KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji :

komentarz /
Marciniak, Andrzej (prawnik).
Andrzej Marciniak.
Wyd. 6, stan prawny na 1 czerwca 2014 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Egzekucyjne)
Warszawa :
LexisNexis Polska,
2014.
530, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Klasyczne )
(Komentarze Klasyczne )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 515-522. Indeks.
978-83-278-0689-5
347.964:347.95](438)(094.5.072)
192941 (to nie jest sygnatura)

Prawnicy i urzędnicy związani z sądownictwem. Radcy prawni. Komornicy sądowi.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
Zajęcie (postępowanie cywilne) -- Polska -- legislacja.
legislacja.
Komornicy sądowi
Zajęcie (postępowanie cywilne) -- interpretacja -- Polska.
Komornicy sądowi -- Polska -- legislacja.
Polska.
Komornicy sądowi -- interpretacja -- Polska.
Zajęcie (postępowanie cywilne)
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22832)
Syg.SA.22832
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Egzekucyjne
Tylko na miejscu 17/12/2015 2002000228321 -
Rekord:
ISBN: