KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne :

komentarz /
Romańska, Marta.
Marta Romańska, Olga Leśniak.
2. wyd., stan prawny: maj 2013.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Egzekucyjne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2013.
XXIV, 1162 s. : err. ; 23 cm.
(Sądowe Komentarze Tematyczne )
(Sądowe Komentarze Tematyczne )
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. XIX-XXIV. Indeks.
978-83-255-5096-7
347.91/.95(438)(094.5.072)
179442 (to nie jest sygnatura)

Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 interpretacja
Postępowanie egzekucyjne -- interpretacja -- Polska.
Środki zabezpieczające (postępowanie cywilne)
Środki zabezpieczające (postępowanie cywilne) -- interpretacja -- Polska.
Polska.
Postępowanie egzekucyjne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22131)
Syg.SA.22131
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Egzekucyjne
Tylko na miejscu 01/08/2013 2002000221315 -
GW Biblioteka Zamiejscowego Wydz. Społeczno-Ekonomicznego (GW.5080)
Syg.347
miesięczne 18/07/2015 2005600050804 Zamów
Rekord:
ISBN: