KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Apelacje cywilne i karne :

komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych /
Jaworski, Stefan Adam.
Stefan Jaworski.
3. wyd.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Cywilne – Ogólne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2014.
XIII, [1], 372 s. ; 21 cm.
(Prawo Sądowe )
(Prawo Sądowe )
1
brak wypożyczeń
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.
Indeks.
Dla prawników praktyków i aplikantów.
978-83-255-6564-0
347.95:343.15](438)(094.5.072)
193964 (to nie jest sygnatura)

Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku. Orzecznictwo cywilne. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja sądowa.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
formularze.
Postępowanie apelacyjne
Postępowanie apelacyjne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie apelacyjne -- Polska -- formularze.
Polska.
Postępowanie apelacyjne -- Polska -- orzecznictwo.
Polska
orzecznictwo.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22858)
Syg.SA.22858
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Cywilne – Ogólne
Tylko na miejscu 04/11/2014 2002000228581 -
Rekord:
ISBN: