KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Codex iuris canonici =

Kodeks prawa kanonicznego : komentarz : powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego, podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego /
Kodeks prawa kanonicznego
red. nauk. [wyd. pol.] Piotr Majer ; Uniwersytet Nawarry w Pampelunie, Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Martin de Azpilcueta ; [komitet nauk. wyd. hiszp.: Pedro Lombardía i in. ; aut. i współprac.: Juan Arias i in.].
Stan prawny na na dzień 31.12.2010 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Wyznaniowe)
Kraków :
Wolters Kluwer Polska,
2011.
1992 s. ; 22 cm.
1
brak wypożyczeń
Na s. tyt. i s. 33: Edycja pol. na podst. wyd. hiszp.: Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada. A cargo de Instituto Martín de Azpilcueta (7 wyd. zaktual. i popr., Pamplona 2007). Wykorzystano dodatkowo niektóre wyjaśnienia nieuwzględnione w ed. hiszp., a zawarte w 3. wyd. wł. pod red. J.I. Arriety (Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, Roma 2010).
Bibliogr. Ind.
Tekst równol. łac. i pol.
978-83-264-0099-5
27-74(094.5.072)
160720 (to nie jest sygnatura)

Prawo religijne. Prawo kanoniczne.
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.20207)
Syg.SA.20207
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Wyznaniowe
Tylko na miejscu 16/03/2016 2002000202079 -
Rekord:
ISBN: