KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /

Konstytucja Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów
red. i wprow. Marek Zubik ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz [i in.].
2. wyd. popr. i uzup. /
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Konstytucyjne)
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2011.
XLVI, 966 s. ; 22 cm.
(Zbiory Orzecznictwa Becka )
(Zbiory Orzecznictwa Becka )
1
brak wypożyczeń
978-83-255-2696-2
342:342.4:342.56:347.97/.99:351.95](438)(094.8)
162150 (to nie jest sygnatura)

Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne.
(Polska).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.20423)
Syg.SA.20423
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Konstytucyjne
Tylko na miejscu 18/10/2011 2002000204233 -
Rekord:
ISBN: