KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym :

komentarz do art. 367-424¹² KPC /
Góra-Błaszczykowska, Agnieszka.
Agnieszka Góra-Błaszczykowska.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2014.
X, 579, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze & Linia Orzecznicza )
(Komentarze & Linia Orzecznicza )
1
brak wypożyczeń
Indeks.
Dostępne również w postaci elektronicznej.
978-83-255-5769-0
347.95(438)(094.5.072)(094.8)
186883 (to nie jest sygnatura)

Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku. Orzecznictwo cywilne. Postępowanie egzekucyjne. Egzekucja sądowa.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo).

 interpretacja
Postępowanie apelacyjne
Postępowanie apelacyjne -- interpretacja -- Polska.
Kasacja
Polska.
Środki prawne
Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.
Środki prawne -- Polska.
Kasacja -- interpretacja -- Polska.
Polska
kodeksy.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge3tkmbvg42dioi

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22482)
Syg.SA.22482
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 21/02/2014 2002000224828 -
Rekord:
ISBN: