KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1 /

Ks. 3, Zobowiązania.
Gerard Bieniek [i in.].
Wyd. 10, stan prawny na 15 kwietnia 2011 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Zobowiązań)
Warszawa :
LexisNexis,
2011.
903 s. ; 25 cm.
(Wielkie Komentarze )
1
brak wypożyczeń
978-83-7620-630-1 (całość)
347(094.4):347.41/.43](438)(094.5.072)
160874 (to nie jest sygnatura)

Kodeks cywilny.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.20222)
Syg.SA.20222
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Zobowiązań
Tylko na miejscu 25/03/2013 2002000202222 -
Rekord:
ISBN: