN: