KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-729 /

KPC.
T. 1, Komentarz : art. 1-729 /
red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska ; aut. Sławomir Cieślak [et al.].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Cywilne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2013.
XX, 1642 s. ; 25 cm.
(Komentarze Kompaktowe )
(Komentarze Kompaktowe )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy niektórych rozdz. Indeks.
978-83-255-3885-9
347.91/.95(094.4)(438)(094.5.072)
176322 (to nie jest sygnatura)

Kodeks postępowania cywilnego.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990- -- kodeksy.
1990-
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska -- 1990-.
interpretacja
Polska
1990-.
kodeksy.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.21971)
Syg.SA.21971
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Cywilne
Tylko na miejscu 24/09/2013 2002000219718 -
Rekord:
ISBN: