KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego :

[Dni Kanonistów, Lublin 27. II - 1. III. 2007 r.] /
red. Elżbieta Szczot, Sylwia Białek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Wyznaniowe)
Lublin :
Wydawnictwo KUL,
2008.
188, [8] s. : il. ; 21 cm.
1
brak wypożyczeń
978-83-7363-714-6
272-74:347.2:272-555](061)
151979 (to nie jest sygnatura)

Prawo kanoniczne Kościoła katolickiego.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.18916)
Syg.SA.18916
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Wyznaniowe
Tylko na miejscu 23/04/2010 2002000189165 -
Rekord:
ISBN: