KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe /

Własność i inne prawa rzeczowe
Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe /
Rudnicki, Stanisław (1926-2012).
Stanisław Rudnicki, Grzegorz Rudnicki.
Wyd. 10, stan prawny na 10 maja 2011 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Rzeczowe)
Warszawa :
LexisNexis Polska,
2011.
618, [1] s. ; 24 cm.
(Wielkie Komentarze )
(Wielkie Komentarze )
1
brak wypożyczeń
Ks. 1 pod hasłem: Dmowski Stanisław, ks. 3 pod hasłem dod.: Bieniek Gerard.
Bibliogr.
Adresowana do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych [...].
978-83-7620-655-4
347.2(438)(094.5.072)
163035 (to nie jest sygnatura)

Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyste. Hipoteka. Kataster. Posiadanie i użytkowanie. Prawo do mieszkania. Dzierżawa. Pożyczki rolne pod zastaw.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.20508)
Syg.SA.20508
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Rzeczowe
Tylko na miejscu 25/03/2013 2002000205087 -
Rekord:
ISBN: