KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie prawo wyznaniowe /

Krukowski, Józef (1936- ).
Józef Krukowski.
Wyd. 4.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Prawo Wyznaniowe)
Warszawa :
Wydaw. Prawnicze LexisNexis,
2008.
283 s. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr.
Podręcznik dla studentów wydziałów prawa, administracji, prawa kanonicznego i teologii.
978-83-7334-866-0
342.72/.73:322:271/279](438)(075.8)
123915 (to nie jest sygnatura)

Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki.
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.16592)
Syg.SA.16592
krótkoterminowe 14/06/2016 2002000165923 Zamów
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.16178)
Syg.SA.16178
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Prawo Wyznaniowe
Tylko na miejscu 11/01/2008 2002000161789 -
Rekord:
ISBN: