KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego /

pod red. Pawła Daniluka i Piotra Radziewicza.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Konstytucyjne)
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu,
2010.
750 s. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
978-83-7666-074-5
342.56:342.4](438)(094.8)
161384 (to nie jest sygnatura)

Władza sądownicza. Trybunały Konstytucyjne. Trybunał Stanu.
(Polska).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.20378)
Syg.SA.20378
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Konstytucyjne
Tylko na miejscu 28/09/2011 2002000203786 -
Rekord:
ISBN: