KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego :

postępowanie egzekucyjne : komentarz do artykułów 758-1088 /
KPC :
red. Janusz Jankowski ; aut. : Anna Barańska [i in.].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Egzekucyjne)
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2011.
XVIII, 1797 s. ; 20 cm.
(Komentarze Becka )
(Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
978-83-2551-998-8
347.91/.95(094.4)(438)"1990/..."
160332 (to nie jest sygnatura)

Kodeks postępowania cywilnego.
(Polska).
Od 1990.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.20123)
Syg.SA.20123
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Egzekucyjne
Tylko na miejscu 31/05/2011 2002000201232 -
Rekord:
ISBN: