KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym :

komentarz do art. 367-424¹² KPC /
Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2014.
X, 579, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze & Linia Orzecznicza )
(Komentarze & Linia Orzecznicza )
1
brak wypożyczeń
Indeks.
978-83-255-5769-0
347.95(438)(094.5.072)(094.8)
186883 (to nie jest sygnatura)





Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku. Orzecznictwo cywilne. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja sądowa.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo).

 



Środki prawne -- Polska.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.
Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy.
Postępowanie apelacyjne -- interpretacja -- Polska.
Kasacja -- interpretacja -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22482)
Syg.SA.22482
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 21/02/2014 2002000224828 -
Rekord:
ISBN: