KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks cywilny : T. 3, cz. 1, Zobowiązania /

komentarz.
Zobowiązania
T. 3, cz. 1, Zobowiązania /
pod red. Jacka Gudowskiego ; [poszczególne części koment. (cz. 1) oprac.] Teresa Bielska-Sobkowicz [et al.].
[Stan prawny na dzień 15 października 2013 r.].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Zobowiązań)
Warszawa :
LexisNexis Polska,
2013.
1076, [2] s. : 25 cm.
(Wielkie Komentarze )
(Wielkie Komentarze )
1
brak wypożyczeń
Oznaczenie stanu prawnego w przedm.
Bibliogr. s. 1045-[1077] oraz przy rozdz.
978-83-278-0205-7
347.41/.43(438)(094.5.072)
185356 (to nie jest sygnatura)

Zobowiązania. Skutki prawne zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań. Odszkodowania.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Prawo cywilne -- Polska -- kodeksy. -- 125750
Zobowiązania (prawo)
Polska
kodeksy.
Prawo cywilne
Zobowiązania (prawo) -- Polska -- kodeksy.
125750

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22370)
Syg.SA.22370
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Zobowiązań
Tylko na miejscu 14/03/2015 2002000223708 -
Rekord:
ISBN: